Выиграли судебный процесс и прекратили поруку

Эта статья пригодится в первую очередь поручителям по договорам поручительства, поскольку в ней иллюстрировано как освободить от ответственности поручителя в отношениях с банком и сделать так, чтобы поручитель не нес имущественные потери по не своим кредитным обязательствам.

 Korotya advokat

Услугами нашей компании воспользовалось лицо, которое с ПАО КБ Надра подписало в свое время договор поруки, по которому обязывалось в случае не возврата кредита отвечать всем своим имуществом. В настоящее время она хотела освободиться от груза ответственности. Мы начали думать стратегию как указаное реализовать.

Из информации полученной от нее мы узнали, что имело место в прошлом совершения исполнительной надписи нотариуса на предмет ипотеки. Это действие мы начали направлять на решение нашей проблемы поскольку знали, что перед совершениям исполнительной надписи обязательно имеет место предъявления требования о досрочном исполнении кредитного договора, которое можно использовать на основании ч. 4 ст. 559 ГКУ для прекращения поручительства.

Мы ознакомились с исполнительным производством и узнали какой нотариус совершал исполнительную надпись. Затем был предъявлен в суд иск о прекращении поручительства и через суд были истребованы документы у нотариуса, на основании которых исполнительная надпись совершалась. Указанные документы были предоставлены суду и в этих документах находилось указанное  требование о досрочном возврате кредита. В указанном иске были изменены основания и сделана ссылка на указанное требование в контексте прекращения поручительства.

Иск был удовлетворен в полном объеме. Апелляционный суд оставил указанное решение без изменений.

Судебный процесс сопровождали партнеры Юридической компании «Майоров, Нерсесян и партнеры» Анна Шворак и Роман Коротя.                 

Записаться на юридическую консультацию можно по вышеуказанному телефону.

Ниже будет предоставлено решение суда по данной ситуации.

 

 Державний герб України
Справа № 761/37737/16-ц

Провадження № 2/761/2048/2017

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» про припинення поруки, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2016 року ОСОБА_1 (далі - позивач) звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (далі - відповідач) про припинення поруки.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 13 грудня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_2 було укладено Кредитний договір № 609/П/27/2007-840, відповідно до якого Позичальник отримав у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти в розмірі 148982,35 доларів США та зобов'язався їх повернути з урахування нарахованих процентів за користування. Також відповідно до вищезазначеного договору в якості забезпечення виконання зобов'язань Позичальником, 13 грудня 2007 року між позивачем та відповідачем було укладено Договір поруки, відповідно до умов якого відповідальність боржника і поручителя є солідарною. Строк дії поруки в договорі не указаний. А строк виконання основного зобов'язання був змінений кредитором шляхом застосування механізму дострокового повернення кредитної заборгованості, а саме: 21.02.2013 року, та саме цієї дати було вчинено виконавчий напис, відповідно до якого стягнуто заборгованість у повному обсязі. У зв'язку з тим, що у договорі поруки не встановлено строку, після якого порука припиняється, і кредитор протягом 6 місяців від дня настання основного зобов'язання не пред'явив вимоги до поручителя, позивач звернувся з цим позовом до суду.

Тому, позивач просив суд визнати такою, що припинилася поруку, яка виникла на підставі договору поруки укладеного 13.12.2007 року між ним та ПАТ КБ «Надра».

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив, письмових заперечень не надходило.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі виходячи із таких підстав.

Судом встановлено, що 13 грудня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_2 було укладено Кредитний договір № 609/П/27/2007-840, відповідно до якого Позичальник отримав у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти в розмірі 148982,35 доларів США (а.с. 7-10).

13 грудня 2007 року відповідно до вищезазначеного договору в якості забезпечення виконання зобов'язань Позичальником, між позивачем та відповідачем було укладено Договір поруки, відповідно до умов якого відповідальність боржника і поручителя є солідарною (а.с. 5-6).

13 грудня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_2 було укладено Договір іпотеки, відповідно до умов якого з метою забезпечення виконання зобов'язань іпотекодавець передає в іпотеку предмет іпотеки, а саме: квартиру за адресою: АДРЕСА_1, вартість якої визначена 821600,00 грн. (а.с. 38-39).

Судом встановлено, що відповідач свої обов'язки за договором виконав в повному обсязі, проте боржник покладені на себе зобов'язання за кредитним договором № 609/П/27/2007-840 від 13.12.2007 року не виконує, в результаті чого утворилася заборгованість в розмірі 1771398,00 грн., що підтверджується розрахунком заборгованості (а.с. 42-43).

Відповідачем надсилалася досудова вимога боржнику про погашення заборгованості за кредитним договором № 609/П/27/2007-840 від 13.12.2007 року (а.с. 41).

21.02.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобелєвою А.М. було вчинено виконавчий напис, шляхом звернення стягнення на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на підставі договору купівлі-продажу боржнику ОСОБА_2 та була передана ним в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 609/П/27/2007-840 від 13.12.2007 року ПАТ КБ «Надра» (а.с. 11).

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (ч. 1 ст. 554 ЦК України).

Обсяг зобов'язань поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов'язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель (ч. 1, 2 ст 553 ЦК України).

Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Договором поруки не визначено строку, після закінчення якого порука припиняється, оскільки умовами цього договору встановлено, що він діє до повного припинення всіх зобов'язань боржника за кредитним договором.

Таким чином, у договорі поруки не встановлено строку її дії відповідно до статті 252 ЦК України, а тому підлягають застосуванню норми частини четвертої статті 559 цього Кодексу про те, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Отже, порука - це строкове зобов'язання, і незалежно від того, встановлений строк її дії договором чи законом, сплив цього строку припиняє суб'єктивне право кредитора. Це означає, що строк поруки відноситься до преклюзивних строків.

У кредитному договорі строк виконання основного зобов'язання чітко визначений: строком повного погашення кредиту є 10 грудня 2027 року.

Однак у зв'язку з порушенням боржником виконання зобов'язання за кредитним договором банк відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України використав право достроково стягнути з позичальника та поручителя заборгованість за кредитним договором, оскільки 21.02.2013 року було вчинено виконавчий напис, відповідно до якого стягнуто заборгованість у повному обсязі.

Отже, пред'явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом та вчинення виконавчого напису, кредитор відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов'язання й протягом шести місяців починаючи від цієї дати був зобов'язаний пред'явити позов до поручителя.

Таким чином, якщо кредитор на підставі частини другої статті 1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов'язання, то передбачений частиною четвертою статті 559 цього Кодексу шестимісячний строк підлягає обрахуванню від цієї дати.

Аналогічна правова позиція міститься в постановах Верховного Суду України від 21 січня 2015 року (№ 6-190цс14) та від 17.09.2014 року (№6-53цс14).

Даючи юридичну оцінку доказам, з урахуванням встановлених судом обставин, беручи до уваги, що відповідачем 21.02.2013 року було змінено строк виконання основного зобов'язання за кредитним договором № 609/П/27/2007-840 від 13.12.2007 року, шляхом вчинення виконавчого напису та відправлення вимоги про дострокове повернення кредиту, а протягом 6 місяців відповідачем не було пред'явлено позовних вимог до позивача, тому вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 8, 10, 11, 57, 60, 61, 114, 169, 208, 209, 211 - 215, 218, 360-7 ЦПК України; ст. ст. 251, 526, 553, 559, 628 ЦК України, суд,

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» про припинення поруки- задовольнити.

Визнати поруку за договором поруки від 13.12.2007 року, укладеним між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» та ОСОБА_1, такою, що припинена.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя