Як списати всі борги при банкрутстві фізосіб в Києві та по Україні в 2023

Процедура списання боргів при банкрутстві фізосіб

З 2020 року діє нова процедура списання боргів фізичних осіб через процедуру банкрутства. Ця процедура займає близько 3-6 місяців і дозволяє списати майже всі борги, у тому числі кредити, приватні борги, борги з комунальних послуг, а також штрафи та пені. Якщо ваш борг – від 200 000 грн. згідно зі ст. 115 Кодексу України щодо процедури банкрутства, ви маєте право подати відповідну заяву до суду.

Заява фізичної особи про банкрутство є достатньо формалізованою та складною, і повинна включати дуже багато інформації (ст. 116 Кодексу України з процедури банкрутства).


Після подання заяви суд відкриває провадження, призначає арбітражного керуючого, вводить мораторій на погашення боргів боржника, формує реєстр кредиторів, арбітражний керуючий формує реєстр кредиторів і починається процедура розгляду заяви.

Після завершення цієї процедури всі борги вважаються списаними, виконавче провадження закривається, і заявник перестає бути боржником.

Якщо ви бажаєте дізнатись детальні подробиці, як списати борги, ви можете звернутися до нас за консультацією за телефоном 063-595-87-10, або дочитати цю статтю до кінця.

 

Mayorov V1 1

Протягом дії мораторію задоволення вимог кредиторів:

1) зупиняється виконання боржником грошових зобов'язань;

2) зупиняється стягнення з боржника за всіма виконавчими документами, крім виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів або про відшкодування збитків;

3) не нараховується неустойка (штраф, пеня);

4) зупиняється перебіг позовної давності щодо боргу;

5) не застосовується індекс інфляції за боргом.

2. Які борги списуються під час банкрутства фізичних осіб

У процедурі банкрутства списуються майже всі борги.

Не підлягають списанню борги боржника зі сплати аліментів, відшкодуванню збитків, заподіяних каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я.

Крім того, податковий борг, що виник протягом трьох років, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів боржника.

3. Скільки триває процедура списання боргу

Процедура списання або реструктуризації боргів може тривати від 2 до 6 місяців. Все залежить від стадій та дій кредиторів.

Наведемо кілька прикладів швидшого списання боргів у процедурі банкрутства на різних етапах:

1. Після подання заяви про банкрутство, кредитор та боржник домовилися та підписали мирову угоду;
2. Ніхто із кредиторів не подав заяву у процедурі банкрутства;
3. Кредитори ухвалили план реструктуризації боргів боржника.

4. Які наслідки для боржника після проходження банкрутства

Протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги у повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов'язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки або договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів.

Фізична особа не може вважатися такою, що має бездоганну ділову репутацію протягом трьох років після визнання її банкрутом.

5. Як підготуватися боржнику до банкрутства

Основна підготовка полягає в тому, щоб зібрати документи та скласти заяву про банкрутство з планом реструктуризації. Для цього необхідно зібрати інформацію про фінансовий стан боржника та його сім'ю за останні три роки.

У нас є спеціальний опитувальник для боржників, щоб зрозуміти обсяг необхідних документів та можливість проходження процедури списання боргів.

6. Які є ризики під час банкрутства фізичної особи.

Найголовніший ризик – це закриття провадження у справі.

Суд приймає рішення про закриття провадження у справі, якщо:

1) боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї;

2) майно членів сім'ї боржника було придбано коштом боржника;

3) судовим рішенням, боржника було притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов'язані з неплатоспроможністю.

7. Що таке план реструктуризації боржника у процедурі банкрутства

План реструктуризації складається боржником для часткового погашення боргів. Іншими словами, якщо кредитори ухвалять план часткового погашення боргів і боржник його виконає – це веде до погашення всього боргу, а от якщо кредитори відмовляться затвердити такий план, то вони нічого не отримують, а боржник визнається банкрутом зі списанням усіх боргів.

План реструктуризації боргів боржника може містити положення про:

1) реалізацію у процедурі реструктуризації боргів частини майна боржника;

2) зміна розміру та строків погашення боргів;

3) відстрочка чи розстрочка, чи прощення (списання) боргів чи його частини;

4) виконання зобов'язань боржника третіми особами;

Господарський суд відмовляє у затвердженні плану реструктуризації, якщо:

1) порушено порядок розробки та узгодження плану реструктуризації боргів;

2) умови реструктуризації боргів суперечать законодавству;

3) при схваленні плану реструктуризації боргів було допущено порушення законодавства, що вплинули на результат голосування;

4) кредитор, який не брав участі у голосуванні або проголосував проти схвалення плану реструктуризації боргів, доведе, що у разі визнання боржника банкрутом у порядку, визначеному цим Кодексом, його вимоги були б задоволені у розмірі, що перевищує розмір вимог;

5) боржник не погасив борги зі сплати аліментів, відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;

6) план реструктуризації боргів не погоджений боржником.

Особлива процедура для реструктуризації валютних кредитів забезпечених іпотекою на прикладі судового рішення

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

 

У Х В А Л А

"07" октября 2021

Хозяйственный суд Одесской области в составе судьи Найфлейша В.Д.,

При секретаре судебного заседания Билинской И.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела №916/2372/20

По заявлению ОСОБА_1 ( АДРЕС_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) об открытии производства по делу о неплатежеспособности

Представители сторон:

от АО "Государственный сберегательный банк Украины" - Бабенко Н.С., доверенность

от ЛИЦО_1 - Лукьян С.Г., ордер

арбитражный управляющий - Шалашный Л.А., удостоверение

УСТАНОВИЛ:

Физическое лицо ОСОБА_1 обратился в Хозяйственный суд Одесской области с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности на основании ст. 113 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

По постановлению Хозяйственного суда Одесской области от 08.10.2020г. открыто производство по делу о неплатежеспособности ЛИЦО_1 ( АДРЕС_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), введена процедура реструктуризации долгов должника, назначено управляющим реструктуризацией ЛИЦО_1 ( АДРЕС_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбитражного арбитражного, ликвидатора) №1457 от 12.07.2013г.).

По постановлению предыдущего заседания от 04.02.2021г. заявление (вх. №3-800/20 от 09.11.2020г.) Акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» (01001, г. Киев, ул. Госпитальная, 12-г ЕГРПОУ 09328601) о признании денежных требований к удовлетворено частично, признано Акционерное общество «Государственный сберегательный банк Украины» (01001, г. Киев, ул. Госпитальная, 12-г ЕГРПОУ 09328601) кредитором ОСОБА_1 ( АДРЕС_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) указан размер и перечень всех признанных судом требований кредиторов, вносимых распорядителем имущества в реестр требований кредиторов, а именно: требования Акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» (01001, г. Киев, ул. Госпитальная, 12-г ЕДРПОУ 093286 на общую сумму 49139,15 дол. США, что эквивалентно 1391817,28 грн., из которых: 40875,01 дол. США – основная задолженность, 4064,08 дол. США – проценты, 4200,06 дол. США – 3% годовых.

В Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд поступила апелляционная жалоба Акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" на определение Хозяйственного суда Одесской области от 04.02.2021 по делу №916/2372/20.

Постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда от 01.04.2021г. Апелляционная жалоба Акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» оставлена без удовлетворения, определение Хозяйственного суда Одесской области от 04.02.2021 по делу № 916/2372/20 оставлено по-прежнему.

19.05.2021г. в суд поступило заявление (вх.№3-282/21) об утверждении плана реструктуризации долгов должника от представителя должника.

По постановлению Хозяйственного суда Одесской области от 25.05.2021г. принят к рассмотрению план реструктуризации долгов должника (вх.№3-282/21 от 19.05.2021г.) и назначен в заседании суда на 03.06.2021г. в 16:30, отложено рассмотрение дела на "03" июня 2021 г. в 16:30.

02.06.2021г. в суд поступило заявление (вх.№15000/21) от представителя должника об отзыве плана реструктуризации долгов должника.

По постановлению суда от 03.06.2021г. заявление (вх.№15000/21 от 02.06.2021г.) об оставлении без рассмотрения плана реструктуризации долгов должника по делу №916/2372/20 – удовлетворено, план реструктуризации долгов должника (вх.№3-282/21 от 29.05 .) по делу №916/2372/20 - оставлено без рассмотрения.

Представители сторон уведомлены должным образом о времени и дате проведения судебного заседания.

07.10.2021г. судом провозглашена вступительная и резолютивная части определения.

Рассмотрев в открытом судебном заседании имеющиеся материалы по делу, хозяйственный суд установил:

В обоснование заявления об открытии производства ОСОБА_1 отмечено, что у него отсутствуют финансовые возможности погашать требования перед АО «Государственный сберегательный банк Украины» в лице филиала – Одесского областного управления АО «Ощадбанк» на сумму 47685,53 дол. США и 8945,24 грн., что подтверждается заочным решением Тарутинского районного суда Одесской области от 30.04.2015г. по делу №514/212/15-ц. Задолженность возникла на основании кредитного договора, по которому ОСОБА_1 получены средства на приобретение дома, расположенного на земельном участке, находящемся в ипотеке АО «Ощадбанк».

Между Открытым акционерным обществом «Государственный сберегательный банк Украины» и ОСОБА_1 был заключен ипотечный кредитный договор №1130, согласно которому банк предоставил должнику кредит в сумме 62000 (шестьдесят две тысячи) дол. США с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 12.0% годовых сроком до 23 апреля 2027 года.

Также, 29 января 2009 года между банком и должником заключен Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотечном кредите от 23.04.2007 года, согласно которому внесены изменения в п. 1.5 и изложены его в следующей редакции: осуществлять погашение кредита равными частями в сумме ____США и уплату начисленных процентов до 30 числа каждого месяца, начиная с июля месяца путем внесения наличных в кассу банка или путем безналичных перечислений. Последний платеж в счет погашения кредита в сумме 272 дол. США осуществить не позднее 23 апреля 2027 года.

Кроме того, в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору между банком и должником был заключен договор ипотеки, удостоверенный 27.04.2007 частным нотариусом Овидиопольского районного нотариального округа Одесской области и зарегистрирован под №2523, согласно которому банку было передано в ипотеку недвижимое . , а именно: жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями, расположенный в АДРЕС_2 жилой площадью 30,7 кв.м. и принадлежит ОСОБА_1 на основании договора купли-продажи удостоверенного 27.04.2007 года частным нотариусом Овидиопольского районного нотариального округа Одесской области по реестровому №2514 и зарегистрированного в государственном реестре сделок под №2036175; земельный участок площадью 0,0591 га., который расположен в АДРЕС_2 и принадлежал ипотекодателю на основании Договора купли-продажи, удостоверенного 27.04.2007 года частным нотариусом Овидиопольского районного нотариального округа Одесской области по реестровому № 2 за регистровым № 2

Однако ЛИЦО_1 не выполнял условия кредитного договора, то есть ежемесячно не осуществлял частичное погашение кредита и не платил проценты за пользование кредитом согласно графику, в связи с чем возникла задолженность по предоставленному кредиту.

Решением Тарутинского районного суда Одесской области от 30.04.2015г. взыскано с ЛИЦО_1 в пользу Публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» в лице – Одесского областного управления АО «Ощадбанк» задолженность по кредиту в размере 47685,53 дол. США и 8945 гривен 24 копейки, взыскано с ЛИЦО_1 в пользу Публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» в лице филиала – Одесского областного управления АО «Ощадбанк» сумму судебных издержек в размере 4074 гривны.

Согласно п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" КУзПБ установлено, что в течение пяти лет со дня введения в действие настоящего Кодекса задолженность физического лица, возникшая до дня введения в действие настоящего Кодекса, по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, являющегося единственным местом проживания семьи должника, реструктуризируется по процедуре неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или с мировым соглашением с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

В случае если единственным кредитором в процедуре неплатежеспособности физического лица является обеспеченный кредитор, а должник владеет на праве собственности одним объектом недвижимости (квартирой, жилым домом), являющимся единственным местом проживания семьи должника и находящейся в ипотеке обеспеченного кредитора, такой должник имеет право подать заявление об открытии производства по делу о неплатежеспособности в соответствии со статьей 116 настоящего Кодекса, но без определения лица арбитражного управляющего и без предоставления доказательств авансирования вознаграждения управляющему реструктуризацией, предусмотренных пунктом 12 части третьей статьи 116 настоящего Кодекса, к которому прилагается проект что отвечает условиям реструктуризации, определенным настоящим пунктом.

Хозяйственным судом проверено соответствие должника квалифицирующим признакам указанного положения Кодекса, установлено, что задолженность ЛИЦО_1 перед АО «Государственный сберегательный банк Украины» в иностранной валюте действительно обеспечена ипотекой жилого дома, являющимся единственным местом жительства семьи должника, в состав которой входят следующие члены семьи, указанные в декларациях, а именно отец ЛИЦО_2, мать ЛИЦО_3, брат ЛИЦО_4, сын ЛИЦО_5. Другого имущества, которое может быть местом их проживания, не обнаружено. АО «Государственный сберегательный банк Украины» является единственным кредитором в процедуре неплатежеспособности физического лица ЛИЦО_1.

В случае, данная судебная процедура реструктуризации ОСОБА_1 соответствует положениям п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" КУзПБ.

Согласно справке МВД Украины №1898126, на территории Украины по состоянию на 06.08.2020г. ЛИЦО_1 не снятой или не погашенной судимости не имеет.

При этом, по результатам исследования представленных суда документов, в частности в соответствии с Декларацией об имущественном состоянии должника за 2017-2019 годы, выдержек из Государственного реестра обременений движимого имущества, Государственного реестра недвижимого имущества, судом установлено, что у должника имеется недвижимое имущество, а именно: жилой дом, расположенный в АДРЕС_2; земельный участок, расположенный в АДРЕС_2 .

Согласно справке ГУ ГНС в Одесской области (вх.№ 28445/20 от 26.10.2020г.) у ОСОБА_1 отсутствуют доходы за период с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.

Также в суд предоставлена справка о доходах ЛИЦО_1 , согласно которой доход должника за период с 01.10.2020г. по 31.03.2021г. составил 15600 грн.

По постановлению суда от 03.06.2021г. заявление (вх.№15000/21 от 02.06.2021г.) об оставлении без рассмотрения плана реструктуризации долгов должника по делу №916/2372/20 – удовлетворено, план реструктуризации долгов должника (вх.№3-282/21 от 29.05 .) по делу №916/2372/20 - оставлено без рассмотрения.

12.07.2021г. в суд поступил план реструктуризации долгов должника (вх.№18689/21), в котором указано, что у должника имеется недвижимое имущество, а именно: жилой дом, расположенный в АДРЕС_2 общей площадью 57,9 кв.м., площадь объекта , учитывая самовольно построенную часть составляет 255,52 кв.м.; земельный участок площадью 0,0591 га., расположенный в АДРЕС_2 .

АО «Государственный сберегательный банк Украины» определена кандидатура оценщика ООО «Компания «Парус», которой проведена оценка надлежащего должнику имущества, находящегося в ипотеке.

В соответствии с Выводами ООО «Компания «Парус» №03837 и №03837-1 от 22.04.2021г., №03911 от 22.06.2021г. установлена следующая рыночная стоимость залогового имущества: жилой дом, расположенный в АДРЕС_2 общей площадью 57,9 кв.м., учитывая самовольно достроенную часть - 1104123грн.; земельный участок площадью 0,0591 га., расположенный в АДРЕС_2 - 298 591грн.

Согласно справке, предоставленной в план, доход должника за период с 01.11.2020г. по 30.04.2021г. составил 15900,00 грн.

Согласно абз. 7 п. 5 Заключительных и переходных положений КУзПБ признаны хозяйственным судом требования обеспеченного кредитора погашаются должником в размере рыночной стоимости квартиры или жилого дома, что обеспечивает требования такого кредитора, определяемого оценщиком, определенным кредитором. Остаток задолженности такого кредитора подлежит прощению (списанию) в порядке, определенном настоящим пунктом.

В план реструктуризации предоставлен следующий расчет реструктуризированного обязательства.

Так, как признанная судом сумма кредиторских требований 1391817,28 грн. меньше размера рыночной стоимости жилого дома и земельного участка в сумме 1402714 грн. (1104123 грн. + 298 591 грн.), то именно эта сумма 1 391 817,28 грн. подлежит уменьшению согласно п. 5 Заключительных и переходных положений КУзПБ на 43% (процент погашенной общей стоимости кредита для потребителя) и составляет:

1 391 817,28грн. (размер требований обеспеченного кредитора, подлежащего погашению

должником) – 43% = 793 335,85грн.

