Колектори Європейська агенція з поверненням боргів подали в суд, що робити

Колектори Європейської агенції з повернення боргів (ЄАПБ) подали в суд на боржника. Що робити в такому випадку?

Перше, що потрібно зробити - це не панікувати. Подача позову до суду не означає, що боржник обов'язково програє справу. ЄАПБ, як і будь-яка інша компанія, може помилятися. Крім того, колектори можуть списати частину боргу та домовитись з позичальником.

Друге, що потрібно зробити - це проаналізувати позовну заяву. Позовна заява повинна містити такі відомості:

• Прізвище, ім'я та по батькові боржника;
• Вид кредиту або заборгованості;
• Сума заборгованості;
• Дата виникнення заборгованості;
• Заборгованість за користування кредитом;
• Штрафи, пені та інші додаткові платежі;
• Вимоги позивача.


Після аналізу позовної заяви боржник повинен прийняти рішення про те, чи буде він захищатися в суді. Якщо боржник вирішить захищатися, то він повинен подати до суду відзив на позов.

Mayorov V1 1

У відзиві на позов боржник повинен вказати такі відомості:

• Прізвище, ім'я та по батькові боржника;
• Позиція боржника щодо позовних вимог;
• Заперечення боржника щодо позовних вимог;
• Докази, які підтверджують позицію боржника.


Якщо боржник не подасть до суду відзив на позов, то суд може винести заочне рішення, яке буде не на користь боржника.


У суді боржник може заявити такі клопотання:


• Про відкладення розгляду справи;
• Про призначення експертизи;
• Про витребування доказів;
• Про вжиття заходів забезпечення позову.


За результатами розгляду справи суд може винести рішення про задоволення позову або про відмову в задоволенні позову.


Якщо суд задовольнить позов, то боржник буде зобов'язаний сплатити заборгованість, а також штрафи, пені та інші додаткові платежі.
Якщо суд відмовить в задоволенні позову, то ЄАПБ не зможе стягнути заборгованість з боржника.


Рекомендації:


• Якщо ви отримали позовну заяву від ЄАПБ, то не панікуйте. Подача позову до суду не означає, що боржник обов'язково програє справу.
• Проаналізуйте позовну заяву. Якщо ви не розумієте, що написано в позовній заяві, то зверніться до адвоката.
• Прийміть рішення про те, чи будете ви захищатися в суді. Якщо ви вирішите захищатися, то подайте до суду відзив на позов.
• У суді використовуйте всі свої права, щоб захистити свої інтереси.


Додаткова інформація:


• ЄАПБ є приватною компанією, яка займається стягненням боргів.
• ЄАПБ має право подавати позови до суду на боржників.
• Боржник має право захищатися в суді від позовів ЄАПБ.

ЕПАБС

 Зразок заяви про перегляд заочного рішення

 

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Заявник (Відповідач): ____________________

Представник: Майоров Василь Олександрович
01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15 Б
Номер телефону: 063-595-87-10
Електронна пошта: 2432873@gmail.com

Позивач: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з поверненням боргів»
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30
ЄДРПОУ: 35625014
Номер телефону: 044 455 35 38
Електронна пошта: невідома

 

ЗАЯВАпро перегляд заочного рішення Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської областівід 25.08.2023 року у справі №____

20.09.2023 року з Єдиного державного реєстру судових рішень представнику відповідача в результаті моніторингу судових веб порталів стало відомо, що Синельниківським міськрайонним судом Дніпропетровської області було ухвалено рішення у справі №____.

Оскільки, в день проголошення судового рішення відповідач не було вручене повне заочне рішення суду, а дізнався він про нього лише 20.09.2022 року із Єдиного державного реєстру судових рішень, вважаємо за необхідне просити суд поновити пропущений строк на подання заяви про перегляд заочного рішення.

І.
Відповідно до статті 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов:
1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з’явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи
Відповідно до пунктів 2, 4 статті 2 ЦПК України основними засадами (принципами) цивільного судочинства є, зокрема, рівність всіх учасників судового процесу перед законом та судом; змагальність сторін.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» №14 від 18.12.2009 року зазначено, що «рішення є законним тоді, коли суд виконавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до статті 2 Цивільно-процесуального кодексу України, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин відповідно до статті 8 Цивільно-процесуального кодексу України».
Стаття 6 Конвенції про захист прав людини головним чином служить для визначення того, чи були надані заявнику достатні можливості викласти свою позицію і оскаржити докази, які він вважав недостовірними, а не для того, щоб оцінювати правильність або неправильність рішення, прийнятого національними судами (Каралевічус проти Литви (Karalevičius v. Lithuania), 6 червня 2002 р., номер заяви 53254/99).
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини принцип рівності сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представити свою справу за таких умов, які не ставлять його у явно гipшe становище порівняно з протилежною стороною (рішення у справі «Dombo Beheer В. V. v. the Netherlands» від 27 жовтня 1993 року, пункт 33, Series А № 274).
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини невід’ємними частинами «права на суд» слід розглядати, зокрема, наступні вимоги: вимога «змагальності» процесу відповідно до статті 6 Конвенції передбачає наявність можливості бути поінформованим і коментувати зауваження або докази, представлені протилежною стороною, в ході розгляду; право на «публічне слухання», що передбачає право на усне слухання і особисту присутність сторони в цивільному судовому процесі перед судом (Екбатані проти Швеції (Ekbatani v. Sweden, 26 травня 1988 р., номер заяви 10563/83, пп. 24- 33); право на ефективну участь (T. та V. проти Сполученого Королівства,16 грудня 1999 р., номер заяв 24724/94; 24888/94, пп. 83-89).

Вважаємо за необхідне вказати, що відповідач будь-яких повісток з суду та копію заочного рішення не отримував, що видно з конвертів з поміткою «повернуто». Про дане рішення відповідач дізнався з офіційного веб-сайту Судової влади України (undefined). За таких обставин, причини неявки в суд та не подання відзиву є поважними.
У Постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.12.2018 року у справі №752/11896/17 викладена правова позиція про те, що повернення повістки про виклик до суду з вказівкою причини повернення «за закінченням терміну зберігання» не є доказом належного інформування сторони про час і місце розгляду справи.
Відповідно до Постанови Касаційного цивільного суду від 20.06.2018 року у справі №127/2871/16-ц повернення повістки про виклик до суду з вказівкою причини повернення «за закінченням терміну зберігання» не свідчить про відмову сторони від одержання повістки чи про її незнаходження за адресою, повідомленою суду.
Таким чином, суд розглянувши справу за відсутності відповідача та за відсутності будь-яких письмових заяв по суті справи від нього, порушив принципи рівності та змагальності сторін, що є складовою права на справедливий судовий розгляд.

ІІ.

 

Було укладено ряд кредитних договорів з відповідачкою.

Рішенням суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (код ЄДРПОУ 35625014, місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30, IBAN № НОМЕР_2 у АТ «ТАСкомбанк» заборгованість:
-за Кредитним договором №3133608807/582355 в розмірі 19875 (дев`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) грн.. 00 коп., з яких: 5 000,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 14875, 00 грн. - сума заборгованості за відсотками;
-за Кредитним договором № 3133608807/337878 в розмірі 9962 (дев`ять тисяч дев`ятсот шістдесят дві) грн. 50 коп., з яких: 2 500,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 7 462, 50 грн. - сума заборгованості за відсотками;
-за Кредитним договором №14928-12/2020 в розмірі 16000 (шістнадцять тисяч) грн.. 00 грн., з яких: 4000,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 12 000,00 грн. - сума заборгованості за відсотками;
-за Кредитним договором №00-2395597 в розмірі 9198 (дев`ять тисяч сто дев`яносто вісім) грн.. 00 коп., з яких: 3000,00 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 6 198,00 грн. - сума заборгованості за відсотками.

 

Відповідно до частини1 статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Відповідно до частини 1, 2 та 5 статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 статті 1048 ЦПК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики
Відповідно до статей 11, 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» встановлений обов`язок кредитора щодо неухильного дотримання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».
Відповідно до частини 2 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов`язків на шкоду споживача.
Відповідно до пункту 5 частини 3 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» несправедливими є, зокрема, умови договору про встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п`ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов`язань за договором.

Суд проігнорував позиції Великої Палати Верховного Суду щодо погодженого сторонами строку кредитування та порядку нарахування відсотків за користування позиченими коштами. Відповідно до правової позиції, викладеної Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 28 березня 2018 року в справі № 444/9519/12 право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування.

Поряд з цим варто зазначити, що визначений розмір процентів є непропорційно великою сумою компенсації (понад п`ятдесят відсотків вартості кредиту), не відповідає засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права. Дана позиція знаходить своє відображення в Постанові Верховного Суду від 07.10.2020 року у справі № 132/1006/19.

 

Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» несправедливими є, зокрема, умови договору про встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п`ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов`язань за договором.
Таким чином, після настання строку виконання зобов'язання, кредитор не має право нараховувати проценти та неустойку. Саме в цій частині і полягає неправильність рішення суду.

На підставі вищезазначеного та керуючись чинним законодавством,

ПРОШУ:

1. Поновити пропущений строк на подання заяви про перегляд заочного рішення Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області
від 25.08.2023 року у справі №_____;
2. Переглянути заочне рішення Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25.08.2023 року у справі №__________;
3. Скасувати заочне рішення Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25.08.2023 року у справі №_______ та призначити справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Додатки:
2. Копія заяви із додатками для всіх учасників справи;
2. Ордер.

 

27/09/2023 рік _______ Представник Майоров В.О.