Наші послуги

Експертиза банківських договорів: Кредитний адвокат

Перевірка «юридичної чистоти» банківських операцій і оцінка ризиків за договорами з банками для клієнтів банку в нинішніх умовах мають надзвичайно важливе значення. Так укладаючи договори банківського кредиту, договору застави, іпотеки, поручительства більшість громадян навіть не підозрюють які правові наслідки несуть в собі положення таких договорів. Таке нерозуміння має місце в слідстві того, що сторони договору не знайомі зі специфічною правовою і банківською термінологією, що використовується в договорах з банками.

А з часом, за результатами виконання кредитних договорів і договорів забезпечення можливе нарахування банками штрафів, нібито незастережених раніше за порушення договорів кредиту, застави або поруки, аж до вимоги дострокового повернення кредиту без виникнення прострочення за кредитним договором або незаконне вилучення автомобіля, так само як і звернення стягнення на предмет іпотеки після погашення прострочення по кредиту.

Ось невеликий перелік можливих юридичних проблем, що виникають у клієнтів банків в слідстві недостатньої уваги до змісту договорів в момент їх укладення, коли ще можна відкоригувати кредитний договір. Зараз, в умовах конкуренції серед банків за клієнта, питання про зміну типового банківського договору може мати місце.

Таким чином, адвокат Майоров Василь, проведе якісну експертизу банківських договорів, адвокат здійснить юридичну перевірку і аналіз Ваших ризиків, а також, дасть рекомендації щодо оптимізації таких ризиків.

СУДИ З БАНКАМИ

Якщо ви вже уклали не порадившись з адвокатом кредитний договір, договір поруки, застави або іпотеки з банком і банк в судовому порядку вимагає від вас дострокового погашення кредитної заборгованості або звертає стягнення на предмет застави (іпотеки), то в цьому випадку адвокат по кредиту, адвокат поручителя та адвокат по кредитах допоможе Вам розібратися в цих непростих питаннях.

Разом з тим, адвокат по кредитах здійснить ведення судової справи з банком.

Кредитний адвокат, адвокат поручителя, адвокат по іпотеці веде такі судові справи в кредитних спорах з банками


- визнання договорів кредиту, поруки, іпотеки недійсними;
- припинення поруки, застави, іпотеки;
- спори про стягнення боргу;
- повернення вилученого банком автотранспорту;
- оспорювання виселення з кредитних квартир;
- визнання оцінки кредитної квартири заниженою;
- оспорювання торгів з продажу іпотечних квартир;
- багато іншого.

адвокат по банкам

Виконавчий напис нотаріуса (Приватбанк, Укрсоцбанк та Альфа-банк)

Виконавчий напис по кредитному договору Приватбанк, Укрсоцбанк та Альфа-банк

.

Для того, щоб успішного скасувати виконавчий напис через суд, позичальнику необхідно визначитись з наступними моментами, а саме:1. Заборгованості по кредиту не відповідає реальній заборгованості по кредитному договору;


2. Суд з банком на дату укладання напису;


3. Якщо сума в рішення суду відрізняється від суми стягнення у виконавчому напису;


4. Оплата частини кредиту;


5. Якщо банк нарахував проценти по кредиту після претензії або після суду (нова судова практика по виконавчому напису);


6. Відсутність доказів направлення вимоги про порушення кредитного договору;


7. Пропуск банком строку позовної давності на весь кредит (тіло, проценти, неустойка) або на частину;виконавчий напис нотаріуса адвокат

Якщо у вас співпала одна і більше підстав, в цьому випадку доцільно подавати в суд на банк та скасовувати виконавчий напис нотаріуса!

При певних умовах та порушеннях банку при вчинення напису, позичальнику достатньо правильно скласти позов, щоб суд його задовольнив!Ми розглянемо як правильно оскаржити виконавчий напис та домовитись з банком, а головне, як оскаржити напис, щоб банк не застосував ст.37 ЗУ “Про іпотеки” (оформлення права власності на банк).

 Справа в тому, що поки банк буде вважати, що виконавчий напис не буде скасовано, він не буде застосовувати інші процедури стягнення! А якщо юристи банку прийдуть до висновку, що позичальник скасує виконавчий напис, банк оформить право власності на себе!

Таким чином, необхідно так проводити оскарження виконавчого напису, щоб визначити, який дисконт дасть банк при погашенні! Це робиться дуже просто, в позовній заяві прописуються загальні підстави для визнання виконавчого напису недійсним, а потім позов доповнюється реальними підставами для скасування.Якщо позичальник достовірно знає про виконавчий напис нотаріуса або про відкриття виконавчого провадження, необхідно подавати в суд та просити визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню. Для того, щоб зупинити виконавче провадження, необхідно подати в суд заяву про зупинення стягнення та оплатити судовий збір (352 грн).Дуже важливо при оскарженні виконавчого напису витребувати через суд у нотаріуса документи, які банк подавав нотаріусу. При отриманні документів, вам необхідно довести те, що сума стягнення кредиту спірна.

Зверніть увагу, що Верховного Суду у своїй постанові 14.02.2018 р., No 564/2199/15-ц підкреслив, що після направлення вимоги про дострокове повернення кредиту, він змінив строк повернення кредиту. Водночас сам кредитний договір припинив свою дію з дати направлення вимоги. Тобто, після вимоги або рішення суду, банк не може нараховувати проценти та неустойку та включати їх у виконавчий напис.При написанні позовної заяви про скасування виконавчого напису, банк буде відповідачем, а нотаріус третью особою.

Позовна заява подається за місцем знаходження банку.

Підсудність виконавчого напису – за місцезнаходженням відповідача.Строк дії виконавчого напису становить 1 рік, тобто на протязі цього строку, банк може пред'явити напис до виконання.Банк може вчинити виконавчий напис як на кредитному договорі, так на іпотечному договорі. Як правило, на іпотечному договорі вчиняється виконавчий напис у випадку, якщо іпотечне майно не підпадає під мораторій.Якщо ви дізнались про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого напису, вам необхідно ознайимитись зі справою, оскільки в справі буде виконавчий напис, який необхідно оскаржити через суд.І саме головне! Оскарження виконавчого напису нотаріуса не перериває позовну давність по кредитуЮридичні консультації з приводу оскарження виконавчих написів нотаріусів

Адвокат скасування напису нотаріуса

Как аннулировать исполнительную надпись нотариуса

В последнее время кредиторы по кредитным договорам (банки: Укрсоцбанк, ПриватБанк, Альфабанк и другие, а также коллекторские компании: Кей коллект, Кредитные инициативы, Вердикт финанс и другие) вместо того, чтобы идти в суд и длительное время судиться, идут к нотариусу и совершают исполнительною надпись нотариуса. Такой исполнительной надписью зачастую взыскивается задолженность по кредитному договору или обращается взыскание на предмет ипотеки: жилье, квартиры, дома, земельные участки или предмет залога: автомобили и потом это имущество выставляется на электронные торги. Нотариус на практике не сообщает должнику: заемщику по кредитному договору о том, что к нему обратился банк или коллекторы с заявлением о совершении исполнительной надписи. И должник узнает, что в отношении него совершена исполнительная надпись в случае, когда уже началось исполнительное производство и уже начались мероприятия обращения взыскания на имущество должника: наложен на имущество должника арест, обращается взыскание на заработную плату (вычитаются из заработной платы денежные средства и направляются в исполнительную службу), наложены аресты на счета должника, имущество выставлено на продажу на электронные торги и другие мероприятия.

Korotya V1
Адвокаты юридической компании «Майоров, Нерсесян и партнеры» имеют значительный опыт законной антибанковской и антиколлекторской деятельности и в том числе значительный опыт обжалования исполнительных надписей нотариуса (более 100 отмененных исполнительных надписей нотариуса).


Как правило кредитор обращается к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи нотариуса, добавляя к нему только формальные документы: кредитный договор (если кредитор просит обратить взыскание на залоговое или ипотечное имущество может быть добавлен договор ипотеки), расчет задолженности (без первичной бухгалтерской документации, которая подтверждала выдачу кредита и его невозврат), требование (сообщение) о выполнении кредитного договора (которое якобы направлялось должнику, но ним не получалась) и почтовые документы, которые якобы подтверждают направления требования должнику. В этих формальных документах кредитор ставит любые суммы, которые он считает нужным и, что хуже всего, нотариус никак их не проверяет.