Процентная ставка на реструктуризированное обязательство должника составляет: 8,23% + 3% процентных пункта = 11,23%

793 335,85грн. (реструктуризированное обязательство) х 11,23% = 89091,62 грн.

793 335,85грн. + 89091,62 грн. = 882427,47грн.

Реструктуризированное обязательство по процентной ставке составляет 882427,47 грн.

Срок погашения реструктуризированного обязательства – 120 месяцев.

892427,47 грн. /120 месяцев = 7353,56грн. - составляет ежемесячный платеж в пользу

кредитора для выполнения этого плана реструктуризации.

Прощению (списанию) подлежит сумма 509 389,81 грн. (1391817,28 – 882427,47).

04.08.2021г. Акционерным обществом "Государственный сберегательный банк Украины" по вх.№20807/21 предоставлено возражения на план реструктуризации, согласно которым должник подавая заявление об утверждении плана реструктуризации на основании внесенных 13.04.2021 изменений в КУзПБ (применяемых на стадии решения вопроса об открытии) деле), не обращает внимания на то, что производство по делу было открыто 08.10.2020 года и рассмотрение дела находится не на стадии подготовительного заседания. Также, согласно поданных банком возражений должник ОСОБА_1 при направлении заявления в суд об открытии производства по делу о неплатежеспособности сознательно предоставил декларацию об имущественном состоянии, в которой указана недостоверная информация об имуществе с целью уменьшения объема ответственности по кредитному договору, по этим основаниям кредитором в суд подано ходатайство о закрытии производства по делу на основании ч. 7 ст. 123 КУзПБ. Кроме того, при расчете процента общей стоимости кредита, должником не учтено, что условия кредитного договора предусматривали аннуитетную схему погашения задолженности и в этой связи общая стоимость по подсчету должника составила 135923,40 долл.США (рассчитана по классической схеме кредитования) а по подсчету кредитора – 164154,01 долл.США (рассчитана по аннуитетной схеме), в результате чего все остальные расчеты в плане реструктуризации выполнены неверно, разница в общей сумме реструктуризированного обязательства составляет более чем на 100 000 грн. (997 452,65), а ежемесячного платежа почти на 1000 грн. (8312,10 грн.).

Хозяйственный суд отклоняет возражения АО "Государственный сберегательный банк Украины" относительно невозможности применения п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" КУзПБ в текущей редакции по следующим обстоятельствам.

Во-первых, Законом Украины от 13.04.2021г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» внесены изменения в Заключительные и переходные положения Кодекса Украины по процедурам банкротства, которые вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования и согласно указанному Закону не установлено действие указанных положений исключительно к делам, производство по которым открыто после вступления в силу. В то же время пунктом 4 раздела "Заключительные и переходные положения" Кодекса установлено, что со дня введения в действие настоящего Кодекса дальнейшее рассмотрение дел о банкротстве осуществляется в соответствии с положениями настоящего Кодекса независимо от даты открытия производства по делу о банкротстве, кроме дел на день введения в действие настоящего Кодекса находятся на стадии санации, производство в которых продолжается в соответствии с Законом Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом". Таким образом, рассмотрение данного дела о неплатежеспособности ЛИЦО_1 не может осуществляться в соответствии с положениями п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" КУзПБ в редакции, которая действовала до 13.04.2021 г., поскольку они недействительны на время рассмотрения данного дела. При этом положение абз. 4 п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" КУзПБ в текущей редакции относительно рассмотрения плана реструктуризации на подготовительном заседании без применения статьи 126 настоящего Кодекса и возражения кредитора не могут быть исполнены по данному делу в связи с открытием производства по делу по предварительной редакции Кодекса, однако это не препятствует применению указанных положений п. 5 в других частях, в частности относительно порядка расчета реструктуризированного обязательства.

Во-вторых, согласно ст. 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. В данном случае положения п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" Кодекса Украины по процедуре банкротства в редакции Закона Украины от 13.04.2021г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» смягчают гражданскую ответственность должника ОСОБА_1 по сравнению с предыдущей редакцией в связи с установлением дополнительных льгот в случае отсутствия финансовой возможности погашать требования обеспеченного кредитора (абз, 19–21 п.5).

Доводы кредитора АО "Государственный сберегательный банк Украины" об указании должником в декларациях недостоверной информации об имуществе отклоняются судом с учетом представления 07.09.2021 г. должником исправленных декларации за 2017г., 2018 г., 2019 г., 2019 г. сведения о наличии жилого дома общей площадью 57,9 кв.м., а также в разделе IV объекты незавершенного строительства, принадлежащие должнику указаны сведения о наличии объекта самовольного строительства - пристройка к дому общей площадью 197,62 кв.м. ., что положено в основу Вывода о рыночной стоимости объекта оценки Компании "Парус" от 22.06.2021 г. Указан размер жилого дома 255,52 кв.м. с самочинным строительством (достройкой) соответствует размеру указанному в плане реструктуризации, в связи с чем план реструктуризации не противоречит требованиям Кодекса.

