ПРИВАТБАНК - виграли справу по картковому кредиту (Адвокат по кредиту)

Просмотров: 34493

Наші юристи виграли справу з ПАТ «Приватбанк». Позичальник отримав картку ПАТ «Приватбанк» з картковим лімітом 3000 грн. під 24 процентів річних. В результаті банк нарахував та намагався стягнути майже 22 000 грн. на момент подачі позову.

Mayorov advokat

Ми вивчили справу та направили в суд обґрунтоване заперечення з приводу застосування позовної давності та довели ряд моментів, а саме:

- Ми довели, що строк порушення зобов'язання по кредитній карті Приватбанку настав в 2008 році

- Обґрунтували, що строк позовної давності по кредитній карті Приватбанку не переривався;

- В договорі була умова про автоматичне пролонгування, але не кредитного ліміту, а лише правил надання послуг. Таким чином, договір в частині кредитного ліміту закінчився, що дало змогу застосувати позовну давність;

- Ми обґрунтували, що строк дії кредитного ліміту відповідає строку дії кредитної картки від Приватбанку.

- Все вищевикладене підкріпили позицією Верховного Суду України в постанові від 19.03.2014 року (справа №6-14 цс 14), відповідно до правил користування карткою, які є складовою кредитного договору, картка діє в межах визначеного нею строку. За таким договором, що визначає щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту, перебіг позовної давності (ст. 257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі зі спливом останнього дня місяця дії картки (ст. 261 ЦК України), а не закінченням строку дії договору.

Інші документи з цієї справи знаходяться у нас в справі

Чому Приватбанку в 2020 році не може стягнути з позичальника кредиту?

Якщо Приватбанк подав в суд, позичальнику необхідно в запереченні посилатись на Постанову   Верховного Суду  від 02 жовтня 2019 року,  справа №545/2248/17 було зазначено, що виходячи з вищенаведеного Верховний Суд доходить висновку, що тіло кредиту є повністю погашеним відповідачем, що є в даному випадку підставою для відмови у задоволенні позову, адже домовленості про сплату відсотків за користування коштами підписана відповідачем анкета-заява не містила.

Цю справу виграли адвокат Майоров Василь. Для консультацій звертайтесь за телефонами 063-595-87-10 (VIBER) 


Наші послуги:
1. Реструктуризація кредиту з Приватбанком;
2. Запуск позовної давності по кредитній карті Приватбанку;
3. Кредитний договір Приватбанку - комплексний юридичний аналіз;
4. Протидія продажу заставного майна Приватбанка, притидія оформлення на баланс банка предмету іпотеки;
5. Розстрочення кредиту Приватбанка;
6. Зменшення заборгованості по кредиту з Приватбанком;
7. Як не сплачувати кредит Приватбанку при відсутності майна у позичальника;
8. Як проводить реструктуризацію кредиту Приватбанк, особливості, які необхідно враховувати;

Надаємо юридичну допомогу та консультуємо з питань протистояння банкам, в тому числі Приватбанк
Керуючий партнер Юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери»
Майоров Василь.
********************************************
Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 15б

тел. 063-595-87-10 (VIBER) - ви можете отримата консультація з привуду актуальної судової практики по Приватбанку (зменшення розміру заборгованості до тіла кредита, скасування пені та процентів, зняття арештів)


Як виграти суд у Приватбанка, приклад рішення:
Справа № 147/358/14-ц
Провадження № 2/147/166/14
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.05.2014 року Тростянецький районний суд Вінницької області
в складі: головуючого судді Волошина І.А.,
за участі секретаря судових засідань Чудак Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Тростянець, Вінницької області цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,-


ВСТАНОВИВ:


ПАТ "ПриватБанк" звернулись до суду з позовною заявоюдо ОСОБА_2 про стягнення заборгованості та судових витрат, зазначивши, що 19.12.2007 року між сторонами був укладений кредитний договір відповідно доумов договору, позивач надав відповідачу кредит на суму 3000,00грн., у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою процентівза користування кредитом у розмірі 24,00 % річнихзалишок заборгованості, а відповідач зобов'язався повертати кредит згідно графіку погашення суми кредиту та сплачувати щомісячно відсотки за користування кредитом, однак, відповідач не додержувався належного виконання умов зазначеного договору, в силу чого його загальна заборгованість перед позивачем станом на 24.02.2014 року становить 21445,31 грн., крім того позивач просить стягнути з відповідача судові витрати в сумі 243,60 грн.


Представник позивача Тимчик Б.О. в судове засідання не з`явився.


Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, однак надав на адресу суду до судового засідання заяву, в якій позов не визнає в повному обсязіта просить застосувати строк позовної давності та відмовити в позові, пояснивши, що позовна заява подана до суду із порушенням строку, встановленого ст.257 ЦК України. В розрахунку заборгованості зазначено, що він зняв гроші в сумі 3000грн. 19.12.2007 року, та не виконував зобов`язання починаючи з 08.01.2008 року, тобто строк позовної давності сплив.


Судом було встановлено наступні обставини та визначені відповідно до них правовідносини:


19.12.2007 року між ПАТ КБ "ПриватБанк" та ОСОБА_2 був укладений кредитний договір б\н, відповідно до якого позивач взяв на себе зобов'язання надати відповідачу кредит у сумі 3000,00грн., у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 24,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки, а відповідач зобов'язувався повертати кредит згідно графіку погашення суми кредиту та сплачувати щомісячно відсотки за користування кредитом, що підтверджується копією заяви разом з копією Умов надання банківських послуг, Правилами користування платіжною карткою, що являється Договором згідно ст.634 ЦК України.


Згідно п. 6.5 Умов та правил надання банківських послуг кредитного договору Клієнт зобов'язується погашати заборгованість по кредиту, відсоткам за його використання, перевитрат платіжного ліміту, а також сплачувати комісії на умовах, передбачених даним Договором.


Відповідно до п. 6.6 у випадку невиконання зобов'язань по Договору, на вимогу Банку виконати зобов'язання по поверненню Кредиту (в тому числі Простроченого кредиту та Овердрафту), виплаті винагороди Банку.


Відповідно до п.3.1-3.3 Умов та правил надання банківських послуг, для надання послуг банку клієнту кредитної картки, клієнт своїм підписом у заяві та пам'ятці клієнта посвідчує укладення договору між банком про надання банківських послуг, шляхом надання відповідної суми кредитного ліміту.
Згідно п.3.17, п.5.2, п.6.9 вказаних умов та правил, при наявності у клієнта прострочення по кредитному ліміту, а також відсоткам за користування кредитним лімітом, банк має право: після закінчення строку вкладу, вклади та нараховані відсотки перечислити на відповідний картковий рахунок клієнта або розірвати даний договір. Також у випадку порушення держателем встановлених законодавством України вимог та умов даного кредитного договору, банк має право призупинити дію кредитної картки та визнати картку недійсною до моменту погашення заборгованості, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань в цілому чи у відповідній визначеній банком частині у випадку невиконання держателем своїх кредитних зобов'язань згідно кредитного договору. У разі виникнення заборгованості, держатель зобов'язаний протягом 30 днів з моменту її виникнення погасити дану заборгованість.


Позивач свої зобов'язання за кредитним договором виконав, видавши кошти у сумі 3000,00 грн. відповідачу.


Однак, відповідач не додержувався належного виконання умов зазначеного договору, в силу чого його заборгованість перед позивачем станом на 24.02.2014 року становить 21445,31 грн., яка складається з:


- заборгованості за кредитом - 2934,00 грн.;
- заборгованості по відсотках - 12413,75 грн.;
- заборгованості по комісії - 4600,16 грн.,
- штрафи на загальну суму 1497,40 грн., що підтверджується розрахунком заборгованості по кредитному договору.(а.с.7-16).


Враховуючи вищевикладене суд вважає, що правовідносини, що виникли між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_2 є зобов'язальними, і ЦК України.
Відповідно до ст.ст. 509, 526, 530 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію ( передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.


Так, відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.


Зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 ЦК України, зокрема із договорів та інших правовідносин. Зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін).