Такую исполнительную надпись нужно сразу, как вы узнали о ее существовании, обжаловать в суд: подавать иск о признании исполнительной надписи нотариуса, такой котрая не подлежит исполнению (не нужно просить признать исполнительную надпись недействительной или отменить исполнительную надпись нотариуса). Обязательно в процессе нужно останавливать исполнительное производство и если имущество выставлено на продажу на электронные торги, то нужно останавливать и электронные торги.


В иске можно ссылаться на множество оснований для удовлетворения иска о признании исполнительной надписи нотариуса:

 • Отсутствие подтверждения предоставления кредита и его невозврата: мемориального ордера о зачислении денежных средств со ссудного счета на текущий счет заемщика, заявления об открытии и обслуживании банковского счета в иностранной валюте и национальной валюте физических лиц, копий кассовых документов, которыми оформлена операция по выдаче наличной иностранной валюты по кредиту, выписок по всем балансовым аналитическим счетам по учету задолженности заемщика по кредитному договору (в том числе по счетам со срочной и просроченной задолженности по основному долгу по кредиту, срочных и просроченных сумм по начисленным процентам, срочных и просроченных сумм комиссий, сумм уплаченных / списанных всех видов штрафных санкций за несвоевременное выполнение обязательств по кредитному договору, а также соответствующих транзитных счетов) по определенному периоду. Выписки по аналитическим счетам должны отражать входящие и исходящие остатки по каждому операционному дню (для обеспечения контроля полноты отражения всех операций), а в пределах каждого операционного дня должны содержать информацию о сумме сделки, контрагента по сделке, номер корреспондирующего счета, номер документа по каждой операции и назначения платежа в полном объеме. Печать указанных выписок в иностранной валюте должно быть выполнено без отражения гривневого эквивалента и операций по переоценке. Должен быть обеспечен такой формат печатных выписок, который будет удобным для чтения имеющейся информации, в том числе благодаря соответствующим полям, если такие выписки будут сшиты, а также должному уровню контрастности изображения и применения размера шрифта не менее 7. Информация о размере процентных ставок, в разрезе их составляющих (фиксированный процент и FIDR), примененных по кредитному договору в течение соответствующих периодов с предоставлением копий документов Банка, которыми подтверждены соответствующие ставки FIDR, которые являются составными плавающих процентных ставок по этому договору (если такая ставка предусмотрена кредитным договором). Копий дополнительных договоров / соглашений (с приложениями к ним) о внесении изменений и дополнений в кредитный договор (если заключались) и других документов.
 • Отсутствие надлежащего направления и получения требования о нарушении кредитного договора и возврата кредита. Несоответствие направленного требования законодательству Украины. Несоответствие суммы кредитного долга, указанного в этом требовании сумме кредитной задолженности взысканой по исполнительной нотариальной надписи.
 • Ненаступление срока исполнения кредитного договора в полном объеме на момент, предшествующий совершению исполнительной надписи нотариуса.
 • Непредоставление валютной лицензии, если исполнительной надписью нотариуса взыскано кредитную задолженность в иностранной валюте;
 • Пропуск сроков на обращение с заявлением о совершении исполнительной надписи нотаириуса (пропуск сроков исковой давности);
 • Не уведомление нотариусом заемщика об обращении кредитора с заявлением об совршении исполнительной надписи.
 • Существование судебного спора на момент совершения исполнительной надписи относительно размера кредитного долга (судебные процессы о взыскании кредитной задолженности, об обращении взыскания на предмет ипотеки или предмет залога, о прекращении кредитного обязательства, о прекращении обязательства ипотеки, залога и др.)
 • Существование факта начисления процентов, неустойки, пени, штрафов по истечению срока кредитного обязательства, кредитного договора.
 • Отсутствие подтверждения (или ненадлежащего подтверждения) факта уступки права требования по кредитному договору или договору ипотеки: непредоставление договора факторинга, непредоставление договора купли продажи кредитного пакета;

 И другие основания, которые становятся известными при анализе документов, которые кредитор подавал нотариусу для совершения исполнительной надписи нотариуса. Поэтому, вы можете обратиться за правовой помощью в юридическую компанию «Майоров, Нерсесян и партнеры» если вас интересуют вопросы обжалования исполнительной надписи нотариуса, признания исполнительной надписи, не подлежит исполнению, порядок обжалования исполнительной надписи нотариуса, как отменить / обжаловать исполнительную надпись нотариуса, как написать исковое заявление о признании исполнительной нотариальной надписи, такой, что не подлежит исполнению, как установить незаконность исполнительной нотариальной надписи, как остановить исполнительное производство (продажу имущества на электронных торгах) открытых на основании исполнительной надписи нотариуса.

