Надпись нотариуса. Что оспаривать, надпись нотариуса, или действия частного исполнителя

К нам обращаются клиенты, в отношении которых коллекторы поступили исполнительная надпись нотариуса, а исполнительное производство открыли не по месту жительства должника. Соответственно сам фактах совершения исполнительной надписи и открытия производства - это два нарушения законодательства. Каким образом  должен действовать должник? В конце статьи пример жалобы на исполнителя и пример решения суда об отмене надписи нотариуса.

Рассмотрим два варианта!

1. Жалоба на действия частного исполнителя. Жалоба подается в течение 10 дней с момента, когда должник узнал об указанном факте. Жалоба подается в районный или административный суд. Судебный сбор за такую жалобу не уплачивается. Основания нарушения заключаются в том, что частный исполнитель открыл производство не по месту жительства или нахождения имущества должника, является нарушение законодательства. Такая жалоба не отменяет исполнительную надпись нотариуса, а только отменяет исполнительное производстве.

2. Исковое заявление о признании исполнительной надписи, которая не подлежит исполнению подается по месту регистрации коллекторов, или по месту жительства или работы должника. Суд полностью отменяет исполнительную надпись, в результате чего закрывается исполнительное производство. Таким образом, второй способ гораздо эффективнее.

Основания для отмены исполнительной надписи в 2021 году:

1. Кредитный договор не нотариально удостоверен;
2. Коллекторы не направляли претензию должнику;
3. Коллекторы пропустили срок исковой давности;
4. Насчитали проценты и неустойку по истечении срока возврата кредита;
5. Сумма взыскания спорная.

Учитывая, что такие надписи нотариуса не соответствуют законодательству, наш юридическая компания "MKPARTNERS" предлагают услугу по поводу отмены исполнительной надписи нотариуса через суд, как под "ключ", так и подготовку необходимых документов для отмены такого незаконного надписи. Консультация по телефону 063-595-87-10.

Mayorov advokat

 

 

 

 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області

Боржник (Відповідач): _______
РНОКПП: ______
Адреса: ______

Особа, бездіяльність якої оскаржується:
Приватний виконавець виконавчого округу Київської області
Голяченко Іван Павлович
Адреса: 07400, м. Бровари, вул. Янченка Дмитра, буд. 2, офіс 5
РНОКПП невідомий

Стягувач: Товариством з обмеженою відповідальністю
«Українська факторингова компанія»
ЄДРПОУ:40235074
Адреса: ________

 

Скарга
щодо дій та бездіяльності державного виконавця

На виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження ВП № 6______ від 25.01.2021 з примусового виконання виконавчого листа № ______від 21.12.2020 року виданий Добропільський міськрайонний суд Донецької області про стягнення з Широкопояс О.Р. на користь ТОВ “Українська факторингова компанія” кредитної заборгованості.
25.01.2021 року, приватний виконавець Голяченко Іван Павлович виніс постанову про відкриття виконавчого провадження.
Вказана постанова про відкриття виконавчого провадження винесена з порушенням законодавства, яке полягає в наступному.
Впостанові про відкриття виконавчого провадження зазначено не існуючу адресу, за якою ніби то проживає чи перебуває Боржник, що не відповідає дійсності: так боржник ______. проживає та зареєстрована за адресою: ______, як зазначено в Постанові про відкриття виконавчого провадження, що підтверджується копією паспорта. Що стосується адреси: ______, то вказана квартира здається в оренду, що підтверджується договором оренди.
Згідно з. ч.2 ст. 24 ЗУ «Про виконавче провадження» приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника - фізичної особи.

Що стосується місцезнаходження та місця реєстрації Боржника то адреса, за якою фактично проживає ______. Вказана інформація зазначена в документах виконавчого провадження.

Скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції.

26.01.2021 року скаржник дізнався про наявність виконавчого провадження, коли він приїхав за орендною платою в м. Буча та в нього забрали транспортний засіб. Постанова про опис та арешт майна боржника додається. Таким чином строк на оскарження не пропущений.

До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).

На підставі зазначеного та керуючись ст. 447-453 ЦПКУ,

ПРОШУ:
1. Визнати неправомірним та скасувати Постанову про відкриття виконавчого провадження ______;
2. Визнати неправомірним дії приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченко Іван Павлович з приводу відкриття виконавчого провадження №______.
3. Витребувати копії матеріалів виконавчого провадження №5______, що перебуває у у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченко Іван Павлович.
4. Поновити строк на оскарження, у випадку, якщо він пропущений з поважних причин.

Додатки:
1. Докази направлення документів сторонам;
2. Копія Постанови про відкриття виконавчого провадження (оригінал знаходиться у приватного виконавця);

Представник ______.
Майоров В.О. _________ 04.02.2021

«Финмарк», «Инвест-Кредо», «Женева», «Фактор плюс», «Финтайм», «ФК Довіра та гарантія», «Горизонт», «Вердикт-Капитал», «Веста», «Укрфинасгруп», «Финрайт», «Кредит-капитал», «Укрборг», «Росвен»

vechera final

osporili ispolnitelnuyu nadpis notariusa ukrsotsbank2

 

Согласно действующему законодательству в Украине, существуют определенные сроки для обжалования исполнительной надписи, выданной нотариусом.

Срок обжалования исполнительной надписи начинается со дня, когда должник узнал о существовании такой надписи или должен был об этом знать. Согласно закону, этот срок составляет три года.

Обычно должники и заемщики узнают о наличии исполнительной надписи уже после того, как исполнительное производство было начато. Поэтому, если исполнительная надпись была выдана, например, в 2017 году, а должник узнал о ней только в 2021 году, важно указать на это обстоятельство и приложить соответствующие доказательства о том, что информация о надписи была получена до подачи иска.

Согласно действующему законодательству, судебные дела, связанные с отменой исполнительной надписи нотариуса, должны быть рассмотрены в первой инстанции в течение не более 90 дней с момента подачи иска. В некоторых особых случаях рассмотрение дела может занимать до 2 месяцев.

Относительно дел, связанных с исполнительной надписью нотариуса, судьи рассматривают такие дела в течение 90 дней с момента начала исполнительного производства. Если дело рассматривается в общем исковом производстве, то это занимает от 2 до 3 судебных заседаний. В моей личной практике сроки рассмотрения дел варьировались от 2 до 4 месяцев. На сроки рассмотрения дела в суде первой инстанции могут влиять следующие факторы:

Загруженность судьи.
Компетентность судьи в кредитных правоотношениях.
Действия кредитора, направленные на затягивание дела.
Форма искового производства.
Другие факторы, такие как болезнь участников дела, ходатайства о переносе, отвод судьи и тому подобное.