Закриття кредиту перед колекторами (фінансовий поручитель)

Якщо ви фінансовий поручитель по кредитному договору, який був укладений с банком, а потім право вимоги по кредиту викупили колектори, зокрема Вердикт-Капітал, ви можете домовитись про виплату відступних з припиненням договору фінансової поруки. В цій статті приводимо зразок додаткової угоди про припинення основного договору поруки.

Якщо ви позичальник, ви можете домовитись з колекторами шляхом укладення договору факторингу (купівля кредиту), або договору припинення зобов’язання. В деяких випадках, колектори пропонують гарантійний лист замість укладення вищезазначених договорів, але з точки зору закону, гарантійний лист нічого не гарантує.

Наші послуги полягають у закриття будь-яких кредитів, в тому числі тих, які купили колектори. Це наша основна спеціалізація. Ми знаємо всі юридичні нюанси закриття кредитів перед колекторами. Для консультації – звертайтесь за телефоном 063-595-87-10

 

ДОДАТКОВА УГОДА №__________
ДО ДОГОВОРУ ПОРУКИ №_________________ року.

м. Київ «__»__________2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», яке є юридичною особою, належним чином створеною та зареєстрованою за законодавством України, яке є резидентом України, податковий номер 36799749, зареєстрована за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5Б (надалі за текстом – «Кредитор»), в особі Генерального Директора Ткаченко Наталії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Громадянин (-ка) України – _________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, в (надалі за текстом – «Поручитель»),з іншої сторони,

надалі за текстом разом іменуються – Сторони, а кожен окремо також – Сторона, уклали цю додаткову угоду до Договору поруки №¬¬¬¬ ______________ від ____________ року, надалі за текстом – «Договір», про наступне:

1. Кредитор і Поручитель за договором поруки № __________ від __________ року, право вимоги за яким належить Кредитору на підставі Договору відступлення прав вимоги за договорами __________ від __________. дійшли згоди припинити Договір поруки № ________ від _______ року укладений між Кредитором та Поручителем (надалі іменується "Договір") з __________ року, за умови сплати _____грн. у строк до 31.087.2019 року.
2. У разі невиконання Поручителем своїх зобов’язань у відповідності до п. 1 цієї угоди, у тому числі не повного чи несвоєчасного виконання, ця додаткова угода вважається Сторонами нікчемною.
3. Ця угода є невід’ємною частиною Договору.
4. Сторони підтверджують, що не мають будь-яких майнових та грошових претензій одна до одної з приводу виконання умов Договору поруки _________ від ____________.
5. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін.
6. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

КРЕДИТОР

ПОРУЧИТЕЛЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ»

Генеральний Директор

 pistol

vechera final

 

Закриття кредиту перед колекторами в Україні може бути складним процесом, тому нижче наведено крок за кроком інструкції для допомоги вам у цьому процесі.

Крок 1: Перевірте свій борг

Перш за все, вам потрібно перевірити свій борг та визначити, на якому етапі він перебуває. Якщо ви не маєте офіційного повідомлення про заборгованість, зверніться до банку, щоб отримати повну інформацію про борг.

Крок 2: Визначте свої можливості оплати

Після отримання повної інформації про борг, вам потрібно визначити свої можливості оплати. Розгляньте свій бюджет та визначте, скільки ви можете приділити щомісяця на оплату боргу. Якщо ви не можете платити повну суму боргу, зверніться до банку, щоб домовитися про план розстрочки платежів або зниження відсоткової ставки.

Крок 3: Зв'яжіться з колекторами

Якщо ваш борг перейшов до колекторів, зв'яжіться з ними, щоб домовитися про план оплати. Вони можуть пропонувати плани розстрочки або зниження суми боргу. Пам'ятайте, що колектори можуть домагатися від вас повної суми боргу, тому будьте готові до переговорів.

Крок 4: Укладіть договір

Після визначення плану оплати, укладіть договір з колекторами. Договір повинен містити всі умови плану оплати, такі як суми, терміни, відсоткові ставки і т. д. Перевірте умови договору, перш ніж підписувати його.

Крок 5: Виконуйте умови договору

Після укладення договору, вам потрібно виконувати умови договору. Платіть за узгодженим графіком, щоб уникнути штрафних санкцій та подовжень терміну сплати боргу. Якщо ви стикаєтеся з фінансовими проблемами, зв'яжіться з колекторами та домовтеся про зміни в плані оплати.

Крок 6: Перевірте свій кредитний рейтинг

Після повної сплати боргу перевірте свій кредитний рейтинг. Борги та прострочені платежі можуть впливати на ваш кредитний рейтинг, тому перевірте, щоб переконатися, що він відображає вашу фактичну кредитну історію.

Висновок:

Закриття кредиту перед колекторами в Україні може бути складним процесом, але він може бути успішним, якщо ви дієте відповідально та згідно з умовами договору. Переконайтеся, що ви розумієте умови плану оплати та укладеного договору, визначте свої можливості оплати та стежте за своїм кредитним рейтингом. Якщо виникають проблеми, зв'яжіться з колекторами, щоб домовитися про зміни в плані оплати та уникнути подовжень терміну сплати боргу.