ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЗАБОРГОВАНОСТІ (списання боргу через банкрутство)

ТИПИ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКІ МОЖНА АНУЛЮВАТИ

1. Борги за кредитами і банківськими картками.
2. Видатки на комунальні послуги (опалення, газ, електроенергія, вода і інше).
3. Штрафи, неустойки та пені.
4. Позики за підписами.
5. Податкові зобов'язання.
6. Заборгованості поручителів.

ЯК ПОЗБАВИТИСЯ ВІД ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТАМ

До нещодавнього часу єдиним шляхом позбавлення заборгованості було її повернення кредитору, або в окремих випадках, коли кредитор погоджувався на її анулювання.

Нарешті з'явилася ще одна можливість! Це анулювання заборгованості фізичної особи у судовому порядку через процедуру банкрутства.

Для багатьох з нас слово "суд" викликає страх, але в даному контексті СУД діє як ПОМІЧНИК у вирішенні проблем боржника, який не може погасити борг перед банком, будь-якою кредитною установою, іншою фізичною або юридичною особою, комунальними установами та державними фіскальними органами.

Визнання банкрутом у всьому цивілізованому світі не свідчить про неповагу або невдачу, а лише вказівка на ФІНАНСОВУ СИТУАЦІЮ БОРЖНИКА, який свідомо вирішив позбавити себе від тягаря заборгованості.

Процедуру банкрутства може розпочати тільки фізична особа на власну ініціативу та поданням заяви.

Кваліфіковані юристи готові допомогти зі збором необхідних документів для запуску процедури банкрутства.

Досвідчені адвокати, які представляють інтереси боржника в суді, професійно супроводжують усю процедуру, від подання заяви про банкрутство до ухвалення судового РІШЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ БОРЖНИКА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ВІД ЗАБОРГОВАНОСТІ.

Mayorov V1 1

НАСЛІДКИ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

З моменту набрання чинності зазначеного судового рішення, ФІНАНСОВИЙ СТАН ЛЮДИНИ ПОВНІСТЮ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ і більше ніхто - ні банк, ні кредитні установи, ні комунальні, ні фіскальні установи та інші кредитори не мають права висувати будь-які вимоги щодо повернення кредитів, інших боргів, включаючи штрафи, неустойки, пені.

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

1. Аналіз фінансового та майнового стану боржника.
2. Підготовка та збір документів для банкрутства.
3. Складання заяви про порушення справи про банкрутство.
4. Оплата на депозитний рахунок суду.
5. Подача заяви в суд із необхідними документами.
6. Судове засідання для розгляду заяви.
7. Процедура банкрутства під керівництвом арбітражного керуючого та інших учасників процесу.
8. Завершення процедури банкрутства, результатом якого є списання боргів (повне та остаточне звільнення від боргових зобов'язань).

Переваги використання процедури банкрутства


• Заборгованість заморожується (не нараховуються пені, банківські відсотки, штрафи, неустойки).
• Примусове стягнення боргів у виконавчому провадженні припиняється.
• Кредитори та колектори припиняють вимагати виплати боргу.
• Після завершення процедури банкрутства боржник повністю звільняється від подальшого виконання зобов'язань (борги анулюються).

НАСЛІДКИ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

Протягом 5 років після того, як фізична особа була визнана банкрутом, вона повинна письмово повідомити інші сторони угод про позику, кредитні угоди, договори поруки або договори застави про свою неплатоспроможність, перед укладанням таких угод. Не можна розпочати процедуру банкрутства повторно протягом 5 років після визнання банкрутом.

РОЗМІР ВИТРАТ НА БАНКРУТСТВО

Для розрахунку суми витрат на процедуру банкрутства враховуються наступні складові:

1. Витрати на підготовку та збір документів, необхідних для проведення банкрутства (необов'язково, якщо ці документи вже є).
2. Грошова винагорода арбітражного керівника.
3. Витрати на поштові послуги та інші витрати, пов'язані з проведенням процедури банкрутства.
4. Витрати на юридичну допомогу адвоката, який представляє інтереси боржника.

Боржник, який має намір позбавитися від боргів через процедуру банкрутства, може вибрати один з пакетів послуг, в залежності від обсягу необхідної допомоги:

Пакет № 1: Підготовка та збір документів для банкрутства.

Пакет № 2: Складання та подача заяви про порушення справи про банкрутство до суду.

Пакет № 3: Комплексний супровід процедури банкрутства «під ключ», включаючи підготовку документів, подачу заяви до суду та супровід усього процесу до ухвалення судом остаточного рішення про звільнення боржника - фізичної особи від боргів.


Оскільки законодавство не встановлює обмежень щодо обсягу боргів, які можна позбутися шляхом банкрутства, сума боргових зобов'язань може бути будь-якою.

РОЗМІР ВИТРАТ НА БАНКРУТСТВО В ПОРІВНЯННІ З РОЗМІРОМ БОРГІВЧОМУ МИ?

Ми працюємо офіційно за договором, в якому визначено наші зобов'язання, умови оплати та ОСНОВНА МЕТА - ПОЗБАВЛЕННЯ КЛІЄНТА ВІД БОРГІВ.
Наші фахівці мають значний досвід у проведенні процедур банкрутства, і тому ретельний аналіз документів та ознайомлення з справою на ранній стадії дозволяють нам передбачити УСПІШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ напередодні.


Замовляючи послуги комплексного супроводу процедури банкрутства від нас, ви отримуєте БЕЗКОШТОВНО, як бонус, захист та захист від НЕЗАКОННИХ ДІЙ кредиторів та колекторів на ВСІЙ ТРИВАЛОСТІ від укладення з нами договору до завершення процедури банкрутства.


Ми РЕАЛЬНО інформуємо наших клієнтів, чи підходить для них процедура банкрутства, чи, навпаки, може заподіяти шкоду. Ми пояснюємо всі тонкощі і надаємо реальну картину. Ми не ставимо перед собою завдання залучити клієнта будь-яким чином, не обманюємо, щоб одержати кошти і подавити обіцянками.

sidorova b

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ЗІБРАТИ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Опись вкладення до Заяви

1. Декларація про майновий стан боржника за 2020-2022;
2. Відомості про всі наявні рахунки;
3. Список кредиторів боржника;
4. План реструктуризації боргів (проект);
5. Заява арбітражного керуючого;
6. Витяг з Державного реєстру речових прав;
7. Витяг з Державного реєстру речових прав;
8. Витяг з Державного реєстру речових прав;
9. Витяг з Державного реєстру речових прав;
10. Витяг з реєстру територіальної громади;
11. Ідентифікаційний номер та копія паспорта ;
12. Свідоцтво про укладення шлюбу боржника;
13. Рішення суду про розірвання шлюбу;
14. Трудова книжка боржника;
15. Форма ОК-7 боржника;
16. Форма ОК-5 боржника;
17. Інформація з приводу транспортних засобів боржника;
18. Витяг з приводу відсутності судимості боржника;
19. Виписка по рахункам ПАТ «Приватбанк» боржника;
20. Виписка по рахунку А-банк боржника;
21. Українське Бюро Кредитних Історій боржника;
22. Витяг з державного реєстру юридчиних осіб та фізичних осіб-підприємців;
23. Витяг з реєстру територіальної громади м. Києва;
24. Виписка по рахунку АТ «Кредобанк» боржника;
25. Копія Договору позики від 15/02/2022 року з додатками;
26. Копія Договору відступлення прав вимоги;
27. Копія Договору Факторингу;
28. Копія Договору відступлення прав вимоги по іпотеці;
29. Копія матеріалів виконавчого провадження по боржнику;
30. Квитація про сплату авансового платежу.

 

ПРОЕКТ (зразок) плану реструктуризації

СХВАЛЕНО

ПОГОДЖЕНО

Конкурсними кредиторами боржника

Боржником

Протокол № __________

від ___ ____________ ____ року

_______-.

 

План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність

_____

(прізвище, ім'я, по батькові боржника)

провадження у справі № ____________ про неплатоспроможність, відкрите

Господарським судом м. Києва

I. Загальні положення

1. План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність _____ (РНОКПП: _____) розроблено відповідно до статті 124 Кодексу України з процедур банкрутства з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов'язань на умовах та в порядку, визначених цим планом реструктуризації боргів боржника.

2. Виклад обставин, які спричинили неплатоспроможність боржника: несприятлива економічна ситуація в країні, в тому числі підсилена спалахом пандемії нової коронавірусної інфекції (SARS-CoV-2), накопичення великої кількості грошових зобов’язань, які мають бути виконані боржником у повному обсязі приблизно одночасно, в тому числі недостатність доходу та майна, яке може бути реалізоване з метою погашення заборгованості.

II. Предмет плану реструктуризації боргів боржника

1. Сума визнаних господарським судом вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів
713 356,14 гривень.

2. Сума вимог кредиторів, що підлягає реструктуризації відповідно до цього плану реструктуризації боргів боржника, становить 713 356,14  гривень та складається:

Черговість задоволення вимог кредиторів

Найменування / П.І.Б. кредитора, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб - підприємців - код згідно з ЄДРПОУ)

Сума грошових вимог кредитора

1 черга

-

 -

-

 -

2 черга

_____

495 000,00 гривень

Печерський ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)

133 810,04 гривень

Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)

84 546,1 гривень

Вимоги забезпечених кредиторів

-

 -

-

 -

Усього: 713 356,14 гривень.

3. Майновий стан боржника (за результатами інвентаризації):

3.1. Перелік майна боржника (рухоме/нерухоме) згідно з описом:


з/п

Назва майна боржника

рухоме майно

нерухоме майно

1

відсутнє

 

квартира

м. Київ, вул. Ревуцького _____

         

4. Майно боржника, яке є предметом забезпечення: двокімнатна квартира за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького 19/1, кв. 220


з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора (заставодержателя, іпотекодержателя)

Підстави виникнення зобов'язання

Сума грошових вимог кредиторів

Строк виконання зобов'язання

1

_____

_____.

 47 459,13 дол. США

 23.08.2028 року

5. Інформація про доходи боржника

5.1. Доходи, які боржник отримує (заробітна плата, пенсія тощо): відсутні.

5.2. Доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів: заробітна плата.

6. Розмір суми, яка щомісяця виділятиметься для погашення вимог кредиторів: 0 грн 00 коп.

7. Розмір суми, яка щомісяця виділятиметься для погашення наявних у боржника обов'язкових періодичних зобов'язань (виплата аліментів тощо): 0 грн 00 коп.

8. Вимоги кредиторів, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів: 713 356,14 грн., що еквівалентно 100% загальної суми заборгованості боржника.

9. Розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб: 6 700 грн. 0 0 коп.

10. Порядок і строки реалізації майна боржника (частини майна), у тому числі, що є предметом забезпечення:


з/п

Черговість продажу майна

Назва майна

Строк реалізації

Кошти, які планується отримати від продажу, грн

1

 Не застосовується

     

11. Задоволення вимог забезпечених кредиторів за рахунок продажу майна боржника, що є предметом забезпечення:


з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Сума вимог кредиторів, грн

1

Не застосовується 

 

12. Зміна способу та порядку виконання зобов'язань:

 


з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Розмір зобов'язання,
грн

Строк погашення

Нові умови виконання зобов'язання

 

розмір зобов'язання,
грн

строк погашення

 

1

 Не застосовується

       

13. Відстрочення чи розстрочення або спрощення (списання) боргів чи їх частини:

13.1. Відстрочення боргів чи їх частини:

 
               


з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Загальна сума вимог кредитора, грн

Сума вимог кредитора, яка відстрочується, грн

Строк, до якого відстрочується погашення вимог кредитора

1

Не застосовується 

     

13.2. Розстрочення боргів чи їх частини:

№ з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Загальна сума вимог кредитора, грн

Графік погашення вимог кредитора

Сума виплат, грн

1

Не застосовується 

     

13.3. Спрощення (списання) боргів чи їх частини:

 


з/п

Найменування / П. І. Б. кредитора

Загальна сума вимог кредитора, грн

Розмір суми, яка спрощується (списується), грн

 

1

_____

495 000,00 гривень

495 000,00 гривень

 

2

Печерський ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)

133 810,04 гривень

133 810,04 гривень

 

3

Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)

84 546,1 гривень

84 546,1 гривень

 
                   

14. Виконання зобов'язань боржника третіми особами: не застосовується.

15. Заходи, спрямовані на покращення майнового стану боржника та задоволення вимог кредиторів: не застосовується.

III. Прикінцеві положення

1. Строк виконання плану реструктуризації боргів боржника: 1 місяць.

2. Додаткові умови виконання плану реструктуризації боргів боржника: не застосовується.

3. Умови та порядок внесення змін та доповнень до плану реструктуризації боргів боржника: шляхом подання клопотання боржником або кредитором до відповідного господарського суду, який розглядає це клопотання за участю сторін по справі про банкрутство. 

4. Участь керуючого реструктуризацією у виконанні плану реструктуризації боргів боржника, його повноваження та джерела виплати йому основної винагороди: не застосовується. 

Примітка: Цей план реструктуризації є проектом, тобто не є остаточною редакцією, та буде корегуватись відповідно до ухвалених господарським судом рішень за результатами розгляду вимог кредиторів.

Боржник                                           ___________________                              

 

Что такое банкротство и как его начать: Подробный обзор

Банкротство физического лица (ФЛ) — это официальное признание судом неплатежеспособности должника, и этой процедурой может воспользоваться как обычное физическое лицо, так и физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью (ФЛП).

Основания для объявления банкротом:

Подача заявления лично должником в суд.

Наличие просроченных долгов в размере более 30 минимальных зарплат (на 1 сентября 2020 года - 150 000 гривен).

Прекращение должником выплат по долгам в течение 2 месяцев более чем по 50% ежемесячных платежей по каждому обязательству. Другими словами, если вам нужно ежемесячно платить 1000 гривен в банк, а вы платите менее 500 гривен два месяца подряд, у вас есть право на банкротство.

Отсутствие имущества, которое можно было бы изъять для погашения долгов.

Другие обстоятельства, свидетельствующие о неплатежеспособности.

Что касается особенностей банкротства физического лица — предпринимателя (ФЛП), то стоит отметить, что такие лица несут личную ответственность за свои долги, в то время как учредители обществ с ограниченной ответственностью (ООО) несут ответственность ограниченно.

ФЛП могут потерять свое личное имущество, но при этом полностью освобождаются от долгов, что позволяет им начать новый бизнес в будущем.

Шаги банкротства физического лица:

Шаг 1: Должник подает заявление в хозяйственный суд по месту жительства, сопровождая его пакетом необходимых документов.

Шаг 2: Суд рассматривает представленные документы и выносит постановление об открытии дела, если существуют основания для этого.

Шаг 3: Суд назначает управляющего, который занимается реструктуризацией долгов, и должник получает мораторий на выплату долгов на 120 дней.

Шаг 4: Кредиторы имеют право в течение 30 дней подать свои требования к должнику, а суд рассматривает их в течение 60 дней с момента начала процедуры.

Шаг 5: Управляющий разрабатывает план реструктуризации долгов на 5 лет (или 10 лет, если речь идет о ипотечном кредите на жилье).

Шаг 6: План реструктуризации согласовывается на собрании кредиторов и подается в суд.

Шаг 7: Если план реструктуризации не принимается кредиторами или судом, или же не выполняется должником, то он объявляется банкротом.

Шаг 8: В случае признания лица банкротом, его имущество продаётся (за исключением жилья до 60 кв. метров или дома не более 120 кв. метров), и средства от продажи направляются на погашение долгов.