ВИЗНАННЯ ПОРУКИ ПРИПИНЕНОЮ. Аспекти, які потрібно знати!

Просмотров: 10824

Mayorov V1 1

Враховуючи, що порука – це спосіб забезпечення зобов'язання, є декілька підстав, як припинити договір поруки або перевести погашення боргу через поручителів, щоб після виплати кредиту, поручитель міг отримати сплачені кошти, як отримані без належних підстав, якщо поручительство припинилось.

Стаття 559 Цивільного кодексу України передбачає припинення поруки у наступних випадках:

1. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності (Під цим розуміється збільшення процентної ставки, збільшення строку кредитування, встановлення нової неустойки, тощо)

2. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Зверніть увагу, що строк зобов'язання – це строк повернення кредиту, який вказаний в кредитному договорі або у вимогі (претензії) банка.
Вказана стаття підтверджується наступною судовою практикою, а саме:

Пункт 22 Постанови №5 Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року встановлено, що якщо з обставин справи не вбачається інформованості поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень частини першої статті 559 ЦК порука припиняється у разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. У цьому випадку поручитель має право на пред’явлення позову про визнання договору поруки припиненим.

Також потрібно звернути увагу на те, що існує позиція Верховного Суду України, яка відображена в його постанові про те, що підставою для припинення поруки є будь-яка зміна зобов’язання без згоди поручителя, що збільшує розмір відповідальності поручителя і навіть якщо така зміна передбачена кредитним договором при його підписанні. Постанова (Постанова №6-67цс11 від 19.12.2011).

Також, все вищевикладене відповідає та не суперечить Узагальненню судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин (2009-2010 роки), а саме: Разом з тим, суди повинні звертати увагу на те, що у зобов’язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної відсоткової ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов’язань перед банком (частина 1 статті 559 ЦК України).

ПОРАДА:

Якщо договір поруки припинився, то кошти необхідно сплачувати через поручителя, оскільки Відповідно до ст. 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Таким чином, алгоритм такий:
1. Поручитель сплачує повністю кредит;
2. Банк видає довідку про те, що кредит повністю сплачений;
3. Банк знімає обтяження на заставне майно;
4. Позичальник продає заставне майно;
5. Поручитель подає позов про стягнення коштів, сплачених без достатньої підстави, оскільки договір поруки припинився, а поручитель не знав про це;
Всі вищезазначені варіанти побудовані на матеріалах судової практики.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!