МФО та виконавчий напис нотаріуса в 2024 як оскаржити, якщо кредит купив Вердикт-капітал

В цій статті ви дізнаєтесь про наступне:


- Причина вчинення виконавчого напису
- Топ питань з приводу виконавчого напису в 2024
- Як відмінити виконавчий напис нотаріуса

Мікрофінансові організації досить активно в 2022 році подають документи приватним нотаріусам для вчинення виконавчих написів! Також, спостерігається практика продажу таких кредитів колекторам Вердикт-капітал, які в подальшому аналогічно вчиняють виконавчі написи.

Якщо ваш кредит продали колекторам Вердикт-капітал, Коллект-капітал, Коллект Центр або вчинили виконавчий напис, ми допоможемо відмінити виконавчий напис через суд, або домовитись з колекторами за 50 відсотків від кредитної заборгованості.

Mayorov V1 1

Як відмінити виконавчий напис через суд в 2022 році!

Судова практика йде шляхом безапеляційного скасування виконавчих написів, з наступних підстав:

1. Кредитний договір не нотаріальний;
2. По кредиту пройшов строк позовної давності;
3. Безпідставно нараховані проценти та неустойка;
4. Неповідомлення боржника та не надсилання йому претензії про стягнення грошових коштів.
5. Відсутні докази безспірності суми боргу;

Скасування виконавчого напису ціна та інші корисні моменти, які дозволять оперативно скасувати виконавчий напис:

Судовий збір за подання позову в 2022 році: 992,40 грн;
Судовий збір за подання заяви про забезпечення позову: 496,20 грн.
Судовий збір, після рішення суду повертається позичальнику. Якщо ми ведемо справу під ключ, суд компенсує витрати на адвокатські послуги

Позовну заву про скасування виконавчого напису подається за місцем реєстрації позичальника, або за місцем його роботи, або за місцезнаходження колекторів.

Суд призначає розгляд справи у спрощеному порядку та без виклику сторін.

Строк оскарження виконавчого напису нотаріуса становить 3 роки, а не 10 днів. Строк 10 днів призначений для оскарження дій приватного виконавця та є неефективний спосіб захисту, оскільки не призводить до анулювання виконавчого напису.

Якщо ви разом з позовною заявою направити заява про забезпечення позову, суд винесе ухвалу про зупинення виконавчого провадження, і приватний виконавець не зможе стягувати грошові кошти з заробітної плати, поки ви не відміните напис нотаріуса через суд.

Як отримати доступ до бази виконавчого провадження: в додатку ДІЯ є підрозділ “виконавчі провадження” – “постанова про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором” – скануєте QR код – ви отримали доступ всіх документів приватного виконавця.

Якщо ви хочете швидко відмінити виконавчий напис, ви можете звернутись до нас за телефоном 063-595-87-10 або скинути документи на вайбер або електронну пошту (2432873@gmail.com)

 

Судова практика з приводу оскарження виконавчого напису нотаріуса в 2022 році.

Строк вчинення напису нотаріуса становить 3 роки з моменту настання виконання зобов’язання (Верховний Суд № 916/3006/17 від 02.07.2019 року)

При вирішенні питання безспірності заборгованості суд повинен перевірити і обґрунтованість нарахованого боргу (Верховний Суд № 305/2082/14-ц від 15.01.2020 року).

Наявність судового не впливає на правомірність вчинення виконавчого напису (Верховний Суд № 305/2082/14)

При зверненні стягнення на підставі виконавчого напису на предмет застави (не іпотеки), то кредитор повинен зареєструвати у ДРОРМІ відомості про звернення стягнення на предмет застави (Верховний Суд 755/12286/17 від 01.07.2020 року).

При вчиненні виконавчого напису нотаріуса, нотаріус повинен перевірити виконання кредитором вимоги про направлення повідомлення про порушення основного зобов’язання та факт його вручення боржникові чи відмову від отримання (Верховний Суд № 645/1545/17 від 16.12.2020 року).

При подачі позовної заяви про скасування виконавчого напису відповідачем потрібно ставити кредитора, а нотаріуса – третьою особою (Верховний Суд № 666/1368/16-ц від 14.08.2020 року).

У випадку оскарження виконавчого напису нотаріуса, боржник має можливість попросити суд зупинити стягнення (Верховний Суд № 910/217/20 від 30.11.2020 року).

Самий головний висновок Верховного Суду полягає в наступному:

Врешті ВП ВС в постанові від 21.09.2021 у справі № 910/10374/17 висловилася про незаконність виконавчих написах на нотаріально непосвідчених договорах.

Якщо Вердикт-капітал купив ваш кредит у МФО, як з ним домовитись та юридично правильно оформити.

Якщо правильно вести переговори, колектори Вердикт-капітал можуть списати до 70 процентів боргу. Саме головне – це узгодити та підписати договір прощення боргу. Якщо у вас виконавчий напис, то необхідно буде або скасувати виконавчий напис через суд, або домовитись з колекторами та заплатити їм відступні та 10 відсотків виконавчого збору приватному виконавцю.

Ми не радимо сплачувати борг та отримувати довідку про відсутність заборгованості, оскільки така довідка майже нічого не гарантує.

Що робити, якщо Вердикт-капітал подав в суд?
Саме головне, необхідно подати заяву в суд про застосування позовної давності по кредиту, оскільки колектори Вердикт-капітал купують дуже старі кредити, по який строк позовної давності вже пройшов.

Наступний крок – це написати відзив (заперечення) з посиланням на практику Верховного суду, який зазначає, що після спливу строку повернення кредиту, колектори не мають право нараховувати проценти та неустойку, оскільки кредитний договір припинив свою дію. Як ви знаєте, МФО видає кредит на 30 днів, тобто по закону МФО має право на тіло кредиту та проценти та неустойку за 30 днів!!!

Вердикт-капітал антиколектор – 063-595-87-10

Зразок договору про погашення кредиту з дисконтом перед Вердикт-капітал

 

ДОГОВІР № _______
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВИКОНАННЯ

м. Київ «__» січня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт-капітал» код ЄДРПОУ _______, юридична особа, створена та діюча за законодавством України, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд. 8-А, надалі іменується "Стягувач", в особі уповноваженого представника Остапченко Олени Василівни, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сліпченко Н.В., 23 вересня 2021 року, за реєстровим номером 2173 з однієї сторони, та,
та П. І.Б. боржника, паспорт інн реєстрація , який діє на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, який надалі іменується "Боржник", домовились про укладення цієї Угоди про визначення розміру зобов’язання та порядок його виконання (далі за текстом – «Угода») на зазначених нижче умовах.

1. Боржник визнав, що згідно із Договором про відступлення права вимоги № 0002/19/5 від 26 березня 2019 року, що укладений між Публічним акціонерним товариством «БАНК ФОРУМ» та Стягувачем, та Договором відступлення прав вимоги за договорами іпотеки (іпотечними договорами), укладеним між ПАТ «БАНК ФОРУМ» та Стягувачем, посвідченими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А., 26 березня 2019 року за реєстровим № 254 (надалі за текстом – «Договори про відступлення права вимоги»), право вимоги за Кредитним договором № 0352/08/01-Nv від 22.07.2008 року , що було укладено між ПАТ «БАНК ФОРУМ» та Боржником (надалі – Кредитний договір), та Іпотечним договором від 22.07.2008 за р.№ 3382, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Чернокур О.М. (надалі – Іпотечний договір), в повному обсязі перейшло до Стягувача.

2. Боржник визнає, що його заборгованість перед Стягувачем на момент укладення цієї Угоди складає 184479,05 (сто вісімдесят чотири тисячі чотириста сімдесят дев’ять) дол. США 05 центів та складається з:
- тіло кредиту 157901,39 дол. США 39 центів;
- нараховані відсотки 26577,66 дол. США 65 центів.


3. Сторони погодились, що у строк до 30 вересня 2022 року з згідно з графіком оплати який вказаний у Додатку № 1. Боржник добровільно сплачує 25000 (двадцять п’ять тисяч) дол. США/ 00 центів в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату здійснення платежу, в якості погашення заборгованості на рахунок Стягувача, № UA 97 328209 0000026506000000057 АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 41264766, призначення платежу: «Погашення заборгованості за Кредитним Договором № ______ від 22.07.2008 року.


3.1 Сторони погодили зарахувати платіж, передбачений п.3 цієї угоди та розподілити його у наступній черговості погашення заборгованості за Кредитним договором:
- заборгованість по відсотках;
- заборгованість по основній сумі кредиту.


4. За умови належного виконання Боржником умов п. 3 цієї Угоди, Стягувач припиняє подальше стягнення боргу з Боржника та зобов’язується:


4.1. Не проводити подальшого стягнення заборгованості за Кредитним договором, у тому числі примусового стягнення за виконавчими документами виданими на підставі рішень суду зі стягнення заборгованості за Кредитним договором, або виконавчими написами нотаріуса.


4.2. У разі наявності відкритих виконавчих проваджень на користь Стягувача, протягом 3 (трьох) робочих днів здійснити всі можливі дії щодо відкликання з органів примусового виконання рішень (державної виконавчої служби та приватних виконавців) всіх виконавчих листів та виконавчих написів за якими проводиться стягнення заборгованості на підставі рішень за Кредитним договором.


4.3. У разі наявності ініційованих Стягувачем, або попереднім кредитором судових проваджень зі стягнення заборгованості за Кредитним договором за якими не прийнято остаточного рішення суду, протягом 3 (трьох) робочих днів, за наявності передбаченої Цивільним Процесуальним Кодексом такої можливості у поточному правовому статусі Стягувача у судовому процесі, подати до відповідного суду заяву про залишення позову без розгляду.


4.4. Надати Боржнику документи для зняття обтяження з майна, яким забезпечене виконання зобов`язання по Кредитному договору, а саме: іпотека земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1496 га, кадастровий номер____________).


4.5. З дати отримання Кредитором грошових коштів, припиняються зобов’язання, які визначені Кредитним договором, Кредитор анулює залишок боргу за Кредитним договором.


Розпорядження про анулювання боргу вступає в силу з дати отримання Боржником повідомлення про анулювання боргу. Дата отримання повідомлення підтверджується підписом Боржника на такому повідомленні або повідомленням про вручення поштового відправлення.


Сторони погодили, що після виконання умов цієї Угоди, припиняються всі та кожне із зобов’язань, визначені Кредитними договорами у тому числі Іпотечним договором, а сам Кредитний договір вважається таким, що припинив свою дію.


5. Відповідно до вимог п.п.165.1.55. ст.165 Податкового кодексу України не є додатковим благом для боржника основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, а також сума нарахованих процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності.


Сума прощеного боргу за кредитним договором, в тому числі прощена заборгованість по основній сумі кредиту та прощена заборгованість по відсотках визначається в Розпорядженні про анулювання боргу, що є обов’язковою складовою даної Угоди.


Водночас, про факт анулювання кредитної заборгованості Стягувачем, який має статус податкового агента, відповідно до вимог п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового Кодексу України, буде надано відповідне повідомлення по Державної Фіскальної служби України.


6. Порушення Боржником будь-якого із зобов’язань, передбачених цією Угодою є підставою для примусового стягнення заборгованості за Кредитним договором, вказаної у п. 2 цієї Угоди, з Боржника.


7. У разі якщо Боржник не виконав зобов’язання, що передбачено п.3 цієї Угоди у встановлений п.3 Угоди термін, Боржник на вимогу Стягувача у встановлений у такій вимозі строк зобов'язаний сплатити суму боргу, розмір якої визначений п.3 Угоди, з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, тридцять відсотків річних від простроченої суми, а також штраф у розмірі 10 % від суми загальної заборгованості Боржника за Кредитним договором, встановленої в п. 2 цієї Угоди.


8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави. Представник Стягувача гарантує, що він має всі належні повноваження на укладення Угоди та його дії не суперечать інтересам особи, яку він представляє.


9. Ця Угода є укладеною та набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.. Сторони підтверджують, що ними в належній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов цієї Угоди. У випадку неналежного (неповного, несвоєчасного перерахування, незалежно від причин) перерахування Боржником коштів, перерахування яких передбачено п. 3 цієї Угоди, на банківський рахунок Стягувача, ця Угода автоматично припиняється з дня, наступного за днем настання строку виконання Боржником зобов`язання, що передбачений п. 3 цієї Угоди, у зв’язку із порушенням Боржником своїх обов’язків за цією Угодою, з припиненням обов’язків (заяв, гарантій) Стягувача за цією Угодою, і Стягувач зберігає право на примусове стягнення з Боржника вказаної у п. 2 Угоди заборгованості за Кредитним договором та тієї, що виникне у майбутньому, у примусовому порядку.


10. Угода вважається виконаною у разі належного виконання Боржником п.3. цієї Угоди.
Стягувач:
Товариство з обмеженою відповідальністю " Вердикт-капітал"
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111
Код ЄДРПОУ 41264766
Рахунок № UA97 328209 0000026506000000057
в Акціонерний Банк «Південний»,
МФО 328209
Представник на підставі довіреності

 

______________________О.В. Остапченко Боржник:
ПІБ боржника
паспорт: серія ____ №__________________,
виданий _______________________________
_______________________________________
від «___»_________ _______ р.
РНОКПП :______________________________
Зареєстроване місце проживання: ________________________________________________________________________________

 

_________________________ ПІБ Боржника

 sidorova b

Зразок заяви про зупинення виконавчих дій!

 

До Солом'янського районного суду м. Києва
Вулиця Максима Кривоноса, 25, Київ, 03037

Позивач: _______________

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт-капітал»
Адреса_____________

Третя особа без самостійних вимог 1:
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Сазонова Олена Миколаївна
Адреса ___________

 

ЗАЯВА

про забезпечення позову

До суду подається позовна заява про визнання виконавчого напису від 14/12/2021р., зареєстрованого в реєстрі за №25103, таким, який не підлягає виконанню.


Відповідно до ст. 149 ЦПКУ суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.


Відповідно до ст. 150 ЦПКУ позов забезпечується: зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.


Отже в даному випадку існує гостра необхідність у забезпеченні позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документу, який оскаржується в судовому порядку, оскільки якщо це не зробити, то в подальшому на майно позивача, на яке накладено арешт, буде звертатися стягнення внаслідок відкритого виконавчого провадження за цим незаконним виконавчим документом, як наслідок буде стягнути грошові кошти з заробітної плати. Документи, які підтверджують факт виконання оскаржуваного виконавчого документу, додаються.


Складнощі в поновленні прав позивача, якщо не вжити заходи забезпечення позову, полягають в наступному: якщо майно буде реалізовано з електронних торгів, з рахунків або ж заробітної плати почнуть здійснюватися відрахування, буде дуже складно повертати це майно та кошти назад, оскільки потрібно буде ініціювати для цього судові процеси і це значні витрати часу, грошових коштів, здоров’я.

Пропозиції, щодо зустрічного зобов’язання: просимо суд не застосовувати зустрічне зобов’язання, оскільки жодних збитків відповідачу завдано не буде і навпаки оскаржуваним виконавчим написом позивачу може бути завдано збитки якщо виконавчий напис буде виконаний.

Відповідно до вищезазначеного,

ПРОШУ:

1.Забезпечити позов шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису вчиненого 14/12/2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сазоновою О.М. і зареєстрований в реєстрі за №25103 про стягнення на користь ТОВ «Вердикт-капітал» (код ЄДРПОУ: 43492595) заборгованості з _________за кредитним договором.

Додатки:
1. Квитанція про сплату судового збору (для суду);
2. Постанова про відкриття виконавчого провадження (оригінал у приватного виконавця).

 

ПІП ______________ «__» січня 2022р.

vechera final

obzhalovali ispolnitelnyj list suda po vzyskaniyu dolga1

 

РЕШЕНИЕ

Именем Украины

24.12.2020 года Голосеевский районный суд г. Киева в составе

председательствующего судьи Шевченко Т.М.

с участием секретаря Власенко В.В.,

рассмотрев по правилам упрощенного производства без уведомления участников дела гражданское дело по иску ЛИЦО_1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Вердикт Капитал», третьи лица – частный нотариус Броварского районного нотариального округа Киевской области Колейчик Владимир Викторович и частный исполнитель исполнительного округа г. Киева Клименко о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению, -

УСТАНОВИЛ:

в августе 2020 года ОСОБА_1 обратилась в суд с иском о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению.

В обоснование своих требований отмечает, что 15 мая 2020 частным нотариусом Броварского районного нотариального округа Киевской области Колейчиком В.В. совершена исполнительная надпись, зарегистрированная в реестре за № 12486, которой взыскано с ОСОБА_1 в пользу ООО «Вердикт Капитал» задолженность в размере 36 553,31 грн. По мнению истца, оспариваемая исполнительная надпись не подлежит исполнению, поскольку ОСОБА_1 не признает сумму задолженности по кредитному договору в полном объеме, считает требования ООО «Вердикт Капитал» спорными. Требование ООО «Вердикт Капитал» и/или частного нотариуса истец не получала. Об исполнительной надписи истец узнала, получив постановление от 15.06.2020 г. частного исполнителя об открытии исполнительного производства № 62346492. При совершении исполнительной надписи нотариус не проверил представленные документы, указанные в Перечне документов, по которым взыскание задолженности производится нотариусов, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.06.99 №1172.

По таким основаниям, истец просит признать не подлежащим выполнению исполнительная надпись № 12486, совершенная 15 мая 2020 года частным нотариусом Броварского районного нотариального округа Киевской области Колейчиком В.В., о взыскании с ОСОБА_1 в пользу ООО «Вердикт в размере 36 553,31 грн.

По постановлению судьи Днепровского районного суда города Киева от 21 августа 2020 года дело передано по подсудности на рассмотрение в Голосеевский районный суд г. Киева. (а.с. 33)

По постановлению судьи Голосеевского районного суда г. Киева от 25 сентября 2020 года открыто упрощенное исковое производство. (а.я. 44)

По постановлению Голосеевского районного суда г. Киева от 30.09.2020 г. удовлетворено заявление ОСОБА_1 об обеспечении иска. Постановлено остановить взыскание на основании исполнительной надписи № 12486 от 15 мая 2020 г., совершенного частным Броварского районного нотариального округа Киевской области Колейчик Владимиром Викторовичем, о взыскании с ЛИЦО_1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Вердикт Капитал3» за долг. – к рассмотрению дела по существу. (а.с. 48)

Ответчик ООО «Вердикт Капитал» отзыв на исковое заявление в установленный судом срок не подал.

Поскольку рассмотрение дела проходит в порядке упрощенного производства без уведомления участников дела, лица, участвующие в деле, не вызывались.

Исследовав материалы дела, проанализировав предоставленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 8 ст. 178 ГПК Украины в случае непредоставления ответчиком отзыва в установленный судом срок без уважительных причин суд решает дело по имеющимся материалам.

15 мая 2020 года частным нотариусом Броварского районного нотариального округа Киевской области Колейчиком В.В.лодимиром Викторовичем была совершена исполнительная надпись, зарегистрированная в реестре под № 12486, которым предложено обратить взыскание в пользу ООО «Вердикт Капитал» задолженности, 401730113 от 14.11.2016 года, заключенном между АО «Альфа-Банк», правопреемником которого является ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста», правопреемником всех прав то обязанностей, которого на основании договора уступки прав требования является ООО «Вердикт Капитал», должником по которому является ЛИЦО_1. Взыскание задолженности производится за период с 29 января 2019 по 11 марта 2020 г. Общая сумма задолженности составляет 35 903,31 грн. и состоит из:

- просроченной задолженности по сумме кредита в сумме 12 454,92 грн.,

- просроченной задолженности по неуплаченным процентам за пользование кредитом на сумму 7 721,31 грн.,

- срочной задолженности по сумме кредита в сумме 1 036,96 грн.,

- срочной задолженности по неуплаченным процентам за пользование кредитом в сумме 12 090,12 грн.,

- срочной задолженности по штрафам и пеням на сумму 2 600,00 грн.

За совершение этой исполнительной надписи нотариусом на основании статьи 31 Закона Украины "О нотариате" получена плата со взыскателя ООО «Вердикт Капитал» в размере 650,00 грн., подлежащих взысканию с должника в пользу взыскателя.

Общая сумма, подлежащая взысканию с должника, которым является ЛИЦО_1, в пользу ООО «Вердикт Капитал» составляет 36 553,31 грн.

Из материалов дела усматривается, что оспариваемая исполнительная надпись № 12486, выданная 15.05.2020 г. частным нотариусом Броварского районного нотариального округа Киевской области Колейчик В.В., о взыскании с ОСОБА_1 в пользу ООО «Вердикт Капитал3» денежных средств5 31 грн. находится на исполнении у частного исполнителя исполнительного округа г. Киева Клименко Р.В., о чем свидетельствует постановление от 15 июня 2020 об открытии исполнительного производства № 62346492.

Положениями статей 15, 16 ГК Украины установлено, что каждый человек имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания. Каждое лицо за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса имеет право обратиться в суд, который может защитить гражданское право или интерес одним из способов, определенных частью первой статьи 16 ГК Украины, или иным способом, установленным договором или законом.

При этом согласно статье 18 ГК Украины нотариус осуществляет защиту гражданских прав путем совершения исполнительной надписи на долговом документе в случаях и в порядке, установленных законом.

Порядок совершения нотариальных действий нотариусами и должностными лицами органов местного самоуправления устанавливается Законом "О нотариате" и другими актами законодательства Украины (часть первая статьи 39 Закона "О нотариате"). Этим актом является, в частности, Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденный приказом Министерства юстиции Украины 22 февраля 2012 № 296/5 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22 февраля 2012 за № 282/20595 (далее - Порядок ).

Совершение нотариусом исполнительной надписи – это нотариальное действие (пункт 19 статьи 34 Закона Украины «О нотариате»). Правовому регулированию процедуры совершения нотариусами исполнительных надписей посвящена Глава 14 Закона Украины «О нотариате» и Глава 16 раздела ІІ Порядка совершения нотариальных действий.

Так, согласно статье 87 Закона Украины "О нотариате" для взыскания денежных сумм или истребования от должника имущества нотариусы совершают исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность. Перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке из исполнительных надписей, устанавливается Кабинетом министров Украины.

Статьей 88 Закона Украины "О нотариате" определены условия совершения исполнительных надписей. Согласно предписаниям настоящей статьи Закона нотариус совершает исполнительные надписи, если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем и при условии, что со дня возникновения права требования прошло не более трех лет, а в отношениях между предприятиями, учреждениями и организациями - не больше одного года. Если для требования, согласно которому выдается исполнительная надпись, законом установлен другой срок давности, исполнительная надпись выдается в пределах этого срока.

Порядок совершения нотариальных действий содержит такие же правила и условия совершения исполнительной надписи (пункты 1, 3 Главы 16 раздела II Порядка).

Согласно подпункту 2.1 пункта 2 Главы 16 раздела II Порядка для совершения исполнительной надписи взыскателем или его уполномоченным представителем нотариуса подается заявление, в котором, в частности, должны быть указаны: сведения о наименовании и месте жительства или местонахождении взыскателя и должника; дата и место рождения должника – физического лица, место его работы; номера счетов в банках, кредитных учреждениях, код ЕГРПОУ для юридического лица; срок, за который должно производиться взыскание; информация о сумме, подлежащей взысканию, или предметам, подлежащим истребованию, включая пеню, штрафы, проценты и т.д. Заявление может также содержать другую информацию, необходимую для совершения исполнительной надписи.

В случае если нотариусу необходимо получить другую информацию или документы, имеющие отношение к совершению исполнительной надписи, нотариус вправе истребовать его у взыскателя (подпункт 2.2 пункта 2 Главы 16 раздела II Порядка). Совершение исполнительной надписи в случае нарушения основного обязательства и (или) условий ипотечного договора осуществляется нотариусом после истечения тридцати дней с момента посланных ипотекодержателем уведомлений - письменного требования об устранении нарушений ипотекодателя и должника, если он отличный от ипотекодателя. Уведомление считается посланным, если есть отметка ипотекодателя на письменном уведомлении о его получении или отметка почтового отделения связи об отправке сообщения на указанный в ипотечном договоре адрес (подпункт 2.3 пункта 2 Главы 16 раздела II Порядка).

Кроме того, подпунктами 3.2, 3.5 пункта 3 Главы 16 раздела II Порядка предусмотрено, что бесспорность задолженности подтверждают документы, предусмотренные Перечнем документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов, 9 № 1172 (далее – Перечень документов). При совершении исполнительной надписи нотариус должен проверить, представлены ли на обоснование взыскания документы, указанные в указанном Перечне документов. При этом этот Перечень документов не предусматривает других условий совершения исполнительных надписей нотариусами, чем те, которые указаны в Законе Украины «О нотариате» и Порядке совершения нотариальных действий.

При этом статья 50 Закона Украины "О нотариате" предусматривает, что нотариальное действие или отказ в ее совершении, нотариальный акт обжалуются в суд. Право на обжалование нотариального действия или отказа в его совершении нотариального акта имеет лицо, прав и интересов которого касаются такие действия или акты.

По результатам анализа вышеприведенных норм можно сделать следующие выводы.

Совершение нотариусом исполнительной надписи – это нотариальное действие, заключающееся в удостоверении права взыскателя на взыскание денежных сумм или истребование от должника имущества. При этом нотариус осуществляет свою деятельность в сфере бесспорной юрисдикции и не устанавливает права или обязанности участников правоотношений, не признает и не изменяет их, не решает по существу вопросов права. Поэтому совершенная нотариусом исполнительная надпись не порождает права взыскателя на взыскание денежных сумм или истребование от должника имущества, а подтверждает, что такое право возникло у взыскателя раньше. Цель совершения исполнительной надписи – предоставление взыскателю возможности во внесудебном порядке реализовать его право на принудительное исполнение обязательства должником.

Следовательно, соответствующее право взыскателя, за защитой которого он обратился к нотариусу, должно существовать на момент обращения. Также на момент обращения взыскателя к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи должна существовать и, кроме того, также быть бесспорной, задолженность или иная ответственность должника перед взыскателем.

Бесспорность задолженности или иной ответственности должника – это обязательное условие совершения нотариусом исполнительной надписи (статья 88 Закона Украины «О нотариате»). Однако характер правового регулирования этого вопроса дает основания для вывода о том, что бесспорность задолженности или иной ответственности должника для нотариуса подтверждается формальными признаками – предоставленными взыскателем документами согласно Перечню документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов.

Защита прав должника в процессе совершения нотариусом исполнительной надписи происходит способом, предусмотренным подпунктом 2.3 пункта 2 Главы 16 раздела II Порядка, - путем направления взимателем уведомлений - письменного требования об устранении нарушений должнику. Нотариус решает вопрос о совершении исполнительной надписи на основании документов, предоставленных только одной стороной, взыскателем, и не обязан запрашивать и получать объяснения должника по поводу задолженности для подтверждения или опровержения ее бесспорности.

Основанием обжалования исполнительных надписей могут быть как нарушение нотариусом процедуры совершения надписи (например, неуведомление должника о требовании кредитора), так и неправильность требований должника.

Как усматривается из материалов дела 14 ноября 2016 между ОСОБА_1 и АО «Альфа-Банк» правопреемником которого ООО «Финансовая компания «Инвестохиллс Веста», правопреемником всех прав то обязанностей которого, на основании договора уступки прав требования является ООО «Вердикт Капитал» , заключен кредитный договор №401730113, по условиям которого истец получил кредитные средства.

Обращаясь в суд по данному иску, ОСОБА_1 отмечает, что исполнительная надпись № 12486 содержит недостоверную информацию, а именно истец никогда не заключала с ответчиком кредитного договора. Документ под №401730113 от 14.11.2016 является анкетой-заявлением о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания физических лиц. Указанное заявление содержит никакой информации о предоставлении средств в кредит, а истец, указанный в заявлении, как клиент, а не заемщик.

Сумма заявленных ответчиком требований спорной и признается истцом.

Указанные доводы истца не опровергнуты ответчиком.

По таким основаниям суд соглашается с доводами истца о том, что предоставленные нотариусу документы не являются подтверждением бесспорности задолженности.

Кроме этого, перед совершением исполнительной надписи, взыскатель обязан был в адрес должника отправить письменное уведомление о нарушении обязательства.

Истец в исковом заявлении отмечает, что никаких уведомлений ответчика о наличии задолженности по Кредитному договору она не получала.

Ответчиком не предоставлено суду данных о том, что ООО «Вердикт Капитал» в адрес ОСОБА_1 было отправлено письменное уведомление о нарушении обязательства и уведомление должником ОСОБА_1 было получено.

Статьей 81 ГПК Украины определено, что каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, кроме случаев установленных настоящим Кодексом.

При таких обстоятельствах, учитывая вышеизложенное, суд считает исковые требования о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению, обоснованными, доказанными и подлежащими удовлетворению.

На основании ст. 141 ГПК Украины взыскать с ответчика в пользу истца судебные издержки.

Руководствуясь статьями 3, 4, 10, 13, 76-82, 89, 133-142, 223, 259, 263-265, 268, 272, 273 ГПК Украины, суд -

РЕШИЛ:

Иск ОСОБА_1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Вердикт Капитал», третьи лица - частный нотариус Броварского районного нотариального округа Колейчик Владимир Викторович и частный исполнитель исполнительного округа г. Киева Клименко Руслан Васильевич, о признании исполнительной надписи не подлежит исполнению.

Признать таким, что не подлежит исполнению, исполнительная надпись № 12486 от 15 мая 2020 года, совершенная частным нотариусом Броварского районного нотариального округа Киевской области Колейчиком Владимиром Викторовичем, о взыскании с ОСОБА_1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Вердикт 401730113 от 14.11.2016 г. в размере 36 553,31 грн.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вердикт Капитал» в пользу ОСОБА_1 судебный сбор в размере 840,80 грн.

 

Оскільки ми не знаємо деталей вашої конкретної ситуації, тому, ми зможу надати загальні поради щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса.

Ознайомтеся з виконавчим написом: Перш за все, вам необхідно ознайомитися з виконавчим написом, який ви хочете оскаржити. Дізнайтеся, чому саме вам було видано виконавчий напис, що у ньому вказано і які вимоги ставляться до вас. Вам також потрібно дізнатися, який термін діє на виконавчий напис і які можливості є для його оскарження.

Зверніться до нотаріуса: Якщо ви вважаєте, що виконавчий напис виданий з порушенням закону або несправедливо, ви можете звернутися до нотаріуса, який його видав. У вашому зверненні ви повинні детально викласти свої аргументи та докази того, що виконавчий напис є неправомірним.

Подайте скаргу до суду: Якщо звернення до нотаріуса не дало результатів, ви можете подати скаргу до суду. Для цього потрібно скласти позовну заяву та звернутися до відповідного суду. В заяві ви повинні детально викласти свої аргументи, докази та вимоги щодо оскарження виконавчого напису. До заяви варто додати всі необхідні документи, які підтверджують ваші аргументи.

Підготуйтеся до судового засідання: Перед судовим засіданням вам необхідно підготуватися. Наприклад, ви можете вивчити законодавство, яке стосується вашої справи, а також зібрати всі необхідні докази та свідчення. Ви можете також звернутися до юриста, який допоможе вам.

Участь у судовому засіданні: У день судового засідання вам потрібно бути присутнім і готовим до відповіді на запитання суду. Ви можете представити свої аргументи, посилатися на докази та свідчення, що ви представили. Ви також можете представити свої вимоги щодо оскарження виконавчого напису.

Очікуйте рішення суду: Після того, як ви представили свої аргументи та вимоги, суд прийме рішення щодо вашої справи. Якщо суд вирішить на вашу користь, то виконавчий напис буде відмінено або змінено залежно від вимог, які ви представили. Якщо рішення суду буде протилежним, ви можете подати апеляцію до вищого судового органу.

У разі потреби вам можуть допомогти професійні юристи або адвокати, які допоможуть вам відстоювати свої права та інтереси. До юристів можна звернутися з питаннями щодо оскарження виконавчих написів нотаріуса та отримати консультацію щодо проведення всіх необхідних процедур.

Я дуже Вас прошу допоможіть моїй матусі,Абрамчук Людмилі Іванівни , яка має статус ВПО України , вона зараз перебуває на лікуванні ,  їй потрібна підтримка в вирішенні питання щодо блокування всіх її рахунків , але вона має статус ВПО України і в неї зараз забрали можливість отримати допомогу від держави , це зробив приватний виконавець - Валевський Олександр Анатолійович , його адреса місто Ірпінь,тел 093-361-71-00, kyivoblpv@ukr.net
Йому було відправлені заяви в юридичній формі і довідка до карти на яку приходять виплати для ВПО і на електронну пошту також, але він не звертає на це навмисно увагу він лишає мою матусю права на отримання коштів для проживання !
Допоможіть будь ласка, що робити слід для розблокування картки , для виплат ВПО України , бо з 25 січня приватний виконавець, навмисно порушує закон України і знущається над моєю мамою  якій вже 71 рік , 31.12.1952 року народження, переселенка з Донецької області , Краматорського району , міста Миколаївка, 2 роки як переселенка .. зараз живе в Черкаській області , місто Золотоноша .
Допоможіть будь ласка, дуже просимо Вас  допомогти вирішити це питання бо приватний виконавець зовсім не реагує і ігнорує всі заяви, довідки та виписки з ПриватБанку , що підтверджують , що Абрамчук Л.І має право вимагати щоб зняли арешт з рахунку для соціальних виплат від держави для ВПО, які пітвердження  йому були надіслані !! МФО Бізнес позика