Відповідно до п.9.12 Умов та правил надання банківських послуг договір діє протягом 12 місяців з моменту підписання. Якщо протягом цього терміну жодна зі сторін не проінформує іншу сторону про припинення дії Договору, він автоматично лонгується на такий же термін. При цьому автоматично пролонговується не термін дії кредитного ліміту, який відповідає строку дії картки, а лише дії умов щодо надання банківських послуг, які регулюють відносини між банком та клієнтом щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку клієнта, а також інших банківських послуг.
Відповідно до заяви позичальника, яка є складовою частиною кредитного договору, строк дії кредитного ліміту відповідає строку дії кредитної картки.
Заява позичальника про припинення дії договору в матеріалах справи відсутня, а тому відбулась його пролонгація із збереженням тих умов, на яких його було укладено, зокрема щодо умов про порядок пролонгації договору, які також залишаються чинними.


Разом з тим, суд приходить до висновку про застосування у даному спорі строку позовної давності.


Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.


Згідно ч.4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.


Ч.1 ст. 261 ЦК України встановлено, що перебіг загальної та спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалась або могла довідатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила.


Для обчислення позовної давності застосовуються загальні положення про обчислення строків, що містяться у ст. 252-255 ЦК України.


Згідно правової позиції, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 19.03.2014 року (справа №6-14 цс 14), відповідно до правил користування платіжною карткою, які є складовою кредитного договору, картка діє в межах визначеного нею строку. За таким договором, що визначає щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту, перебіг позовної давності (ст. 257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі зі спливом останнього дня місяця дії картки (ст. 261 ЦК України), а не закінченням строку дії договору.


Також відповідно до постанови судової палати у цивільних та господарських справах Верховного Суду України від 06.11.2013 року, Верховним Судом України висловлено правову позицію про те, що у випадку незалежного виконання позичальником зобов'язань перед кредитним договором, позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредитних коштів та процентів за користування кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначено періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватись з моменту настання строку погашення чергового платежа.


Відповідно до ч.1 ст. 360-7 ЦПК України рішення Верховного суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх судів України.


З розрахунку заборгованості по кредиту станом на 24.02.2014 року вбачається, що строк погашення заборгованості за кредитом в розмірі 2934,00 грн. настав 08.01.2008 року.


Таким чином, з моменту прострочення сплати тіла кредиту - 08.01.2008 року до моменту звернення банку з позовом - 06.03.2014 року встановлений законом загальний трирічний строк позовної давності сплив. При цьому суд вважає, що строк позовної давності не переривався.


Оскільки судом встановлено, що позивачем пропущено строк звернення до суду з позовом (строк позовної давності), про причини пропуску строку давності представник позивача не повідомив, не вказав на їх поважність та не просив його поновити, а відповідачем надано на адресу суду заяву, в якій він наполягає на застосуванні строку позовної давності, то існують підстави для відмови у задоволенні позову згідно вимог ст. 267 ЦК України.


На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 11, 252-255, 256, 261, 267, 509, 526, 530, 1054, ЦК України, ст.ст. 10, 11 ,60, 76, 88, 169, 209, 212, 213, 214, 215, 360-7 ЦПК України, суд, -
ВИРІШИВ:
В задоволені позовних вимог Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості - відмовити.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису

Консультація адвоката по кредитним питанням
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

 

 

 

Перш за все, важливо звернутися до юридичного консультанта, який допоможе вам розібратися зі справою та дати конкретні поради з питання правового захисту ваших інтересів.

Одним із можливих кроків у виграші справи з Приватбанком є подання позову до суду. Для цього необхідно скласти позовну заяву, в якій необхідно описати факти порушення прав ваших інтересів Приватбанком, а також вказати претензії та вимоги до банку.

Після подання позову до суду необхідно буде зібрати докази, які підтверджують ваши права та неправомірні дії Приватбанку. До таких доказів можуть належати, наприклад, договори, розрахункові документи, витяги з банківських рахунків, листування з Приватбанком тощо.

На наступному етапі необхідно буде піти на судове засідання та представити докази на користь ваших вимог до банку. Суд вирішує питання про те, чи є порушення прав ваших інтересів, і приймає відповідне рішення.

Якщо суд визнав ваши права порушеними, то Приватбанк може бути зобов'язаний компенсувати вам збитки та інші шкоди, які ви понесли через неправомірні дії банку.

Важливо мати на увазі, що вирішення судових справ може зайняти тривалий час та потребувати значних витрат, тому перед тим, як подавати позов до суду, необхідно обдумати всі можливі наслідки та ризики.