 

От адвокатов компании вы получите профессиональную адвокатскую / юридическую консультацию по вопросам отмены исполнительной надписи нотариуса. Также вы можете получить консультацию относительно следующего:

 • Как решить проблемы с банком;
 • Как списать задолженность по кредиту (как списать кредитный долг)
 • Как аннулировать кредитную задолженность применяя исковую давность;
 • Как защититься от кредитора (банка / коллекторов)
 • Что делать если начался суд о выполении кредитного договора (банк подал в суд);
 • Как заморозить кредитный долг;
 • Как сохранить предмет ипотеки (как отменить государственную регистрацию предмета ипотеки (взятие на баланс) за банком или коллекторами: практикуется Кей колектом и Укрсоцбанком;
 • Как признать недействительным договор купли-продажи предмета ипотеки, который был продан кредитором;
 • Как прекратить (признать недействительным, расторгнуть) договор поручительства;
 • Как прекратить (признать недействительным, расторгнуть) договор ипотеки;
 • Как признать недействительным ипотечную оговорку;
 • И другие вопросы.

Вы можете обратиться в нашу компанию и получить профессиональную правовую помощь - если вам нужен адвокат по кредитам (юрист по кредитам, кредитный адвокат, судебный кредитный адвокат).

 

Для предварительной консультации нам нужны следующие документы:

 • Кредитный договор;
 • Договор поручительства;
 • Договор ипотеки;
 • Исковое заявление о взыскании кредитного долга (при наличии);
 • Исполнительная надпись нотариуса (если она совершена).

Що робити, якщо колектори подали в суд

банк подал в судЯкщо Ви дізналися, що на Вас подали в суд у зв'язку з невиплатою кредиту, - не панікуйте, нічого страшного не сталося. Більш того, перехід банку або колекторів в правове русло означає, що вони більше не збираються турбувати Вас дзвінками та іншими способами зі свого арсеналу. Звернення до суду рано чи пізно призведе до фіксування суми боргу. Ваше завдання зробити так, щоб це рішення максимально відповідало вашим інтересам, а не той позовній заяві, яке банк або колектори подали в суд.


 Щоб визначити масштаб проблеми, в першу чергу вам необхідно ознайомитися з матеріалами справи.

 

 

Цей юридичний термін означає, що Вам потрібно дізнатися, що написано в позовній заяві колекторів або банку, а також якими доказами вони підкріпили свою позицію. Зробити це потрібно в тому суді, в якому знаходиться Ваша справа (читайте статтю: «Що робити, якщо прийшла повістка в суд по кредиту»)


.

 

Як правило, суди мають прийомні години, але для ознайомлення зі справою обмежень за часом немає. Майже всі суди працюють з 09:00 до 18:00 з годинною перервою на обід. Точний час роботи можна дізнатися в інтернеті, так як кожен судовий орган в обов'язковому порядку має свій сайт. До суду потрібно обов'язково йти з паспортом, який необхідний для посвідчення особи. Особливо завзяті громадяни іноді випрошують справу за водійськими правами, але краще не сподіватися на такий поворот.

Отже, Ви прийшли в канцелярію і Вам на руки видали справу. Зручніше не вивчати документи на місці, в канцелярії суду, а взяти з собою фотоапарат і сфотографувати матеріали справи. Як правило, якщо банк або колектори подали в суд, то вони надали досить складні розрахунки, і щоб розібратися в них, знадобиться чимало часу.

У суді Вас можуть попросити заповнити заяву на ознайомлення з матеріалами справи і зняття фотокопій.

 


Далі потрібно визначити, на якій стадії судового розгляду знаходиться Ваша справа. Якщо справа ще тільки розглядається, необхідно надати в суд ретельно підготовлені заперечення на позовну заяву. У разі, якщо останнє засідання вже відбулося, але з цього моменту ще не пройшло 30 днів, то варто подати не менш ретельно написану апеляційну скаргу. А ось якщо рішення було винесено понад 30 днів тому, потрібно запускати процедуру скасування рішення, яке швидше за все було в заочному провадженні. 

