Визнали виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню

Ця стаття знадобиться тим, у кого банк намагається відібрати іпотечне майно шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса. 

Korotya advokat

Спір виник відносно наступної ситуації: між фізичною особою-позичальником та ПАТ Укрсоцбанк був укладений кредитний договір за умовами якого була надана іноземна валюта. В забезпечення виконання кредитного договору був укладений договір іпотеки і в іпотеку передана квартира. Внаслідок неповернення кредиту, банком був вчинений виконавчий напис нотаріуса, яким було звернено стягнення на цю квартиру.

Нами був підготовлений та поданий позов про визнання вказаного виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.  Судом першої інстанції позов був задоволений в повному обсязі. Апеляційна скарга банком не подавалася. Наша позиція по незаконності виконавчого напису полягала в наступному: 

1. Відповідачем стягнуті суми в виконавчому написі за період, за який частково пройшла позовна давність, що унеможливлює стягнення цих сум, обґрунтування чого полягає в наступному:
Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув.
Відповідно до ст. 258 ЦКУ Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені);
В виконавчому написі вказано, що період, за який здійснюється стягнення встановлений: з 05.02.2012р. по 01.02.2013р., а виконавчий напис вчинений 05.03.2013р. і заява про вчинення виконавчого напису подана цього ж дня, що підтверджується копією цієї заяви.
Тобто аналізуючи вищезазначені норми законодавства та обставини справи можна зробити висновок, що Відповідач мав право стягувати пеню за кредитним договором лише за період (05.03.2013р. – 1 рік = 05.03.2012р.) з 05.03.2012р. по 05.03.2013р., а відповідно стягувати платежі за період до 05.03.2012р. Відповідач права не мав. І тому за виконавчим написом незаконно стягнуті грошові кошти по пені за період з 05.02.2012р. по 05.03.2012р.

2. Виконавчий напис був вчинений з порушенням ст. 88 ЗУ «Про нотаріат» відповідно до якої Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та ст. 33 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до якої У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.
Обгрунтування позиції відносно того, чому були порушені вказані норми законодавства, полягає в наступному:
В п. 10 узагальнення ВССУ від 07.02.2014р. про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій зазначено, що Належними доказами, які б підтверджували наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлювали розмір заборгованості, можуть бути первинні документи, оформлені відповідно до вимог ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (Закон № 996-XIV).
Потрібно зазначити, що нотаріусу не були надані документи, які відповідають ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та які підтверджують той факт, що грошові кошти надавалися (і надавалися в валюті передбаченій кредитним договором) і той факт, що грошові кошти не повернулися. Розрахунок заборгованості, який був наданий нотаріусу не відповідає вимогам вищевказаної норми законодавства та не підтверджує ні обставину отримання грошових коштів, ні валюту, яка була отримана за кредитним договором, ні розмір заборгованості за кредитним зобов’язанням, якщо така існує.

3. Виконавчий напис був вчинений з порушенням ст. 88 ЗУ «Про нотаріат» відповідно до якої Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та ст. 35 ЗУ «Про Іпотеку» відповідно до якої У разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги.
Потрібно зазначити, що ці норми законодавства були грубо порушені нотаріусом оскільки вимога від 19.04.2010р., яку банк подавав нотаріусу з заявою про вчинення виконавчого напису місить зовсім інші суми заборгованості ніж ті, які зазначені в заяві про вчинення виконавчого напису та в самому виконавчому написі. В вимозі від 19.04.2010р. містяться наступні суми грошових коштів: 3788, 57 доларів США – заборгованість по процентам та 2473, 89 грн., - заборгованість по пені, а в заяві про вчинення виконавчого напису та в виконавчому написі містяться: 68 882, 6 доларів США – сума заборгованості, що складається з 47 510, 71 доларів США – заборгованість по тілу кредиту, 18 387, 60 доларів США – заборгованість по процентам, 627, 15 доларів США – заборгованість по пені за прострочення сплати тіла кредиту та 2357, 15 доларів США - заборгованість по пені за прострочення сплати процентів. В порушення ст. 35 ЗУ «Про іпотеку» Відповідач не повідомляв іпотекодавця про вказані в виконавчому написі та заяві про вчинення виконавчого напису розміри заборгованості.

Також Потрібно зазначити, що вимога була отримана іпотекодавцем 27.04.2010р. і від цього дня до дня вчинення виконавчого напису пройшло майже 3 роки – період який би мав наштовхнути нотаріуса на думку, що суми заборгованості мали кардинально змінитися.

4. Виконавчий напис був вчинений з порушенням Постанови ВСУ від 02.07.2014р. по справі 6-79цс14, яко визначено наступну правову позицію: «Аналіз норм ст. 99 Конституції України, ст. ст.192, 533 ЦК України дає підстави для висновку про те, що незалежно від валюти боргу (тобто грошової одиниці, в якій визначена сума зобов’язання) валютою платежу, тобто засобом погашення грошового зобов’язання і його виконання є національна валюта України – гривня.Відповідно, у національній валюті України підлягають обчисленню і стягненню і інші складові грошового зобов’язання (пеня, штраф, неустойка, проценти) та виплати, передбачені ст. 625 ЦК України.»
Порушення цієї постанови полягає в тому, що виконавчим написом було стягнуто проценти та пеню, які обчислені в іноземній валюті – доларах США.

Захист клієнта здійснював партнер юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери» кредитний юрист, адвокат по кредитним спорам Роман Коротя.

Ви можете звернутися за номером телефону, що зазначений вище та записатися на консультацію по Вашій кредитній проблемі.

Нижче будуть надані для ознайомлення та використання копії судового рішення.

 

Державний герб України
Справа № 752/5281/15-ц

Провадження № 2/752/3251/15

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

(заочне)

28.07.2015 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді Шевченко Т.М.

з участю секретаря Крекотень О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", третя особа - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ковальчук Сергій Павлович, про визнання виконавчого напису таким,що не підлягає виконанню, -

в с т а н о в и в:

у березні 2015 року ОСОБА_1 звернулася у суд з позовом до ПАТ "Укрсоцбанк" про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

В обгрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що 03 грудня 2007 року між ПАТ "Укрсоцбанк" та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір та договір іпотеки, за умовами якого в рахунок забезпечення виконання вищевказаного кредитного зобов"язання було передано в іпотеку нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1.

05 березня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчук С.П. був вчинений виконавчий напис, яким було звернено стягнення на вищевказане нерухоме майно.

На думку позивача, зазначений виконавчий напис є таким, що не підлягає виконанню, оскільки відповідачем стягнуті суми в виконавчому написі за період з 05 лютого 2012 року по 01 лютого 2013 року, за який частково пройшла позовна давність, що унеможливлює стягнення цих сум. Крім того, нотаріусу не були надані документи, які відповідають Закону України "Про бухгалетрський облік та фінансову звітність" та які підтверджують той факт, що грошові кошти надавалися і той факт, що грошові кошти не повернулися. Розрахунок заборгованості, який був наданий нотаріусу, не відповідає вимогам вищевказаної норми законодавства та не підтверджує ні обставину отримання грошових коштів, ні валюту, яка була отримана за кредитним договором, ні розмір заборгованості за кредитним зобов"язанням, якщо така існує. Також вимога від 19 квітня 2010 року, яку банк подавав нотаріусу із заявою про вчинення виконавчого напису, містить зовсім інші суми заборгованості ніж ті, які зазначені в заяві про вчинення виконавчого напису та в самому виконавчому написі. У вимозі від 19.04.2010 р. містяться наступні суми грошових коштів: 3 788,57 доларів США - заборгованість по процентам та 2 473,89 грн. - заборгованість по пені, а в заяві про вчинення виконавчого напису та у виконавчому написі містяться: 68 882,6 доларів США - сума заборгованості, що складається з 47 510,71 доларів США - заборгованість по тілу кредиту, 18 387,60 доларів США - заборгованість по процентам, 627,15 доларів США - заборованість по пені за прострочення сплати тіла кредиту та 2 357,15 доларів США - заборговність по пені за прострочення сплати процентів.

ОСОБА_1 вказує на те, що вимога була отримана нею 27 квітня 2010 року і від цього дня до дня вчинення виконавчого напису пройшло майже 3 роки.

За таких підстав, позивач просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 05 березня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчук С.П., зареєстрований в реєстрі за № 1378, про звернення стягнення на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_1.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просиу суд задовольнити позов з вищевказаних підстав.

Відповідач ПАТ "Укрсоцбанк" в судове засідання не забезпечив явку свого представника, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Суд за згодою представника позивача ухвалив постановити заочне рішення згідно положень ч. 1 ст. 224 ЦПК України на підставі наявних у справі доказів.

Третя особа - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ковальчук С.П. в судове засідання не з"явився, просить розглянути справу без його участі.

Вислухавши пояснення представника позивача та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 03 грудня 2007 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" та ОСОБА_1 укладено договір кредиту № 387/68/07-Ж, за умовами якого позивач отримала кредит у сумі 50 000 доларів США зі сплатою 13% річних з кінцевим терміном повернення 10 грудня 2032 року. (а.с. 10)

Також 03 грудня 2007 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" та ОСОБА_1 укладено іпотечний договір, посвідчений державним нотаріусом Фастівської міської державної нотаріальної контори Савчук Т.П., за умовами якого іпотекодавець передав в іпотеку іпотекудержателю у якості забезпечення виконання іпотекодавцем усіх своїх зобов"язань іпотекодержателем за договором кредиту № 387/68/07/Ж від 30 листопада 2007 року, нерухоме майно, а саме трикімнатну квартиру, загальною площею 68,4 кв.метри, житловою площею 41,5 кв.метри, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. (а.с. 15)

05 березня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчук С.П. було вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 1378, яким звернуто стягнення на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_1 на праві власності, для задоволення вимог ПАТ "Укрсоцбанк" по стягненню з позивача 68 882,6 доларів США - сума заборгованості, що складається з 47 510,71 доларів США - заборгованість по тілу кредиту, 18 387,60 доларів США - заборгованість по процентам, 627,15 доларів США - заборованість по пені за прострочення сплати тіла кредиту та 2 357,15 доларів США - заборговність по пені за прострочення сплати процентів.

Позивач посилається на те, що нотаріус не отримав від банку документи на підтвердження безспірності заборгованості, тому не міг вчиняти виконавчий напис.

Підпунктом 2.3. пункту 2 глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов'язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.

Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв'язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.

05 березня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчук С.П. було вчинено оспорюваний виконавчий напис.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для вчинення виконавчого напису ПАТ "Укрсоцбанк" було надано приватному нотаріусу:

- заяву про вчинення виконавчого напису.

До заяви було додано:

- кредитний договір № 387/68/07-Ж від 03.12.2007 р.;

- іпотечний договір б/н від 03 грудня 2007 року;

- розрахунок заборгованості по кредитному договор станом на 06 лютого 2013 року;

- повідомлення позичальнику № 08.4-10/96-2526 від 19.04.2010 р.;

- повідомлення про вручення поштового повідомлення від 27.04.2010 р.

- копія паспорту позичальника,

- копія ідентифікаційного номеру позичальника,

- копія довіреності представника ПАТ "Укрсоцбанк".

З цих документів вбачається, що при зверненні до нотаріуса з заявою про вчинення виконавчого напису банк надав документ на підтвердження надіслання іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень від 19.04.2010 р.

На запит суду приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ковальчук С.П. не надав документи, на підставі яких 05 березня 2013 року ним був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 1378.

З матеріалів, наданих позивачем, вбачається, що для вчинення виконавчоо напису ПАТ "Укрсоцбанк" було надано приватному нотаріусу вимогу-повідомлення на ім"я ОСОБА_1 від 19.04.2010 р. про повернення заборгованості по кредиту та відсоткам у розмірі 3 788,57 доларів США та 2 473,89 грн.

В той же час, ПАТ "Укрсоцбанк" надав приватному нотаріусу розрахунок заборгованості станом на 06 лютого 2013 року, згідно якої заборгованість становить 68 882,60 доларів США та складається з: 47 510,71 доларів США - заборгованість по тілу кредиту, 18 387,60 доларів США - заборгованість по процентам, 627,15 доларів США - заборованість по пені за прострочення сплати тіла кредиту та 2 357,15 доларів США - заборговність по пені за прострочення сплати процентів.

За таких обставин, суд вважає, що для вчиненні виконавчого напису нотаріусу не були надані документи, що підтверджують безспірність заборгованості ОСОБА_1

З огляду на наведене, позов підлягає задоволенню.

З урахуванням задоволення позову, на підставі ст. 88 ЦПК України стягненню з відповідача - ПАТ "Укрсоцбанк" на користь держави підлягає стягненню 243 гривні 60 копійок судового збору.

Керуючись статтями 33, 35 Закону України "Про іпотеку", статтями 50, 87, 88 Закону України "Про нотаріат", Постановою Кабінету міністрів України Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів від 29 червня 1999 року № 1172, наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218, 223-226 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в

Позов ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис від 05 березня 2013 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчуком Сергієм Павловичем, зареєстрований в реєстрі за № 1378, яким звернуто стягнення на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_1.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на користь держави 243 гривні 60 копійок судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: