ВСУ - Важливо не факт відправки поштою, а саме факт отримання

Відповідно до правової позиції, викладеної в постанові Верховного суду України від 17.12.2014р. по справі № 143цс14: «При цьому під письмовим повідомленням слід розуміти не тільки направлення відповідних відомостей зазначеним особам у письмовому вигляді, а й отримання цими особами відомостей, які мають бути їм повідомлені. За загальним змістом термін «повідомлення» включає в себе не тільки направлення відомостей, з якими особа має бути обізнаною, а й отримання цією особою зазначених відомостей».
 
Останнім часом, банки надсилали документи в тому числі вимоги про повернення кредиту або вимоги для вчинення виконавчого напису нотаріуса і сам факт надіслання вважалось банками та судами належним повідомленням.
 
Наша компанія неодноразово наголошувала, що лист з повідомленням про отримання не є доказом направлення документів, оскільки з такого повідомлення не видно що саме банк відсилав позичальнику.
 
Ми навіть визнали виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню з підстав неотримання вимоги про його вчинення.
 
На даний час судова практика визнала, що позичальник повинен отримати документи, оскільки останні несуть важливу юридичну інформацію.
 
Для консультацій: 063-595-87-10
Для запитань: 911inua@gmail.com