Кредитні ініціативи - виграли справу за позовною давністю (примірник рішення суду)

До нас часто звертаються позичальники з аналізом справи в розрізі спливу строку позовної давності. Ця стаття буде цікава тим позичальникам, які отримали рішення суду про стягнення кредитної заборгованості та запуску позовної давності на нараховані проценти по кредиту після стягнення заборгованості. За загальним правилом, якщо кредитний договір не розірваний, то банк має право нараховувати проценти та неустойку навіть після рішення суду, а якщо кредитний договір розірваний в судовому порядку, то банк не має право нараховувати проценти по залишку кредиту.
 
Але навіть і після стягнення кредиту через суд є позовна давність на проценти та неустойку, заявивши яку, позичальник може виграти суд з банком. Особливо актуально застосування позовної давності полягає в тому, що сума стягнення рахувалась по старому курсу долара, і на даний момент значно знецінилась.
 
Позовна давність – це певний строк, в межах якого позичальник має право звернутися до суду з вимогою про стягнення кредитних коштів (ст. 256 ЦК України).
 
Головне необхідно правильно визначити момент перебігу позовної давності, оскільки за законодавством, перебіг позовної давності починається від моменту, коли банк дізнався про порушення свого права. Необхідно врахувати та довести в суді, що банк об’єктивно повинен знати про вказані обставини, наприклад неотримання чергового кредитного платежу (ВСУ від 29.10.2014 р. Справа №6-152-цс-14. В цьому випадку, пропуск банком строку позовної давності та подання позичальником аргументованої заяви  про застосування позовної давності є підставою для відмови в позові про стягнення кредитних коштів.
 
22.03.2017 р. розглядаючи справу  № 6-3063цс16   Верховний Суд України підтвердив правовий висновок викладений у постановах від 4 лютого, 18 березня, 24 червня 2015 року, 17 лютого 2016 року про те, що без заяви сторони у спорі позовна давність застосовуватися не може за жодних обставин, адже можливість застосування позовної давності пов’язана лише з наявністю про це заяви сторони.
 
Отже, без заяви сторони у спорі позовна давність застосовуватися не може за жодних обставин, оскільки можливість застосування позовної давності пов’язана лише з наявністю про це заяви сторони, зробленої до ухвалення рішення судом першої інстанції.
 
Тому суд лише  за власною ініціативою не має права самостійно застосувати строк позовної давності по кредитному договору.
 
Також необхідно вказати, що відповідно до правової позиції ВСУ у справі  № 6-116цс-13   початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення у у банку права на позов. Також такими підставами є отримання вимоги про дострокове повернення кредиту та умова договору про автоматичний запуск позовної давності (Укрсоцбанк)
 
Підсумовуючи зазначене вбачається:
1.  положення про позовну давність є диспозитивними та підлягають заявленню в суді (бажано письмово);
2.  позовна давність по кредиту застосовується виключно до винесення рішення судом в першій інстанції;
3.  суд за власною ініціативою не має право застосовувати позовну давність.
 
Зверніть увагу, що суд в рішенні встановив, що :
1.Позовна давність по кредиту не переривалась;
2.Банк не подавав клопотання про поновлення строку;
3.Банк ще в 2011 році направив вимогу про дострокове повернення кредиту, чим змінив строк виконання кредитного зобов`язання.
 
ADVOKAT
************************************************************
 
Примірник заяви про застосування позовної давності (Кредитні Ініціативи)
sudДарницький районний суд
Відповідач:  _____________
Адреса: _________________
Справа №753/10613/15-ц
Суддя: Коренюк А.М.
Справа призначена на 01.10.2015 на 12:00
Заява – заперечення
Дарницький районний суд відкрив провадження із позовною заявою до Відповідача про стягнення кредитної заборгованості. Справа призначена на 01.10.2015 року на 12:00.
 
Відповідно до ЦПКУ Відповідач надає свої заперечення:
 
1.Відповідач не може прибути в судове засідання та просить перше судове засідання перенести на іншу дату, щоб підготувати обґрунтовану позицію по справі.
 
