Закриття кредиту з колекторами Глобал спліт (зразок договору)

В 2020-2021 році, колектори почали робити незаконні виконавчі написи нотаріуса та стягувати кредитну заборгованість через приватних виконавців. Особливість (порядок стягнення за виконавчим написом), полягає в том, що колектори їх роблять без повідомлення сторін, після того відкривають виконавчі провадження, арештовують майно та забирають заставне майно для продажу на публічних торгах (СЕТАМ).


Якщо ваше майно (авто) продають з публічних торгів на підставі виконавчого напису нотаріусу, або так само продають квартиру, яка не в іпотеці, ви можете оскаржити виконавчий напис та зупинити публічні торги.

Як зупинити публічні торги, які проводяться на підставі виконавчого напису

Відповідно до законодавства, якщо позичальник подає в суд на колекторів (наприклад, Фінфорс, Сіті Голд, Веста та Вердикт капітал, Світ Фінансів), разом з позовною заявою подається заява про зупинення виконавчих дій. Як правило, суд виносить ухвалу на протязі тижні та зупиняє виконавче провадження. Після того, ви забираєте ухвалу суду та відправляєте її до приватного виконавця, який зупиняє провадження та зупиняє публічні торги. Саме така процедура. Не потрібно ухвалу про зупинення виконавчих дій відправляти безпосередньо до СЕТАМ – це процесуальна помилка, яку дуже часто роблять позичальники.

Mayorov advokat

Виконавчий напис нотаріуса МФО та колектори - «Финмарк», «Инвест-Кредо», «Фактор плюс», «Финтайм», «ФК Довіра та гарантія», «Горизонт», «Вердикт-Капитал», «Веста», «Укрфинасгруп», «Финрайт», «Кредит-капитал», «Укрборг», «Росвен» ТОВ «Укрдебт плюс». Вказані колектори порушують строк давності для вчинення виконавчого напису!

Виконавчий напис нотаріуса ціна в 2021: судовий збір за подання позовної заяви про скасування виконавчого напису нотаріуса становить 905 грн. Судовий збір за заяву про зупинення виконавчих дій становить 454 грн.

Як домовитись з колекторами консультація адвокат Київ

 

 

 

Зразок договору про врегулювання заборгованості. Особливість полягає в том, що колектори забрали два заставні авто та виставили їх на аукціон. Ми домовились про часткове погашення заборгованості та повернення авто клієнту на підставі цього договору. Особливість цього договору полягає в том, що колектори перевели борг по курсу 8 грн/дол. та погасили заборгованості таким чином, щоб не було податку з доходів фізичних осіб на прощений кредит.

Договір про врегулювання заборгованості
за КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ № __ від 21.08.2007 р.
та № __від 10.01.2008 р.

м. Київ 13.01.2021 року

Сторона 1: ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ» (надалі – Кредитор), код ЄДРПОУ 41904846, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 5-Б, оф. 5, в особі Генерального директора Балашова Віталія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та
Сторона 2: __ (надалі - Позичальник), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків - 2797712091, яка мешкає за адресою: 04213, м.Київ , __, з іншої сторони, разом «Сторони», підтверджуючи свої зобов’язання за Кредитними договорами з фізичною особою № __від 21.08.2007 р. та № __від 10.01.2008 р. (надалі – Кредитні договори), керуючись взаємною згодою та чинним законодавством України, уклали цей Договір про врегулювання заборгованості за Кредитними договорами з фізичною особою №__від 10.01.2008 р. (надалі – Договір) про наступне:
1. Визначення термінів

1.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1 Договір Договір про врегулювання заборгованості за Кредитними договорами з фізичною особою №__-А від 21.08.2007 р. та № __від 10.01.2008 р. укладений між Кредитором та Позичальником, а також всі додатки, доповнення та додаткові угоди до нього і будь-які інші документи, пов’язані з виконанням даного Договору, які є невід’ємною частиною Договору та складають одне ціле.
2 Кредитний договір Кредитні договора з фізичною особою №__-А від 21.08.2007 р. та № __А від 10.01.2008 р. укладені між Кредитором та Позичальником, відповідно до умов якого Кредитор надав, а Позичальник отримав кредит та зобов’язався повернути його Кредитору, сплатити проценти за користування кредитом, комісії, штрафні санкції та інші платежі в розмірах, у строки та на умовах, визначених цим Договором.
3 Боргові зобов’язання Сукупна заборгованість Позичальника перед Кредитором по Кредитним договорам щодо повернення суми кредиту та сплати процентів, яка станом на день укладення цього Договору, за обліковими даними кредитора, становить 24 242,96 дол. США (двадцять чотири тисячі двісті сорок два долари 96 центів) еквівалент у національній валюті по офіційному курсу НБУ становить 679 918,06 грн. (шістсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень 06 коп) (курс НБУ на 13.01.2021 р. становить 2804,60 грн. за 100,00 доларів США) що складається з заборгованості: за Кредитним договором № __-А від 21.08.2007 р., 10 681,96 дол. США (десять тисяч шістсот вісімдесят один долар 96 центів) – основна заборгованість, 3 842,53 дол. США (три тисячі вісімсот сорок два долари 53 центів) – заборгованість за відсотками та 3 224 297,83 грн (три мільйони двісті двадцять чотири тисячі двісті дев'яносто сім гривень 83 коп) – пеня; за Кредитним договором № __ від 10.01.2008 р., 6 097,85 дол. США (шість тисяч дев'яносто сім доларів 85 центів) – основна заборгованість, 3 620,62 дол. США (три тисячі шістсот двадцять доларів 62 центи) – заборгованість за відсотками та 2 108 078,08 грн (два мільйони сто вісім тисяч сімдесят вісім гривень 08 коп) - пеня.

1.2. Інші терміни та їх тлумачення, що використовуються по тексту цього Договору, визначаються Кредитними договорами з фізичною особою №__-А від 21.08.2007 р. та № 03-__від 10.01.2008 р. та чинним законодавством України.

2. Предмет договору

2.1. Сума заборгованості становить:
- за Кредитним договором __-А від 21.08.2007р. 14 524,49 дол. США (чотирнадцять тисяч п'ятсот двадцять чотири долари 49 центів) еквівалент у національній валюті по офіційному курсу НБУ становить 407 353,85 грн. (чотириста сім тисяч триста п’ятдесят три гривні 85 коп.) (курс НБУ на 13.01.2021 р. становить 2 804,60 грн. за 100,00 доларів США) що складається з: 10 681,96 дол. США (десять тисяч шістсот вісімдесят один долар 96 центів), що в гривневому еквіваленті становить 299 586,25 грн. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 25 коп.) – основна заборгованість та 3 842,53 дол. США (три тисячі вісімсот сорок два долари 53 центів), що в гривневому еквіваленті становить 107 767,60 грн. (сто сім тисяч сімсот шістдесят сім гривень 60 коп.) – заборгованість за відсотками; 3 224 297,83 грн (три мільйони двісті двадцять чотири тисячі двісті дев'яносто сім гривень 83 коп) – пеня;
- за Кредитним договором №__А від 10.01.2008 р. у : 9 718,47 дол. США (дев'ять тисяч сімсот вісімнадцять доларів 47 центів) еквівалент у національній валюті по офіційному курсу НБУ становить 272 564,21 грн. (двісті сімдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят чотири гривні 21 коп.) (курс НБУ на 13.01.2021 р. становить 2 804,60 грн. за 100,00 доларів США) що складається з: 6 097,85 дол. США (шість тисяч дев'яносто сім доларів 85 центів), що в гривневому еквіваленті становить 171 020,30 грн. (сто сімдесят одна тисяча двадцять гривень 30 коп.) – основна заборгованість та 3 620,62 дол. США (три тисячі шістсот двадцять доларів 62 центи), що в гривневому еквіваленті становить 101 543,91 грн.(сто одна тисяча п’ятсот сорок три гривні 91 коп.) – заборгованість за відсотками; 2 108 078,08 грн (два мільйони сто вісім тисяч сімдесят вісім гривень 08 коп) - пеня.
2.2. Кредитор та Позичальник визначили можливість врегулювання існуючої заборгованості наступним чином:
2.2.1. Кредитор здійснює прощення (анулювання) суми пені:
- за Кредитним договором № __-А від 21.08.2007 р. у розмірі 3 127 730,37 грн (три мільйони сто шістдесят сім тисяч сімсот тридцять гривень 35 коп);
- за Кредитним договором № __-А від 10.01.2008 р. у розмірі 2 108 078,08 грн (два мільйони сто вісім тисяч сімдесят вісім гривень 08 коп),
в розумінні підпункту 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. в порядку ст. 605 ЦК України.
2.2.2. Кредитор здійснює реструктуризацію кредитної заборгованості (тіло кредиту):
- за Кредитним договором № __-А від 21.08.2007 р. у сумі 10 681,96 дол. США (десять тисяч шістсот вісімдесят один долар 96 центів), що в гривневому еквіваленті становить 299 586,25 грн. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 25 коп.) (курс НБУ на 13.01.2021 р. становить 2 804,60 грн. за 100,00 доларів США) шляхом переведення валюти кредиту з іноземної долари США в національну гривню за курсом НБУ станом на 01.01.2014 року (799,3000 грн. за 100 доларів США) що становить 85 380,91 грн.(вісімдесят п’ять тисяч триста вісімдесят гривень 91 коп.);
- за Кредитним договором № __-А від 10.01.2008 р. у сумі 6 097,85 дол. США (шість тисяч дев'яносто сім доларів 85 центів), що в гривневому еквіваленті становить 171 020,30 грн. (сто сімдесят одна тисяча двадцять гривень 30 коп.) шляхом переведення валюти кредиту з іноземної долари США в національну гривню за курсом НБУ станом на 01.01.2014 року (799,3000 грн. за 100 доларів США), що становить 48 740,12 грн. (сорок вісім тисяч сімсот сорок гривень 12 коп.),
та встановлює заборгованість за кредитом у розмірі 440 000,00 грн. (чотириста сорок тисяч гривень 00 коп.), яка складається:
- 107 767,60 грн. суми відсотків за Кредитним договором 03-670/07-А від 21.08.2007р. та 101 543,91 грн. суми відсотків за Кредитним договором 03-831/07-А від 10.01.2008 р., гривневий еквівалент по курсу НБУ станом на 13.01.2021 р.;
- 85 380,91 грн. сума тіла кредиту по Кредитному договору 03-670/07-А від 21.08.2007р. та 48 740,12 грн. сума тіла кредиту по Кредитному договору 03-831/07-А від 10.01.2008 р., гривневий еквівалент по курсу НБУ станом на 01.01.2014 р.;
- суми частини пені в сумі 96 567,46 грн.
2.2.2.1. Сума у розмірі 214 205,34 грн.(двісті чотирнадцять тисяч двісті п’ять гривень 34 коп.), яка є різницею між основною сумою боргу за Кредитним договором № __-А від 21.08.2007 р. в іноземній валюті, визначена за офіційним курсом НБУ на дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню (299 586,25 грн.), та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом НБУ станом на 1 січня 2014 року (85 380,91 грн.) припиняється внаслідок прощення (анулювання) Кредитором в порядку ст. 605 ЦК України.
2.3. Пункти 2.2.1. та 2.2.2.1. Договору є повідомленням про прощення боргу в розумінні підпункту «д» пункту 164.2.17. статті 164 Податкового кодексу України.
2.4. В разі внесення (сплати) Позичальником/Поручителем в строк до 02.02.2021 року в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором грошових коштів у сумі 440 000,00 грн. (чотириста сорок тисяч гривень 00 коп.), Кредитор проводить вилучення з державного реєстру обтяжень рухомого майна предмета застави, а саме:
- авто марки SUBARU, модель Forester, державний реєстраційний номер АА__ЕВ, номер шасі (кузова, рами) __;
- авто марки LANCIA, модель Musa, державний реєстраційний номер АА__ЕТ, номер шасі (кузова, рами) __
та буде видана довідка про те що зобов’язання за кредитними договорами №__А від 21.08.2007р. та № __-А від 10.01.2008р. припинені.
Вилучення з державного реєстру обтяжень рухомого майна проводиться протягом 5 робочих днів з моменту виконання вищезазначених умов. Витрати по вилученню з державного реєстру обтяжень рухомого майна в повному обсязі покладаються на Позичальника/Поручителя.

