ОТП Банк - скасували 2.5 млн. грн. пені та штрафи

Справа, де списано (анульовано) неустойку – пеню

 

Позичальник та поручитель перемогли в суді у справі про стягнення заборгованості

ПАТ «ОТП Банк» звернувся до суду з позовом про стягнення з позичальника та поручителя заборгованості за кредитним договором. Колекторська компанія банку – ТОВ «ОТП Факторинг Україна» просила стягнути з них:

  • 491 498,26 грн – тіло кредиту;
  • 256 149,98 грн – відсотки;
  • 2 511 445,25 грн – пеню за один рік.

Позивачі, адвокати Василь Майоров та Роман Коротя, подали до суду заяву про застосування ст. 551 ЦК України, яка передбачає, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків. У заяві вони обґрунтували позицію про те, що розмір неустойки у цій справі є значно завищеним.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов, а саме зменшив розмір неустойки до 100 000 грн. В решті позовних вимог було відмовлено. В відкритті апеляційного провадження колекторам було відмовлено.

Таким чином, позичальник та поручитель змогли захистити свої права та уникнути сплати завищеної неустойки.Цю справу виграли адвокати Майоров Василь та Коротя Роман.

Mayorov V1 1

Для консультацій звертайтесь за телефонами зазначеними вище.

 

 

                                                                       Справа № 367/6877/13-ц
ІРПІНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  СУД  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2014 року              Ірпінський міський суд Київської області в складі:
головуючого  судді                       Пархоменко О.В.
при секретарях                             Ринда Н.Ю., Жебровській М.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,
в с т а н о в и в :
 
Позивач звернувся до суду із даним позовом, посилаючись на те, що 08.08.2008 року між ОСОБА_1 та Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк", правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" було укладено кредитний договір № ML-020/056/2008, кредитний договір складається із двох частин, які нероздільно пов'язані між собою згідно з п. 1 частини № 1 кредитного договору. За умовами кредитного договору банк надав позичальнику кредит в розмірі 500 000,0 гривен зі сплатою плаваючої процентної ставки, яка складається з фіксованого відсотка у розмірі 4,99 % річних та FIRD (процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті, тотожній валюті кредиту, що розміщена в банку на строк в 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору).
 
Позивач вказує, що кредитні кошти надавалися банком на підставі кредитної заявки позичальника від 08.08.2008 року шляхом перерахування кредитних коштів в повній сумі з кредитного рахунку на поточний рахунок позичальника, відкритий у банку, це підтверджується випискою про рух коштів на рахунку позичальника, зазначеному в кредитному договору за 08.08.2008 року.
 
Вказує, що крім того, 08.07.2009 року на підставі кредитної заявки позичальника від 08.08.2008 року банком надано кредит в розмірі 3 950,93 гривни шляхом перерахування кредитних коштів в повній сумі з кредитного рахунку на поточний рахунок позичальника, відкритий у банку. В свою чергу позичальник зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути банку зазначені кредитні кошти у строки, передбачені кредитним договором (зокрема, в п. 2 частини № 1 кредитного договору), а також сплатити відповідну плату за користування кредитними коштами і виконати всі інші зобов'язання, визначені кредитним договором. Погашення відповідної частини кредиту та нарахованих відсотків повинно здійснюватися позичальником щомісяця у розмірі та в строки, визначені у графіку платежів, який є невід'ємним додатком № 1 до кредитного договору.
 
Позивач вказує, що 08.07.2009 року між позичальником та банком було укладено Додатковий договір № 1 до кредитного договору, згідно з умовами якого сторони домовилися внести зміни до умов кредитного договору, зокрема, визначили новий порядок розрахунку процентів за користування кредитом, а також домовилися викласти Графік платежів в новій редакції. Також 19.08.2009 року між позичальником та банком було укладено Додатковий договір № 1 до кредитного договору, згідно з умовами якого сторони домовилися внести зміни до умов кредитного договору. В строки, передбачені кредитним договором, позичальник зобов'язаний здійснювати повернення суми кредиту та сплачувати відсотки - у валюті, що відповідає валюті кредиту згідно з п. 1.11.1 частини № 2 кредитного договору. За умовами кредитного договору позичальник зобов'язався своєчасно та повністю сплатити кредит, проценти за користування кредитом, але порушує зобов'язання викладені в п. п. 1.1, 1.5.1, 1.5.1.1 частини № 2 кредитного договору. За порушення строків повернення кредиту, відсотків за користування кредитом, позичальник зобов'язаний сплатити банку пеню в розмірі 1% від суми несвоєчасно виконаних боргових зобов'язань за кожний день прострочки, що передбачено п. 4.1.1 частини № 2 кредитного договору.
 
