Оскарження публічних торгів (Кредитний адвокат)

Успіх оскарження прилюдних торгів залежить від порушень, які вчинили державний виконавець та торгуюча організація при проведенні торгів. Ми не будемо розписувати класичні порушення, а візьмемо порушення з нашої справи на прикладі, яку ми вели та виграли.
Вказані порушення частково зустрічаються майже в кожній справі. Наявність такої кількості порушень обумовлено тим, що власник квартири не прописав неповнолітню дитину, а торгуюча організація поставила свого покупця та купила квартиру майже в два рази дешевше.
 Mayorov V1 1
Таким чином, у випадку відкриття виконавчого провадження, його необхідно контролювати таким чином, щоб його затягнути та в подальшому були підстави для скасування.
 
Судами першої та апеляційної інстанції не були застосовані наступні норми права:
 
1. Не був застосований п. 3.2 "Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна" Затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 27.10.99 N 68/5, де зазначається, що Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається початкова вартість майна, що виставляється на торги за експертною оцінкою.
 
Ст. 58, ч. 5 ЗУ «Про виконавче провадження» визначено, що Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. 
 
В даному ж випадку висновок з незалежної оцінки майна датований 19.10.2011р., а прилюдні торги були проведені аж 27.04.2012 року, тобто з моменту здійснення оцінки квартири і до моменту продажу цієї квартири пройшло більше ніж 6 місяців і відповідно звіт про оцінку майна на момент його продажу був вже нечинним. Також потрібно зазначити, що квартира збільшилась в ціні за 6 місяців. Докази, які підтверджують дану обставину (висновок експерта та протокол проведення торгів) знаходяться в матеріалах справи.
 
Таким чином, можна зробити висновок, що спеціалізована організація провела прилюдні торги з реалізацією майна за експертною оцінкою, яка втратила свою чинність НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ. 
 
2. Не була застосована ст. 62 ч. 5 ЗУ «Про виконавче провадження», за якою не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. 
 
Перша уцінка майна була проведена 22.02.2012р., що підтверджується Актом переоцінки майна, а торги визнані такими, що не відбулися 30 січня 2012р., що підтверджується вихідним листом ПП «Нива-В.Ш.» від 30.01.2012р., тобто з дня визнання торгів такими, що не відбулися і до переоцінки майна пройшло 23 дні, а це більше ніж передбачено законодавством. Дані обставини підтверджуються документами, які знаходяться в матеріалах справи.
 
3. Не була застосована ст. 62 ч. 5 ЗУ «Про виконавче провадження», за якою не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі не реалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки, воно повторно уцінюється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна.
 
Друга уцінка майна була проведена 02.04.2012р., що підтверджується Актом переоцінки майна, а торги визнані такими, що не відбулися 19.03.2012р., що підтверджується вихідним листом ПП «Нива-В.Ш.» від 19.03.2012р., тобто з дня визнання торгів такими, що не відбулися і до переоцінки майна пройшло 14 днів - більше ніж передбачено законодавством. Дані документи знаходяться в матеріалах справи.
 
Щодо цих двох випадків порушення державним виконавцем ЗУ «Про виконавче провадження» суд першої інстанції послався на постанову ВСУ №6-116цс12 від 24.10.2012р., де зазначено, «Що стосується порушень, допущених державним виконавцем при здійсненні своїх повноважень, передбачених Законом України "Про виконавче провадження" № 606-ХІV від 21 квітня 1999 року, до призначення прилюдних торгів, у тому числі щодо відкриття виконавчого провадження, накладення арешту на майно, визначення вартості чи оцінки майна тощо (ст. ст. 18, 24-27, 32, 33, 55, 57 цього Закону), то такі дії (бездіяльність) державного виконавця підлягають оскарженню в порядку, передбаченому цим Законом (зокрема, ч. 7 ст. 24, ч. 4 ст. 26, ч. 3 ст. 32, ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 57, ст. ст. 55, 85 Закону).
 
Отже, дії державного виконавця у виконавчому провадженні, які не стосуються правил проведення прилюдних торгів, мають самостійний спосіб оскарження й не можуть бути підставою для визнання прилюдних торгів недійсними.
 
Але в нашому випадку ця постанова ВСУ не може бути застосована, оскільки дії державного виконавця з приводу переоцінки майна стосуються правил проведення прилюдних торгів і не можуть мати самостійний спосіб оскарження, оскільки експертна оцінка втратила чинність НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ, а це може бути підставою для визнання прилюдних торгів недійсними.
 
4. Не був застосований п. 3.5 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна Затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 27.10.99 N 68/5, де зазначається, що оголошення про проведення прилюдних торгів має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна.
Договір про реалізацію майна був укладений 27.12.2011р., а оголошення розміщене 13.01.2012р., тобто пройшло 17 днів, що є порушенням законодавства. Підтвердженням є витяг з сайту про розміщення повідомлення про торги від 13.01.2012р. та відповідна копія договору, які знаходяться в матеріалах справи.
5. Не був застосований п. 3.5 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна Затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 27.10.99 N 68/5, де зазначається, що Оголошення про проведення прилюдних торгів має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна, а у випадку проведення повторних торгів - не пізніше семи днів з моменту переоцінки майна.
 
Переоцінка майна здійснювалася 22.02.2011р., а оголошення розміщене 01.03.2012р., тобто пройшло 8 днів, що є порушенням законодавства. Підтвердженням є витяг із сайту про розміщення повідомлення про торги від 01.03.2012р. та акт про переоцінку, які знаходяться в матеріалах справи.
 
 
6. Не був застосований п. 3.5 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна Затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 27.10.99 N 68/5, де зазначається, що Оголошення про проведення прилюдних торгів має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна, а у випадку проведення повторних торгів - не пізніше семи днів з моменту переоцінки майна.
 
 
Переоцінка майна здійснювалася 02.04.2011р., а оголошення розміщене 12.04.2012р., тобто пройшло 10 днів, що є порушенням законодавства. Підтвердженням є витяг із сайту про розміщення повідомлення про торги від 12.04.2012р. та акт про переоцінку, які знаходяться в матеріалах справи.
 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

 
1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!