Як оскаржити виконавчий напис та припинити виконавче провадження?

Ви дізнаєтесь, як правильно скасувати виконавчий напис через суд та зупинити виконавче провадження.

Стандартна ситуація! Позичальник випадково дізнається, що його рахунки та майно арештоване, авто оголошено в розшук, відкрито виконавче провадження, а сам позичальник ніяких повісток з суду не отримував. Це типова ситуація, яка означає, що банк вчинив виконавчий напис та відкрив виконавче провадження.
 
Особливість виконавчого напису полягає в тому, що для арешту майна та відкриття виконавчого провадження не потрібно рішення суду. Укрсоцбанк, Альфа-банк, Приватбанк, коллектори та ПУМБ – це ті банки, які масово використовують виконавчі написи для стягнення коштів.

 Що треба робити, щоб оскаржити виконавчий напис нотаріуса:


По-перше, вам потрібно звернутись до державного або приватного виконавця та ознайомитись з виконавчим провадженням (зробити фото справи). Ознайомлення з виконавчим провадженням – це ваше право і ніхто не може заборонити це зробити. Для оскарження виконавчого напису через суд, а також визначення підстав для оскарження, потрібен сам виконавчий напис та кредитний договір або іпотечний договір. У виконавчому напису буде вся необхідна інформація для оскарження.
 
Для того, щоб зупинити виконавче провадження при оскарженні напису, вам потрібно постанова про відкриття виконавчого провадження та постанова про накладення арешту на майно.
 
Як правило, державні виконавці приймають в середу з 15:00-18:00 та в п'ятницю з 9:00-13:00. У приватних виконавців часи приймання різні, як правило, потрібно подзвонити та дізнатись часи приймання.
 
Після того, як ви зібрали необхідні документи, переходити до наступного етапу.
 
Підготовка позову про оскарження виконавчого напису нотаріуса та заяви про зупинення стягнення.
 
Підстави для скасування виконавчого напису нотаріуса на кредитному договорі можуть бути різні, наприклад:
1. Невірний розрахунок кредитної заборгованості;
2. Виконавчий напис на курсову різниця по кредитному договору;
3. Наявність судового процесу на момент вчинення виконавчого напису;
4. Нарахування боргу більше, ніж було встановлено судом;
5. Вчинення виконавчого напису після 22.02.2017 року;
6. Наявність вимоги (претензії) про дострокове стягнення кредитних коштів;
7. Наявність позовної давності по кредитному договору;
8. Виконавчий напис після рішення суду.


 
Зверніть увагу, що є виконавчий напис по кредитному договору (Приватбанк, ПУМБ, Укрсоцбанк та Альфа-банк) та виконавчий напис по договору іпотеки (Укрсоцбанк, Альфа-банк). В залежності від виду виконавчого напису буде відповідна підсудність.
 
Позовна заява про визнання виконавчого напису таким, який не підлягає виконанню подається разом з заявою про зупинення виконавчого провадження. Суд розглядає заяву та виносить ухвалу про зупинення стягнення на підставі виконавчого напису. Таку ухвалу ви направляєте у виконавчу службу, а приватний виконавець виносить постанову про зупинення провадження.
 
Крім вказаних документів, необхідно подати клопотання про витребування документів у нотаріуса, які подавав банк для вчинення виконавчого напису – для суду це обов’язкова умова.

 Оскарження виконавчого напису відбувається за місцем вчинення або за місцем знаходження майна.


 
Якщо у вас виконавчий напис після рішення суду, в цьому випадку необхідно подати в суд додаткові матеріали з судової справи (позов, розрахунок заборгованості по кредиту та вимогу про дострокове повернення кредиту).
 
Якщо ви отримали рішення суду про скасування виконавчого напису, його необхідно направити приватному виконавцю, в свою чергу, приватний виконавець закриває виконавче провадження, знімає арешти, повертає майно та грошові кошти, та скасовує виконавчий збір або винагороду.
 
Наші адвокати по кредиту пропонують такі варіанти юридичної консультації та співпраці:
 
1. Ми готуємо вам позовну заяву, заяву про зупинення виконавчого напису, клопотання про витребування документів та інструкцію. Такий варіант доцільний, коли ми бачимо 2 та більше підстав для скасування виконавчого напису нотаріуса. Вказаний варіант підходить для карткових кредитів (Приватбанк, Укрсоцбанк). В цьому випадку, вам достатньо правильно складених документів та не має необхідності повноцінно наймати адвоката по кредитам. В деяких випадках, коли ми впевнені у виграші, ми готуємо клопотання про розгляд справи без присутності позивача.
 
2. Ми готуємо всі документи, надаємо інструкцію позичальнику та беремо участь в головному засіданні суду, коли суд буде розглядати по суті. Суть такого представництва полягає в тому, що нам необхідно проаналізувати документи, які необхідно витребувати через суд та акцентувати суд на певні моменти, які склались в судовій практиці.
 
3. Повноцінне представництво та надання юридичних послуг в особливо складних випадках.
Примірник заяви для ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження.


ЗРАЗОК ДОКУМЕНТУ
Начальнику відділу
____________________________
Позичальник ПІБ___________________
адреса_________________
телефон_______________
ЗАЯВА
Прошу надати можливість ознайомитись з матеріалами виконавчого провадження відкритого банком на підставі вчиненого виконавчого напису нотаріуса по кредитному договору про стягнення з ______________________________________
________ _________
(дата) (підпис)

 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!

