УКРПРОМБАНК-ДЕЛЬТА - скасували виконавчий напис та позовна давність

Спір виник відносно звернення стягнення на предмет іпотеки. З ТОВ «Укрпромбанк» був укладений кредитний договір та в якості забезпечення його виконання також уклали договір іпотеки.

Korotya advokat
 Право вимоги за кредитним зобов’язанням було передано ПАТ «Дельта Банк», який в свою чергу відразу звернувся до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису відносно предмету іпотеки – квартири. Нотаріус, який в подібних випадках як правило не перевіряє безспірність стягуваних сум, звернула стягнення на нерухомість в рахунок погашення всіх тих абсурдних сум «начебто заборгованості», які були вказані в виконавчому написі.
 
Ми звернулися до суду з відповідним позовом про скасування вищевказаного виконавчого напису – визнання його таким, що не підлягає виконанню. В своїй позовній заяві ми посилалися на масу порушень виявлених при вчиненні виконавчого напису – не направлення вимоги іпотекодавцю, не доведення нотаріусу факту наявності статусу кредитора, наявності заборгованості, яка не є безспірною та ін.

Судом першої інстанції позов було задоволено та визнано таким, що не підлягає виконанню спірний виконавчий напис. Апеляційна та касаційна скарги не подавалися.
 
На даний час розглядається спір про стягнення кредитних коштів з позичальника. Наша компанія заявила позовну давність з тих підстав, що УКРПРОМБАНК в 2009 році направив вимогу про дострокове повне повернення кредитних коштів. Саме з цієї дати почалась рахуватись позовна давність. Позичальник позовну давність не переривав.
 
Крім цього, банк подав позов про стягнення кредитних коштів, але навіть якщо він отримає рішення, він не зможе забрати предмет іпотеки, оскільки, щоб забрати іпотеку, необхідно рішення суду про стягнення на предмет іпотеки, відповідно до рішення Верховного суду України. 
 
Таким чином, банку необхідно подати ще один позов, де ми також заявимо позовну давність.
  
Р І Ш Е Н Н Я
І м е н е м  У к р а ї н и
27 листопада 2012 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді  Новака А.В., при секретарі Тасенко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», третя особа яка не заявляє самостійних вимог, щодо предмета спору - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-
 в с т а н о в и в :
 
Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, мотивуючи свої вимоги тим, що 16 листопада 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 1329, про звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_1, що належить на праві власності боржнику ОСОБА_1, для задоволення вимог Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк».
 
Зазначений виконавчий напис було вчинено з метою задоволення грошових вимог ПАТ «Дельта Банк»у розмірі 1010527 гривень 26 копійок, за період з 01.07.2010 року по 03.08.2011 року.
 
Вважає, що даний виконавчий напис був вчинений приватним нотаріусом з порушенням встановленого актами цивільного законодавства України порядку вчинення нотаріусами виконавчих написів.
 
В судовому засіданні представник позивача позов підтримали і з посиланнями на обґрунтування, що викладені в позові, просили суд ухвалити рішення, яким визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 1329 від 16.11.2011 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2
 
Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав та просив суд ухвалити рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю з посиланням на письмові заперечення, що долучені до матеріалів справи.
 
Третя особа - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився. Надіслав до суду лист з клопотанням слухати справу у його відсутність.
 
Заслухавши сторони, представників, дослідивши і проаналізувавши докази, які містяться в матеріалах справи, суд на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, дійшов наступних висновків.
 
Так, в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 623/фкв-07 від 25.05.2007 року укладеного між ТОВ «Український промисловий банк»та ОСОБА_1 між позивачем та ТОВ «Український промисловий банк»було укладено іпотечний договір № 623/Zфквіп-087 від 25 травня 2007 року, відповідно до якого ОСОБА_1 забезпечила предметом іпотеки свої зобов'язання за повним та своєчасним виконанням зобов'язань за кредитним договором № 623/фкв-07 від 25.05.2007 року.
 
16.11.2011 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 вчинив виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 1329, щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_1, що належить на праві власності боржнику ОСОБА_1, для задоволення вимог Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк». За рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки, було запропоновано задовольнити вимоги Публічного акціонерного товариств «Дельта Банк»у розмірі 1010527 гривень 26 копійок, за період з 01.07.2010 року по 03.08.2011 року.
 
З матеріалів справи та пояснень сторін суд категорично стверджує про неотримання ОСОБА_1 досудової вимоги про необхідність погашення заборгованості протягом тридцяти днів з дня отримання такої вимоги.
 
Будь-яких доказів, які б свідчили про направлення та вручення такої вимоги позивачу, представником відповідача до суду надано не було.
 
В судовому засіданні було достовірно встановлено, що представник ПАТ «Дельта Банк»звернувся із заявою про вчинення виконавчого напису до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, а останній вчинив виконавчий напис 16 листопада 2011 року.
 
В той же час в матеріалах цивільної справи відсутні будь-які докази про передачу кредитних зобов'язань від ТОВ «Український промисловий банк»на користь ПАТ «Дельта Банк».
 
В ході судового розгляду представником відповідача також не надавалося суду доказів про наявність у ПАТ «Дельта Банк»права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором № 623/фкв-07 від 25.05.2007 року укладеного між ТОВ «Український промисловий банк»та ОСОБА_1
 
 
Судом беруться до уваги посилання представника позивача на ту обставину, що на момент вчинення виконавчого напису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що зареєстрований в реєстрі за № 1329, сума заборгованості не була безспірною.
 
Суд з врахуванням встановленої обставини не направлення ОСОБА_1 письмової вимоги про усунення порушень за зобов'язаннями по кредитному договору № 623/фкв-07 від 25.05.2007 року укладеного між ТОВ «Український промисловий банк»та ОСОБА_1, вважає, що кредитор, недобросовісно скориставшись своїми правами, передбаченими у договорі Кредиту, надав приватному нотаріусу недостовірні відомості на підтвердження безспірності суми боргу ОСОБА_1, що, в свою чергу, стало підставою для вчинення нотаріусом виконавчого напису.
 
 
На основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які посилались сторони, як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв'язок у їх сукупності,  встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин, та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд дійшов висновку про необхідність задоволення позову ОСОБА_1 в повному обсязі.
 
Розподілсудовихвитратміж сторонами вирішити за правилами ст. 88 ЦПК України.
Керуючись ст.ст. 212-215, 223, 294-296 ЦПК України,суд,-
 
в и р і ш и в :
 
Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», третя особа яка не заявляє самостійних вимог, щодо предмета спору - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню - задовольнити повністю.

Виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 від 16 листопада 2011 року, зареєстровано в реєстрі за № 1329, про звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_1, що належить на праві власності боржнику ОСОБА_1, для задоволення вимог Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»-визнати таким, що не підлягає виконанню повністю.
 
Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»на користь ОСОБА_1 214 (двісті чотирнадцять) гривень 60 копійок судового збору.
Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів з дня його проголошення, а рішення яке було ухвалено без участі особи, яка її оскаржує протягом десяти днів з дня отримання копії рішення. Апеляційна скарга подається до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва.
Суддя                                                                                     А.Новак