Актуальна судова практика з приводу регістраційних дій

СПОСОБИ ЗАХИСТУ

НАЛЕЖНИМ СПОСОБОМ ЗАХИСТУ ПРАВА АБО ІНТЕРЕСУ Є НЕ СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ, А СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ ПРО ПРОВЕДЕНУ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Постанова ВП ВС від 20.11.2019 № 802/3/18-а (11-474апп19):ЗА НАЯВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ПЕВНОЮ ОСОБОЮ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦЕ Ж МАЙНО ЗА ІНШОЮ ОСОБОЮ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНА ЗА ЗГОДОЮ ЦІЄЇ ОСОБИ АБО ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ, ЩО НАБРАЛО ЗАКОННОЇ СИЛИ, ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО.
САМА СОБОЮ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ПЕВНОЮ ОСОБОЮ НЕ Є БЕЗСПІРНИМ ПІДТВЕРДЖЕННЯМ НАЯВНОСТІ В ЦІЄЇ ОСОБИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, АЛЕ СТВОРЮЄ СПРОСТОВУВАНУ ПРЕЗУМПЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТАКОЇ ОСОБИ.
РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО, ТАКЕ РІШЕННЯ НЕ СТВОРЮЄ ЖОДНИХ ЮРИДИЧНИХ НАСЛІДКІВ, А ТОМУ НЕ МОЖЕ ПОРУШИТИ БУДЬ-ЧИЇХ ПРАВ.
Постанова ВП ВС від 12.03.2019 № 911/3594/17 (12-234гс18):

Mayorov V1

РЕЄСТРАЦІЙНІ ВИМОГИ У ВІНДИКАЦІЙНИХ СПОРАХ

РІШЕННЯ СУБ`ЄКТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ІЗ ВНЕСЕННЯМ ВІДПОВІДНОГО ЗАПИСУ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ВИЧЕРПУЄ СВОЮ ДІЮ. А ТОМУ ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ТАКОГО ЗАПИСУ СКАСУВАННЯ ЗАЗНАЧЕНОГО РІШЕННЯ НЕ МОЖЕ БУТИ НАЛЕЖНИМ СПОСОБОМ ЗАХИСТУ ПРАВА АБО ІНТЕРЕСУ ПОЗИВАЧА.
ЗА ПЕВНИХ УМОВ ТАКИМ НАЛЕЖНИМ СПОСОБОМ МОЖЕ БУТИ СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ ПРО ПРОВЕДЕНУ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА.
ПРОТЕ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗАЯВЛЕНА ВИМОГА ПРО ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА З ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВОЛОДІННЯ, СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ ПРО ПРОВЕДЕНУ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ТАКОЖ НЕ Є НАЛЕЖНИМ СПОСОБОМ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОЗИВАЧА.
Постанова ВП ВС від 29.05.2019 № 367/2022/15-ц (14-376цс18):

ВИМОГИ ПРО СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ПОВ`ЯЗАНІ З УХВАЛЕННЯМ РІШЕННЯ ПО СУТІ СПОРУ ЩОДО ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА.
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ПОЗИВАЧ БУВ ЗАЯВНИКОМ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ОСКАРЖУВАНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ ЩОДО ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ ТА ЧИ ЦІ ДІЇ ВЧИНЕНІ ЗА ЗАЯВОЮ ІНШОЇ ОСОБИ, ТАКИЙ СПІР Є СПОРОМ ПРО ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО.
ВІДНЕСЕННЯ ВКАЗАНОЇ СПРАВИ ДО КАТЕГОРІЇ ЦИВІЛЬНИХ НЕ ЗАЛЕЖИТЬ І ВІД ТОГО, ЧИ ЗДІЙСНЕНО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ НА МАЙНО З ДОТРИМАННЯМ ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРАТОРОМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЧИ ЗАЯВЛЯЮТЬСЯ РАЗОМ З ВИМОГАМИ ПРО СКАСУВАННЯ ОСПОРЮВАНОГО РІШЕННЯ, ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СКАСУВАТИ ЗАПИС У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ, ТАКОЖ ВИМОГИ ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ ПРАВОЧИНІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ПРИЙНЯТО ОСПОРЮВАНЕ РІШЕННЯ.
Постанова ВП ВС від 15.05.2019 № 522/7636/14-ц (14-636цс18):

ВИРІШУЮЧИ СПОРИ ЩОДО ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА СУД НЕ МОЖЕ ЗАЛИШИТИ БЕЗ УВАГИ ТОЙ ФАКТ, ЩО ВЛАСНИКАМИ СПІРНОГО МАЙНА / ЙОГО ЧАСТКИ БУЛИ / Є ПЕВНІ ОСОБИ, І ЩО БЕЗ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОПЕРЕДНІХ ВЛАСНИКІВ ВИКОНАТИ ТАКЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ БУДЕ НЕМОЖЛИВО
Постанова ВП ВС від 27.11.2018 № 820/3534/17 (11-870апп18):