Вказує, що у зв'язку з тим, що позичальником не було дотримано зазначених вище умов кредитного договору кредитором на підставі п. 1.9 частини № 2 кредитного договору було здійснено вимогу дострокового виконання позичальником його зобов'язань за кредитним договором в повному обсязі, а саме 16.04.2013 року позичальнику було відправлено поштою рекомендованим листом з описом вкладення вимогу № 531 від 15.04.2013 року про погашення заборгованості за кредитним договором, а 19.04.2013 року було вручено особисто позичальнику, що підтверджується рекомендованим повідомленням з відміткою пошти та підписом позичальника. Зазначена вимога підлягала виконанню протягом 30 календарних днів з дати її одержання позичальником, станом на дату подання цієї заяви зазначена вимога  позичальником не виконана та відповідні суми позивачу не сплачені.
 
Позивач також вказує, що згідно з умовами договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 20.07.2011 року та у відповідності до ст. ст. 512, 514, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084 ЦК України Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" відступило, а Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" прийняло право вимоги за кредитним договором № ML-020/056/2008 від 08.08.2008 року, укладеним між банком та позичальником.
 
Крім того з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором 08.08.2008 року між ОСОБА_2 та Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк", правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" було укладено Договір поруки № SR-020/056/2008, за умовами якого, а саме п. 1.1 поручитель зобов'язався відповідати за повне та своєчасне виконання позичальником його боргових зобов'язань перед кредитором за кредитним договором, в повному обсязі таких зобов'язань. Згідно п. 1.2 договору поруки поручитель та боржник відповідають як солідарні боржники, відповідно до п. 2.1 договору поруки порукою за цим договором забезпечуються вимоги кредитора щодо сплати боржником кожного і всіх його боргових зобов'язань за кредитним договором у такому розмірі, у такій валюті, у такий строк і в такому порядку, як встановлено у кредитному договорі. 08.07.2009 року між поручителем та банком було укладено Додатковий договір № 1 до Договору поруки, згідно з умовами якого сторони дійшли згоди внести зміни до Договору поруки, зокрема доповнено п. 2.2 договору поруки п. 2.2.1 наступного змісту: в разі зміни розміру боргових зобов'язань після укладення цього договору, такі боргові зобов'язання забезпечуються в їх повному розмірі без укладення будь-яких додаткових договорів до цього договору. У випадку невиконання позичальником боргових зобов'язань перед кредитором за кредитним договором, відповідно до п. 3.2 Договору поруки поручитель приймає на себе зобов'язання здійснити виконання боргових зобов'язань в повному обсязі, заявленому банком, протягом 3-х банківських днів з дати отримання відповідної письмової вимоги банку. На адресу відповідач-2 16.04.2013 року було відправлено поштою рекомендованим листом з описом вкладення досудову вимогу № 532 від 15.04.2013 року, 19.04.2013 року поручителем зазначена вимога отримана особисто про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення. Станом на дату подання цієї заяви зазначена вимога поручителем не виконана та відповідні суми позивачу не сплачені, хоча відповідно до п. 3.4 Договору поруки вимога дострокового виконання поручителем його зобов'язань була подана належним чином, а саме вручена особисто. Згідно з умовами договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 20.07.2011 року та у відповідності до ст. ст. 512, 514, 1077, 1078, 1079, 1082,1084 ЦК УкраїниПублічне акціонерне товариство "ОТП Банк" відступило, а Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" прийняло право вимоги за Договором поруки № SR-020/056/2008 від 08.08.2008 року, укладеним між банком та поручителем.
 
Позивач також вказує, що у зв'язку з невиконанням позичальником умов кредитного договору станом на 06.08.2013 року у позичальника існує заборгованість перед кредитором в розмірі 3 259 093,49 гривен, що складається з залишку заборгованості за кредитом в розмірі 491 498,26 гривен; суми несплачених відсотків за користування кредитом, яка розрахована за період з 08.02.2011 року по 06.08.2013 року - 256 149,98 гривен; пені за прострочення виконання зобов'язань за період з 06.08.2012 року по 06.08.2013 року в розмірі 2 511 445,25 гривен.
 
Позивач вказує, що крім того 30.04.2008 року між ОСОБА_1 та Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк", правонаступником якого в своє чергу є Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" було укладено Договір № 01/3278/08 про видачу та обслуговування міжнародних кредитних пластикових карток (приватних); згідно з умовами цього договору, а також на підставі заяви відповідача Банк відкрив картковий рахунок і видав платіжну картку VISA Classic із встановленим кредитним лімітом в розмірі 1 000,0 гривен; 30.04.2008 року відповідачем було надано банку заяву фізичної особи на зміну кредитному ліміту до 6 150,0 гривен, після чого кредитний ліміт було збільшено. Відповідач в свою чергу зобов'язався вчасно та в повному обсязі погашати суми мінімального платежу, а також сплатити відповідну платню за користування кредитом, в тому числі простроченим кредитом та овердрафтом. В зв'язку з тим, що відповідачем не було дотримано зазначених умов даного договору , відповідно до п. 5.7 договору позивач має право вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань в цілому або у визначеній банком частині у випадку невиконання відповідачем своїх боргових зобов'язань за цим договором. Станом на 06.08.2013 року заборгованість відповідача по кредиту за даним договором складає 5 849,94 гривен, 16.04.2013 року відповідачу кредитором було направлено досудову вимогу № 533 від 15.04.2013 року про погашення заборгованості за цим договором, 19.04.2013 року відповідачем дану досудову вимогу було отримано особисто та на сьогоднішній день заборгованість за даним договором відповідачем не сплачена.
 
В зв'язку із викладеними обставинами позивач просив стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" суму заборгованості за кредитним договором № ML-020/056/2008 від 08.08.2008 року в розмірі 3 259 093,49 гривен; стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" суму заборгованості за Договором № 001/3278/08 про видачу та обслуговування міжнародних кредитних пластикових карток (приватних) від 30.04.2008 року в розмірі 5 849,94 гривен; стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" витрати на оплату судового збору в розмірі 3 441,0 гривен.
 
В судовому засіданні представник позивача Мілімко А.А. позов підтримав, підтвердив обставини, викладені у позовній заяві, просив задовольнити позов у повному обсязі.
 
В обґрунтування необхідності застосування даної норми була подана письмова заява в якій було обґрунтовано  перевищення розміру неустойки завданих Позивачу збитків.
 
Відповідачка ОСОБА_2 в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.
 
Заслухавши пояснення представника позивача Мілімко А.А., представників відповідача ОСОБА_1 - ОСОБА_5 та ОСОБА_6, вивчивши письмові докази по справі, суд вважає заявлений позов таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступного.
 
Так в судовому засіданні встановлено, що 08.08.2008 року між Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № ML-020/056/2008, який складається з двох частин на суму 500 000,0 гривен терміном по 08.08.2020 включно року зі сплатою плаваючої процентної ставки, яка складається з фіксованого відсотка у розмірі 4,99 % річних та FIRD (процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті, тотожній валюті кредиту, що розміщена в банку на строк в 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору).
 
Також 08.07.2009 року між позичальником та банком було укладено Додатковий договір № 1 до кредитного договору, згідно з умовами якого сторони домовилися внести зміни до умов кредитного договору, зокрема, визначили новий порядок розрахунку процентів за користування кредитом, а також домовилися викласти Графік платежів в новій редакції. Також 19.08.2009 року між позичальником та банком було укладено Додатковий договір № 1 до кредитного договору, згідно з умовами якого сторони домовилися внести зміни до умов кредитного договору. В строки, передбачені кредитним договором, позичальник зобов'язаний здійснювати повернення суми кредиту та сплачувати відсотки - у валюті, що відповідає валюті кредиту згідно з п. 1.11.1 частини № 2 кредитного договору.
 
Встановлено, що згідно з умовами договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 20.07.2011 року та у відповідності до ст. ст. 512,514, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084 ЦК України Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" відступило, а Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" прийняло право вимоги за кредитним договором № ML-020/056/2008 від 08.08.2008 року, укладеним між банком та позичальником.
 
Встановлено, що відповідно до умов кредитного договору банк надав відповідачу кредитні кошти в сумі 500 000,0 гривен  та 3 950,93 гривен, тим самим банк виконав свої зобов'язання перед відповідачем за кредитним договором повністю.
 
В судовому засіданні також встановлено, що відповідач ОСОБА_1 не виконує умови договору і своєчасно не повертає банку кредитні кошти та не сплачує відсотки за користування кредитними коштами, станом на 06.08.2013 року у позичальника існує заборгованість перед кредитором в розмірі 3 259 093,49 гривен, що складається з залишку заборгованості за кредитом в розмірі 491 498,26 гривен; суми несплачених відсотків за користування кредитом, яка розрахована за період з 08.02.2011 року по 06.08.2013 року - 256 149,98 гривен; пені за прострочення виконання зобов'язань за період з 06.08.2012 року по 06.08.2013 року в розмірі 2 511 445,25 гривен.
 
