Виграли судовий процес та припинили поруку - Альфа банк

 Ця стаття знадобиться тим хто являється поручителем по кредиту.

Korotya advokat

Якщо у вас виникають запитання: як припинити поруку і договір поруки, як вивести поручителя з кредитного ярма, як виграти суд у ПАТ Альфа банк, як зберегти майно поручителя, як не повертати кредит поручителю, як звільнити поручителя від відповідальності, то ця стаття вам стане у нагоді.

 Спір виник відносно договору поруки укладеного з ПАТ Альфа-банк. Вказаний договір поруки забезпечував валютний кредитний договір.

Підставами для позову стало те, що банком була піднята процентна ставка – не шляхом підписання між Банком та Позичальником додаткової угоди, а шляхом одностороннього волевиявлення Банку, який керувався кредитним договором, де було прописано, що у разі порушення умов кредитного договору Позичальником, Банк має право збільшувати процентну ставку. Поручитель в момент підняття процентів не підписував жодних документів, якими він надавав би згоду на таке підняття. В кредитному договорі (з дня його укладення) було надано право банку збільшувати проценту ставку у випадку прострочення Позичальником кредитного зобов’язання – практично це зазначається у 98% кредитних договорів, які укладаються з позичальниками. Це збільшення Банк відобразив в розрахунку заборгованості, який приєднав до позову про стягнення заборгованості.

Нами був пред’явлений позов про припинення договору поруки та припинення поруки. В позові ми посилались на обставину, що відбулася зміна кредитного зобов’язання внаслідок чого збільшилась відповідальність поручителя, а згоду на таку зміну, поручитель не надавав.

Свою позицію заперечень проти позову Банк будував на тому, що поручитель при підписанні договору поруки читав умови кредитного договору і повинен був ознайомлений з тим, що кредитним договором надається право банку в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки, і якщо поручитель підписав договір поруки, то він прийняв на себе відповідальність бути солідарним боржником за тим кредитним договором (за тими умовами), який він мав прочитати

Ми в позовній заяві посилалися на те, що договір поруки, як засіб регулювання відносин між Банком та Поручителем має більш значення ніж кредитний договір. А в договорі поруки чітко було вказано, що будь-які зміни кредитного зобов’язання, які мають наслідком збільшення відповідальності поручителя, повинні здійснюватися за згоди поручителя. Також в договорі поруки була відсутня умова про те, що поручитель надає згоду на зміну зобов’язання та збільшення відповідальності без повідомлень його зі сторони Банку про це та без підписання з ним додаткової угоди. А позиції вищих судових інстанцій сходяться на тому, що якщо договором поруки визначено, що будь-які зміни кредитного зобов’язання можуть мати місце без повідомлення про ці зміни поручителя та без підписання з приводу цього додаткових угод, то значить поручитель надав згоду на ці зміни, якщо ж договором поруки не узгоджено це, то поручитель не надавав згоду на будь-які майбутні зміни.

Ці дві обставини в сукупності, стали підставою для задоволення позову. Банком була подана апеляційна скарга, але суд апеляційної інстанції підтримав позицію суду першої інстанції та залишив рішення в силі. Банком також була подана касаційна скарга на ці два рішення але суд касаційної інстанції відмовив у відкритті касаційного провадження.

Захист клієнта в цій справі здійснювали партнери Юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери», адвокати по кредитним спорам Роман Коротя та Василь Майоров.

Ви можете зателефонувати за номером телефону, що зазначені вище та отримати консультацію з приводу вашої кредитної проблеми.

Нижче будуть надані для ознайомлення та використання фотокопії відповідного судового рішення.

 

Державний герб України
Справа № 761/14512/13-ц

Провадження №2/761/5904/2013

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

06 листопада 2013 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

головуючого судді Савицького О.А.

при секретарі Савенко О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: ОСОБА_2 про визнання поруки припиненою,

в с т а н о в и в :

В травні 2013 року позивачка ОСОБА_1 через свого представника звернулася в суд з позовом, направивши його поштовим відправленням, до Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: ОСОБА_2, в якому просить визнати припиненим договір поруки № 800002665-П від 15.11.2007 року, укладений між нею та ПАТ «Альфа-Банк», а також визнати припиненою поруку за вказаним договором.