Доводы АО "Государственный сберегательный банк Украины" о том, что условия кредитного договора предусматривали аннуитетную схему погашения задолженности, не соответствуют обстоятельствам дела, поскольку согласно п. 1.5. договора об ипотечном кредите № 1130 от 23.04.2007 г. заемщик обязуется ежемесячно до последнего рабочего дня отчетного месяца производить погашение Кредита равными частями в сумме 260,00 долларов США и уплачивать проценты, начисленные Банком на остаток задолженности по Кредиту. Согласно п. 1.6 договора при начислении и уплате процентов за пользование кредитом стороны должны руководствоваться следующим: проценты начисляются Банком ежемесячно на счет Банка по факту/факту на фактический остаток задолженности по кредиту, полученному заемщиком, начиная с даты выдачи кредита до момента окончания срока, на который предоставлен кредит. При расчете процентов за использование кредита учитывается первый и не учитывается последний день использования кредита. При начислении процентов за платежный месяц последний день месяца должен включаться в расчет, кроме случаев, когда отчетная дата является датой окончания сделки. Поэтому не верен добавлен к возражениям от 04.08.2021 г. АО "Государственный сберегательный банк Украины" расчет общей стоимости кредита с указанием параметра "Аннуитетная схема начисления процентов", при котором уменьшается проценты по кредиту с 620 дол. США до 6,79 дол. США за весь период кредитования, поскольку такой метод не предусмотрен договором об ипотечном кредите № 1130 от 23.04.2007. размер процентов в сумме 260 дол. США неизменны весь период кредитования, соответствующий предусмотренному договором методу факт/факт на фактический остаток задолженности по кредиту.

С установленным судом выводом о том, что аннуитетная схема погашения задолженности не предусмотрена условиями договора об ипотечном кредите № 1130 от 23.04.2007 г., представитель банка согласился в судебном заседании и свои возражения в указанной части не поддерживал. Поэтому доказательства того, что все расчеты в плане реструктуризации выполнены неверно, разница в общей сумме реструктуризированного обязательства составляет более чем на 100 000 грн. (997 452,65), а ежемесячного платежа почти на 1000 грн. (8312,10 грн.), не нашли своего подтверждения.

Хозяйственным судом проверен указанный расчет и установлено, что расчет реструктуризированного обязательства осуществлен верно, как соответствует п. 5 Заключительных и переходных положений Кодекса Украины по процедурам банкротства.

05.08.2021г. в суд поступило ходатайство (вх.№20843/21) от представителя должника, где просит суд отказать в утверждении плана реструктуризации, и, руководствуясь абзацем 21 п. 5 Заключительных и переходных положений Кодекса Украины по процедурам банкротства, установить минимальную сумму ежемесячного выполнения реструктуризации в размере половины минимальной заработной платы, установленной Кабинетом Министров Украины на день принятия такого решения, до момента полного погашения реструктуризированного обязательства, размер реструктуризированного обязательства установить в соответствии с приведенным в плане реструктуризации расчетом - 882 427,47 грн.

13.08.2021г. от Акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" поступило возражение по ходатайству должника от 05.08.2021г. по вх.№20843/21, ссылаясь на следующее. Согласно абз. 19 пункта 5 Заключительных и переходных положений Кодекса Украины по процедурам банкротства должник и обеспеченный кредитор по согласованию могут установить в плане реструктуризации или мировом соглашении другие условия и порядок погашения требований обеспеченного кредитора, при условии, что они не хуже интересов должника, чем те, что установлены этим пунктом. В случае недостаточности доходов должника для выполнения условий реструктуризации, при проживании должника в квартире, обремененной ипотекой, общая площадь которой не превышает 60 квадратных метров или жилая площадь которой не превышает 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи должника, или проживание должника в жилом доме, обремененном ипотекой, общая площадь которого не превышает 120 квадратных метров, по решению хозяйственного суда может быть установлена минимальная сумма ежемесячного выполнения плана реструктуризации, которая не может быть меньше половины минимальной заработной платы, установленной Кабинетом Министров Украины на день принятия такого решения . Поэтому учитывая, что жилой дом должника ЛИЦО_1 превышает 120 квадратных метров, по нему по убеждению Банка не может быть установлена минимальная сумма ежемесячного выполнения плана реструктуризации с применением абз. 19 пункта 5 Заключительных и переходных положений Кодекса.

Однако с такими доводами Акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" хозяйственным судом может согласиться, поскольку должником подано ходатайство порядке абз. 21 пункта 5 Заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которому в случае если должник не имеет финансовых возможностей погашать требования обеспеченного кредитора на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, хозяйственный суд по ходатайству должника отказывает в утверждении плана реструктуризации, устанавливает минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации не может быть меньше половины минимальной заработной платы, установленной Кабинетом Министров Украины на день принятия такого решения, до момента полного погашения реструктуризированного обязательства или переходит к следующей процедуре и закрывает производство по делу о неплатежеспособности. См. также абз. 20 п. 5 предусмотрено, что прощение (списание) остатка задолженности по кредитному договору в иностранной валюте, обеспеченному ипотекой, определяется как разница между размером требований обеспеченного кредитора, признанных хозяйственным судом по делу о неплатежеспособности должника, и размером подлежащих требованиям обеспеченного кредитора погашению в соответствии с этим пунктом, осуществляется после полного выполнения обязательств должником по реструктуризированному обязательству на основании решения хозяйственного суда, определенного статьей 129 настоящего Кодекса.

Законодатель ввел временные (в течение пяти лет со дня введения в действие Кодекса) особенности процедуры неплатежеспособности отдельной категории должников – физических лиц исходя из особенностей его обеспечения по соответствующим обязательствам. Особенности состоят, в частности, в установлении дополнительных льгот указанной категории физических лиц, связанных с фактом недостаточности их доходов и отсутствия финансовой возможности погашать требования обеспеченного кредитора. Да, положение абз. 19 п. 5 состоят в возможности утверждения плана реструктуризации по согласованию сторон с установлением минимальной суммы ежемесячного выполнения плана в случае недостаточности доходов при условии, если общая площадь обремененного ипотекой дома не превышает 120 кв.м. При этом определенное в плане реструктуризированное обязательство в размере 882 427,47 грн. дополнительно уменьшается до суммы 360000 грн. (3000 грн. *120 мес.), а остальные в сумме 522427,47 грн. подлежит прощению (списанию), поскольку максимальный срок плана реструктуризации при его утверждении составляет 10 лет.

