Позовна давність та кредитний договір: як правильно запустити позовну давність.

Термін позовної давності та кредитний договір (як штучно запустити позовну давність по кредиту): на підставі судової практики. Частина 1

Читать дальше

Застосування позовної давності на звернення стягнення на іпотеку

Позичальникам необхідно звертати увагу на застосування позовної давності до кредитних правовідносин. Позовна давність на кредитне зобов’язання – це один із способів уникнути сплати кредиту. Крім того, відповідно до судової практики Верховного Суду, колектори та/або банки не мають нараховувати проценти та штрафи, після настання строку повіернення кредитних коштів.

Читать дальше

Исковая давность по кредиту (практические особенности)

В кредитных договорах достаточно часто встречаются условия об автоматическом возвращении кредитных средств при наступлении определенных обстоятельств. Именно из-за этого момента и начинает действовать отсчет исковой давности на сумму кредита - 3 года, на штраф и пеню - 1 год, если в кредитном договоре банк и заемщик не установили другой срок исковой давности.

Читать дальше

Момент відліку позовної давності (кредитний адвокат)

Практичні аспекти строку позовної давності Законодавство України, а саме ст. 256 Цивільного кодексу України, визначає, що строк позовної давності це строк у межах якого особа має право звернутися до суду з позовною заявою.

Читать дальше