ЧОМУ БАНКИ НЕ МАЮТЬ ПРАВО ПІДНІМАТИ ПРОЦЕНТ?

        Майже в усіх кредитних договорах, банк прописав незаконне збільшення процентної ставки, прив'язавши відмову позичальника від такого підняття з правом вимоги дострокового повернення кредиту.

      В Кредитних договорах встановлена класична схема банків:

1. банк направляє лист з проектом додаткової угоди про збільшення процентної ставки;

2. у випадку відмови позичальника від підписання додаткової угоди, банк направляє претензію;

3. позичальник, як правило, перестає сплачувати по кредиту та банк подає до суду або позичальник погоджується на підняття ставки.

 

Як правильно домовитись з колекторами (відеоконсультацыя адвоката)

 

     Банк досить часто використовують такий механізм, незалежно від фінансової спроможності позичальника, більш того, якщо позичальник успішно сплачує по кредиту, банк досить часто збільшує йому процентну ставку.

      Насправді, виходячи з нашого дозволу, цьому можна успішно протистояти і навіть достатньо одного аргументованого листа, щоб банк відмовився від підняття процентної ставки саме Вам, адже у банка ще багато інших клієнтів, хтось та й погодиться. 

     Вказані умови кредитних договорів не відповідають нормам Цивільного кодексу України, оскільки суперечить ст. 1056-1 ЦКУ, відповідно до якої є фіксована та змінювана процентна ставка, а умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

         Вказані норми Кредитних договорів не відповідають ч. 4 ст. 1056-1 ЦКУ, відповідно до якої, умова про змінювану процентну ставку повинна мати ряд особливостей, а саме: визначена періодичність змінювання, як збільшення, так і зменшення, порядок розрахунку зміни процентної ставки, який би дозволяв точно встановити розмір процентної ставки на будь-який момент часу. 

      Отже, виходячи з ч.3 ст. 1056-1 ЦКУ, умови про підняття процентної ставки є нікчемними (недійсними), оскільки вони не відповідають принципу формування змінюваної процентної ставки. Є нікчемна умова і про дострокове повернення кредиту у випадку відмови від збільшення процентної ставки.

     Таким чином, якщо позичальник може обслуговувати кредит та не порушувати умови договору, то ми маємо право відмовитись від підняття процентної ставки, аргументуючи, що вказані умови є нікчемні.

ПРОЕКТУВАННЯ НА МАЙБУТНЕ:

- банк вимагає підняття процентної ставки, надсилає пропозицію про підняття;
- ми відмовляємось від такого підняття та НЕ ПОРУШУЄМО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА СПЛАЧУЄМО НЕОБХІДНІ ПЛАТЕЖІ — це важливо;
- банк буде намагатись давити та спровокувати на порушення умов договору;
- банк подає до суду на повернення кредиту;
Ми не порушуємо умови договору та сплачуємо проценти, щоб довести суду, що банк подав на стягненню достроково безпідставно.

       Те, що банк подасть до суду в принципі під питанням, оскільки банки стягують достроково заборгованість при несплаті протягом довгого часу, а судова тяганина займе багато часу.

      Відповідно до нової постанови НБУ “Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями”, яка вступить в силу з 01.01.2013 року, ми маємо в запасі 6 місяців, коли банк теоретично може подати до суду, а оцінка стану позичальника проводиться раз на три місяці. І це, при умові несплати, а ми будемо сплачувати, оскільки задача — залишити процентну ставку стару.

Mayorov V1 1

 НОРМАТИВНА БАЗА

  Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором

     1. Процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною.   Тип   процентної   ставки   визначається   кредитним договором.

    2. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок   їх   сплати   за   кредитним   договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

     3. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку   кредитного   договору.   Встановлений   договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

     4. У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець   зобов'язаний   письмово повідомити позичальника, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному   договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.

     5. Індекс,   що   використовується   у   формулі   визначення змінюваної процентної ставки, повинен відповідати таким вимогам:

   1) поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;

    2) індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової   сфери,   що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;

    3) значення індексу   повинно   встановлюватися   незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг. 

Зразок рішення суду

vechera final