Якщо не сплачувати ПДФО при прощенні кредиту (питання-відповідь)

1) Чи застосовуються штрафні санкції , а саме ст..127.1 ПКУ ,при несплаті ПДФО з прощенної суми ( в разі потреби ), в якому розмірі ?


Mayorov advokat
2) Роз’ясніть процедуру нарахування пені при несплаті податкового зобов’язання , а саме : в якому розмірі, методика нарахування, до якого строку нараховується пеня.

3) Чи є прецеденти в судовій практиці коли податкове зобов’язання , штрафні санкції , пеня судовим рішенням розбивається на декілька років рівними частинами, а також чи можливе нарахування пені до якогось строку, а не до повного погашення податкового зобов’язання.

4) Роз’ясніть процедуру стягнення заборгованості при виникненні вищевказаної ситуації, якщо рухоме та нерухоме майно,депозити відсутні.

5) Я є фізичною особою-підприємцем на загальній системі оподаткування , чи будуть стягуватись штрафні санкції,пеня застосовані до мене , як до фізичної особи, з мене як фізичної особи-підприємця ( арешт р/рахунка, обмеження операцій, неможливість сплачувати податки на зар/плату найманих працівників.)

6) Я є фізичною особою-підприємцем на єдиному податку , чи будуть стягуватись штрафні санкції,пеня застосовані до мене , як до фізичної особи, з мене як фізичної особи-підприємця ( арешт р/рахунка, обмеження операцій, неможливість сплачувати податки на зар/плату найманих працівників.)

7 )Я є засновником товариства з обмеженою відповідальністю ,чи будуть стягуватись штрафні санкції,пеня застосовані до мене , як до фізичної особи, з мене як засновника ( арешт р/рахунка, обмеження операцій, неможливість сплачувати податки на зар/плату найманих працівників.)


8) Чи відповідає дружина своїм майном по зобов’язанням чоловіка? (якщо майно придбано в шлюбі 

9) Чи передбачена можливість списання безнадійного податкового боргу фізичної особи, та в які строки?

10) Чи можливо зовсім не платити ПДФО з прощенної суми? Як саме?

Зразок рішення Верховного Суду, де ДФС повернули касаційну скаргу

podatok
ВІДПОВІДІ:

1) Чи застосовуються штрафні санкції , а саме ст..127.1 ПКУ ,при несплаті ПДФО з прощенної суми, в якому розмірі ?

Штраф нараховується в розмірі 25 % від суми податку
Якщо дії вчинені повторно  протягом 1095 днів – 50 відсотків

2) Роз’ясніть процедуру нарахування пені при несплаті податкового зобов’язання , а саме : в якому розмірі, методика нарахування, до якого строку нараховується пеня.

У зв'язку з несплатою  узгодженої суми податків ДПІ  нараховує  пеню у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки НБУ.

Податкове зобов'язання, визначене контролюючим органом, вважається узгодженим у день отримання платником  повідомлення і має бути погашеним протягом 10 днів, якщо платник податку не оскаржує рішення контролюючого органу.

Поки не закінчиться строк оскарження, сума податку вважається неузгодженою та не може бути стягнена з платника податків. 

Таким чином, необхідно оскаржувати податкове-повідомлення рішення в адміністративному порядку, а потім в судовому порядку.

Нарахування пені розпочинається з дня виникнення та нарахування податкового зобов’язання податковим органом.


4) Чи є прецеденти в судовій практиці коли податкове зобов’язання , штрафні санкції , пеня судовим рішенням розбивається на декілька років рівними частинами, а також чи можливе нарахування пені до якогось строку, а не до повного погашення податкового зобов’язання.

Стаття 263 КАСУ. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення
1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, що видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження - із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.

Нарахування пені закінчується в день погашення податкового боргу шляхом зарахування на рахунок, списання, запровадження мораторію тощо

5) Роз’ясніть процедуру стягнення заборгованості при виникненні вищевказаної ситуації, якщо рухоме та нерухоме майно,депозити відсутні.

Виняток із загального правила (стягнення з юридичних осіб) становить процедура стягнення податкового боргу з фізичної особи. На відміну від загального правила, передбаченого пунктом 95.3 статті 95 Податкового кодексу України, відповідно до пункту 87.11 статті 87 цього Кодексу орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

Відкривається виконавче провадження. Постанова надсилається боржнику та дається строк 7 днів на добровільне виконання. Після спливу цього строку, державний виконавець надсилає запити до реєстраційної служби, ДАІ, облзем, ДПІ для виявлення майна та накладення арешту.

Якщо у боржника відсутнє майно, а виконавець вчинив всі необхідні дії, він має право повернути виконавчий лист стягувану, а стягував має право на протязі року подати виконавчий лист знову.

Як заблокувати виконавчий лист:
1.Якщо податкова пропустить 1 рік для подачі виконавчого листа, їй необхідно буде звернутись до суду для поновлення строку. Якщо суд не поновить, то податкова втрачає право на стягнення.
2.Якщо податковій повернуть виконавчий лист і податкова пропустить строк 1 рік для повторної подачі , їй необхідно буде звернутись до суду для поновлення строку. Якщо суд не поновить, то податкова втрачає право на стягнення.


6) Я є фізичною особою-підприємцем на загальній системі оподаткування , чи будуть стягуватись штрафні санкції,пеня застосовані до мене , як до фізичної особи, з мене як фізичної особи-підприємця ( арешт р/рахунка, обмеження операцій, неможливість сплачувати податки на зар/плату найманих працівників.)

Я є фізичною особою-підприємцем на єдиному податку , чи будуть стягуватись штрафні санкції,пеня застосовані до мене , як до фізичної особи, з мене як фізичної особи-підприємця ( арешт р/рахунка, обмеження операцій, неможливість сплачувати податки на зар/плату найманих працівників.)
Оскільки кредит було погашено фізичною особою (так як договір кредиту було укладено з фізичною особою) саме ця фізична особа і повинна сплатити ПДФО з прощенної суми. Тобто ніяких штрафних санкцій до ФОП застосовано бути не може
Відповідно до статті 177.1 Податкового кодексу України оподатковуються доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності. Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця. 
Тобто фізична особа – підприємець не може піддаватися штрафним санкціям щодо зобов’язань фізичної особи по сплаті ПДФО з прощеної суми банком так як вказаний дохід не пов’язаний з господарською діяльністю ФОП.
Це ж стосується і ФОП що зареєстрована як платник єдиного податку.

Що стосується фізичної особи, то
Відповідно до ст.. 164.1 Податкового кодексу базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.
п..164.2. ст.. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
п. 164.2.7. ст.. 164 ПКУ сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації.

В нашій практики були випадки, коли за зобов*язаннями фізичної особи по кредитному договору знімались грошові кошти з рахунку ФОП в межах виконавчого провадження.

8) Я є засновником товариства з обмеженою відповідальністю ,чи будуть стягуватись штрафні санкції,пеня застосовані до мене , як до фізичної особи, з мене як засновника ( арешт р/рахунка, обмеження операцій, неможливість сплачувати податки на зар/плату найманих працівників.)

Стаття 149 ЦКУ звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від товариства виплати вартості частини майна товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. 
Вартість частини майна, що підлягає виплаті, повинна відповідати ціні чистих активів товариства, яка визначається на підставі балансу, складеного на дату виходу учасника. До такого висновку дійшов ВСУ в постанові від 18 листопада 2014 року №3-182гс14
Проводячи аналогію, стягнення частки за боргами засновника також виплачується виходячи з вартості чистих активів, тобто різниця між активами та зобов*язаннями товариства

Що необхідно превентивно зробити:
1.Сформувати штучну заборгованість перед контрагентами;
2. Частину майна товариства передати в заставу або в управління (Стаття 1040 ЦКУ. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління не допускається.
3.Підписати попередній договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі;


9) Чи відповідає дружина своїм майном по зобов’язанням чоловіка? (якщо майно придбано в шлюбі)?

Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

1. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.

2. Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, якщо судом встановлено, що договір був укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї і те, що було одержане за договором, використано на її потреби.

Власність у сім'ї існує у двох правових режимах: спільна сумісна власність подружжя та особиста приватна власність кожного з подружжя, залежно від якого регулюється питання розпорядження таким майном.

Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (тобто перелік юридичних фактів, які є підставами виникнення права спільної сумісної власності на майно подружжя) визначені в ст. 60 СК України. За змістом цієї норми майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності.

Належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але й спільністю участі подружжя коштами або працею в набутті майна. 

Висновок: теоретично таке можливо, але практично вчинити стягнення та стягнути дуже важко. Крім подачі позову ДПІ необхідно буде довести, що це майно отримане за спільні кошти, а це проблематично, оскільки подружжя можуть в будь-який момент або підписати договір розподілу майна, або надати докази, що таке майно куплене за особисті кошти одного з подружжя. Відмітимо, що з нашої практики у нас не було жодного аналогічного випадку.


10) Чи передбачена можливість списання безнадійного податкового боргу фізичної особи, та в які строки?

2.1. Під терміном "безнадійний податковий борг" слід розуміти:
1) податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом,;
2) податковий борг фізичної особи, яка визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна,;
3) податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності;
4) податковий борг платника податків, що виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

11) Чи можливо зовсім не платити ПДФО з прощенної суми? Як саме ?

Судова практика з цього приводу досить неоднозначна 
ВИТЯГИ З СУДОВОГО РІШЕННЯ:

1.ухвала Вищого адміністративного суду України від 25.09.2014 року, в якій суд, встановивши, що за умовами кредитного договору позичальник мав повернути Банку кредит (грошові кошти) в іноземній валюті в сумі 963000 доларів США, та сплатити проценти, а реально сплатив еквівалент більше 1000000 доларів США вказав, що ця обставина спростовує висновок податкового органу про отримання цією особою доходу у вигляді додаткового блага внаслідок списання банком частини заборгованості за кредитом.
Ця ухвала стала основою для винесення рішень судами на користь платників податків у подібних справах, де сума фактично сплачених на користь банку коштів перевищувала розмір отриманого кредиту.

2.В іншій справі суд прийшов до висновку, що обов'язок щодо самостійної сплати податку з доходу у вигляді суми боргу, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, отриманого як додаткове благо, виникає у платника податку за наявності таких умов: а) отримання платником податку доходу, у вигляді суми боргу такого платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням; б) надіслання платнику податку повідомлення про анулювання боргу; в) включення кредитором суми анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого на користь платника податку, за підсумками звітного періоду; г) відображення платником податків отриманого доходу у річній податковій декларації.
Тому суд зазначив, що відповідно до вище зазначених положень, основною ознакою доходу платника податку, як об'єкта та бази оподаткування податком з доходу фізичних осіб, в тому числі у вигляді додаткового блага, є фактичне отримання такого доходу платником податку в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі, а тому відсотки за користування кредитом, нараховані банком відповідно до умов договору та анульовані за його рішенням, не є доходом платника податків в розумінні ПК України, який підлягає оподаткуванню (Ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду. Від 25.02.2014 р. в справі №822/4594/13-а (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37434508).

3.Враховуючи вищевказані норми, колегія судів приходить до висновку, що обов'язок щодо самостійної сплати податку з доходу у вигляді суми боргу, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, отриманого як додаткове благо, виникає у платника податку за наявності таких умов : а) отримання платником податку доходу, у вигляді суми боргу такого платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням; б) надіслання платнику податку повідомлення про анулювання боргу; в) включення кредитором суми анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого на користь платника податку, за підсумками звітного періоду; г) відображення платником податків отриманого доходу у річній податковій декларації.

З огляду на зазначене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що відсотки за користування кредитом, нараховані банком відповідно до умов договору та анульовані за його рішенням, не є доходом платника податків в розумінні ПК України, який підлягає оподаткуванню. 

5.1. На думку суду, відповідно до ст.. 14 ПКУ додаткові блага – це кошти, матеріальні/нематеріальні цінності, послуги та інші види доходу, що сплачуються платнику податковим агентом, при умові, що вказаний дохід не є з/п та не пов’язаний з виконанням трудового договору або не є винагородою за договором.

Відповідно до п.33 Порядку заповнення та подання податковим агентом податкового розрахунку сум доходу та сум утриманого з них податку, відображається сума фактично сплаченого доходу платника податку податковим агентом.

Таким чином колегія суддів погоджується з висновком першої інстанції, що відсотки за користуванням по кредиту, нараховані відповідно до кредитного договору та анульовані за його власним рішенням, не є доходом платника податків в розумінні ПКУ. Отже, дії Позивача з приводу не включення до декларації за 2013 рік суми анульованої банком заборгованості в розмірі 850 000 грн. по процентах за кредитом, колегія суддів розцінює як такі, що відповідають вказаним нормам Податкового кодексу України, оскільки анульовані банком проценти по кредит, не є доходом Позивача.

Таким чином, в суді необхідно доводити, що саме є отриманим благом:
1.Тіло кредиту – є благо
2.Проценти – під питанням
3.Неустойка – не є благом

Звернуть увагу, що строк повернення кредиту 2012 рік. Строк договору в п. 6.1 не встановлений. Таким чином,  виникає питання правомірності нарахування процентів.

Крім цього, ФОНД гарантування вкладів може визнати такий договір нікчемний та таким, який спрямований на виведення активів. Рекомендуємо переоформити предмет іпотеки або завести в іпотеку вашій особі. Також необхідно припинити іпотеку та обтяження в Держаній реєстраційній службі.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!