Карткові ліміти: ВСУ заборонив стягувати відсотки і пеню за кредитками Приватбанк та МОНОБАНК

Коли Ви берете кредит в банку, то між Вами і Вашим банком виникають кредитні правовідносини, в яких Ви є позичальником, а банк, який видав Вам гроші - Вашим кредитором.

Будь-які кредитні правовідносини, регулюються виключно кредитним договором.

Mayorov advokat

Банк оформляючи кредитний ліміт, вважає що на позичальника поширюються положення типового кредитного договору, який нібито був узгоджений з ним при нарахуванні кредитного ліміту. Насправді це не відповідає дійсності.

Поясню чому ...

Згідно ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

За вимог ст. 638 Цивільного кодексу України договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

А сам факт підписання заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг і Довідки про умови кредитування Приватбанк та Монобанк не свідчить про безумовне ознайомлення клієнта з Умовами та Правилами надання банківських послуг.

Самі Умов та Правил надання банківських послуг в банку і Тарифи обслуговування кредитних карт не містять підпису позичальника.

Верховний Суд України у справі № 6-16цс15 від 11 березня 2015 висловив правову позицію з приводу того, що по частинам першій, другій статті 207 ЦК України правочин вважається вчиненим у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Угода визнається укладеною в письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Верховний Суд в ухвалі від 28 листопада 2018 справі № 362/4079/16-ц вказав, що при розгляді справ в підтвердження тих чи інших умов кредитування, банки повинні надавати судам підписані позичальником Умов та Правил надання банком кредиту або докази, які підтверджують, що саме ці Умови розумів відповідач, підписуючи заяву позичальника, наприклад, підписану заяву позичальника, що містить посилання на конкретну редакцію таких Умов, відповідно, з наданням суду цієї редакції Умов або докази на підтвердження того, яка саме редакція Умов діяла на дату підписання заяви позичальником, і тому подібне. Оскільки банк може на свій розсуд змінювати Умови і правила, ставити споживача в невигідне становище всупереч ЗУ «Про захист прав споживачів» та Закону України «Про споживче кредитування».

У Постанові Великої палати Верховного Суду від 03.07.2019 року висловлена наступна правова позиція, що стосується зазначених правовідносин:

«... При цьому матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці Витяг з Тарифів і Витяг з Умов розуміла відповідачка і ознайомилася і погодилася з ними, підписуючи заяву-анкету про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ПриватБанку, а також те, що зазначені документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови, в тому числі і по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та сплати неустойки (пені, штрафів).

Крім того, роздруківка з сайту позивача належним доказом бути не може, оскільки це доказ повністю залежить від волевиявлення і дій одного боку (банку), яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови і правила споживчого кредитування, що підтверджується і в постанові Верховного Суду України від 11 березня 2015 (виробництва № 6-16цс15) і не спростовано позивачем при розгляді вказаної справи.

Велика Палата Верховного Суду вважає, що в даному випадку також неможливо застосувати до вказаних правовідносин правила частини першої статті 634 ЦК України за змістом якої - договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, оскільки Умови і правила надання банківських послуг, розміщені на офіційному сайті позивача (www.privatbank.ua) неодноразово змінювалися самим АТ КБ «ПриватБанк» в період - з моменту виникнення спірних правовідносин (18 лютого 2011 року) до моменту звернення до суду з позовом (20 лютого 2017 року), тобто кредитор міг додати до позовної заяви Витяг з Тарифів і Витяг з Умов в будь-яких редакціях, найбільш сприятливі для задоволення.

 

Чому Приватбанк програє суди

 

 

Зразок рішення. Приватбанк програв суд

приват2