Також Кредитором після сплати всієї суми 440 000,00 грн. буде направлено заяву до приватного виконавця про закриття виконавчих проваджень №__.
Всі питання пов’язанні з оплатою виконавчого збору по виконавчим провадженням відкритих на Позичальника/Поручителя №__покладаються на Кредитора. 

3. Порядок погашення Боргових зобов’язань

3.1. Внесення Позичальником грошових коштів, передбачених п. 2.4. цього Договору в рахунок погашення існуючої кредитної заборгованості за Кредитними договорами №__від 21.08.2007 р. та № __-А від 10.01.2008 р., здійснюється шляхом внесення готівки на рахунок IBAN UA 22 300346 0000026506026195501 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, ЄДРПОУ 41904846, призначення платежу: «Погашення заборгованості за Кредитним договором №__та №__-А, Платник – __, РНОКПП __, без ПДВ».
3.2. Позичальник зобов’язаний невідкладно інформувати Кредитора про всі обставини, які можуть вплинути на порядок та строки виконання зобов’язань за даним Договором.
3.3. Сторони домовились, що у разі невиконання п. 2.4. цього Договору, всі умови визначені цим договором втрачають силу і діють всі умови Кредитного договору та додаткових угод укладених до нього.

4. Заключні положення

4.1. Позичальник засвідчує та гарантує, що має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання цього Договору; укладення та виконання цього Договору не суперечить жодним положенням договорів Позичальника з іншими особами або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на Позичальника.
4.2. Сторони засвідчують та усвідомлюють, що цей Договір не є заміною зобов’язань Позичальника за Договором кредиту (не є новацією) та до нього не застосовуються положення ст. 604 Цивільного кодексу України.
4.3. Позичальник надає Кредитору безвідкличну та безумовну згоду, а Кредитор відповідно до цього Договору набуває право розкрити (передати) банківську таємницю або конфіденційну інформацію про Позичальника, виконання зобов’язань за Договором кредиту в обсязі, необхідному для реалізації прав Кредитора за цим Договором третім особам (в т.ч. передати документи, отримані на виконання цього Договору).
4.4. Кредитор не несе відповідальність перед Позичальником за невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку невиконання та/або неналежного виконання Позичальником умов цього Договору, щодо строків та сум погашення боргових зобов’язань.
4.5. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 03.02.2021 року.

5. Підписи та реквізити Сторін

 

Кредитор:
ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ»

Позичальник________

 
Виграли справу та скасували виконавчий напис нотаріуса (судова практика та зразок рішення суду)

osporili ispolnitelnuyu nadpis notariusa ukrsotsbank2