Списання боргів через суд 2024. Що таке план реструктуризації

До процедури визнання неплатоспроможним часто вдаються в ситуації неможливості вносити платіжні чеки за кредитними операціями та борговими зобов'язаннями, тобто обслуговувати свій кредит. Визнання громадянина-підприємця банкрутом – це абсолютно законний спосіб звільнити себе від боргів перед кредиторами. З цією метою, в судові інстанції подається заява про відкриття провадження про банкрутство.

Законодавством передбачено три варіанти позбавлення від боргового тягаря:


• Часткове списання боргів.
• Реструктуризація боргу.
• Повний списання боргів.

Mayorov V1 1


Зверніть увагу на той факт, що під процедуру банкрутства не потрапляють аліментні зобов'язання і компенсаційні виплати по відшкодуванню травм та каліцтв, нанесених третій особі. Іншими словами, незважаючи на визнання громадянина неплатоспроможним, аліменти і компенсацію виплачувати доведеться. Податкові борги за три роки з початку банкрутства також списуються, згідно з чинним законодавством. Решта боргів списуються повністю або частково (в залежності від варіанту).


У процесі визнання фізичної особи банкрутом кредитні установи і колектори не мають права вимагати повернення грошових коштів у боржника – дій колекторських агентств кваліфікуються як вимагання (здирництво). Це стаття 189 КК України, яка передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.
До заяви про порушення справи про банкрутство необхідно додати документи і план реструктуризації. План реструктуризації боргу являє собою розуміння позичальника того, як варто погасити заборгованість. Самостійно складати такий план не рекомендується - варто порадитися з досвідченими фахівцями, оскільки документ складається з метою відновлення платоспроможності. Без навичок і знань навряд чи вийде грамотно скласти документ.

 

За структурою план реструктуризації містить наступні елементи:


• Формулювання обставин, які стали причиною неспроможності заявника.

• Відомості про висунуті до позичальника вимоги кредиторів, які визнані судовою інстанцією. Також вказується обсяг вимог і черговість задоволення.

• Відомості про майновий стан заявника. Вони формулюються на підставі проведеного опису власності боржника і заходів по виявленню майна.

• Надається інформація про джерела доходу заявника. Крім того, вказуються ті джерела доходу, які будуть існувати в процесі здійснення реструктуризації боргу.

• Вказується обсяг виплат, який буде здійснюватися щомісяця для погашення заборгованості.

• Перелік вимог кредитних установ, які будуть списуватися в результаті виконання положень плану реструктуризації.

• Вказується розмір грошової суми, яка залишиться для задоволення щоденних побутових потреб заявника, у тому числі на кожного члена родини. Вона не повинна бути менше прожиткового мінімуму на утримання кожної людини.

 

sidorova b

Окрім вказаних вище структурних компонентів плану, документ може містити положення, що відображають такі нюанси й моменти:


• Питання, пов'язані з реалізацією майна в рамках процесу реструктуризації боргів, - яка частина буде продана, черговість розпродажу власності, терміни реалізації, грошові кошти, які будуть отримані за результатами реалізації.

• Можливі зміни способів і порядку виконання грошових зобов'язань, розмірів виплат, термінів погашення заборгованості тощо

• Можливість відстрочки або розстрочки платежів по заборгованості, а також повне списання боргів (їх частини).

• Питання виконання грошових зобов'язань поручителями. В цьому випадку, треті особи укладають договір, надають гарантії на здійснення угоди на підставі цивільного законодавства.

• Здійснення інших заходів, які поліпшать матеріальне становище заявника і будуть спрямовані на забезпечення вимог кредитних установ (пошук роботи, підвищення кваліфікації тощо).


Варто відзначити, що план реструктуризації повинен бути розглянутим та схваленим кредиторами протягом 120 днів, а документ затверджується господарським судом. У практиці, кредитори погоджуються на план реструктуризації, оскільки він гарантує повернення кредиту. В іншому випадку можна взагалі втратити кошти.


Забезпечення виконання вимог кредитних установ здійснюється арбітражним керівником за рахунок коштів, які були отримані в результаті виконання плану. Тут також дотримується пропорційність і черговість виплат. Черга погашення заборгованості встановлюється законодавством і призначається судом. Варто відзначити, що те майно, яке є предметом забезпечення вимог кредитора, фіксується в плані як позачергової варіант задоволення вимог, в основі якого лежить те саме майно.


Решта коштів, які залишилися після продажу власності заявника, направляються в рахунок погашення заборгованості відповідно до черговості, відображеної в плані реструктуризації. Законодавством встановлюються терміни виконання даного документа - не більше п'яти років. Винятком є заборгованість по кредитах, узятих на придбання житлоплощі. Тут виконання плану не повинно перевищувати більше десяти років.
У висновку відзначимо, що суд може і продовжити виконання плану реструктуризації за мотивованим клопотанням заявника. Однак заборгованість повинна бути погашена більш ніж 80% вимог.


Таким чином, план реструктуризації є «рятувальним жилетом» для боржника. Грамотно складений документ не тільки відновить платоспроможність заявника, а й позбавить від боргового тягаря.