063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

 

ДОГОВІР
ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА
Кредитним договором №___ від 11 вересня 2007 р.

м. Київ «18» травня 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЛ.ЕН.ГРУП», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи ФК № 900, в особі ___, який діє на підставі довіреності б/н, зареєстрованої у реєстрі за №2047 від «03» вересня 2020 р., посвідченої Чуловським В.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (надалі іменується «Первісний кредитор»), з однієї сторони, і

Гр. України ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. ___ (далі - «Новий кредитор»), з другої сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а окремо - «Сторона», керуючись ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про відступлення права вимоги (надалі - «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Первісний кредитор передає, а Новий кредитор набуває права вимоги та інші права, що належать Первісному кредитору на момент переходу права вимоги на підставі Кредитного договору №___р., з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, укладеного між Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк» (що на підставі Договору відступлення права вимоги від «18» травня 2021 р. укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «___», ТОВ «ФК «___» набуло статус кредитора) та гр. України – ___ (РНОКПП – 2594705025), (надалі - «Основний договір»).
1.2. За цим Договором Новий кредитор одержує права (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов'язань відповідно до Основного договору в сумі 8`384`214,49 (вісім мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі двісті чотирнадцять) гривень 49 копійок з яких:
- 3`287`289,55 (три мільйона двісті вісімдесят сім тисяч двісті вісімдесят дев’ять) гривень 55 копійок – сума основного боргу;
– 5`096`924,94 (п’ять мільйонів дев’яносто шість тисяч дев’ятсот двадцять чотири) гривні 94 копійки – сума нарахованих та не сплачених відсотків;
1.3. Відступлення права вимоги за договором, вказаним в пункті 1.1 цього Договору здійснюється в повному обсязі та на умовах, які існуватимуть на момент переходу права вимоги. Новий кредитор не має права нарахування процентів за користування коштами в майбутньому, права стягнення та нарахування пені, комісійної винагороди інших платежів, встановлених умовами Основного договору та чинним законодавством України.
1.4. Права, що визначені Основним договором, з урахуванням положень п. 1.2, 1.3. цього Договору, переходять до Нового кредитора в день повної оплати по цьому Договору, згідно п. 2.1., 2.2.
1.5. Відступлення права вимоги згідно з цим Договором не тягне за собою ніяких змін умов Основного договору.
1.6. Первісний кредитор підтверджує, що інформація, надана Новому кредитору є повною, виключно правдивою і відповідає дійсності.
1.7. Первісний Кредитор гарантує Новому кредитору, що він належним чином зареєстрований та діє за законами України, має повноваження та законне право укладати цей Договір.

2. Ціна Договору
2.1. Відступлення права вимоги здійснюється на платній основі та становить 6`500,00 (Шість тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок, які сплачуються Новим кредитором на користь Первісного кредитора шляхом внесення на рахунок IBAN: ___ в АТ «АЛЬФА–БАНК», МФО 300346, код ЄДРПОУ 41240530.
2.2. Ціна відступлення в сумі, яка вказана в п. 2.1. цього Договору має бути сплачена Новим кредитором в день укладання цього Договору.

3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Первісний кредитор зобов'язаний сповістити Боржника про відступлення права вимоги за цим Договором шляхом направлення йому письмового повідомлення в п’ятиденний строк від дати сплати ціни відступлення права вимоги вказаному в п.2.1. цього Договору в повному обсязі.
3.2. Первісний кредитор повинен надати Новому кредитору докази належного повідомлення Боржника стосовно укладення договорів відступлення права вимоги протягом 5 (п’яти) календарних дні з моменту одержання поштового повідомлення адресату, а у випадку неотримання Боржником поштового відправлення, Первісний кредитор передає Новому кредитору копію повідомлень разом із документами, що підтверджують його надіслання.
3.3.З моменту здійснення повного розрахунку по сплаті ціни відступлення в порядку та розмірі, який визначений п. 2.1., 2.2. цього Договору, Первісний кредитор разом з цим договором передає Новому кредитору усі наявні оригінали та копії документів які стосуються Основного договору.
3.4. З моменту здійснення повного розрахунку по сплаті ціни відступлення в порядку та розмірі, який визначений п. 2.1., 2.2. цього Договору, Первісний кредитор вибуває із будь-яких правовідносин, які склалися між ним (Первісним кредитором) та Боржником.

4. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
4.1. Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством.
4.2.Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданих йому вимог, але не відповідає за невиконання цих вимог Боржником.

5. Строк дії Договору та інші умови
5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печаткою Сторони і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
5.2.У разі невиконання Новим кредитором умов п. 2.1., 2.2., в повному обсязі, цей Договір припиняє свою дію та втрачає силу без укладання будь-яких додаткових угод або повідомлення Сторін на наступний день після спливу строку сплати ціни відступлення.
5.3. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
5.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
5.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.
5.6.Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

ПЕРВІСНИЙ КРЕДИТОР: НОВИЙ КРЕДИТОР:
ТОВ «___»

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 10

код ЄДРПОУ 41240530
IBAN: UA523003460000026500023885401
в АТ «АЛЬФА–БАНК», МФО 300346

Свідоцтво про державну реєстрацію фінансової установи ___
є платником податку на прибуток на загальних підставах, не платник ПДВ.

 

______________________ Плискевич А.Г. ___
паспорт № ___
реєстраційний номер облікової картки платника податків ___
зареєстрована за адресою: м. ___

 

Гр. України _________________ ___