Колектори ФК “Фонд гарантування інвестицій”, як з ними боротись або домовитись

Адреса: Київ, вул. Новокостянтинівська, 2
Основний вид діяльності – надання фінансових послуг
Працюють з 2016 року.

В травні 2020 року ТОВ “ФК “Фонд гарантування інвестицій” купила великий ПУЛ валютних кредитів банк “НАДРА”. Вказані кредити були забезпечений іпотеками та заставним авто. Крім цього, вказані колектори мають в роботі інші великі ПУЛИ кредитів інших банків.

Які офіційні умови закриття кредитів пропонують колектори ТОВ “ФК “Фонд гарантування інвестицій” та які умови можна отримати реально?

Варіант – 1
Оплата 75 відсотків від ринкової вартості предмету іпотеки, при умові оплати одним платежем з прощенням боргу.

Варіант – 2
Оплата 50 відсотків та реструктуризація залишку на 6 місяців. При такому варіанті, оплачується 85 відсотків від вартості предмету іпотеки.

Варіант – 3
Перекредитування на 3-5 років в гривні під 18-22 процентів річних на суму, яка дорівнює вартості предмету іпотеки.

Варіант – 4
Передача предмету іпотеки на баланс (у власність) ТОВ “ФК “Фонд гарантування інвестицій” з прощенням залишку по кредиту.

Як правильно погасити кредит, який купили колектори (Київ)

К

Всі вищезазначені варіанти погашення кредиту мають окремі недоліки (податок на прощений кредит, арешт на майно виконавчої служби).

В залежності від ситуації та при наявності таких факторів, можна значно збільшити дисконт по кредиту. Це наступні фактори:
- Наявність арешту на предмет іпотеки;
- Реєстрації неповнолітніх в квартирі;
- Можливість банкрутства фізичних осіб та реструктуризація в межах цієї процедури;
- Сплив позовної давності по кредиту;
- Законодавчі обмеження з приводу нарахування процентів та неустойки.

Ми надаємо наступні юридичні консультації, а саме:
1. Як збільшити дисконт при погашенні кредиту.
2. Від яких факторів залежить розмір відступних колекторів.
3. Як закрити кредит через факторинг.
4. Як правильно вести переговори з колекторами ТОВ “ФК “Фонд гарантування інвестицій”.
5. Що робити, якщо колектори ТОВ “ФК “Фонд гарантування інвестицій” подали в суд або забрали іпотечну квартиру.
Ми професійно допоможемо закрити кредит, який купили колектори. Якщо Вам не вдалося закрити валютний кредит, ми вивчимо ваше запитання та запропонуємо оптимальний варіант погашення кредиту. Юридична консультація по телефону
Ми займаємося захистом позичальників з 2008 року. Наша адреса: Київ, вул. В. Житомирська, 15. Телефон для консультації 063-595-87-10.

Mayorov advokat

 

Пример решения суд об отказе коллекторам в выдачи исполнительного документа.

УХВАЛА
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
"28" сентября 2020 Днепровский районный суд. В составе:
судьи - Чех Н.А.,
с участием секретаря судебного заседания - Кузьменко А.Н.,
рассмотрев в г.. гражданское дело по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Фонд гарантирования инвестиций» о выдаче дубликата исполнительного листа по делу по иску Открытого акционерного общества «Родовид Банк» к ЛИЦО_1 о взыскании задолженности по кредитному договору,
ус т а н о в и л:
ООО «ФК «Фонд гарантирования инвестиций» обратилось в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа по решению суда по делу № 755/26/13 по иску Открытого акционерного общества «Родовид Банк» к ЛИЦО_1 о взыскании задолженности по кредитному договору, на взыскание с ОСОБА_1 в пользу ПАО «Родовид Банк» долга и судебного сбора в размере 1 085 423,30 грн. Заявление обосновано тем, что 24.04.2015 года государственным исполнителем Днепровского РО ДВС м. Киева Торбинский А.Н. открыто исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда. 18.07.2019 года между ОАО «Родовид Банк» и ООО «ФК «Финмарк» был заключен договор № 26 об уступке (купли-продажи) прав требования, по которому общество приобрело право требования к должнику ОСОБА_1 20.03.2020 года между ООО «ФК « Финмарк » и ООО « ФК «Фонд гарантирования инвестиций» заключен договор № 28.4 / СЖ-023.07.2-1 об уступке прав требования и Договор об уступке права требования по ипотечным договором, согласно которым они приобрели право требования к должнику ОСОБА_1. Однако, общество лишено права выяснить судьбу исполнительного листа из-за карантина. Согласно выписки из АСВП исполнительном производстве завершено и исполнительный документ возвращен взыскателю, однако банк оригинал исполнительного документа не получал и не передавал новому кредитору, следовательно исполнительный лист утерян.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Установлено, что решением суда по делу № 755/26/13 по иску Открытого акционерного общества «Родовид Банк» к ЛИЦО_1 о взыскании задолженности по кредитному договору, с ОСОБА_1 в пользу ПАО «Родовид Банк» взыскан долг и судебный сбор в размере 1 085 423,30 грн.
13.01.2015 года выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда.
По данному делу ООО «ФК «Фонд гарантирования инвестиций» просит выдать дубликат исполнительного листа обосновывая это тем, что общество является кредитором (взыскателем) на основании договора № 28.4 / СЖ-023.07.2-1 об уступке прав требования и Договор об уступке права требования по ипотечному договору.
Однако, как усматривается из материалов дела замены взыскателя судом в порядке ст. 442 ГПК Украины не осуществлялось, поэтому ООО «ФК «Фонд гарантирования инвестиций» не получило право на обращение в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 258, 259, 260, 353, 354, п. 17.4 раздела Переходных положений ГПК Украины, суд -
Определил:
Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Фонд гарантирования инвестиций» о выдаче дубликата исполнительного листа - оставить без удовлетворения.