ЩОДО ІПОТЕКИ, ПОРУКИ ТА КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 2020-2021

Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, яким суттєво змінила правила гри на іпотечному ринку України. Фактично, основні зміни вже використовувались судовою практикою, але інші зміни досить революційні. Звертаю увагу, що питання позовної давності по кредиту та іпотеки не відобразились в таких змінах! Це добре для позичальника, оскільки правила позовної давності по кредитам залишаються незмінними та ії можна використовувати!

 Найбільш актуальні зміни в новій редакції (коротко):

(1) Ліквідація солідарного боржника-юридичної особи, смерть боржника-фізичної особи не припиняють обов’язку для інших кредитних боржників перед банком та не змінюють його обсягу і умов кредитного зобов'язання.
- вказана позиція суперечить Цивільному кодексу України, оскільки будь-яке зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи, або смертю фізичної особи!

(2) Особи, які фінансово поручилися перед банком за виконання боржником кредитного зобов’язання, є солідарними боржниками і відповідають перед банком солідарно.
- така позиція була і раніше.

Відеоконсультація адвоката з приводу закриття кредиту перед коллекторами

(3) У разі зміни кредитного зобов’язання без згоди на те поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий фінансовий поручитель несе відповідальність за порушення кредитного зобов'язання боржником в обсязі, що існував до такої зміни кредитного зобов’язання.
- частково суперечить ЦКУ, оскільки правова природа поруки полягає у незмінності зобов’язання.

(4) Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого в договорі поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом ТРЬОХ років від дня настання строку (терміну) виконання основного зобов’язання не пред'явить позову до поручителя. Для поруки, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється ОКРЕМО по кожній його частині, починаючи від дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини.
- фактично, останнім часом, банки (особливо Аваль) почали прописувати таку норму в договорі поруки.

(5) Ліквідація юридичної особи не припиняє фінансову поруку, якщо до дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про припинення боржника-юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом до фінансового поручителя про стягнення кредиту.
- така позиція існувала і раніше, оскільки суд захищає право, яке було порушено на момент звернення до суду.

(6) Припинення кредиту внаслідок ліквідації боржника-юридичної особи, не припиняє право застави (іпотеки) на майно, що передано в заставу боржником та/або майновим поручителем такого боржника, якщо банк до ліквідації боржника подав в суд з приводу звернення стягнення на предмет застави (іпотеки).
- позиція існувала раніше у роз’ясненнях судів.

(7) У разі застосування змінюваної процентної ставки банк самостійно має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. ПРИ ЦЬОМУ, у разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі визначається максимальний розмір процентної ставки.

(8) Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з ДНЯ ОДЕРЖАННЯ СПАДКОЄМЦЕМ СВІДОЦТВА про право на спадщину на все або частину спадкового майна, незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред'явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з ДНЯ, КОЛИ ВІН ДІЗНАВСЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ або ПРО ОДЕРЖАННЯ СПАДКОЄМЦЕМ СВІДОЦТВА про право на спадщину.
- така норма була раніше, яка фактично зводилась до повідомлення чи не повідомлення банк. Для ухилення від цього строку, достатньо правильно повідомити банк пустим листом!

(9) Іпотекодержатель звільняє іпотечне майно від накладених ним обтяжень не пізніше ніж через 14 днів з дня повного погашення заборгованості шляхом внесення відповідних змін до державних реєстрів, в яких обліковувалось таке обтяження.

(10) Після завершення позасудового способу стягнення будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання:

боржником - фізичною особою основного зобов'язання є недійсними;
боржником - юридичною особою основного зобов'язання є дійсними.

Але якщо інше не передбачено кредитним та/або договором іпотеки.

- фактично юридичні та фізичні особи – це суб'єкти правовідносин, а отже, незрозуміло чому законодавець вводить різні наслідки для вищевказаних суб'єктів?!?
(11) Наявність в Державному реєстрі нерухомого майна відомостей про обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони щодо предмету іпотеки, що виникли після державної реєстрації іпотеки, не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем-банком.
- вказана позиція суперечить законодавству, оскільки ігнорування арештів призводить до порушення прав інших кредиторів.

(12) Початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації зазначатиметься виключно ЗА УМОВИ подання будь-якою зі сторін клопотання про необхідність визначення такої ціни (за винятком реалізації предмета іпотеки з прилюдних торгів).
- часткова судова практика також підтримує таку позицію, оскільки судді вимагали клопотання про проведення оцінки предмету іпотеки.

(13) У разі визначення судом способу реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів ціна предмета іпотеки у рішенні суду не зазначається, а зазначається при проведенні публічних торгів.

(14) На період проведення антитерористичної операції, ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПОСВІДЧУВАТИ ЗМІНИ до договору застави та/або іпотечного договору, ЩО БУВ НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНИЙ на тимчасово окупованій території України, ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ (МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ) ОДНІЄЇ ІЗ СТОРІН ДОГОВОРУ.

(15) Цей Закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відноси, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію. Тобто, закон розповсюджується майже на всі правовідносини!
- вказана позиція суперечить Конституції та рішення Верховного Суду, відповідно до якого, якщо банк направив вимогу або було рішення суду про стягнення кредиту, то кредитні правовідносини припиняються, а банк не має право нараховувати проценти та неустойку по кредитному договору.
Комплексний юридичний аналіз вашої справи в розрізі останніх змін – 063-595-87-10

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!