Викладене вище - це лише перші кроки, які належить зробити, якщо колектори подали в суд. Якщо ви виконаєте їх, то переконаєтеся, що з самого початку є тільки один ефективний вихід з ситуації, що склалася: йти на прийом до кредитного адвокату. Чим раніше ви підключите до своєї справи професіонала, тим простіше буде домогтися в суді вигідного вам рішення. Практика показує, що якщо громадянин самостійно бере участь в процесі, ні до чого хорошого це не призводить. 

 

Кредитний адвокат необхідний не тільки для економії вашого часу і нервів в ході судового процесу. Основне завдання адвоката - представити Ваші інтереси в суді таким чином, щоб максимально знизити підсумкову суму до виплати. Таким чином, якщо на Вас подали в суд, то головне - це вибрати професіонала, на якого ви зможете повністю покластися.

ADVOKAT

Як банки стягують кредит без суду, вчиняючи виконавчий напис нотаріуса

адвокат по кредитам в киевеПо отриманій інформації, банки масово будуть стягувати кредити через виконавчі написи нотаріусів в 2018 році та особливо в 2019 році! Це пояснюється тим, що:


1. В 2019 році адвокати будуть мати виключне право представляти банки в судах в першій інстанції, і банки понесуть значні витрати по судах з позичальниками;


2. Суд з позичальником може розтягнутись на декілька років, оскільки банкам необхідно довести правильність розрахунку по кредиту, не пропустити позовну давність по кредиту, тощо;


3. Банкам не вигідно подавати в суд, оскільки по більшості кредитам банк пропустив позовну давність або на всю кредитну заборгованість, або на частину;


4. Банкам не вигідна нова позиція Верховного суду, відповідно до якої, якщо позичальник отримав вимогу (претензію) від банку, або був суд по кредиту, то кредитний договір припиняється, а банк не має право в подальшому нараховувати проценти та неустойку по кредиту. До речі, вказану позицію дуже необхідно використовувати при оскарженні виконавчого напису нотаріуса.

 

Для позичальника, оскарження виконавчого напису нотаріуса буде відбуватись через суд за ініціативою останнього. В даному випадку, позичальнику необхідно правильно вибрати момент оскарження виконавчого напису, не пропустити строки позовної давності та правильно сформувати позицію захисту!

 

В цій статті, ми розберемось на підставі нашої власної практики, як оскаржити виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі, а в наступних статтях розглянемо варіанти оскарження напису та запуск позовної давності по кредиту! Таким чином, інститут оскарження виконавчого напису, при правильному підході, може звільнити позичальника від кредитної заборгованості!

 

Давайте розглянемо:


1. Що таке виконавчий напис нотаріуса?


2. Підстави для вчинення виконавчого напису?


3. Що порушують банки та нотаріуси при вчинення напису (типові помилки)?


4. Виконавчий напис нотаріуса та позовна давність по кредиту?


5. Як використати судову практику на свою користь та успішно оскаржити виконавчий напис!


6. Дії банку після оскарження виконавчого напису;


7. Особливості складання виконавчих написів по окремим банкам.


8. Адвокати по кредитам – все про нас!

 

Що таке виконавчий напис нотаріуса?

 

Виконавчий напис – це одноособове розпорядження нотаріуса з приводу стягнення кредитних коштів з позичальника на користь банка або колектора, яке здійснюється на борговому документі (кредитному договорі), який підтверджує грошові зобов’язання перед банком!


Виконавчий напис нотаріуса – зразок документу

виконавчий напис нотаріуса

 

Підстави для вчинення виконавчого напису?


Головна підстава для вчинення виконавчого напису – це наявність кредитної заборгованості перед банком! Вказана заборгованість повинна мати статус безспірної, об’єктивної та реальної. Банк повинен подати нотаріусу розрахунок заборгованості, кредитний договір та вимогу про повернення боргу. Нотаріус діє формально та не перевіряє безспірність, а якщо позичальник не згоден з боргом та подає в суд, то вже суд перевіряє факт реальності кредитної заборгованості та скасовує виконавчий напис, при умові невідповідності заборгованості!

 

Що порушують банки та нотаріуси при вчинення напису (типові помилки)?

