СТРОК КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ (аналіз від кредитного адвоката)

Просмотров: 11851

Майже у всіх кредитних договорів є умова про те, що цей договір набирає чинності з дати його укладання та діє до остаточного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

Таке тлумачення не може розглядатися як установлення строку дії договору, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно з цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.


Відповідно до ч.3 ст.180 Господарського кодексу України, при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Таким чином строк дії договору є істотною умовою.

Відповідно до ст. 2 Господарського кодексу України, учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Відповідно до ч.2 ст. 4 Господарського кодексу України, особливості регулювання майнових відносин суб'єктів господарювання визначаються цим Кодексом.

Таким чином, Господарський кодекс України регулює особливості майнових відносин суб'єктів господарювання. Враховуючи, що кредитний договір укладений між банком, як суб’єктом господарювання та юридичною особою, також, як суб’єктом господарювання, то укладення Кредитного договору підпадає під регулювання Господарського кодексу України в частині регулювання особливостей майнових відносин.

Виходячи з вищевикладеного, строк Кредитного договору не встановлений, що прямо суперечить ч.3 ст. 180 ГКУ, а відтак Кредитний договір є неукладеним.

Звертаємо увагу, що зазначена позиція абсолютно збігається з позицією Національного банку України, оскільки в листі 18.08.2004 N 18-111/3249-8378 «Про деякі питання застосування Цивільного кодексу України в банківській діяльності» зроблено висновок, що істотними умовами кредитного договору як господарського договору відповідно до закону є умови про предмет, ціну, строк його дії, а також усі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однією із сторін має бути досягнуто згоди.

Таким чином, враховуючи, що Кредитний договір є неукладеним, а юридичною особою безпідставно сплачені проценти за користування тілом кредиту, необхідно застосувати ст. 1212 Цивільного кодексу України (особа, яка набула майно без достатньої правової підстави, зобов’язана повернути потерпілому це майно) та ч.2 ст. 1214 Цивільного кодексу України (у разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними)

Необхідно звернути увагу та розмежувати «строк кредитного договору» та «строк кредитного зобов’язання»

Але, нажаль, судова практика визначає, що договір є неукладеним до моменту виконання, а з моменту коли сторони почали виконувати умови договору, суди вважають такий договір укладеним.

Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання

1. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). (Це стосується строку повернення кредиту)
Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Стаття 631. Строк договору

1. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.
2. Договір набирає чинності з моменту його укладення.
3. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.
4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Mayorov V1 1

 

vechera final


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Юридичний департамент
Л И С Т
18.08.2004 N 18-111/3249-8378
Територіальним управлінням, департаментам та самостійним управлінням центрального
апарату Національного банку України, банкам України та їх філіям,
Асоціації українських банків
Про деякі питання застосування
Цивільного кодексу України
в банківській діяльності
...10. Щодо визначення істотних умов
кредитного договору відповідно до глави 71
Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 345 Господарського кодексу України


У другому реченні ч. 2 ст. 345 Господарського кодексу України зазначається, що у кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.


Така норма викликала на практиці двозначне тлумачення. Іноді вважають, що в даному випадку йдеться про істотні умови кредитного договору. Інші вважають, що в даному випадку не йдеться про істотні умови кредитного договору.


Одночасно, відповідно до положень ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 180 Господарського кодексу України , істотними умовами цивільно-правового договору є умова про предмет договору; умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду; усі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.


Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 180 Господарського кодексу України , при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.


Отже, істотними умовами кредитного договору як господарського договору, відповідно до закону, є умови про предмет, ціну та строк його дії.
У інших випадках, зокрема щодо умов, що наведені в ч. 2 ст. 345 Господарського кодексу України (зокрема, мета кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту), то відсутні підстави вважати їх істотними умовами кредитного договору виходячи із наступного.


Структурно-системний аналіз положень Господарського кодексу України свідчить, що законодавець прямо зазначає перелік істотних умов того чи іншого господарського договору, наприклад, ч. 3 ст. 272, ч. 1 ст. 284, ч. 2, 3 ст. 297, ч. 5 ст. 318 Господарського кодексу України. Аналогічний підхід застосовується і в положеннях Цивільного кодексу України , зокрема, перелік істотних умов договорів прямо визначається, наприклад, у ст. ст. 695, 982, 1035 Цивільного кодексу України.


Також слід мати на увазі, що законодавець іноді спеціально вказує на істотні умови того чи іншого договору наступними застереженнями у текстах норм: "істотними умовами договору є", "у договорі повинні передбачатися", "договір повинен передбачати".


Враховуючи вищевикладене, можна вважати, що істотними умовами кредитного договору як господарського договору відповідно до закону є умови про предмет, ціну, строк його дії, а також усі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однією із сторін має бути досягнуто згоди.
При цьому Національний банк України зазначає, що вищевикладені правові позиції не є офіційним тлумаченням законодавства, яке відповідно до Конституції України належить до виключних повноважень Конституційного Суду України
Заступник Голови В.Л.Кротюк

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

 

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису

911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

Строк кредитного договору є одним з його найважливіших елементів і визначає період, протягом якого банк надає позичальникові гроші. Зазвичай цей термін встановлюється відповідно до характеру та мети кредиту, а також можливостей позичальника повернути банку отримані кошти.

Строк кредитного договору може бути фіксованим або залежним від певних умов. Наприклад, якщо кредит надається на придбання нерухомості, то строк договору може бути відносно довгим (наприклад, 10-20 років). У випадку короткострокового кредиту, такого як кредит на відкриття бізнесу, строк договору може становити кілька місяців.

Строк кредитного договору може бути продовжений або скорочений за згодою сторін. Якщо позичальник не в змозі повернути борг в установлений строк, він може звернутися до банку з проханням про продовження строку кредитування. У такому випадку банк може відповісти позитивно, або відмовити у продовженні строку.

Також варто зазначити, що в разі порушення позичальником умов договору, банк має право вимагати повного повернення кредиту раніше ніж встановлений строк. У цьому випадку позичальник повинен сплатити не тільки суму кредиту, а й відсотки та інші збори, передбачені договором.

Отже, строк кредитного договору є важливим елементом взаємовідносин між банком та позичальником, і повинен бути узгодженим сторонами відповідно до їхніх потреб та можливостей.

Для того, щоб уникнути недорозумінь та проблем зі строком кредитного договору, його варто уважно розглядати та дотримуватись умов, передбачених в ньому. Позичальник повинен бути впевнений в тому, що зможе повернути кредит у встановлений строк, тому перед підписанням договору варто ретельно розглянути всі його умови, включаючи строк кредитування.

Також варто зазначити, що банки можуть застосовувати різні способи нарахування відсотків за кредитом, в залежності від строку кредитування та умов договору. Тому перед підписанням договору позичальник повинен звернути увагу на відсоткову ставку, умови нарахування відсотків та можливість погашення кредиту раніше встановленого строку.

Наприклад, якщо позичальник зміг повернути кредит раніше встановленого строку, то банк може нарахувати на нього пеню за дострокове погашення кредиту. У такому випадку позичальник повинен звернути увагу на умови договору та порівняти вартість пені зі вигодою від дострокового погашення кредиту.

Отже, строго дотримуючись умов кредитного договору, позичальник зможе уникнути проблем з банком та успішно повернути кредит. Для цього варто ретельно дослідити всі умови договору та звернути увагу на строк кредитування, відсоткову ставку та можливість дострокового погашення кредиту.