В судовому засіданні встановлено, що 08 серпня 2008 року між Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" та ОСОБА_2 був укладений Договір поруки № SR-020/056/2008, відповідно до умов якого поручитель зобов'язався відповідати за повне та своєчасне виконання позичальником його боргових зобов'язань перед кредитором за кредитним договором, в повному обсязі таких зобов'язань. Згідно п. 1.2 договору поруки поручитель та боржник відповідають як солідарні боржники, відповідно до п. 2.1 договору поруки порукою за цим договором забезпечуються вимоги кредитора щодо сплати боржником кожного і всіх його боргових зобов'язань за кредитним договором у такому розмірі, у такій валюті, у такий строк і в такому порядку, як встановлено у кредитному договорі. 08.07.2009 року між поручителем та банком було укладено Додатковий договір № 1 до Договору поруки № SR-020/056/2008 від 08.08.2008 року, згідно з умовами якого сторони дійшли згоди внести зміни до Договору поруки, зокрема доповнено п. 2.2 договору поруки п. 2.2.1 наступного змісту: в разі зміни розміру боргових зобов'язань після укладення цього договору, такі боргові зобов'язання забезпечуються в їх повному розмірі без укладення будь-яких додаткових договорів до цього договору.
Встановлено, що згідно з умовами договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 20.07.2011 року та у відповідності до ст. ст. 512,514, 1077, 1078, 1079, 1082,1084 ЦК України Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" відступило, а Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" прийняло право вимоги за Договором поруки № SR-020/056/2008 від 08.08.2008 року, укладеним між банком та поручителем.
 
На засіданні суду встановлено, що 30 квітня 2008 року між особою позивача та Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк", правонаступником якого в свою чергу є Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", був укладений Договір № 01/3278/08 про видачу та обслуговування міжнародних кредитних пластикових карток. Згідно з умовами цього договору та заявою відповідача, був відкритий картковий рахунок і видана платіжна картка VISA Classic із кредитним лімітом. Однак відповідач не виконав свої зобов'язання за кредитним договором, і на момент 6 серпня 2013 року заборгованість відповідача становила 5 849,94 гривень. Незважаючи на нагадування з боку банку та невиконання зобов'язань, відповідач не сплатив заборгованість за даним договором. Суд визначив розмір заборгованості за кредитним договором у розмірі 847 648,24 гривень та вирішив стягнути цю суму на користь позивача. Однак розмір пені в розмірі 2 511 445,25 гривень визнано завеликим, і суд вирішив зменшити його до 100 000,0 гривень.
 
Також суд вважає за необхідне стягнути з відповідачів солідарно на користь позивача судові витрати у розмірі 3 441,0 гривен.
 
Також суд вважає за необхідне стягнути із відповідача ОСОБА_1 на користь позивача заборгованість за Договором № 001/3278/08 про видачу та обслуговування міжнародних кредитних пластикових карток (приватних) від 30.04.2008 року в розмірі 5  849,94 гривен.
Таким чином суд задовольняє заявлений позов частково.
На підставі ст.ст. 525, 526, 530,533, 551, 589-591, 611, 625, 651,652, 1046-1050,1054 ЦК України, ст. ст. 10, 11, 60, 61, 212, 214, 215, 218 ЦПК України, суд -
 в и р і ш и в:
 
Позов задовольнити частково.
 
Стягнути солідарно із ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованого АДРЕСА_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрованої АДРЕСА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28-Д, код ЄДРПОУ 36789421, р/р/ № 26507002333333 в АТ "ОТП Банк", м. Київ, МФО 300528) заборгованість за кредитним договором № ML-020/056/2008 від 08.08.2008 року у розмірі 847 648,24 гривен (вісімсот сорок сім тисяч шістсот сорок вісім гривен 24 коп.)

Стягнути солідарно із ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованого АДРЕСА_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрованої АДРЕСА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28-Д, код ЄДРПОУ 36789421, р/р/ № 26507002333333 в АТ "ОТП Банк", м. Київ, МФО 300528) судові витрати у сумі 3 441,0 гривен ( три тисячі чотириста сорок одна гривна).
Стягнути із ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованого АДРЕСА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28-Д, код ЄДРПОУ 36789421, р/р/ № 26507002333333 в АТ "ОТП Банк", м. Київ, МФО 300528) заборгованість за Договором № 001/3278/08 про видачу та обслуговування міжнародних кредитних пластикових карток (приватних) від 30.04.2008 року в розмірі 5  849,94 гривен (п'ять тисяч вісімсот сорок дев'ять гривен 94 коп.)
 
В інший частині позову відмовити.
Повне рішення буде виготовлене протягом п'яти днів з дня закінчення розгляду справи 22.03.2014 року.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Суддя: О. В. Пархоменко