Як оголосити себе банкрутом та списати борги в 2023

Ініціатива оголошення банкрутом боржника за законодавством має надходити від самого громадянина. Для цього фізична особа направляє заяву про порушення справи визнання неплатоспроможним. До заяви додається пакет документів, а також план реструктуризації боргу. Ця стаття призначена для фізичних осіб, які потрапили в подібну ситуацію.


В ході судового засідання план реструктуризації затверджується. Документ розглядається кредиторами протягом 120 днів з дня відкриття провадження, і якщо план ними не приймається, то господарський суд виносить рішення про визнання боржника неспроможним і починається процес продажу майна на електронному аукціоні. Винесення постанови не тільки запускає процедуру погашення боргів, а й визначає особу, що керує реалізацією майна. Крім того, інформація про банкрутство боржника публікується на офіційному сайті судової влади України.


Не пізніше тридцяти днів з початку запуску процесу погашення заборгованості проводиться інвентаризація власності боржника, а також оцінюється її вартість. Опис майна проводиться керуючим реалізацією спільно з боржником. Та власність, яка підлягає реалізації, становить ліквідаційну масу.

Якщо ви хочете дізнатися, як можна списати борги через цю процедуру, які борги списуються, і найголовніше, чи підходить ваша ситуація під таке списання, просто напишіть мені на вайбер 063-595-87-10

Mayorov V1 1

В ліквідаційну масу входить вся власність боржника, яка знаходиться в його розпорядженні, а також та, яка буде отримана після визнання банкрутом і до завершення процесу ліквідації заборгованості. Майнових прав позичальника це також стосується.

В ліквідаційну масу входить таке майно:

• Всі види майнових активів, що знаходяться в праві власності (нерухомість, транспорт, рахунки тощо).
• Майно, передане за спадковим або за заповідальним правом.
• Частини в загальній власності. При таких обставинах виділяється частина боржника із загального майна відповідно до цивільного законодавства.

З моменту визнання громадянина неплатоспроможним, ліквідаційною масою розпоряджається керуючий реалізацією. Розпорядження майном здійснюється від імені банкрута. У зв'язку з цим, всі операції з власністю, перехід майнових прав від боржника або до нього, обтяження майна, у тому числі нерухоме та цінні папери в електронному форматі, здійснюються на підставі заяви арбітражного керівника.

В ліквідаційну масу по закону не входить таке майно:

• Житло, яке є єдиною житлоплощею для членів сім'ї боржника, а також не вважається предметом вимог кредиторів (як, наприклад, іпотечне житло). Варто зазначити, що така житлова площа повинна бути не більше 60 кв. \ м. або на кожного члена сім'ї повинно приходитися менше 13,65 кв. \ м. Що стосується приватних житлових будинків, то в ліквідаційну масу не входить будинок площею менше 120 кв. \ м.
• Фінансові кошти, що зберігаються на рахунках в фондах Пенсійного та Соціального страхування.
• За клопотанням учасників судочинства про неспроможність суддя вправі виключити з ліквідаційної маси майно, необхідне для задоволення потреб боржника і кожного члена сім'ї.
• Господарським судом може бути виключена власність, оцінка якої становить менше 10 мінімальних оплат праці. Таке майно вважається неліквідним, а кошти з реалізації не здатні забезпечити задоволення вимог кредиторів.

Варто відзначити, що, незважаючи на процедуру виключення майна з ліквідної маси, є обмеження по загальній сумі - виключена власність не повинна перевищувати 30 мінімальних оплат праці, якби була реалізована. Список власності, що виключається із загальної маси для ліквідації заборгованості, затверджується господарюючим судом. Однак кредитор може оскаржити ухвалу судді в апеляційному або касаційному порядку.

Після проведення інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси здійснюється продаж власності через електронний аукціон або шляхом прямого продажу фізичним або юридичним особам.

Аукціонним способом продається:

• Основні активи (нерухоме майно, незавершена будівництво, транспортні засоби, будматеріали тощо).
• Активи боржника, які не беруть участі в обороті.
• Дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги банкрута.

Арбітражний керівник має право або сам проводити торги, або залучати організаторів аукціону, незацікавлених у справі про банкрутство.

Прямий продаж власності стосується наступних видів активів:

• Предметів майна, вартість яких не перевищує тисячу грн., а також інших матеріальних активів, оціночна вартість яких недостатня для аукціону.
• Предметів майна, нерозпроданих через аукціон.
• Майна, проданого на біржі.
• Того майна, у якого після оголошення нового аукціону є лише одна пропозиція від покупця.
• Акції АТ або частка в ТОВ, які належать боржнику і викуповуються представниками цього ж суспільства.

В якості висновку відзначимо, що отримані від реалізації майна кошти надходять на окремий банківський рахунок і розподіляються на користь погашення заборгованості перед кредиторами. Це відбувається у порядку черги.

Оголошення себе банкрутом є останнім варіантом для розв'язання фінансових проблем, якщо в інших випадках не було знайдено рішення. Український законодавчий порядок стосовно банкрутства фізичних осіб було прийнято нещодавно, тому процедура оголошення банкрутством для фізичних осіб все ще не зовсім зрозуміла і потребує відповідної консультації зі спеціалістами.

Згідно з законодавством України, процедура банкрутства фізичної особи може бути започаткована у двох випадках: коли сума боргу перевищує 30 мінімальних заробітних плат, або якщо особа має більше ніж одного кредитора. Потім потрібно буде звернутися до суду та заявити про банкрутство.

Після започаткування процедури банкрутства суд виносить рішення щодо ліквідації майна, з метою задоволення кредиторів. Після реалізації всього майна і розподілу коштів між кредиторами, будь-який борг, що залишився, вважається списаним.

Проте, варто звернути увагу, що процес банкрутства може бути складним та тривалим, а сам процес ліквідації майна не гарантує повного списання боргів. Крім того, процедура банкрутства може негативно вплинути на кредитну історію та майбутнє фінансове становище.

Отже, перш ніж звертатися до процедури банкрутства, рекомендується звернутися до кредитора та спробувати домовитися про реструктуризацію боргу.

Оголошення банкрутства - це останній вихід з ситуації, коли борги перевищують можливості платежів, і виникає неможливість погасити заборгованість. В Україні процедура оголошення банкрутства регулюється Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Для того, щоб оголосити себе банкрутом та списати борги, необхідно виконати певні умови та пройти певні етапи процедури. Основні з них такі:

Перш за все, потрібно звернутися до суду з заявою про визнання себе банкрутом. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують стан фінансів та висновок фінансового менеджера про можливість погашення заборгованості.

Після подачі заяви, суд приймає рішення про відкриття справи про банкрутство. У цей час, на рахунок боржника ставиться арешт. Забороняється здійснювати будь-які фінансові операції.

Далі суд визначає статус боржника: платоспроможний або банкрут. Якщо боржник визнаний банкрутом, суд призначає ліквідаційну комісію, яка буде займатися продажем майна боржника та розподілом коштів серед кредиторів.

В разі якщо боржником є фізична особа, яка має роботу, то під час процедури банкрутства забороняється звільняти її з роботи.

Після продажу майна та розподілу коштів серед кредиторів, відбувається списання залишкової заборгованості.

 

Последствия банкротства физического лица законодательно определены и включают следующие аспекты:

В течение пяти лет после того, как физическое лицо было признано банкротом, оно лишено права самостоятельно инициировать процедуру банкротства в случае финансовой неустойчивости. Это касается ситуации, когда должник не в состоянии выполнить свои обязательства перед кредиторами и подает заявление на проведение процедуры банкротства. Однако, если физическое лицо полностью расплатилось со своими долгами в соответствии с законом, то процедура банкротства может быть инициирована.

В течение пяти лет после объявления о банкротстве, физическое лицо обязано уведомить письменно другие стороны, с которыми оно планирует заключать сделки по займам, кредитам, поручительствам или залогам, о своей финансовой неспособности. Это означает, что должник должен честно и открыто сообщить своим партнерам о своем финансовом положении, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

После признания физического лица банкротом, ему запрещается считаться обладающим безупречной деловой репутацией в течение трех лет.

Однако банкротство также имеет положительные последствия:

По завершении процедуры банкротства, физическое лицо получает освобождение от большей части или всей своей задолженности, что позволяет начать с чистого листа. Это может быть особенно полезно, если долги превышают возможности их погашения, и существует реальная угроза неплатежеспособности.

В процессе банкротства имущество физического лица входит в ликвидационную массу, которая служит для удовлетворения требований кредиторов. Это означает, что кредиторы могут требовать реализации имущества физического лица только в тех случаях, когда оно является частью имущественного комплекса, необходимого для обеспечения их требований.