 

Банк, як правило, подають розгорнутий розрахунок заборгованості за весь період, при цьому не враховують наступні моменти, які ведуть до скасування виконавчого напису через суд, а саме:

 

1. Ігнорують позовну давність на всю заборгованість, на кожний місячний платіж та на неустойку;


2. Якщо був суд, а це майже кожна третя справа, то заборгованість подана в суд та заборгованість подана нотаріусу різна;


3. Банки не враховують, що після суду або направлення вимоги позичальнику, останні не мають право нараховувати проценти та неустойку;


4. Не враховують часткове погашення позичальником кредиту;


5. Наявність справи в суді про стягнення кредитних коштів.

 

Всі ці порушення, якщо грамотна довести в суді, ведуть до скасування виконавчого напису через суд!

 

Виконавчий напис нотаріуса та позовна давність?

 

Позовну давність на заборгованість по кредиту необхідно розглядати з двох ракурсів:

 

1. Довести в суді позовну давність по кредиту або частини кредиту та скасувати виконавчий напис нотаріуса;


2. Скасувати виконавчий напис так, щоб банк пропустив позовну давність по кредиту.

 

В першому випадку позичальник доводить, що банк частково пропустив позовну давність та на цієї підставі суд скасовує напис. Як правило, так необхідно робити, якщо йдуть публічні торги та в інших випадках.

 

В другому випадку, можливість скасувати виконавчий напис може бути дієва довгострокова стратегія позичальника, яка може призвести в майбутньому до звільнення від кредитної заборгованості (у нас є цікаві приклади по нашим клієнтам).

 

Як саме та коли необхідно використовувати позовну давність в суді? На що потрібно звернути увагу?

 

1. При оскарженні виконавчого напису, суд ЗАВЖДИ зупиняє виконавче провадження та публічні торги. Таким чином, доцільно не оскаржувати виконавчий напис відразу, а безпосередньо за місяць до торгів!


2. Зверніть увагу, що оскарження виконавчого напису через суд не перериває позовну давність, а це означає, що чим пізніше ви скасуєте виконавчий напис, тим більше шансів, що банк пропустить позовну давність.


3. Оскарження виконавчого напису призведе до закриття виконавчого провадження та зняття всіх арештів!

 

Як використати судову практику на свою користь на успішно оскаржити виконавчий напис!

 

Зверніть увагу на наступні моменти:


1. Кредитний договір припиняє діє після направлення вимоги або після суду і банк не має право нараховувати проценти та стягувати неустойку;

 

2. Позовна давність не переривається вчиненням та оскарженням виконавчого напису нотаріуса;


3. Якщо на момент вчинення йшов суд по стягнення з позичальнику кредиту – суд однозначно скасує виконавчий напис (є чітка судова практика з цього питання);


4. Щоб довести, що кредитна заборгованість спірна, необхідно провести судово-бухгалтерську експертизу;

 

Дії банку після оскарження виконавчого напису

 

Поки діє виконавчий напис та не проводяться активні виконавчі дії, банк не буде вчиняти інші дії, а як тільки ви скасуєте виконавчий напис через суд, банк може вчинити наступне:


1. Подати в суд позов про стягнення кредитних коштів;


2. Вчинити виконавчий напис повторно;


3. Застосувати позасудовий порядок звернення на предмет іпотеки (оформити право власності на себе по ст. 37 ЗУ “Про іпотеку”);


4. Продати ваш кредит (факторинг) колекторам або позичальнику;


5. Домовитись з вами про реструктуризацію кредиту або погашення зі списанням залишку!

 

Ми ведемо судові спори з банками з 2008 році. Наші виграні справи, де ми скасували виконавчий напис через суд в тому числі. Ми надамо вам розгорнуту юридичну консультацію – у вас буде чітка позиція, як вести себе з банком

 

Адвокат по кредитам Київ та Київська обл - юридична консультація по кредитним справам

Майоров Василь, адвокат, к.ю.н.

адвокат по кредита

 

Для більш детальної юридичної консультації ви можете записатись на консультацію до адвоката по кредитам нашої компанії!

 

 

Контакт для зв’язку з адвокатом по кредитам – 063-595-87-10


Отримати письмову консультацію адвоката по кредитам Київ, Україна – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Що робити, якщо прийшла повістка в суд по кредиту

адвокат по кредиту киевЯкщо позичальник систематично не виплачує кредит або просто відхилився від графіка платежів, то одного разу він може виявити в поштовій скриньці повістку в суд. Це означає, що банк хоче за допомогою суду стягнути з позичальника всю заборгованість, включаючи відсотки і штрафи. Якщо повістка в суд за несплату кредиту прийшла вам, то в першу чергу потрібно виконати наступні дії:

 

крок №1: зайти на інтернет-сайт суду, перевірити дату і час засідання;


крок №2: сходити в суд і сфотографувати матеріали справи;


крок №3: вивчити матеріали, розробити стратегію захисту.

 

Перераховані дії займуть у вас буквально кілька днів, однак сам судовий процес може розтягнутися на кілька місяців.

 

Крок №1: як перевірити час судових засідань

 

В отриманій вами повістці має бути вказано назву суду, а також дата і час першого засідання. Повістка має строго певну форму, яка заповнюється «від руки» і підтверджується синьою печаткою. Потрібно розуміти, що іноді документ в поштовій скриньці - це не справжня повістка з суду, а підробка, яку банк або колектори використовують для тиску на позичальника. До таких хитрощів зустрічаються нечасто, але все ж краще перестрахуватися і перевірити отриману інформацію, тим більше що зробити це досить просто.

 

Повістка до суду по кредиту: по найменуванню суду легко знайти його інтернет-сайт


Щоб перевірити справжність порядку, необхідно знайти інтернет-сайт того районного суду, назва якого стоїть на отриманому документі. Для цього достатньо вбити в Google пошуковий запит типу «Оболонський районний суд». На знайденому сайті потрібно перейти в розділ «для громадян», а потім скористатися посиланням «призначені судові справи».

 

Для пошуку інформації по судовому процесу про несплату кредиту зазвичай досить просто ввести прізвище


Якщо ви не можете знайти на сайті інформацію про свою справу, майже напевно це означає, що банк не звертався до суду і повістка є підробкою. Про всяк випадок ви можете повторити перевірку через день-два або зателефонувати до суду за контактним телефоном. Це допоможе уникнути накладок, які іноді виникають через затримки при розміщенні інформації на сайті. Якщо ви знайшли інформацію про свою справу, це внесе визначеність з трьох питань: по-перше, що банк дійсно подав до суду, по-друге, на який день і час призначено засідання, по-третє, який суддя розглядатиме вашу справу.

 

Крок №2: як ознайомитися з матеріалами вашої справи в суді


Згідно із законом ви маєте право ознайомитися з усіма матеріалами (якщо суд не надіслав їх на пошту), які банк надав суду. Вивчення матеріалів справи - це не порожня формальність, а дуже важливий крок, без якого неможливо зрозуміти вимоги банку і вибудувати стратегію захисту. Ознайомленням з матеріалами справи слід зайнятися відразу після того, як ви знайшли інформацію про себе на інтернет-сайті суду і з'ясували прізвище судді.

 

Отже, вам необхідно прийти в суд та захопити з собою паспорт. На вході вас запише судовий пристав, у якого ви можете дізнатися номер кабінету судді. Будьте готові до того, що біля кабінету вам доведеться відстояти чергу - швидше за все, ви будете не єдиним відвідувачем.

 

Матеріали справи являють собою звичайну папку А4 з усіма документами, наданими суду банком, - позовною заявою, копією кредитного договору, випискою по рахунку і т.д. За кредитним розгляду матеріали включають в себе зазвичай 100-200 сторінок, тому краще не вивчати їх прямо в суді, а просто сфотографувати. Як правило, для цієї мети досить фотокамери в телефоні, але якщо ви сумніваєтеся, то можете взяти з собою «повноцінний» фотоапарат. У деяких судах просять написати заяву на зняття фотокопій, однак всі подібні питання ви в будь-якому випадку вирішите на місці.

 

В принципі, всі перераховані дії може виконати будь-яка людина, і якихось специфічних навичок або знань тут не потрібно.

 

Крок №3: як підготуватися до суду за несплату кредиту


Отже, ви сфотографували матеріали справи і повернулися додому, щоб вивчити їх в спокійній обстановці. Серед фотографій в першу чергу потрібно знайти документ, який називається «Позовна заява про стягнення кредиту». У цьому документі банк описує історію за вашим кредитним договором і перераховує порушення договору з вашого боку. В самому кінці позовної заяви вказується, чого саме банк хоче домогтися від вас через суд. Зазвичай це стягнення з вас частини кредиту, а також відсотків і штрафів або стягнення предмету іпотеки. В таких ситуаціях не можна покладатися тільки на свої сили, потрібно як мінімум проконсультуватися з адвокатом.

ADVOKAT