Порушення процедури торгів (ПП "НИВА-В.Ш.)

       Наша компанія вже не раз стикалась з такою торгуючою організацією як ПП «НИВА – В.Ш.». Особливість її полягає у проведенні публічних торгів заставним майном з чисельними порушеннями процедури проведення торгів.

Mayorov advokat
     

Якщо ви вважаєте, що публічні торги з продажу вашого заставного майна були проведені з порушеннями, ви можете звернутися до суду з позовом про визнання їх недійсними. У такому разі майно буде повернуто вам без арештів та обтяжень. Це дасть вам можливість самостійно продати його та погасити заборгованість перед кредитором.

Наша компанія має досвід у подібних справах. Ми вже не раз стикалися з порушеннями, що допускаються торгуючою організацією ПП «НИВА – В.Ш.». Наприклад, ця організація часто публікує оголошення про проведення торгів у газетах, які не розповсюджуються в Києві. Крім того, строк експертної оцінки майна може закінчитися до проведення торгів.

Якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію про те, як визнати публічні торги недійсними, звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам захистити свої права та інтереси.

 


До Солом’янського районного суду м. Києва
м. Київ, вул. Максима Кривоноса , 25
Позивач 1:  ___________________________
03035, м. Київ, вул.. Урицького, буд. ____, кв.___
Відповідач 1:  ВДВС Солом'янського  РУЮ  у м.Києві
 03186 м. Київ, вул.. Соціалістична, 3
Відповідач 2: ПП «Нива-В.Ш.»
 01033 м. Київ, вул.. Паньківська, 5 , тел.:  587-51-03
Третя особа 1:  ПАТ «Платинум Банк»
03680 м. Київ, вул.. Амосова, 12
Пояснення
       В провадженні Солом’янського  суду м. Києва знаходиться справа за позовом Токар В.А., Токар В.І до ВДВС Соломянського РУЮ у м. Києві, ПП «Нива-В.Ш.» про визнання публічних торгів недійсними.
       Позивачі бажають надати пояснення відносно обставин, доказів та норм законодавства, які є підставою для задоволення позову та які полягають в наступному:
       Як зазначається в Постанові ВСУ від 24.10.2012р. підставою для визнання торгів недійсними є порушення Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого арештованого майна та іншого законодавства, якщо таке порушення мало місце при проведення прилюдних торгів.
       Отже, при проведенні торгів мали місце порушення наступних норм законодавства:
1.       П. 1.2. Тимчасового положення відповідно до якого прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна за заявкою державного виконавця організовує і проводить спеціалізована організація, з якою органом державної виконавчої служби укладено відповідний договір.
П.3.1 Тимчасового положення відповідно до якого Орган державної виконавчої служби укладає із спеціалізованою організацією договір, яким доручає реалізацію майна спеціалізованій організації за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.
      Потрібно зазначено, що з матеріалів справи виконавчого провадження вбачається, що такий договір не укладався. Дана обставина підтверджується відсутністю цього договору в судовій справі, в якій міститься справа виконавчого провадження, в той час як торгуюча організація посилається на 2 різних договори, що є підставою для сумнівів в існуванні цього договору взагалі (аркуші справи 130, 131).
      Отже,  було порушено право власності Позивачів оскільки на реалізацію їхнього майна у Відповідача 2 не було ніяких повноважень.
2.       П. 1.3 Тимчасового положення відповідно до якого реалізація нерухомого майна, на яке звернено стягнення, проводиться за місцем проживання,місцем роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.
     Потрібно зазначити, що реалізація нерухомого майна відбулася за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 12, (Голосіївський район) що підтверджується протоколом реалізації цього майна, який знаходиться в матеріалах справи. Місцезнаходженням спірного нерухомого майна та місце проживанням Позивачів (боржників відповідно до виконавчого документу) є м. Київ, вул. Урицького, 37А, кВ. 74 (Солом’янський район м. Києва). Тобто реалізація майна відбувалася не в місці визначеному нормами законодавства.
      Отже, потенційні покупці були позбавлені можливості побачити предмет покупки, що унеможливило реалізацію принципу змагальності за право купити майно та відповідно збільшувати ціну, що створило б передумови для створення достатньої ціни, якою можна було б виконати кредитне зобов’язання повністю, а не частково як це має місце.
3.       П. 1.4 Тимчасового положення відповідно до якого організація та проведення прилюдних торгів з реалізації предмета іпотеки здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про іпотеку".
     Відповідно до ст. 43 ЗУ «Про іпотеку» Початкова   ціна   продажу  предмета  іпотеки  встановлюється рішенням    суду    або    за    згодою   між   іпотекодавцем   та іпотекодержателем,  а  якщо  вони  не досягли згоди, - на підставі оцінки,  проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових   прав  та  професійну  оціночну  діяльність,  при  цьому початкова  ціна  продажу майна не може бути нижчою за 90 відсотків його  вартості,  визначеної  шляхом  його  оцінки.
    Потрібно зазначити, що початкова ціна продажу була встановлена незаконно, а саме вона встановлювалася експертним висновком суб’єкта оціночної діяльності і була встановлена на рівні 557 171, 00 грн., але в ст. 43 ЗУ «Про іпотеку» чітко встановлено, що початкова ціна має визначатися за згодою іпотекодавця та іпотеко держателя і потрібно зазначити, що вона була встановлена за згодою вказаних осіб, а саме в договорі іпотеки і була встановлена в розмірі 843 948,00 грн.
      Іпотекодержатель на стадії виконавчого провадження не виявляв незгоду з цією сумою, і не подавав жодного клопотання/заяви до органу ДВС, яким би просив встановити початкову ціну предмета іпотеки на підставі проведеного суб’єктом оціночної діяльності відповідного дослідження, що підтверджується відсутністю подібних документів в матеріалах виконавчого провадження.
    Про документ, який  визначає ціну предмета іпотеки зазначив     ВСУ в узагальненій судовій практиці розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин де було вказано наступне роз’яснення:
     «Матеріали узагальнення засвідчили, що при розгляді справ про звернення стягнення на іпотечне майно в судів виникають й ряд інших питань. Зокрема, одне з них стосується оцінки майна — предмета іпотеки. В одних випадках за ціну позову береться початкова вартість, що зазначена у договорі, в інших — встановлена вартість предмета іпотеки на час розгляду справи при видачі витягу із державного реєстру. Вирішуючи ці питанння, суди мають входити з того, що ціна предмета іпотеки встановлюється в самому договорі. Якщо при розгляді справи сторони з такою оцінкою погоджуються, то в суду немає підстав її не брати до уваги, оскільки вона є умовою договору. Якщо між сторонами виникає спір щодо такої оцінки, то залежно від того, яка сторона її оспорює, вона зобов’язана за змістом ч. 3 ст. 10 ЦПК довести інший його розмір, зокрема подати клопотання про призначення та проведення відповідної судової експертизи.»
         Отже, спірне нерухоме майно було реалізоване Відповідачем 2 у випадку коли початкова ціна нерухомого майна була занижена майже на 300 000, 00 грн., що завдало значних збитків Позивачам.
         Спірний експертний висновок не міг надаватися органом ДВС торгуючій організації та відповідно братися до уваги останньою як підстава для встановлення початкової ціни  предмета іпотеки виходячи з вищевикладеного, а також з того, що суб’єкт оціночної діяльності не мав права на виготовлення цього висновку оскільки ст. 10 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначає, що  Оцінка майна  проводиться  на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності  -  суб'єктом  господарювання  та  замовником оцінки, а відповідний договір не укладався.
     Крім цього, експертний висновок, який знаходиться в справіне отримувався Боржниками, що підтверджується відсутністю відповідних доказів – опису з листа, чеку, повідомлення про вручення рекомендованого/цінного листа в матеріалах справи, що спричинило унеможливлення подання заперечення на експертний висновок як це передбачено ст. 58 ЗУ «Про виконавче провадження» та що в свою чергу спричинило реалізацію квартири за оцінкою, яка не відповідає дійсній ринковій ситуації.
    Потрібно вказати також на ту обставину, що спірний експертний висновок був виготовлений 27.05.2011р., а торги відбулися 05.12.2011р., тобто пройшло більше ніж 6 місяців, що суперечить ст. 58 ЗУ «Про виконавче провадження» відповідно до якої Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним  протягом  шести  місяців  з  дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання.  Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно.
4.       П.3.2 Тимчасового положення відповідно до якого Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається початкова вартість майна, що виставляється на торги за експертною оцінкою та інші відомості, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5, зареєстрованим в Мін'юсті України 15.12.99 за № 865/4158 (із змінами і доповненнями).
      Потрібно зазначити, що в матеріалах виконавчого провадження, копія яких також знаходиться в матеріалах судової справи, відсутні будь-які документи, які б підтверджували направлення торгуючій організації вищевказаної заявки з документами, які мають відправлятися з відповідною заявкою.
      Підсумуючи викладене, торгуюча організація проводила торги без достатніх на те підстав та без достатніх документів, які обов’язково мали бути (документів, які характеризують об’єкт нерухомості, право установчих документів та ін.), чим порушила право власності Позивачів що в свою чергу спричинили неможливість виконання п. 3.11 Тимчасового положення відповідно до якого підготовка до реалізації включає до себе проведення інвентаризації, збирання, аналіз інформації та розробку пропозицій щодо стану поточного та перспективного використання арештованого майна з метою надання потенційним покупцям більш повної інформації щодо майна, яке реалізується, а також документальне та технічне забезпечення підготовки майна до продажу тощо.
5.       П. 3.5 Тимчасового положення відповідно до якого Спеціалізована організація, яка проводить прилюдні торги, не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення прилюдних торгів публікує в порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті та не менше ніж на трьох загальнодоступних веб-сайтах на вибір спеціалізованої організації інформацію про нерухоме майно, що реалізується. Відповідна інформація розміщується на загальнодоступних веб-сайтах на термін не менше, ніж до дати проведення прилюдних торгів. Одночасно ця інформація має бути розміщена не менше ніж у двох друкованих засобах масової інформації, які розповсюджуються за місцезнаходженням майна, що реалізується.
      Потрібно зазначити, що перші торги були призначені на 31.10.2011р. (арк..справи 129), а оголошення на вебсайті Мінюсту України було розміщено 13.10.2011р. (арк..справи 131),  – тобто не в передбачений законом строк (18 днів залишалося до торгів), що зумовило зменшення часу для пошуку потенційних покупців. Що стосується інших 3 загальнодоступних вебсайтів, то на  них повідомлення взагалі не розміщувалося, що вказано в відповідному листі ПП «Нива – В.Ш.» (арк..справи 130). Що стосується друкованих ЗМІ, то інформація була розміщена в маловідомих газетах та з порушення 30 денного строку, що зумовило зменшення часу для пошуку покупців.
            Потрібно зазначити, що другі торги були призначені на 05.12.2011р. (арк..справи 140), а оголошення на вебсайті Мінюсту України було розміщено 17.11.2011р. (арк..справи 146),  – тобто не в передбачений законом строк ( 18 днів залишалося до торгів), що зумовило зменшення часу для пошуку потенційних покупців. Що стосується інших 3 загальнодоступних вебсайтів, то на  них повідомлення взагалі не розміщувалося, що вказано в відповідному листі ПП «Нива – В.Ш.» (арк..справи 141). Що стосується друкованих ЗМІ, то інформація була розміщена в маловідомих газетах та з порушення 30 денного строку, що зумовило зменшення часу для пошуку покупців.
      Газета «Вісті» взагалі не розповсюджується на території м. Києва, що підтверджується скриншотом з сайту газети, який додається.
       Отже, торгуюча організація з простроченням строків розмістила повідомлення на вебсайті міністерства юстиції України,  на інших вебсайтах взагалі не розмістила відповідні повідомлення, а одна з газет не розповсюджується на території м. Києва, що зумовило зменшення кількості покупців та відповідно зумовило заниження ціни реалізації.
6.       П. 3.6  Тимчасового положення відповідно до якого Інформаційне повідомлення повинно містити:1) найменування, опис і характеристику нерухомого майна;
2) його місцезнаходження (адресу);
3) стартову ціну;
4) строки сплати та суму гарантійного внеску учасника прилюдних торгів, найменування, адресу банку, номер рахунка спеціалізованої організації для його сплати;
5) порядок та строки розрахунку за придбане на публічних торгах майно, номер депозитного рахунка органу державної виконавчої служби для сплати коштів;
6) дату, час та місце ознайомлення з майном;
7) дату, час та місце проведення прилюдних торгів;
8) реквізити спеціалізованої організації, яка проводить прилюдні торги;
9) строк реєстрації для участі у прилюдних торгах, який починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три робочі дні до початку їх проведення (кінцевий строк реєстрації для участі у прилюдних торгах з реалізації предмета іпотеки припиняється не раніше ніж за одну годину до початку проведення торгів, при цьому заявник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі в цих прилюдних торгах не пізніше ніж за одну добу до початку їх проведення);
      Потрібно зазначити, що інформаційні повідомлення про торги від 31.10.2011р. та 05.12.2011р. (аркуші справи 131, 146) не відповідають вищевказаним нормам, а саме не містять опису та характеристики майна (поверх і т.д.), його місцезнаходження, строків сплати та суми гарантійного внеску учасника прилюдних торгів, порядку розрахунку за придбане на публічних торгах майно, номер депозитного рахунка органу державної виконавчої служби для сплати коштів, дати, часу та місця ознайомлення з майном, строку  реєстрації для участі у прилюдних торгах.
       Отже, торгуюча організація не повністю вказала потенційним покупцям інформацію про квартиру, що зумовило зменшення кількості покупців та відповідно зумовило заниження ціни реалізації. Відповідна була порушена ст. 43 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до якої Організатор    прилюдних    торгів    забезпечує    будь якій зацікавленій  особі  доступ  до  інформації  про  умови проведення
прилюдних торгів та про предмет іпотеки, що підлягає продажу.
7.       П. 3.9. Тимчасового положення відповідно до якого  Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира, то в інформації додатково зазначаються:
розмір житлової та нежитлової площі будинку, квартири;
адресу чи місцезнаходження;
правовий режим квартири, будинку;
обмеження на використання квартири, будинку;
відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);
матеріали стін квартири, будинку;
процент зносу.
     Потрібно зазначити, що вказана інформація не була вказана взагалі ні на вебсайті ні в газеті.
       Отже, торгуюча організація не  вказала потенційним покупцям інформацію про квартиру, що зумовило зменшення кількості покупців та відповідно зумовилозаниження ціни реалізації. Відповідна була порушена ст. 43 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до якої Організатор    прилюдних    торгів    забезпечує    будь якій зацікавленій  особі  доступ  до  інформації  про  умови проведення
прилюдних торгів та про предмет іпотеки, що підлягає продажу.
8.       П. 3.11 Тимчасового положення відповідно до якого  Спеціалізована організація протягом трьох робочих днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення прилюдних торгів письмово повідомляє державного виконавця, стягувача та боржника про дату, час, місце проведення прилюдних торгів, а також стартову ціну реалізації майна.
     Потрібно зазначити, що Боржники (власники квартири) не повідомлялися про торги. В матеріалах справи відсутні будь-які належні та допустимі докази повідомлення (направлення та отримання) – чеки, опис з листа та повідомлення про вручення.
      Позиція Верховного Суду України відносно наслідків порушення п. 3.11 тимчасового положення зазначена в відповідній постанові від 24.10.2012р., яка знаходиться в справі.
      Відповідно до ст. 194 ЦПКУ Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з'ясування обставин у справі.
     Потрібно зазначити, що існує необхідність у з’ясуванні нових обставин та доказів пов’язаних з вищевикладеними поясненнями.
На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1.       Долучити до матеріалів справи вказані пояснення та ухвалити рішення враховуючи їх.
2.       Повернутися до стадії з’ясування обставин у справі.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!