Припинили поруку, Універсал банк

В практиці юридичної компанії «Майоров, Нерсесян та партнери» була справа відносно припинення поруки, яка виникла за договором поруки, який забезпечував кредитний договір укладений між позичальником та ПАТ «Універсал банк».

Korotya advokat

Щоб отримати юридичну консультацію з питань припинення поруки, припинення договору поруки укладеного з ПАТ «Універсал банк», припинення фінансової поруки, звертайтесь за номерами телефонів, що зазначені нижче.

Ситуація, яка була в провадженні компанії:

Між позичальником та ПАТ «Універсал банк» в певний час був підписаний кредитний договір. В забезпечення виконання кредитного договору був укладений договір поруки, за яким поручитель поручився за позичальника за його повернення кредиту. Через певний час позичальник помер. Була відкрита спадкова справа і спадкоємцями були дві особи, які прийняли спадщину.

У зв’язку з зазначеним з’явилися підстави для припинення поруки і нами в інтересах поручителя був поданий до суду позов про припинення поруки. Позов грунтувався на тому, що порука припинилася внаслідок смерті позичальника. В договорі поруки не було зазначено, що у випадку заміни основного боржника порука переходить і на нового боржника. Також не було ніякого погодження поручителем відповідати після смерті позичальника за спадкоємців цього позичальника.

Позов був задоволений і порука була припинена.

На консультацію Ви можете записатися за вищезазначеним телефоном.

Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2014 року Оболонський районний суд м. Києва
у складі: головуючого - судді - Яценко Н.О.
при секретарі - Литвиненко І.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ПАТ «Універсал Банк» про визнання поруки припиненою, -
В С Т А Н О В И В :
В лютому 2014 року позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом. В обгрунтування позову зазначає, що 06.11.2007 року між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_2 укладений Кредитний договір № СL 3208, за умовами якого останньому були надані у власність грошові кошти в розмірі 71 000 грн. на умовах поворотності, строковості та оплатності.
В забезпечення виконання вищевказаного кредитного зобов'язання між ПАТ «Універсал Банк» та позивачем 06.11.2007 року укладений договір поруки № СL 3208.
Позивачу стало відомо, що ОСОБА_2, який являється боржником за кредитним зобов'язанням, за виконання якого поручався позивач, помер.
Виходячи з цих обставин можна стверджувати, що порука позивача припиняться у одному із двох випадків:
Враховуючи вищевикладене та посилаючись ч. 1, 3 ст. 559, ст. 523-524, ст. 1282 ЦК України, позивач просив суд визнати поруку такою, що припинена за договором поруки № СL 3208 від 06.11.2007 року, укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_1
Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд позовні вимоги задовольнити.
Представник відповідача в судове засідання не з'явився, 21.03.2014 року надав до канцелярії заперечення проти позову та заяву про розгляд справи без їх участі.
В своїх заперечення представник відповідача зазначає, що з метою забезпечення
виконання зобов'язань за Кредитним договором між банком та позивачем укладено договір поруки № СL 3208 від 06.11.2007 року.
Пунктом 1.4 Договору поруки зазначено, що поручитель і боржник несуть солідарну відповідальність перед Кредитором.
У зв'язку з неналежним виконанням ОСОБА_2 зобов'язань за кредитним договором 11.12.2013 року банк надіслав вимогу на адресу ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про сплату заборгованості згідно Кредитного договору.
Інформація щодо смерті позичальника всупереч вимогам Кредитного договору не була доведена до відома ПАТ «Універсал Банк».
Таким чином договір поруки № СL 3208 від 06.11.2007 року укладений між ПАТ «Універсал Банк» та поручителем встановлює права та обов'язки для сторін, поручитель в свою чергу зобов'язаний перед кредитором відповідати за невиконання позичальником усіх його зобов'язань, що виникли з Кредитного договору № СL 3208 від 06.11.2007 року. Просили суд в задоволенні позову відмовити.
Вислухавши думку представника позивача, дослідивши письмові докази по справі судом встановлено наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, 06.11.2007 року між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_2 укладений Кредитний договір № СL 3208, за умовами якого останньому були надані у власність грошові кошти в розмірі 71 000 грн. на умовах поворотності, строковості та оплатності.
Відповідно до п.12.5 кредитний договір діє з моменту його підписання обома сторонами та діє до повного виконання зобов'язань позичальника за цим договором.
В забезпечення виконання вищевказаного кредитного зобов'язання між ПАТ «Універсал Банк» та позивачем 06.11.2007 року укладений договір поруки № СL 3208.
Пунктом 4.2 Договору поруки передбачено, що порука припиняється із припиненням всіх зобов'язань боржника за основним договором, що забезпечуються такою порукою.
ІНФОРМАЦІЯ_3 помер ОСОБА_2, який являється боржником за кредитним зобов'язанням, за виконання якого поручався позивач, що підтверджується свідоцтвом про смерть Серії НОМЕР_1.
Зі свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.08.2010 року вбачається, що спадкоємцями померлого є його дружина - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та син - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.
Таким чином на поручителів може бути покладено відповідальність за порушення боржником обов'язку щодо виконання зобов'язання за кредитним договором у випадку смерті позичальника лише за наявності у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, та згоди поручителя відповідати за будь-якого нового боржника, зафіксоване в тому числі у договорі поруки.
Враховуючи те, що позичальник помер, поручитель не надав своєї згоди відповідати за нового боржника, умовами договору поруки це також не зафіксовано, суд приходить до висновку позов слід задовольнити, визнати поруку такою, що припинена за договором поруки № CL3208 від 06.11.2007 року укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_1 відповідно до ч. 3 ст. 559 ЦК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. 523, ч. 1, ч. 3 ст. 559, 1282 ЦК України, Постановою пленуму ВССУ від 30.03.2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин», ст.ст. 10, 57, 60, 169, 208, 209, 212, 213, 215, 218, ЦПК України, суд, -
В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до ПАТ «Універсал Банк» про визнання поруки припиненою задовольнити.
Визнати поруку такою, що припинена за договором поруки № CL3208 від 06.11.2007 року укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_1.
Стягнути з ПАТ «Універсал Банк» (ідентифікаційний код 21133352) на користь держави судовий збір в сумі 243 грн. 60 коп.
Суддя: