Cуд отказал monobank в возврате кредита: клиентам разрешили не возвращать проценты по кредиту

В этой статье вы узнаете, что на самом деле произошло, имеет ли банк повторно переподать иск, и как не возвращать проценты и неустойку про кредиту.

Банк предоставил клиенту кредитный лимит на 50 тыс. грн, но заемщик отказался возвращать деньги и оплачивать проценты.
Мобильный monobank проиграл суд против своего клиента о возвращении кредитных средств в сумме более 58 тыс. грн, поскольку банк не доказал фактическую выдачу денег заемщику. Другими словами, просто не предоставил доказательства выдачи кредита.

Клиент подписал анкету-заявление к договору об открытии текущего счета и получил кредитный лимит в размере 50 тыс. грн.

Таким образом, банк предоставил ответчику возможность распоряжаться кредитными средствами на условиях, предусмотренных договором и внутри установленного кредитного лимита.

Однако ответчик нарушил условия кредитного договора и сформировал к сентябрю 2021 года просроченную задолженность в размере 58 тыс. грн.

В итоге суд отказал банку в удовлетворении иска, поскольку не обнаружил в предоставленных документах доказательств того, что заявление заемщика о получении кредита было одобрено, и клиент на самом деле получил деньги на текущий счет.

Отсутствуют доказательства и по осуществлению какого-либо движения средств по счету. Кроме того, monobank не предоставил ряд подписанных ответчиком документов.

Такая практика по судам как с monobank так и с ПАТ “Приватбанк” действительно существует. В данном случае, банк просто не предоставил необходимые документы про размер задолженность. В данном случае, это позволит банку подать иск повторно и предоставить доказательства выдачи кредитных средств.

Но для банков (monobank так и с ПАТ “Приватбанк”) существует другая проблема – это невозможность взыскании процентов и штрафом по договору кредита, из-за того, что клиент подписал просто заявление о присоединении к правилам кредитования, но не сам договор, где указны проценты и неустойка.

Mayorov V1

 

 

Пример заявления о пересмотре заочного решения суда (суд мы выиграли).

До Солом’янського районного суду міста Києва
03113, Україна, м. Київ, вул. Шутова 1

Особа, що подає заява (відповідач): _______________

Позивач: Публічне акціонерне товариство
Комерційний банк «Приватбанк»
01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д
Код ЄДРПОУ: 14360570
тел. +380567896021

Справа № 760/11389/17
Суддя: Українець В.В.

ЗАЯВА
про перегляд заочного рішення Солом’янського районного суду міста Києва
від 22.02.2018 року у справі № 760/11389/17

Заочним рішенням Солом’янського районного суду міста Києва від 22.02.2018 року у справі № 760/11389/17, яке було ухвалено судом, присуджено стягнути з _____ на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» (надалі - Позивач), код ЄДРПОУ 14360570 заборгованість у розмірі 65577 гривень 13 копійок, що складається з:
- 4189 гривень 52 копійки - заборгованість за кредитом;
- 54226 гривень 79 копійок - заборгованість по процентам за користування кредитом;
- 3800 гривень - заборгованість за пенею та комісією;
- 250 гривень - штраф (фіксована частина);
- 3110 гривень 82 копійки - штраф (процентна складова).
10.02.2021 року відповідач ознайомилась зі справою та дізналась про заочне рішення.
У резолютивний частині Заочного рішення судом роз’яснено сторонам порядок подання заяви про перегляд заочного рішення.
Відповідач вважає за необхідне звернутися до Солом’янського районного суду міста Києва із заявою про перегляд заочного рішення з огляду на наступне.
Обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання та (або) неповідомлення їх суду, а також причин неподання відзиву і докази про це:
Стаття 280 ЦПК України у редакції, чинній з 15.12.2017 року, залишила можливість заочного розгляду справи, проте лише за одночасного існування таких умов:
1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання;
2) відповідач не з’явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин;
3) відповідач не подав відзив;
4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
Вважаємо за необхідне вказати, що відповідач будь-яких повісток з суду та копію заочного рішення не отримувала, що видно з конвертів з поміткою «повернуто». За таких обставин, причини неявку в суд та не подання відзиву є поважними.
Потрібно зазначити, що рішення суду винесено з порушенням процесуального та матеріального права, обґрунтування чого полягає в наступному.
Як вбачається з матеріалів справи, в обґрунтування позовних вимог, позивачем були подані до суду наступні документи:
• Анкета-заява про приєднання до (не підписаних) умов та Правил надання банківський послуг в Приватбанку;
• Витяг з тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна»;
• Розрахунок заборгованості за договором, укладеного між позивачем та відповідачем.
Інших доказів, які стосуються предмету спору, позивачем суду не надано.
3 липня 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу № 342/180/17, яка є схожою за характером правовідносин, що виникли між позивачем та відповідачем та зазначила (витяг з рішення):
Велика Палата Верховного Суду, заслухавши доповідь судді, перевіривши наведені в касаційній скарзі доводи та матеріали справи, вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, також вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у раніше ухваленому судовому рішенні Верховного Суду України з огляду на таке;
Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші. Тому з огляду на зміст статей 633, 634 ЦК України можна вважати, що другий контрагент (споживач послуг банку) лише приєднується до тих умов, з якими він ознайомлений.
Таким чином, в разі укладення договору кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).
У заяві позичальника від 18 лютого 2011 року процентна ставка не зазначена.
Крім того, у цій заяві, підписаній сторонами, відсутні умови договору про встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення зобов`язання у вигляді грошової суми та її визначеного розміру.
При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці Витяг з Тарифів та Витяг з Умов розуміла відповідачка та ознайомилася і погодилася з ними, підписуючи заяву-анкету про приєднання до умов та Правил надання банківських послуг ПриватБанку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачкою кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за користування кредитними коштами та щодо сплати неустойки (пені, штрафів), та, зокрема саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви розмірах і порядках нарахування.
Крім того, роздруківка із сайту позивача належним доказом бути не може, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони (банку), яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови та правила споживчого кредитування
Велика Палата Верховного Суду вважає, що в даному випадку також неможливо застосувати до вказаних правовідносин правила частини першої статті 634 ЦК України за змістом якої - договором приєднання є договір.
За таких обставин та без наданих підтверджень про конкретні запропоновані відповідачці Умови та правила банківських послуг, відсутність у анкеті-заяві домовленості сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком Витяг з Тарифів та Витяг з Умов не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачкою кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують вказаних обставин.
З урахуванням основних засад цивільного законодавства та необхідності особливого захисту споживача у кредитних правовідносинах, Велика Палата Верховного Суду зауважує, що пересічний споживач банківських послуг з урахуванням звичайного рівня освіти та правової обізнаності, не може ефективно здійснити свої права бути проінформованим про умови кредитування за конкретним кредитним договором, який укладений у вигляді заяви про надання кредиту та Умов та правил надання банківських послуг, оскільки Умови та правила надання банківських послуг це значний за обсягом документ, що стосується усіх аспектів надання банківських послуг та потребує як значного часу, так і відповідної фахової підготовки для розуміння цих правил тим більше співвідносно з конкретним видом кредитного договору.
Таким чином, беручи до уваги правову позицію Великої Палати Верховного Суду у справі №342/180/17, згідно із чинним законодавством, відповідач зобов'язаний повернути лише неповернуте тіло кредиту (при його наявності).
У вказаній постанові Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт та Витяг з Умов та правил надання банківських послуг в ПриватБанку, які не містять підпису позичальника, не можна розцінювати як частину кредитного договору, укладеного між сторонами шляхом підписання заяви-анкети. Заява-анкета позичальника не містить положень щодо розміру процентів, неустойки.
Отже, відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді ціну договору, яка встановлена у формі сплати процентів за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення термінів виконання договірних зобов`язань.
Відповідно до Постанови Верховного Суду від 02 жовтня 2019 року у справі №545/2248/17 зазначено, що виходячи з вищенаведеного Верховний Суд доходить висновку, що тіло кредиту є повністю погашеним відповідачем, що є в даному випадку підставою для відмови у задоволенні позову, адже домовленості про сплату відсотків за користування коштами підписана відповідачем анкета-заява не містила
Спираючись на розрахунок позивача, суд першої інстанції не звернув належної уваги на те, що розмір заборгованості за цим розрахунком не узгоджується з випискою з особового рахунку, у якій відображені суми витрачених позичальником коштів та внесених в рахунок погашення заборгованості
Так, з виписки з особового рахунку позичальника вбачається, що відповідач користувався кредитними коштами, частково їх погашаючи.
Крім того, співвідношення за тілом кредиту (4189 гривень 52 копійки) та процентами (54226 гривень 79 копійок) не відповідає дійсності.
Якщо взяти процентну ставку, наприклад 30 відсотків річних на 3 роки, то виходить наступний розрахунок: 4 189, 52 грн. /100*30% = 1256, 85 грн * 3 роки = 3 770,57 грн.
А позивач нарахував процентів за користування кредитом в 14 разів більше, ніж тіло кредиту (майже 1500%). Це з урахуванням того факту, що взагалі не мав право нараховувати проценти річних.
Також звертаємо увагу, що розрахунок заборгованості починається з _________ року, а позивач зазначає, що правовідносини виникли з 17.07.2008 року та не надає розрахунок заборгованості за вказаний період.
Відповідно по позовної заяви, позивач зазначає, що відповідач приєдналась до Правил надання банківських послуг в редакції 2008 року, оскільки заява датована 2008 року, на сайті undefined відсутня інформація про Правила надання банківських послуг в редакції 2011 року. Наявна інформація лише на 2012 рік.

Щодо заявлення відповідачем строку позовної давності безпосередньо у заяві перегляд заочного рішення.
У п. 73 постанови Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2018 року у справі № 200/11343/14-ц, зроблено висновок, що якщо суд першої інстанції, не повідомивши належно відповідача про час і місце розгляду справи, ухвалить по ній заочне рішення, відповідач вправі заявити про застосування позовної давності у заяві про перегляд такого рішення. У разі відмови суду першої інстанції у задоволенні цієї заяви відповідач може заявити про застосування позовної давності в апеляційній скарзі на заочне рішення суду першої інстанції.
Відповідно до ч. 4 ст. 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
З огляду на те, що заочне рішення прийнято судом без повідомлення сторін, відповідачем будь-яких документів своєчасно отримано не було, за таких обставин остання вважає за необхідне заявити про застосування строку позовної давності у заяві про перегляд заочного рішення.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 253, 256, 257, 266, 267, 1054, 1055 ЦК України, ч. 2, 3, 6 ст. 43, ч. 3 ст. 284, 285 ЦПК України, -
ПРОШУ:
1. Переглянути заочне рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 22.02.2018 року у справі № 760/11389/17;
2. Скасувати заочне рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 22.02.2018 року у справі № 760/11389/17 та призначити справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.
3. Застосувати строк позовної давності за вимогами Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» до ____на всю суму заборгованості.

Додатки:
1. Копія заяви для сторін.
2. Квитанція про сплату судового збору.

 

Пример решения суд с ПАТ “Приватбанк”, который мы выиграли.

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 ноября 2022 г. Киев

Соломенский районный суд г. Киева в составе:

председательствующего судьи Украинца В.В.

при секретаре Степановой Н.И.

рассмотрев по правилам упрощенного производства без уведомления участников дела гражданское дело по иску Акционерного общества Коммерческий банк «ПриватБанк» к ОСОБА_1 о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

АО КБ «ПриватБанк» обратилось в суд с указанным иском к ОСОБА_1 о взыскании задолженности.

Свои требования мотивировало тем, что согласно кредитному договору № б/н от 17 июля 2008 года, заключенному между ПАО КБ «ПриватБанк» и ОСОБА_1 , последний был выдан кредит в размере 29000 гривен в виде установленного кредитного лимита на платежную карту с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 30% в год на сумму остатка задолженности по кредиту с конечным сроком возврата, что соответствует сроку действия карты.

Ответчик подтвердила свое согласие на то, что подписанное заявление вместе с «Условиями и правилами предоставления банковских услуг» и «Тарифами банка», изложенными на банковском сайте www.privatbank.ua, составляет между ним и банком подтверждаемый договор о предоставлении банковских услуг. подписью заявлению.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору образовалась задолженность, которая на 31 мая 2017 года составляет 65577 гривен 13 копеек, из которых: 4189 гривен 52 копейки - задолженность по кредиту; 54226 гривен 79 копеек – задолженность по процентам за пользование кредитом; 3800 гривен – задолженность за пеней и комиссией; 250 гривен – штраф (фиксированная часть); 3110 гривен 82 копейки – штраф (процентная составляющая).

Просит суд принять решение, которым взыскать с ответчика 65 577 гривен 13 копеек по кредитному договору № б/н от 17 июля 2008 года.

По постановлению судьи Соломенского районного суда города Киева от 29 августа 2017 года открыто производство по делу.

Заочным решением Соломенского районного суда города Киева от 22 февраля 2018 года иск АО КБ «ПриватБанк» к ОСОБА_1 об удержании задолженности удовлетворен.

По постановлению Соломенского районного суда города Киева от 03 декабря 2021 заочное решение Соломенского районного суда города Киева от 22 февраля 2018 отменено, дело назначено к судебному разбирательству по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон.

Пример заявления о пересмотре заочного решения суда.

Ответчик отзыв на исковое заявление в установленный судом срок не подала.

Согласно ч. 8 ст. 178 ГПК Украины в случае непредоставления ответчиком отзыва в установленный судом срок без уважительных причин суд решает дело по имеющимся материалам.

Поскольку рассмотрение дела проходит в порядке упрощенного производства без уведомления участников дела, лица, участвующие в деле, не вызывались.

Исследовав материалы дела, проанализировав предоставленные доказательства, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что 17 июля 2008 года между АО КБ «Приватбанк» и ОСОБА_1 заключен кредитный договор б/н путем подписания анкеты-заявления о присоединении к Условиям и Правил предоставления банковских услуг в Приватбанке, в соответствии с которой банк открыл ответчику карточный счет.

Ответчик подтвердила свое согласие с тем, что подписанная анкета-заявление вместе с Условиями и правилами предоставления банковских услуг и Тарифами составляет между ней и банком договор о предоставлении банковских услуг, о чем свидетельствует подпись ответчика в заявлении (а.с. 8).

Из расчета задолженности усматривается, что истцом начислено 4189 гривен 52 копейки - задолженность по кредиту; 54226 гривен 79 копеек – задолженность по процентам за пользование кредитом; 3800 гривен – задолженность за пеней и комиссией; 250 гривен – штраф (фиксированная часть); 3110 гривен 82 копейки – штраф (процентная составляющая).

Согласно ч. 1 ст. 1054 ГК Украины по кредитному договору банк или другое финансовое учреждение (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется вернуть кредит и уплатить проценты.

Согласно ч. 1 ст. 207 ГК Украины сделка считается такой, которая совершена в письменной форме, если его содержание зафиксировано в одном или нескольких документах (в том числе электронных), в письмах, телеграммах, которыми обменялись стороны.

Сделка считается совершенной в письменной форме, если воля сторон выражена с помощью телетайпного, электронного или иного технического средства связи.

В ч. 2 настоящей статьи определено, что сделка считается совершенной в письменной форме, если она подписана ее стороной (сторонами).

Частями 1-3 ст. 633 ГК Украины определено, что публичным является договор, в котором одна сторона - предприниматель обязалась осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг каждому, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи , медицинское, гостиничное, банковское обслуживание и т.п.).

Условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, кроме тех, кому по закону предоставлены льготы.

Предприниматель не имеет права отдавать предпочтение одному потребителю перед другим по заключению публичного договора, если иное не установлено законом.

Согласно ч. 1 ст. 634 ГК Украины договором присоединения является договор, условия которого установлены одной из сторон в формулярах или других стандартных формах, который может быть заключен только путем присоединения другой стороны к предложенному договору в целом. Вторая сторона может предложить свои условия договора.

В подавляющем большинстве случаев применение конструкции договора присоединения его условия разрабатывает предприниматель (в данном случае АО КБ «ПриватБанк»).

Поскольку условия договоров присоединения разрабатываются банком, поэтому должны быть поняты всем потребителям и доведены до сведения, в связи с чем банк должен подтвердить, что на время заключения соответствующего договора действовали именно эти условия, а не другие. Поэтому, учитывая содержание статей 633, 634 ГК Украины, можно считать, что второй контрагент (потребитель услуг банка) только присоединяется к тем условиям, с которыми он ознакомлен.

Согласно статье 638 ГК Украины договор заключен, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям договора. Существенными условиями договора являются условия о предмете договора, условия, определенные законом как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, по которым по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ч. 2 ст. 1056-1 ГК Украины размер процентов, тип процентной ставки (фиксированная или изменяемая) и порядок их уплаты по кредитному договору определяются в договоре в зависимости от кредитного риска, предоставленного обеспечения, спроса и предложений, сложившихся на кредитном рынке, срока пользования кредитом, размера учетной ставки и других факторов на дату заключения договора

Частью 1 ст. 1048 ГК Украины определено, что заемодатель имеет право на получение от заемщика процентов от суммы ссуды, если иное не установлено договором или законом. Размер и порядок получения процентов устанавливаются договором. Если договором не установлен размер процентов, то их размер определяется на уровне учетной ставки Национального банка Украины.

В случае отсутствия другой договоренности сторон проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата ссуды.

Согласно ст. 549 ГК Украины неустойкой (штрафом, пеней) является денежная сумма или иное имущество, которое должник должен передать кредитору в случае нарушения должником обязательства.

Штрафом является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы невыполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.

Пенею является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

Частями 1, 2 ст. 551 ГК Украины определено, что предметом неустойки может быть денежная сумма, движимое и недвижимое имущество. Если предметом неустойки есть денежная сумма, ее размер устанавливается договором или актом гражданского законодательства.

Согласно ч. 1 ст. 1050 ГК Украины, если заемщик своевременно не вернул сумму займа, он обязан уплатить денежную сумму в соответствии со статьей 625 настоящего Кодекса.

Таким образом, при заключении договора кредитного договора проценты за пользование заемными средствами и неустойка делятся на установленные законом (размер и основания взыскания которых определяются актами законодательства) и договорные (размер и основания взыскания которых определяются сторонами в самом договоре).

Согласно частям 1-4 ст. 12 ГПК Украины гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.

Участники дела имеют равные права по осуществлению всех процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных законом.

Каждая сторона должна доказать обстоятельства, имеющие значение для дела и на которые она ссылается как основание своих требований или возражений, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом.

Каждая сторона несет риск наступления последствий, связанных с совершением или несовершением процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 13 ГПК Украины суд рассматривает дела не иначе как по обращению лица, поданному в соответствии с настоящим Кодексом, в пределах заявленных им требований и на основании доказательств, поданных участниками дела или истребованных судом в предусмотренных настоящим Кодексом случаях.

Частью 1 ст. 81 ГПК Украины определено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается на основание своих требований или возражений, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом.

Истец просит суд взыскать с ответчика 4189 гривен 52 копейки задолженности по кредиту.

Анкета-заявление о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в Приватбанке не содержит сведений, какую именно платежную карту банк открыл ответчику.

Согласно ч. 2 ст. 1054 ГК Украины к отношениям по кредитному договору применяются положения параграфа 1 настоящей главы, если иное не установлено этим параграфом и не вытекает из сущности кредитного договора.

Анкета-заявление не содержит сведений об оформлении ответчиком кредитного договора на условиях, оговоренных в иске.

Кроме того, истец не предоставил подписанных ответчиком Условий и Правил предоставления банковских услуг, Условий предоставления банковских услуг и Правил пользования платежной картой. Добавленный истцом извлечение из Условий и правил предоставления банковских услуг в редакции, действовавшей на момент заключения кредитного договора, также не содержит подписи ответчика.

Как усматривается из копии анкеты-заявления о присоединении к условиям и правилам предоставления банковских услуг, последняя не содержит каких-либо данных о сумме кредита, данных о выдаче кредитной карты, ее виде и сроке действия. Указанное анкета-заявление вообще не содержит никаких данных по избранию ответчиком банковских услуг, кроме личных данных и подписи ответчика.

В материалах дела отсутствуют другие надлежащие и допустимые доказательства, подтверждающие сумму предоставленного ответчику кредитного лимита и выдачу кредитной карты, в частности, истцом предоставлена суду выписка по счету ответчика.

АО КБ «ПриватБанк» не предоставлено доказательств на подтверждение выдачи ответчику кредитной карты и размера предоставленного ОСОБА_1 кредита, поэтому, соответственно, проверить размер начисленных суммы долга, процентов и штрафных санкций ответчику не возможно, так что доводы истца относительно размера начисленных сумм не подтверждены .

Предоставленный истцом расчет кредитной задолженности является бесспорным доказательством существования между сторонами договорных отношений и размера долга.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 27 марта 2020 г. по делу № 703/3063/18.

Законом обязанность доказывания возложена на участников дела.

При таких обстоятельствах требование о взыскании с ответчика 4189 гривен 52 копейки задолженности по кредиту удовлетворению не подлежит.

Истец также просит взыскать с ответчика 54226 гривен 79 копеек - задолженность по процентам за пользование кредитом; 3800 гривен – задолженность за пеней и комиссией; 250 гривен – штраф (фиксированная часть); 3110 гривен 82 копейки – штраф (процентная составляющая).

Банк, обосновывая право требования в этой части, ссылается на Выписку из Тарифов обслуживания кредитных карт «Универсальная» и Выписку из Условий и правил предоставления банковских услуг в ПриватБанке, как неотъемлемые части спорного договора.

Вместе с тем материалы дела не содержат подтверждений, что именно с этими документами ответчик была ознакомлена и согласилась с ними, подписывая Анкету-заявление от 17 июля 2008 года. А также нет подтверждения того, что указанные документы на момент получения ответчиком кредитных средств вообще содержали условия по уплате процентов, неустойки (пени, штрафов) и условия по конкретным размерам и порядку их начисления.

Распечатка с сайта истца надлежащим доказательством быть не может, поскольку это доказательство полностью зависит от волеизъявления и действий одной стороны (банка), которая может вносить и вносит соответствующие изменения в условия и правила потребительского кредитования, что подтверждено и в постановлении Верховного Суда Украины от 11 марта 2015 (производство № 6-16цс15) и не опровергнут истцом при рассмотрении указанного дела.

В данном случае также невозможно применить к указанным правоотношениям правила ч. 1 ст. 634 ГК Украины по содержанию которой - договором присоединения есть договор, условия которого установлены одной из сторон в формулярах или других стандартных формах, который может быть заключен только путем присоединения другой стороны к предложенному договору в целом, поскольку Условия и правила предоставления банковских услуг размещены на официальном сайте истца (www.privatbank.ua) неоднократно изменялись самим АО КБ «ПриватБанк» в период – с момента возникновения спорных правоотношений (17 июля 2008 года) до момента обращения в суд с указанным иском (29 июня 2017 года), то есть кредитор мог добавить к исковому заявлению документы в любых редакциях, наиболее благоприятные для удовлетворения иска.

При таких обстоятельствах отсутствие в Анкете-заявлении договоренности сторон об уплате процентов, пени и штрафов за несвоевременное погашение кредита, предоставленные банком документы в подтверждение начисления указанных санкций не могут расцениваться как стандартная (типичная) форма, установленная к заключенному с ответчиком кредитному договору, поскольку не подтверждают указанные обстоятельства.

Законом определено, что доказывание не может основываться на предположениях.

Обоснование наличия обстоятельств должно осуществляться с помощью надлежащих, допустимых и достоверных доказательств, а не предположений, что и будет соответствовать установленному статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 принципа справедливости рассмотрения дела судом.

Предоставленные истцом Правила предоставления банковских услуг в ПриватБанке, учитывая их изменяющийся характер, нельзя считать составной частью кредитного договора и в отношении каких-либо других установленных ими новых условий и правил или возможности использования банком дополнительных мер, увеличивающих стоимость кредита или относительно прямой указания об увеличении прав и обязанностей каждой из сторон, если они не подписаны и не признаются заемщиком, а также, если эти условия прямо не предусмотрены, как в данном случае - в анкете-заявлении заемщика, непосредственно подписанного последним и только этот факт может свидетельствовать о принятии заемщиком предложенных ему условий и присоединении в качестве второй стороны к предложенному договору.

Таким образом, отсутствуют основания полагать, что стороны оговорили в письменном виде цену договора, установленную в форме уплаты процентов за пользование кредитными средствами, а также ответственность в виде неустойки (пени, штрафов) за нарушение сроков выполнения договорных обязательств.

Требований о взыскании процентов за пользование заемными средствами и других сумм за просрочку выполнения денежного обязательства, на основании и в размерах установленных актами законодательства, в частности статьями 625, 1048 ГК Украины истец не предъявил.

Свобода договора является одним из общих принципов гражданского законодательства, что предусмотрено в п. 3 ч. 1 ст. 3 ГКУ.

Одним из основополагающих принципов гражданского судопроизводства есть справедливость, добросовестность и разумность, что предусмотрено в п. 6 ч. 1 ст. 3 ГКУ.

То есть действия участников гражданских правоотношений должны соответствовать определенному стандарту поведения и характеризоваться честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны или сторон договора.

В частях 1, 3 ст. 509 ГК Украины указано, что обязательством является правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие (в том числе уплатить деньги), а кредитор имеет право требовать от должника выполнения его обязанности. связи. Обязательство должно основываться на принципах добросовестности, разумности и справедливости.

В данном случае договорные правоотношения возникли между банком и физическим лицом – потребителем банковских услуг (ч. 1 ст. 11 Закона Украины «О защите прав потребителей»).

Согласно п. 22 ч. 1 ст. 1 этого закона потребитель - физическое лицо, приобретающее, заказывающее, использующее или намеренное приобрести или заказать продукцию для личных нужд, непосредственно не связанных с предпринимательской деятельностью или исполнением обязанностей наемного работника.

В п. 19 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», принятые 09 апреля 1985 г. № 39/248 на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН указано, что потребители должны быть защищены от таких контрактных злоупотреблений, как одно контракты, исключение основных прав в контрактах и незаконные условия кредитования продавцами.

Конституционный Суд Украины в решении по делу по конституционному обращению гражданина ОСОБА_2 относительно официального толкования положений второго предложения преамбулы Закона Украины от 22 ноября 1996 года № 543/96-В «Об ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств» от 11 июля 2013 г. № 1-12/2013 отметил, что с учетом предписаний ч. 4 ст.42 Конституции Украины участие в договоре потребителя как слабой стороны, подлежащей особой правовой защите в соответствующих правоотношениях, сужает действие принципа равенства участников гражданско-правовых отношений и свободы договора , в частности, в договорах о предоставлении потребительского кредита.

С учетом основных принципов гражданского законодательства и необходимости особой защиты потребителя в кредитных правоотношениях, суд считает, что рядовой потребитель банковских услуг с учетом обычного уровня образования и правовой осведомленности, не может эффективно осуществить свои права быть проинформированным об условиях кредитования по конкретному кредитному договору, заключенному в виде заявления о предоставлении кредита и Условий и правил предоставления банковских услуг, поскольку Условия и правила предоставления банковских услуг это значительный по объему документ, который касается всех аспектов предоставления банковских услуг и требует как значительного времени, так и соответствующей профессиональной подготовки для понимания этих правил. больше соотносительно с конкретным видом кредитного контракта.

Поэтому отсутствуют основания считать, что при заключении договора с ответчиком АО КБ «ПриватБанк» сдержали требования, предусмотренные ч. 2 ст. 11 Закона Украины "О защите прав потребителей" об уведомлении потребителя об условиях кредитования и согласования с потребителем именно тех условий, о которых считал согласованными банк.

Непосредственно заключенный между сторонами кредитный договор от 17 июля 2008 года в виде заявления-анкеты, подписанного сторонами, не содержит срока возврата кредита (пользование им).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 03 июля 2019 г. по делу № 342/180/17.

Учитывая приведенное, в удовлетворении следует отказать.

Руководствуясь статьями 207, 526, 530, 549, 610, 633, 634, 638, 1054 ГКУ, статьями 3, 4, 10, 13, 76-82, 89, 133-142, 26 , 272, 273 ГПК Украины, суд,

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении Акционерного общества Коммерческий банк «ПриватБанк» (г. Киев, ул. Грушевского, 1Д ЕГРПОУ 14360570) к ОСОБА_1 ( АДРЕС_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) о взыскании задолженности.

 

Суд может отказать monobank в возврате кредита только если у заемщика имеются законные основания для отказа в выплате. Как правило, такие основания могут быть связаны с нарушением правил предоставления кредита или наличием доказательств о том, что заемщик не выполнил свои обязательства перед банком.

Однако, если заемщик выполнил все условия кредитного договора и вовремя погашал кредит, то суд не может отказать в возврате кредита. Если монобанк отказывает в возврате кредита, несмотря на выполнение заемщиком своих обязательств, то заемщик может обратиться в суд с иском о защите своих прав.

При обращении в суд заемщик должен подготовить соответствующие доказательства своих прав и обязательств. Кроме того, он должен предоставить все необходимые документы, которые могут подтвердить его правомерные действия. Это могут быть, например, договор кредита, квитанции об оплате и другие документы, которые свидетельствуют о том, что заемщик вовремя и полностью выполнил свои обязательства.

Если суд признает, что монобанк должен вернуть кредит заемщику, то банк будет обязан выполнить это решение в установленный срок. В случае неисполнения решения суда заемщик может обратиться в судебную приставную службу для принудительного взыскания долга.