В подальшому позивачка уточнила позовні вимоги, просила визнати припиненою поруку за договором поруки № 800002665-П від 15.11.2007 року, укладеним між нею та ПАТ «Альфа-Банк».

Свої вимоги позивачка обґрунтовує тим, що ПАТ «Альфа-Банк» без повідомлення та надання згоди позивачки з 15.09.2008 року збільшило розмір процентної ставки з 13,5% до 16,5% за кредитним договором № 800002665 від 15.11.2007 року, укладеним між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_2, за зобов'язання якого й поручилась позивачка відповідно до договору поруки № 800002665-П від 15.11.2007 року, укладеного між нею та ПАТ «Альфа-Банк». Оскільки обсяг відповідальності поручителя збільшився, остання звернулась до суду з даним позовом про визнання поруки припиненою на підставі, передбаченій ст. 559 ЦК України.

В судовому засіданні представник позивачки підтримав позовні вимоги з підстав викладених в позовній заяві, просив їх задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні проти задоволення позову заперечила, вважає позовні вимоги безпідставними та необґрунтованими, оскільки відповідач повідомляв поручителя про зміну процентної ставки у встановленому законом порядку, а тому просить відмовити в задоволенні позову.

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши пояснення представника позивачки, представника відповідача, дослідивши зібрані в справі письмові докази, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме відповідно до умов кредитного договору № 800002665 від 15.11.2007 року ОСОБА_2 було надано кредит у розмірі 50000 доларів США строком до 15.11.2022 року, на умовах сплати за користування кредитом 13,5% річних.

В якості забезпечення виконання зобов'язань по кредиту, між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_1 15.11.2007 року було укладено договір поруки № 800002665-П, відповідно до умов якого поручитель відповідає перед кредитором солідарно із позичальником в повному обсязі за своєчасне виконання ним своїх зобов'язань за кредитним договором № 800002665 від 15.11.2007 року.

Як вбачається з розрахунку заборгованості від 15.05.2011 року за кредитним договором № 800002665 від 15.11.2007 року, розмір процентної ставки з 15.09.2008 року був збільшений з 13,5% до 16,5% (а.с.7).

Згідно п.5.2 кредитного договору № 800002665 від 15.11.2007 року, банк повідомляє позичальника про зміну розміру процентної ставки по кредиту та внесення у зв'язку з цим змін до Додатку № 1 до цього договору, за 7 (сім) днів до моменту настання таких змін шляхом направлення рекомендованого листа на адресу позичальника.

Відповідно до п.6.4 договору поруки № 800002665-П від 15.11.2007 року, у разі збільшення обсягу відповідальності боржника за основним договором передбачена цим договором порука діє тільки у випадку, якщо поручитель надасть свою згоду на таке збільшення.

Стороною відповідача не надано суду жодного доказу на підтвердження направлення/вручення поручителю повідомлення про зміну розміру процентної ставки по кредиту, а також підтвердження про надання останньою згоди на таку зміну.

Враховуючи викладене, оскільки ПАТ «Альфа-Банк» змінило розмір процентної ставки з 15.09.2008 року за кредитним договором № 800002665 від 15.11.2007 року з 13,5% до 16,5% у зв'язку з чим змінився обсяг зобов'язань позивачки, як поручителя, доказів узгодження з позивачкою таких змін її зобов'язань за вказаним кредитним договором, відповідач не надав, суд вважає за необхідне визнати припиненою поруку з дати збільшення банком розміру процентної ставки за кредитним договором, а саме з 15.09.2008 року, за договором поруки № 800002665-П від 15.11.2007 року, що укладений між нею та ПАТ «Альфа-Банк».

Крім того, відповідно до ст.ст. 79, 88 ЦПК України з відповідача на користь позивачки підлягають стягненню судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 114,70 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 10, 60, 88, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 294 ЦПК України, суд

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: ОСОБА_2 про визнання поруки припиненою, задовольнити.

Визнати припиненою з 15.09.2008 року поруку за договором поруки № 800002665-П від 15.11.2007 року укладеним між Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» та ОСОБА_1.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 114 (сто чотирнадцять) грн. 70 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м.Києва шляхом подачі апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 10 днів з дня проголошення рішення, а особами, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: