100% підстава для визнання недійсним застереження (іпотека)

Просмотров: 7925

 Якщо визнавати договір іпотеки недійсним в частині та просити суд зупинити стягнення по ст. 37 ЗУ "Про іпотеку", банк не має право вчиняти стягнення в позасудовий порядок.

Korotya advokat

Майже у всіх договорах іпотеки існує так зване застереження про задоволення вимог іпотекодержателя в позасудовому порядку. За цим застереженням, лише на його підставі, банк чи інший кредитор, за наявності факту прострочення сплати кредиту, може без суду зареєструвати право власності на предмет іпотеки на своє ім’я або продати предмет  іпотеки від свого імені іншій особі (другий спосіб в більшості випадків неможливо реалізувати на практиці оскільки більшість предметів іпотеки не внесені в новий реєстр нерухомого майна створений в 2013 році, що унеможливлює продаж).
 
Якщо вказане застереження було включено до договору іпотеки за яким в іпотеку передавалося майно, що є спільною сумісною власністю подружжя (набуте у шлюбі), то існує стовідсоткова підстава для визнання такого застереження недійсним оскільки воно порушує законодавство України.
 
Порушення законодавства пунктами договору іпотеки, які створюють вищевказане застереження полягає в тому, що за ними відбувалося розпорядження майном спільної сумісної власності подружжя і відповідно вони  включалися до договору іпотеки без згоди на це  іншого з подружжя. 
 
В день підписання договору іпотеки ситуація складалася таким чином, що згода на укладення самого договору іпотеки як правило надавалася, а от додаткова згода на включення вказаного вище застереження до договору іпотеки взагалі не надавалася хоча мала надаватися обов’язково, відсутність якої і спричиняє недійсність застереження.
 
Вказана згода не надавалася в силу того, що на час підписання договору іпотеки нотаріус та банки не знали про наслідки відсутності вказаної згоди.
 
Про обов’язковість такої згоди повідомив Верховний Суд України в своєму узагальненні судової практики про застосування  судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна ухваленому в 2015р., в підрозділі «Деякі особливості передачі в іпотеку майна визначеного як предмет іпотеки» де зазначив, що застереження про задоволення вимог іпотеко держателя (вказане задоволення вимог може відбуватися шляхом продажу предмету іпотеки від свого імені третій особі або шляхом набуття на предмет іпотеки права власності), що включене до договору іпотеки за своєю правовою природою є окремим договором про задоволення вимог іпотеко держателя. Цей договір передбачений ст 33, 36, 37, 38  ЗУ «Про іпотеку» як підстава для задоволення вимог іпотеко держателя. Виходячи з того, що вказане застереження є окремим від договору іпотеки договором, за яким відбувається розпорядження спільним майном, на його укладення, що проявляється у включенні його до договору іпотеки, потрібна окрема згода іншого з подружжя. Тобто має даватися нотаріально посвідчена згода другого з подружжя і на укладення договору іпотеки і на включення до нього застереження про задоволення вимог іпотеко держателя в позасудовому порядку. У разі відсутності цієї згоди вказане застереження визнається недійсним.
     
Тому, для того щоб унеможливити відібрання у Вас майна, що є предметом іпотеки, потрібно ініціювати подання позову про визнання недійним застереження про задоволення вимог іпотекодержателя в позасудовому порядку.

На консультацію ви можете записатися за вищезазначеним номером.