2.Відповідач повідомляє, що 21.05.2012 року Дарницьким районним судом розглянута справа між ПАТ «Сведбанк» та ____________ про стягнення заборгованості у розмірі 64 367 дол. США, справа № 2-2850/12. Таким чином, вказана справа розглядалась між тими ж сторонами, про той же предмет та з однакових підстав. Задоволення позову Позивача призведе до подвійного стягнення.
 
3.ПАТ «Сведбанк» направив вимогу 19.08.2011 року про дострокове стягнення заборгованості, відповідно з цієї дати рахується позовна давність.
 
4.На даний час існує відкрите виконавче провадження  щодо стягнення з Топорової В.О. на користь ПАТ «Сведбанк». Тобто, Позивач повинен подати заяву в суд про заміну стягувача.
На підставі викладеного,
 
ПРОШУ:
1.Перенести розгляд справи на іншу дату;
2.Застосувати позовну давність та відмовити Позивачу у задоволенні позову у повному обсязі (цей лист вважати заявою про застосування позовної давності до даних правовідносин)
3.Закрити провадження з мотивів того, що був спір між тими ж сторонами, про той же предмет та з однакових підстав;
4.Витребувати кредитну справу
Додатки:
1.Вимога;
2.Рішення суду;
3.Постанова про відкриття виконавчого провадження;
4.Договір про надання юридичних послуг
Представник Майоров В.О.   ____________________   28.09.2015 року
 
