Выиграли суд, аннулировали кредитный долг, исковая давность

Эта статья понадобится тем, у кого возникают следующие вопросы: как списать кредитный долг, как аннулировать кредитную задолженность, как выиграть суд с ПАО Правекс банк, как применить исковую давность.

Korotya advokat

Спор возник относительно кредитного договора, который был заключен с ПАО Правекс банк. Договор заключался в иностранной валюте - долларах США. Вследствие увеличения курса валюты договора возникла задолженность и банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности.

Нами были проведены расчеты задолженности учитывая сроки исковой давности, которые банк пропустил. Было подано заявление о применении исковой давности (заявление обязательно должно подаваться до принятия решения судом первой инстанции) с изложением расчетов задолженности, доводами о действительном размере задолженности и просьбой уменьшить кредитный долг с 14 000,00 долларов США до 20 353,83 грн.

Суды первой и апелляционной инстанции приняли наши доводы не в полной мере и частично уменьшили кредитную задолженность: с 14000 долларов США до 7000 долларов США. Нами была подана кассационная жалоба. Доводы кассационной жалобы Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел были приняты, решения нижестоящих инстанций были отменены. Было установлено, что кредитная задолженность учитывая сроки исковой давности должна быть уменьшина. Суд кассационной инстанции передал дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, который в свой очередь нашу жалобу удовлетворил и уменьшил кредитный долг с 14 000 долларов США до 20 353,83 грн.

Дело сопровождал партнер Юридической компании «Майоров, Нерсесян и партнеры», адвокат Коротя Роман.

За консультацией по Вашей кредитной проблеме Вы можете обратиться по вышеуказанному телефону.

Решение суда прилагается ...

 

Державний герб України
Справа № 381/3871/15-ц Головуючий у І інстанції Бутенко В. О.Провадження № 22-ц/780/528/17 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_1Категорія 26 01.02.2017

 

РІШЕННЯ

Іменем України

01 лютого 2017 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Київської області у складі :

головуючого судді: Приходька К.П.,

суддів: Таргоній Д.О., Сліпченка О.І.

за участю секретаря: Дрозда Р.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_2 назаочне рішення Фастівського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства» Комерційний банк «Правеекс-Банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

встановила:

у вересні 2015 року позивач ОСОБА_3 акціонерне товариство Комерційний банк «Правекс-БАНК», правонаступник АКБ « Правекс-Банк», звернувся до суду із вказаним позовом.

Свої вимоги обґрунтував тим, що 23 грудня 2003 року між АКБЮ «Правекс-Банк» та ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 816-015\-3Р строком до 23 грудня 2013 року. Відповідно до умов договору ОСОБА_2 отримала кредит в іноземній валюті 11000 доларів США для споживчих цілей, зі сплатою 15% річних.

Крім того, на забезпечення виконання умов кредитного договору, між сторонами укладений договір іпотеки, за умовами якого в іпотеку передано квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

В порушення умов договору ОСОБА_2 свої зобовязання виконує не в повному обсязі, у звязку з чим, станом на 15 червня 2015 року утворилась заборгованість 13821,29 доларів США яка складається з наступного: заборгованість за кредитом 4814 доларів США; заборгованість по відсотках за користування кредитом 546,97 доларів США; заборгованість по пені за несвоєчасне погашення кредиту 7355,68 доларів США; пеня за несвоєчасне погашення відсотків 1104 ,64 доларів США.

У разі невиконання умов кредитного договору банк має право стягнути всю суму заборгованості по кредиту, тому позивач просить стягнути вказану суму з ОСОБА_2, та судові витрати.

Заочним рішенням Фастівського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_2 на користь позивача заборгованість по кредиту в сумі 7356,15 доларів США, судовий збір в сумі 2 9090,38 грн., в іншій частині позову відмовлено.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу, в якій посилаючись на його незаконність та необґрунтованість, ухваленого з порушенням норм матеріального та процесуального права, просила змінити заочне рішення Фастівського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року та стягнути з ОСОБА_2 суму заборгованості в розмірі 50 115,20 грн.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги посилається на те, що суд першої інстанції не в повній мірі застосував позовну давність, про застосування якої просив відповідач.

Суд зменшив розмір заборгованості враховуючи позовну давність з 13821,29 доларів США до 7356,15 доларів США, хоча мав зменшити до 50115,20 грн., оскільки позивач звернувся до суду 09.09.2015 року, то з урахуванням строку позовної давності боржник має платити суму грошових коштів по тілу кредиту за період з 09.09.2012 по 23.12.2013 тобто в сумі 1432 долари США, що за курсом ПАТ КБ «Правекс-банк» станом на 15.06.2015 року становить 29 499,20 грн.

Що стосується процентів, то строк позовної давності на їх стягнення не сплив ні повністю ні частково, а тому стягненню підлягає сума заборгованості по процентам, тобто в розмірі 546,97 доларів США, що за курсом ПАТ КБ «Правекс-банк» станом на 15.06.2015 становить 11267,60 грн.

Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 11 травня 2016 року, апеляційну скаргу ОСОБА_2 відхилено, заочне рішення Фастівського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року залишено без змін.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02 листопада 2016 року, касаційну скаргу ОСОБА_4 задоволено частково. Ухвалу апеляційного суду Київської області від 11 травня 2016 року скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення осіб, які приймали участь у розгляді справи, перевіривши матеріали справи, в порядку, передбаченому статтею 303 ЦПК України, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволення з наступних підстав.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що 23 грудня 2003 року між АКБ «Правекс-Банк» (правонаступником всіх прав та обовязків якого є ПАТ КБ «Правекс Банк») таОСОБА_2 булоукладено Кредитний договір № 816-015/03Р, згідно якого Позивач надав Відповідачу кредит в іноземній валюті на загальну суму 11 000 доларів США для споживчих цілей, у строк з 23 грудня 2003 року до 23 грудня 2015 року зі сплатою 15 відсотків річних.

Відповідно до п.6.1.1 кредитного договору позичальник зобовязується забезпечити своєчасне повернення коштів і сплату нарахованих відсотків.

На виконання кредитного договору між Банком та ОСОБА_2 було укладено договір іпотеки №816-015/03Р від 23 грудня 2003 року, відповідно до умов якого в іпотеку передано нерухоме майно, а саме: квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідач, в порушення умов Кредитного договору не виконав свої зобовязання щодо своєчасного погашення заборгованості за кредитним договором, що в свою чергу призвело в свою чергу до порушення прав та інтересів Банку.

Загальний розмір боргу за Кредитним договором відповідно до розрахунку заборгованості станом на 15 червня 2015 року становить 13 821,29 доларів США, який складається з: - кредиту, в тому числі простроченого 4 814,00 доларів США; - пені за несвоєчасне погашення кредиту 7 355,68 доларів США; - відсотків за користування кредитом, в тому числі прострочені 546,97 доларів США; - пені за несвоєчасне погашення відсотків 1104,64 доларів США.

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову, суд першої інстанції виходив із того, що відповідач не виконав умов договору, а тому позовні вимоги про стягнення заборгованості є обґрунтованими. Проте, розрахунок заборгованості є неправильним.

Суд першої інстанції дійшов до висновку, що позовні вимоги - підлягають задоволенню у межах позовної давності по кожному із платежів, а саме:кредиту, в тому числі простроченого 4 814,00 доларів США;пені за несвоєчасне погашення кредиту 1 791,64 доларів США;відсотків за користування кредитом, в тому числі прострочені 546,97 доларів США;пені за несвоєчасне погашення відсотків 203,54 доларів США,а всього: 7 356,15 доларів США.

Проте з такими висновками суду першої інстанції не можливо погодитися виходячи із наступного.

Визначення поняття «зобовязання» міститься у ч.1 ст.509 ЦК України.

Відповідно до цієї норми зобовязання це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Якщо в зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк (термін).

При цьому в законодавстві визначаються різні поняття: як «строк договору», так і «строк (термін) виконання зобовязання» (ст.530,631 ЦК України).

Одним з видів порушення зобовязання є прострочення невиконання зобовязання в обумовлений сторонами строк.

При цьому перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч.1 ст.261 ЦК України).

Згідно з п.4.4 кредитного договору в разі виникнення у позичальника прострочення сплати заборгованості за кредитом та відсотками за користування грошовими коштами більш ніж 10 календарних днів, строк користування грошовими коштами, зазначений в п.1.2. вказаного кредитного договору, настає достроково на 11-й день прострочення.

Таким чином, сторони кредитних правовідносин врегулювали в договорі питання дострокового повернення коштів, тобто зміни строку виконання основного зобовязання, та визначили умови такого повернення коштів.

Суд першої інстанції встановив, що останній платіж за кредитним договором Куценко Р.Д. здійснила 23 липня 2009 року, а тому за пунктом 4.4. договору строк користування кредитом вважається таким, що сплив на 11 день прострочення, тобто з 03 серпня 2009 року.

Оскільки строк виконання основного зобовязання було змінено на 03 серпня 2009 року, то саме з цього моменту та протягом трьох років в позивача виникло право на звернення до суду щодо захисту своїх порушених прав, однак банк звернувся до суду із зазначеним позовом лише 09 вересня 2015 року, тобто зі спливом строку позовної давності.

Оскільки кошти за кредитним договором в належному розмірі повернуто не було, проценти за кредитом та пеня за процентами підлягає стягненню з відповідача у межах строку позовної давності.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 29 червня 2016 року, прийнятій за результатами розгляду справи №6-1188цс16, яка відповідно до ст.360-7 ЦПК України є обовязковою для всіх судів України.

Частково задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції на зазначене уваги не звернув, не врахував, що в звязку з неналежним виконанням умов договору, змінився строк виконання основного зобовязання (п. 4.4. договору), у звязку із чимдійшов передчасного висновку про стягнення з ОСОБА_2 на користь банку заборгованості у межах строку позовної давності по кожному окремому платежу. При цьому, у порушення вимог ст. 213 ЦПК України, свої висновки належним чином не вмотивував.

Колегія суддів приходить до висновку, що оскільки строк виконання основного зобовязання було змінено на 03 серпня 2009 року, то саме з цього моменту та протягом трьох років, тобто до 03 серпня 2012 року в позивача виникло право на звернення до суду щодо захисту своїх порушених прав, а з урахуванням вищевикладеної правової позиції Верховного Суду України, проценти за кредитом та пеня за процентами підлягає стягненню з відповідача у межах строку позовної давності.

Таким чином, з ОСОБА_2 підлягають стягненню на користь ПАТ «КБ «Правекс-Банк» проценти за кредитним договором та пеня за процентами у період з 03 серпня 2011 року по 03 серпня 2012 року у розмірі 750,51 доларів США, з яких: 546,97 доларів США проценти за кредитним договором; 203,54 доларів США пеня за процентами, що еквівалентно 20353 грн. 83 коп. відповідно до офіційного курсу НБУ станом на день ухвалення рішення (27,12 грн. за 1 долар США).

Оцінюючи докази в їх сукупності, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції не в повній мірі дослідив всі фактичні обставини справи, не надав їм належної правової оцінки, рішення ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права, у звязку з чим підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення.

Якщо суд апеляційної або касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Таким чином, з ОСОБА_2 підлягає стягненню на користь ПАТ «КБ «Правекс-Банк» судовий збір у розмірі 203 грн. 54 коп., що є пропорційним до задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.303,307,309,313-314,316-317,319 ЦПК України, колегія суддів, -

вирішила:

апеляційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково, заочне рішення Фастівського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року скасувати та ухвалити нове рішення.

Позов Публічного акціонерного товариства» Комерційний банк «Правекс-Банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства» Комерційний банк «Правекс-Банк» проценти за кредитним договором та пеню за процентами в розмірі 20353,83 гривень.

В решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства» Комерційний банк «Правекс-Банк» судовий збір у розмірі 203 грн. 54 коп.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий

Судды