Другим альтернативным вариантом согласно абз. 21 п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" КУзПБ есть отказ в утверждении плана реструктуризации и установления минимальной суммы при отсутствии финансовой возможности погашать требования обеспеченного кредитора на условиях, предусмотренных настоящим пунктом.

При этом пункт 5 Заключительных и переходных положений Кодекса предусматривает механизм расчета реструктуризированного обязательства в случае, если общая площадь квартиры, обремененной ипотекой, превышает 60 квадратных метров или площадь такой квартиры превышает 13,65 квадратных метра на каждого члена семьи должника, или если общая площадь дома, обремененного ипотекой, превышает 120 квадратных метров (абз 15 п. 5).

В данном случае отсутствует льгота по дополнительному списанию части реструктуризированного обязательства в размере 882 427,47 грн., однако его уплата производится должником в более длительный срок, чем установленный планом реструктуризации, в утверждении которого отказано, что также является другой дополнительной льготой.

Следовательно, нормы абз. 19 п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" и абз 21 п. 5 раздела "заключительные и переходные положения" не являются дублирующими или отсылочными, применяются по делу о неплатежеспособности данной категории должников - физических лиц самостоятельно.

Из синтаксического анализа абз 21 п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" Кодекса усматривается, что установление минимальной суммы ежемесячного выполнения плана реструктуризации следует толковать как установление ежемесячной минимальной суммы, выплачиваемой должником с целью погашения установленной суммы реструктуризированного обязательства в плане реструктуризации. Следовательно, в случае отказа в утверждении плана реструктуризации в порядке этой нормы, обязательно установление размера реструктуризированного обязательства, которое предстоит выполнять должнику, поскольку не может выполняться план реструктуризации, в утверждении которого хозяйственным судом отказано.

Поэтому поданное должником ОСОБА_1 ходатайство об установлении минимальной суммы на основании абз 21 п. 5 раздела "Заключительные и переходные положения" Кодекса при превышении площади жилого дома 120 квадратных метров является обоснованным, поскольку указанная норма не производна абз. 19 п. 5.

16.08.2021г. должником предоставлена справка о доходах, согласно которой доход за период с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. составляет 10400,00грн., за период с 01.06.2021г. по 31.07.2021г. составляет 15500,00грн.

08.09.2021г. в суд поступил ответ на возражение Акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" (вх.№23605/21).

21.09.2021г. за вх.№24936/21 должником предоставлено объяснение технической ошибки в плане реструктуризации, а именно: вместо верной стоимости земельного участка 298591,00грн., ошибочно указано 383898,00грн.

Представителем должника предоставлено возражение (вх.№14999/21 от 02.06.2021г.) по ходатайству о закрытии производства, в котором указано, что утверждение кредитора о том, что в суд предоставлена декларация с недостоверной информацией не соответствует действительности, поскольку информация об ект самочинного строительства не была включена в декларацию в связи с тем, что декларация не содержит такого раздела как «Объекты самочинного строительства», а содержит раздел относительно объектов незавершенного строительства, не являющихся тождественными понятиями; поэтому должником уведомлено о наличии такого объекта в уточнениях к заявлению об открытии производства.

Так, п. 1 ч. 7 статьи 123 Кодекса Украины по процедурам банкротства предусмотрено, что суд принимает решение о закрытии производства по делу по ходатайству собрания кредиторов, стороны по делу или по собственной инициативе, если должником в декларации об имущественном положении указана неполная и/ или недостоверная информация об имуществе, доходах и расходах должника и членов его семьи, если должник в течение семи дней после получения отчета управляющего реструктуризацией о результатах проверки такой декларации не предоставил суду исправленную декларацию об имущественном состоянии с полной и достоверной информацией об имуществе, доходах и расходов должника и членов его семьи.

Арбитражным управляющим Шалашным Л.А. предоставлен отчет о результатах проверки декларации должника (вх.№33139/20 от 11.12.2020г.), согласно которому информация, отраженная в декларации ЛИЦО_1 соответствует действительности.

В соответствии с протоколами собрания кредиторов от 19.05.2021 г. и от 01.10.2021г. отчет о результатах проверки декларации должника не рассмотрен, что свидетельствует о том, что собрание кредиторов в лице единого кредитора с правом решающего голоса АО «Государственный сберегательный банк Украины» не воспользовалось своим правом в пределах компетенции согласно ст. 123 Кодекса решить указанный вопрос, несмотря на неоднократное истребование протокола собрания кредиторов о рассмотрении отчета управляющего реструктуризацией о результатах проверки декларации должника определениями суда от 04.02.2021г., 25.02.2021г., 09.09.02.09.2.

07.09.2021г. по вх.№23498/21 должником предоставлены уточненные декларации за 2017-2019гг. с пояснениями.

Поскольку в соответствии с имеющимся в материалах дела отчетом управляющего реструктуризацией о результатах проверки декларации, не содержится информации о предоставлении в декларациях недостоверной информации, то обязанность предоставления исправленной информации в течение семи дней у должника не наступила, поэтому представление исправленных деклараций именно 07.09.2021г. не противоречит законодательству. При таких обстоятельствах доводы АО «Государственный сберегательный банк Украины» о предоставлении недостоверной информации в декларациях хозяйственным судом отклоняются в связи с их исправлением в установленном законодательством порядке.

Кроме того, в данном случае должником исправленные декларации были направлены в суд во время действия Закона №540-ІХ от 30.03.2020 г. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", следовательно, учитывая сложившуюся в Украине ситуацию, связанную с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, рекомендации Всемирной организации здравоохранения , Министерства здравоохранения Украины, срок подачи должником во время действия карантина исправленных деклараций не пропущен. Указанная правовая позиция поддержана Верховным Судом согласно постановлению от 10.08.2021 г. по делу № 916/3395/20, п. 60.1.

Учитывая, что, как установлено судом, должником поданы исправленные декларации за 2017 г., 2018 г., 2019 г., в которых указаны в разделе ІІІ сведения о наличии жилого дома общей площадью 57,9 кв.м., а также в разделе IV о принадлежащие должнику указаны сведения о наличии объекта самовольного строительства - пристройка к дому общей площадью 197,62 кв.м., что положено в основу Вывода о рыночной стоимости объекта оценки Компании "Парус" от 22.06. 2021 г. и соответствует размеру указанному в плане реструктуризации, и указанная информация об имуществе должника отвечает обстоятельствам дела, на основании закрытия производства по делу согласно п. 1 ч. 7 статьи 123 Кодекса Украины по процедурам банкротства отсутствуют, в связи с чем хозяйственный суд отклоняет ходатайство АО «Государственный сберегательный банк Украины» от 24.05.2021г. и от 06.10.2021г.

Также, в делах содержится ходатайство арбитражного управляющего Шалашного Л.А. (вх.№15105/21 от 03.06.2021г.), в котором просит суд предоставить разрешение на привлечение по делу специалиста БТИ для проведения технической инвентаризации предмета ипотеки, обязать должника предоставить доступ специалисту БТИ в дом и оплатить его услуги.

Учитывая, что должником 07.09.2021г. предоставлен технический паспорт на дом усадебного типа с хозяйственными зданиями и сооружениями от 01.06.2021 г., согласно экспликации которого указана общая площадь помещений 255,52 кв.м., что также соответствует выводу от 22.06.2021г. ООО «Компания «Парус» по оценке предмета ипотеки, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего Шалашного Л.А. (вх.№15105/21 от 03.06.2021г.) о предоставлении разрешения на привлечение специалиста БТИ.

В материалах дела содержится ходатайство (вх.№3-72/21 от 02.02.2021г.) арбитражного управляющего о начислении и выплате денежного вознаграждения за выполнение полномочий управляющего реструктуризацией за период с 08.10.2020г. по 08.01.2021г. в размере 32 955 грн.

Согласно ч. 1 ст. 30 Кодекса Украины по процедурам банкротства, арбитражный управляющий выполняет полномочия за денежное вознаграждение. Денежное вознаграждение арбитражного управляющего состоит из основного и дополнительного денежного вознаграждения.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 30 Кодекса Украины по процедурам банкротства, размер основного денежного вознаграждения арбитражного управляющего за выполнение им полномочий управляющего реструктуризацией составляет пять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый месяц исполнения арбитражным управляющим полномочий.

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 30 Кодекса Украины по процедурам банкротства, уплата денежного вознаграждения арбитражного управляющего за выполнение им полномочий распорядителя имущества, ликвидатора, управляющего санацией, управляющего реструктуризацией, управляющего реализацией осуществляется за счет средств, авансированных заявителем (кредитором или должником) на депозитный счет, к моменту подачи заявления о возобновлении открытия производства по делу.

Вместе с представлением заявления об открытии производства о неплатежеспособности ЛИЦО_1 заявителем предоставлена квитанция № ПН3742 от "18" сентября 2020 г. об уплате авансового взноса на сумму 33000 грн.

Учитывая, что ходатайство арбитражного управляющего обосновано, расчет денежного вознаграждения осуществлен верно, суд приходит к выводу об удовлетворении указанного ходатайства.

Руководствуясь ст. 234 ХПК Украины, ст.ст. 30, 126, п. 5 Заключительных и переходных положений Кодекса Украины по процедурам банкротства, суд-

У Х В А Л И В:

1. В удовлетворении ходатайства АО «Государственный сберегательный банк Украины» от 24.05.2021г. и от 06.10.2021г. о закрытии производства по делу – отказать.

2. В удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего Шалашного Л.А. (вх.№15105/21 от 03.06.2021г.) о предоставлении разрешения на привлечение специалиста БТИ – отказать.

3. Ходатайство должника ЛИЦО_1 от 05.08.2021г. удовлетворить.

4. В утверждении плана реструктуризации долгов должника (вх.№18689/21 от 12.07.2021г.) – отказать.

5. Установить ежемесячную минимальную сумму в размере половины минимальной заработной платы, установленной Кабинетом Министров Украины на день принятия решения - 3000 / 3000 / грн. (каждого 7 числа соответствующего месяца или следующего за выходными или праздничными днями со дня принятия этого определения) до момента полного погашения реструктуризированного обязательства перед АО «Государственный сберегательный банк Украины» в сумме 882427,47 грн.

 

Існують ситуації, при яких громадянин справно виплачував внески по кредитам, але опинився у важких життєвих обставинах, пов'язаних з неплатоспроможністю. Звернення до процедури визнання фізособи неспроможною може стати єдиним виходом для зняття з себе боргів перед кредитною установою. Однак, не всі громадяни-боржники поспішають подавати клопотання про порушення справи про банкрутство до суду. Які наслідки має відкриття судочинства про неплатоспроможність, а також визнання громадянина-підприємця банкрутом, розберемо в цій статті.

Для складання заяви про порушення судочинства необхідно зібрати пакет документів і подати клопотання в Господарюючий суд для розгляду справи. Варто відзначити, що в прийнятті заяви можуть відмовити при відсутності підстав або з інших причин. Крім того, потрібно заплатити за послуги арбітражного керівника за три місяці роботи. Відповідно, вартість роботи розцінюється в три мінімальні оплати праці.

При відкритті судового провадження запускається механізм реструктуризації боргів, в процесі якого реалізується частина власності боржника на користь оплати боргів, а також часткове або повне списання боргових зобов'язань. Зверніть увагу, що під процедуру банкрутства фізосіб не потрапляють:

• виплати по аліментних зобов'язань.
• відшкодування фізичних травм третій особі.

Податкова заборгованість, яка виникла протягом трьох років до дня винесення ухвали про порушення справи про неспроможність громадянина, списується.

Після відкриття провадження у справі про банкрутство виникають наслідки для фізичних осіб, які виражаються таким чином:

• По-перше, кредитні установу зобов’язані сформулювати свої вимоги з виплати боргів виключно в полі відкритого судочинства. Тобто залякування судами, психологічний тиск і залучення колекторів не тільки ні до чого не приведуть, а й стають незаконними. Це пов'язано з тим, що громадянин добровільно ініціював процедуру визнання його неспроможним в рамках судового звернення. Зазначається некомпетентність інших судів в рішення питання боргів: об’явити банкрутом має право лише Господарський суд .

• По-друге, як тільки судочинство у справі про неспроможність громадянина буде відкрита, в його відношенні припиняється нарахування штрафних виплат, відсотків, комісій та інших фінансових санкцій.

• По-третє, суд обмежує боржника в розпорядженні корпоративними і майновими правами. Іншими словами, громадянин не зможе розпорядитися своєю власністю за своїм волевиявленням без дозволу арбітражного керівник. Такий захід пов'язана з тим, що боржник може незаконно «вивести» майно до кінця процесу банкрутства.

• Також вводиться мораторій на виплату боргу. Протягом 120 днів припиняється погашення боргів, призупиняється виконавче провадження, не нараховується неустойка, припиняється позовна даність по кредитах.

• По - п'яте, відкриття провадження у справі про неспроможність громадянина веде до настання термінів виконання грошових зобов'язань. Для розуміння, пояснимо на конкретному прикладі. Припустимо, що боржник взяв кредит у 2016 році в банківській установі строком на чотири роки. Виходить, що період остаточного погашення кредитних зобов'язань настає в 2020 році. Але якщо громадянин направив клопотання про порушення справи з питання неспроможності, скажімо, в 2019 році, то період остаточного повернення кредиту наступає не в 2020, як це було спочатку, а в 2019, з початку запуску процесу визнання неплатоспроможності.

Крім вказаних вище наслідків, Господарський суд може прийняти щодо боржника санкції задля забезпечення вимог кредитних установ. Крім того, за рішенням судді в деяких ситуаціях громадянину забороняється виїзд за межі країни на час судового розгляду.

У ситуації недосягнення консенсусу з питань реструктуризації боргів, починається процедура примусового знищення заборгованості за допомогою розпродажу власності боржника. Виручені кошти спрямовуються на виплату боргу за встановленою чергою. Після чого суддя закриває судочинство по визнанню фізичної особи банкрутом. Важливо відзначити, що якщо не вистачило коштів на погашення боргів, отриманих з реалізації власності, решта списується.

Після визнання банкрутом для боржника залишаються неприємні наслідки, а саме:

• По-перше, ініціювати нове порушення справи про визнання неплатоспроможним громадянин не зможе протягом п'яти років.

• В- других, протягом п'ятирічного терміну з моменту визнання особи банкрутом, громадянин зобов'язаний у письмовій формі поінформувати протилежну сторону (партнерів) про неплатоспроможність при укладанні фінансових угод (кредитні операції, позики, поручительства, заставні операції і т.п.).

• По - третє, протягом трьох років з моменту визнання неспроможності громадянин матиме ненадійну репутацію з точки зору законодавства.

Таким чином, виникають наслідки як при відкритті провадження у справі про банкрутство, так і після визнання банкрутом. І це зупиняє багатьох громадян запускати процедуру. Однак, крім визнання банкрутом існують інші механізми відновлення платоспроможності, такі як санації. У будь-якому випадку, перед подачею заяви в суд варто все обдумати і оцінити переваги банкрутства ІП.

 

Законодавство України передбачає можливість визнання фізичної особи банкрутом та списання її боргів у порядку, встановленому законодавством.

Для того щоб визнати фізичну особу банкрутом, необхідно звернутися до суду за відповідним рішенням. У разі прийняття такого рішення всі борги фізичної особи, які були на момент виникнення стану банкрутства, можуть бути списані.

Однак, не всі борги можуть бути списані в результаті банкрутства. Наприклад, борги, які виникли у зв'язку з аліментними зобов'язаннями, військовими зобов'язаннями, штрафами, пенями, іншими грошовими санкціями, а також борги за кредитами, які забезпечені заставою, не підлягають списанню.

Крім того, для того щоб списати всі борги при банкрутстві, необхідно дотримуватися вимог законодавства і правил процедури банкрутства. Наприклад, фізична особа повинна надати відомості про всі свої борги, а також статус власності на майно та інші активи. Крім того, можуть бути встановлені вимоги до розміру доходів та видатків фізичної особи.

Отже, для того щоб списати всі борги при банкрутстві фізичної особи в Києві, необхідно звернутися до суду з відповідним позовом та дотримуватися всіх вимог законодавства та процедури банкрутства.