10-ка рішень ВСУ в кредитних спорах

Нижче наведено список рішень з короткими висновками суду, з приводу різного застосування норм права в судових позовах між позичальниками та банками:


1. Постанова ВСУ від 02 вересня 2015 року №6-856цс15
ВСУ заборонив третейським судам розглядати спори про стягнення кредитних коштів за споживчими кредитами, навіть не дивлячись на наявність третейського застереження в кредитному договорі. Таким чином Верховний суд став на бік споживачів, з огляду на те, що третейські суди в переважній більшості випадків тісно співпрацюють з банківськими установами, виносячи при цьому рішення на користь заінтересованої особи (банку).


2. Постанова ВСУ від 09 вересня 2015 року №6-939цс15
Суд прийшов до висновку, що розірвання кредитного договору не тягне за собою припинення дії іпотечного договору, укладеного в забезпечення виконання кредитних зобов'язань по ньому, оскільки такі зобов'язання припиняється саме належним виконанням. Отже, іпотека стала і забезпеченням виконання кредитного зобов'язання по виконанню рішення суду, що суперечить самій суті іпотеки.


3. Постанова ВСУ від 16 вересня 2015 року №6-43цс15
Суд вирішив питання про збіг боржника і кредитора в одній особі. Встановлено, що договірні відносини сторін не можуть призвести до припинення зобов'язань на підставі ст. 606 ЦК України і застосування даної статті не залежить від їх волі, ст. 606 ЦК України застосовується лише при переході прав та обов'язків боржника до кредитора або кредитора до боржника в одному і тому ж кредитному зобов'язанні.


4. Постанова ВСУ від 23 вересня 2015 року №6-446цс15
У постанові ВСУ визначив, що часткове виконання поручителем кредитних зобов'язань за кредитним договором не породжує переходу до нього прав кредитора за цим договором до повного виконання ним зобов'язань боржника. Не найкраща новина для поручителів, оскільки ставить їх в гірше становище, ніж боржників. Таким чином, щоб отримати право вимоги по кредиту. Поручителю необхідно повністю погасити кредит.


5. Постанова ВСУ від 23 вересня 2015 року №6-979цс15
Відсутність повідомлення боржника про заміну кредитора (банк) не звільняє його від виконання його кредитного зобов'язань, як перед первинним, так і перед новим кредитором, а є лише підставою для визнання виконання зобов'язання перед первинним кредитором належним його виконанням.


6. Постанова ВСУ від 23 вересня 2015 року №6-1206цс15
У справі встановлено, що відмова позивача, у цій справі їм був банк, від покупки на торгах предмету іпотеки призводить до порушення прав боржника, який очікує, що таким чином його борг по кредиту буде погашено. Суд вказав, що така поведінка банку призводить до збільшення кредитної заборгованості і, якщо останній обрав саме такий спосіб задоволення своїх вимог, то він такий спосіб повинен обов'язково використовувати, а в разі відмови - правовідносини за іпотечним договором припиняються.


7. Постанова ВСУ від 07 жовтня 2015 року №6-222цс15
Відмова банку від погашення заборгованості за рахунок отримання предмета іпотеки на торгах призводить до припинення дії іпотеки, оскільки така поведінка кредитора порушує принцип рівності прав та обов'язків кредитора та боржника і штучно призводить до збільшення заборгованості за кредитом.


8. Постанова ВСУ від 21 жовтня 2015 року №6-1161цс15
Збільшення відсоткової ставки за кредитним договором без повідомлення про це фінансового поручителя тягне за собою припинення договору поруки, оскільки є безпідставним збільшенням відповідальності за виникли кредитними правовідносинами.


9. Постанова ВСУ від 21 жовтня 2015 року №6-831цс15
Суд встановив, що спори щодо кредитних зобов'язань між банками і позичальниками у валюті носять публічний порядок, а тому не можуть розглядатися третейськими судами, оскільки підвідомчість справ, які можуть бути розглянуто третейськими судами обмежена законом.


10. Постанова ВСУ від 04 листопада 2015 року №6-1120цс15
При винесенні судом рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки суд має встановити початкову ціну продажу предмета іпотеки за процедурою, встановленою у ст. 38 ЗУ «Про іпотеку», а саме на підставі угоди або на підставі оцінки майна за ціною, не нижче звичайної ціни на цей вид майна. Така вимога часто порушується судом та призводить до скасування судового рішення про стягнення на предмет іпотеки.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!