ДЛЯ ВИТРЕБУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕ Є НЕОБХІДНИМ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ДЕРЖАВНОГО АКТА НА ПРАВО НА ЗЕМЛЮ, ЯКИЙ СУПЕРЕЧИТЬ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.
ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗАПИСУ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗА ПОЗИВАЧЕМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ЗАРЕЄСТРОВАНЕ У ЦЬОМУ РЕЄСТРІ ЗА ВІДПОВІДАЧЕМ, Є РІШЕННЯ СУДУ ПРО ВИТРЕБУВАННЯ З НЕЗАКОННОГО ВОЛОДІННЯ ВІДПОВІДАЧА НЕРУХОМОГО МАЙНА.
ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ВЛАСНИКОМ НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИМОГИ ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ, ЗАПИСІВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦЕ МАЙНО ЗА НЕЗАКОННИМ ВОЛОДІЛЬЦЕМ НЕ Є НЕОБХІДНИМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЙОГО ПРАВА.
Постанова ВП ВС від 14.11.2018 № 183/1617/16 (14-208цс18):

РЕЄСТРАЦІЙНІ ВИМОГИ У ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРАХ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НАПИС НА ДОГОВОРІ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Є ПОХІДНИМ ВІД ЗАПИСУ У КНИЗІ ЗАПИСІВ. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР НЕ НАДІЛЕНИЙ ПРАВОМ ПРОСТАВИТИ ТАКИЙ НАПИС, ПОКИ НЕ ЗРОБИВ ВІДПОВІДНИЙ ЗАПИС У КНИЗІ ЗАПИСІВ ЗА ПЕВНИМ НОМЕРОМ

ДО 02 ТРАВНЯ 2009 РОКУ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУВАВ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ НАБУТТЯ ВЛАСНИКОМ ТАКОГО ПРАВА, ВИСТУПАВ ВИКЛЮЧНО ДЕРЖАВНИЙ АКТ. ДО ТРАВНЯ 2009 РОКУ ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АКТА У РАЗІ ПЕРЕХОДУ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ДО НОВОГО ВЛАСНИКА БУЛО ОБОВ'ЯЗКОВИМ
Постанова ВП ВС від 13.11.2019 № 755/9215/15-ц (14-382цс19):

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР У ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, ЗОКРЕМА, ВСТАНОВЛЮЄ ВІДСУТНІСТЬ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ ЗАЯВЛЕНИМИ ТА ВЖЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИМИ РЕЧОВИМИ ПРАВАМИ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕННЯМИ; ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ, ЩО ВИНИКЛИ В УСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРЯДКУ ДО 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ, ЗАПИТУЄ ВІД ОРГАНІВ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРОВОДИЛИ ОФОРМЛЕННЯ ТА/АБО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ, ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ ДЛЯ ТАКОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ДОСТУПУ ДО ВІДПОВІДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ДОКУМЕНТІВ ТА/АБО У РАЗІ, ЯКЩО ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ НЕ БУЛИ ПОДАНІ ЗАЯВНИКОМ
Постанова ВП ВС від 02.10.2019 № 587/2331/16-ц (14-411цс19):

НЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРАТОРОМ ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНИХ ПРАВ І ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА, ВІДСУТНОСТІ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ ЗАЯВЛЕНИМИ ТА ВЖЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИМИ ПРАВАМИ, ПРИЗВЕЛО ДО ПРИЙНЯТТЯ ПОМИЛКОВИХ РІШЕНЬ, ЯКИМИ ПОРУШЕНО ПРАВА ОСОБИ ЗА УКЛАДЕНИМ РАНІШЕ ТА ЧИННИМ ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ
Постанова ВП ВС від 07.08.2019 № 193/11/17 (14-342цс19):

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО Є ЛИШЕ ВИЗНАННЯМ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯМ ДЕРЖАВОЮ ФАКТУ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ТОМУ ПІДСТАВ ДЛЯ СКАСУВАННЯ ЦІЄЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗДІЙСНЕНОЇ ПО ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОМУ ДО 01.01.2013 ТА НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ У ВСТАНОВЛЕНОМУ НА ТОЙ ЧАС ПОРЯДКУ, НЕМАЄ
Постанова ВП ВС від 05.06.2019 № 392/1829/17 (14-173цс19):

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ, ЯКЕ ВИНИКЛО ТА ІСНУЄ В ПОЗИВАЧА НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ З ОДНИМ ІЗ ВІДПОВІДАЧІВ ПОРУШУЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЦІЄЇ Ж ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ІНРШОЮ ОСОБОЮ, І ТАКЕ ПРАВО ПІДЛЯГАЄ ЗАХИСТОВІ ШЛЯХОМ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ДОГОВОРУ ТА СКАСУВАННЯ ЙОГО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Постанова ВП ВС від 20.03.2019 № 587/2110/16-ц (14-25цс19):


ВИЗНАННЯ ПРОТИПРАВНИМИ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ, ЗГІДНО З ЯКИМИ ПРОВЕДЕНО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗА ТРЕТЬОЇ ОСОБОЮ У СПРАВІ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Постанова ВП ВС від 16.01.2019 № 823/1498/17 (11-1133апп18):

ЗВЕРТАЮЧИСЬ З ЦИМ ПОЗОВОМ, ПОЗИВАЧ ШЛЯХОМ ВИЗНАННЯ ПРОТИПРАВНИМИ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ЩОДО ВИЗНАННЯ ПРОТИПРАВНИМ ТА СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ ТА ОБТЯЖЕНЬ, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ЗДІЙСНЕНА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ,, ФАКТИЧНО МАЄ НАМІР В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ВИЗНАТИ НЕДІЙСНИМИ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ, УКЛАДЕНІ З ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ У СПРАВІ
Постанова ВП ВС від 12.12.2018 по справі № 821/409/17 (К/9901/44236/18):