Як правильно погасити борг з ДИСКОНТОМ КОЛЕКТОРАМ (лист та договір)

Просмотров: 7651

 Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

Перед тим, як погашати кредити колекторам, банкам та іншим кредиторам, необхідно підписати договір прощення боргу, де розписати загальну суму кредиту, погашення частини кредиту та списання залишку кредиту. В цьому випадку, якщо ви виконаєте цей договір, ви назавжди припините кредитне зобов'язання. 

Що робити, якщо вимагають особистої зустрічі з боржником

Колектори мають право вимагати особистої зустрічі з боржником, але такі зустрічі обмежені законодавством. Після приїзду колектора боржник має право розмовляти з ним біля вхідних дверей квартири, не пропонуючи увійти. Для наявності доказів особистої зустрічі зі стягувачами і їх погроз про фізичну розправу бажано зняти відео з місця переговорів. Такі докази потрібні при зверненні в прокуратуру або суд.

Зразок договору про приинення кредиту, який купили колектори!

 Договір

прощення кредиту

 

м.Київ                                                    «__»_______2019р.
Товариство з обмеженою відповідальністю ____________________________________________,надалі іменується «Стягувач»
та __________________________________________ з другої сторони, яка надалі іменується «Боржник» домовилися про укладення договору про прощення боргу на зазначених нижче умовах.
1.Боржник визнає, що його прострочена заборгованість згідно Кредитного договору №_____________ перед Стягувачем на момент укладення цього договору складає ________,00грн. 

2.Сторони погодились, що Боржник сплачує Стягувачу грошові кошти в якості погашення простроченої заборгованості в розмірі_______ грн. на поточний рахунок Стягувача, а решта суми боргу ___________ грн буде повністю списано з рахунку Боржника.

3.За умови належного виконання Боржником умов цього Договору, Стягувач не матиме жодних майнових претензій до Боржника з приводу заборгованості, що вказана в п. 2 цього договору та зобов’язання з погашення решти заборгованості, а саме _________ грн., вважатиметься припиненим на підставі ст. 605 Цивільного кодексу України.

4.Порушення Боржником будь-якого із зобов’язань, передбачених цим Договором в тому числі прострочення передбаченого п.3 цього Договору платежу більше ніж на 3(три) робочі дні, є підставою для примусового стягнення простроченої заборгованості, вказаної в п.2 цього Договору, з Боржника. Доказом порушення зобов’язань з боку Боржника є відповідна заява Стягувача надіслана на адресу Боржника.

5.Сторони заявляють, що ні в процесі укладання цього Договору, ні в процесі виконання його умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави. Представник Стягувача гарантує, що він має всі належні повноваження на укладення вказаного Договору та його дії не суперечать інтересам особи, яку він представляє.

6.Цей договір вважається укладеним після його підписання Сторонами. Договір вважається таким що виконаний у разі внесення коштів, передбачених п.3 цього договору на банківський рахунок Стягувача. 

7.Сторони погодились, що підпис цього Договору Стягувачем за допомогою факсиміле тягне за собою ті ж юридичні наслідки що і живий підпис уповноваженої особи Стягувача. Підписаний Договір за допомогою факсиміле є легітимним та підтверджує волевиявлення Стягувача.
Стягувач:
Боржник:

 
 
ПАТ «Банк»
Боржник:_________________________
Адреса___________________________
 
Кредитний договір_________________________
 


ЗАЯВА
про погашення кредиту з дисконтом

    30 квітня 2013 року між ПАТ «Банк» та ПІП________ був укладений кредитний договір _______________відповідно до умов якого Позичальник отримала кредит у розмірі 00000,00 грн. строком на 00 місяців під 00,00% річних.
Таким чином загальна сума отриманих коштів становить____________.
Загальна сума повернутих кредитних коштів становить приблизно_______________.
Залишок заборгованості становить приблизно __________________.

   Внаслідок прострочення виконання зобов’язання за кредитним договорам № ________виникла кредитна заборгованість, проте мною частково була внесена сума грошових коштів у розмірі 00 000грн. після чого я не змогла надалі здійснювати платежі за вказаним договором внаслідок скрутного матеріального становища.

   На сьогоднішній день, сума заборгованості, з врахуванням вже сплачених коштів зменшилась, проте так і залишається несплаченою, з метою врегулювання питання стосовно простроченої заборгованості шляхом мирного досудового врегулювання, пропоную Вам укласти договір про погашення боргу з дисконтом відповідно до умов якого Я сплачу ПАТ «Банк» грошові кошти в якості погашення простроченої заборгованості в розмірі 00 000 тис. грн.. а решту суми боргу буде повністю списано Вами.

  Відповідно до ст.. 605 ЦКУ зобов’язання може бути припинено внаслідок звільнення (прощення боргу)кредитором боржника від його зобов’язань, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

  Запропонований варіант допоможе уникнути конфліктів які можуть виникнути в ході вирішення ситуації, судової тяганини, зменшить ризик настання збитків, тощо.

   В разі ухилення від моєї пропозиції або ж відмови, додатково повідомляю, що змушена буду здійснити погашення заборгованість за кредитними договорами на користь інших кредиторів (Банків) внаслідок чого отримання Вами залишку заборгованості стане неможливим. 

   Про результат розгляду моєї заяви прошу повідомити шляхом направлення письмової відповіді за адресою:

__________ « »____2019р.