Погашення кредиту з дисконтом (процентні облігації)

 Один із способів отримання дисконту при погашенні кредиту є купівля процентних або дисконтних облігацій банку.  При купівлі вказаних облігацій, позичальник має право пред’явити вказані облігації до погашення з отримання відсоткового доходу у розмірі 10-20 процентів в залежності від умов погашення визначених проспектом емісії. Крім цього, у випадку купівлі облігацій нижче номінальної вартості, банк погашає їх за номінальною вартістю.
 
  Облігації доцільно акумулювати на іншу юридичну особу, з метою уникнення арешту або блокування зі сторони банку, у випадку, якщо кредит є прострочений. Якщо позичальник сплачує кредит згідно кредитного договору, він може купити облігації на себе та використовувати вказаний аргумент для зменшення процентної ставки.
 
  При настанні строку погашення облігацій, останні переводяться на позичальника, який або пред’являє облігації до погашення з процентним доходом, або/та надсилає лист про взаємозалік однорідних вимог відповідно до ст. 601 Цивільного кодексу України, оскільки зобов'язання    припиняється   зарахуванням зустрічних однорідних  вимог,  строк  виконання  яких настав. Зарахування  зустрічних вимог може здійснюватися за заявою лише однієї із сторін.
 
    При купівлі облігацій за номіналом, Позичальник зменшую кредитну заборгованість на 10-20 відсотків, а при купівлі, наприклад з дисконтом 10 відсотку, кредитна заборгованість зменшується на 20-30 відсотків.
 
Наприклад: Кредитна заборгованість становить 26 000 000 грн., позичальнику необхідно купити облігації з дисконтом 10 відсотків на загальну суму 18 200 000 грн. і при погашенні по номіналу та виплатою банком 20 відсотків, позичальник зменшує кредитну заборгованість на 5 460 000 грн. 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!