*******************************************************
 
  ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА      
справа № 753/20524/16-ц
                                          провадження № 2/753/1849/17
   Р І Ш Е Н Н Я
   ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
головуючого судді                                                      Кириченко Н.О.,
при секретарі                                                                Палій Т.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві цивільну справу за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, -
ВСТАНОВИВ:
фото 2 7ТОВ «Кредитні ініціативи» звернулось до Дарницького районного суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із ОСОБА_2 у сумі 803880 грн. 02 коп., яка складається із заборгованості за кредитом - 0,0 грн., заборгованості по відсоткам - 803880 грн. 02 коп. 
Обґрунтовуючи вимоги ТОВ «Кредитні ініціативи» посилалось на те, що 28.11.2012 року між ПАТ «Сведбанк» (який в свою чергу виступає правонаступником АКБ «ТАС-Комерцбанк») та Факторинговою компанією «Вектор Плюс» укладено договір факторингу. Одночасно, 28.11.2012 року між ТОВ «ФК «Вектор Плюс» та ТОВ «Кредитні ініціативи» укладено договір факторингу. Відповідно до п.п.2.1, 2.2 вказаного договору ТОВ «ФК «Вектор Плюс» відступило фактору ТОВ «Кредитні Ініціативи», свої права вимоги заборгованості по кредитних договорах, укладених з боржниками. Отже, внаслідок укладених договорів відбулася заміна кредитора, а саме ТОВ «Кредитні Ініціативи» набуло статусу нового кредитора/стягувача за договором від 09.07.2007 року №2621/0707/88-075, що укладено з позичальником ОСОБА_3
Відповідно до умов зазначеного договору, банк надав позичальнику кредит в сумі 58000 доларів США, а відповідач зобов'язувався повернути наданий кредит і сплатити проценти за користування в сумі, строки та на умовах, що передбачені кредитним договором. 
Рішенням Дарницького районного суду від 28.05.2012 року, яке набрало законної сили, стягнуто з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Сведбанк» заборгованість за даним кредитним договором у сумі 64367 доларів США, 34664 грн. 94 коп. пені та судові витрати.
Однак, позивач наполягає, що судове рішення про задоволення вимог кредитора станом на жовтень 2011 року, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін договору і не звільняє боржника від подальшого виконання передбачених договором зобов'язань, тому позивач просить стягнути з відповідача заборгованість по відсоткам у сумі 803880 грн. 02 коп. та судові витрати.
Однак, представником позивача разом з позовом подано заяву про розгляд справи у його відсутність (а.с. 62), а представником відповідача 15.12.2016 року суду подано заяву про застосування строку позовної давності у зв»язку з чим представник відповідача просив суд позовні вимоги відхилити повністю (а.с. 74).
Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що позов не підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
Пунктом 2.3 цього Договору передбачено, що перехід від клієнта до фактора прав вимоги заборгованості до боржників відбувається в дату відступлення, якою є дата укладання цього Договору, після чого фактор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно заборгованостей та набуває відповідні права вимоги.
Згідно із ст. 1081 ЦК України клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено договором факторингу.
Крім того, за положеннями ст. ст. 512, 514 ЦК України відступлення права вимоги, яке має наслідком заміну кредитора у …………………………...
Таким чином, враховуючи предмет Договору факторингу до фактора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, включаючи умови щодо валюти кредитування.
З матеріалів справи вбачається, що Договір факторингу є укладеним у відповідності до вимог закону, при його укладенні були дотримані норми ЦК України, які регулюють дані правовідносини.
Згідно розрахунку заборгованості, який складено ТОВ «Кредитні ініціативи», станом на 01.10.2016 року заборгованість ОСОБА_2 за кредитним договором №2621/0707/88-075 від 19 липня 2007 року за період з 28.11.2012 року по 01.10.2016 року становить: заборгованість за кредитом - 0,0 грн., заборгованість по відсоткам - 803880 грн. 02 коп.
Відповідно до ст.ст. 525, 526, 530 ЦК України …………………….
Частиною 2 ст. 615 ЦК України …………………………………….
Приписами статті 629 ЦК України …………………………………..
Відповідно до ст.610 ЦК України …………………………………….
Згідно зі ст. 1049 ЦК України …………………………..
Встановлено, що ТОВ «Кредитні ініціативи» надіслало до відповідача вимогу про усунення порушень від 18.10.2016 року, з якої вбачається, що позивач вимагав від відповідача достроково сплатити загальну заборгованість по кредиту у сумі 213527 доларів США 78 центів, що за курсом НБУ станом на 01.10.2016 року становить 5525909 грн. 79 коп.
У той же час судом встановлено, що строк сплати за кредитним договором від 19.07.2007 року №2621/0707/88-075 настав ще 29.08.2011 року, що вбачається зі змісту повідомлення про зміну умов кредитного договору ПАТ «Сведбанк» від 19.08.2011 року №6148, яким боржника повідомлено про зміну умов кредитного договору, одночасно банк вимагав від позичальника достроково сплатити заборгованість по кредиту, заборгованість по процентам, пеню.
Разом з тим, з огляду на заяву представника відповідача про застосування строку позовної давності суд вважає за необхідне зазначити наступне.
Відповідно до ст. 257 ЦКУ загальна позовна давність встановлюється тривалістю в три роки.
Згідно  з приписами ст. 267 ЦКУ позовна давність застосовується судом  лише за заявою сторони у спорі, зробленою  до винесення ним рішення.  Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
Як зазначено вище, суд дійшов до висновку про те, що строк сплати за кредитним договором від 19.07.2007 року №2621/0707/88-075 настав ще 29.08.2011 року, що випливає зі змісту повідомлення про зміну умов кредитного договору ПАТ «Сведбанк» від 19.08.2011 року №6148.
Частиною 5 ст. 261 ЦКУ передбачено, що за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.
Сторонами у справі не надано суду доказів наявності підстав для зупинення або для переривання строку позовної давності у розумінні статей 263, 264 ЦК України.
Позивач не просив суд поновити строк позовної давності, поважних причин його пропуску не наводив, тому у зв'язку із заявою відповідача про застосування строку позовної давності, суд приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні позову.
Зважаючи на викладене, керуючись …………………..
ВИРІШИВ:
У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_2 про стягнення кредитної заборгованості – відмовити повністю.
СУДДЯ                                                                                      Н.О. Кириченко
ADVOKAT