ЮРИДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ

В цій пропозиції ми поділимось маленьким, але важливим нюансом (пунктом договору), який надає право банку не списувати залишок після погашення частини кредиту!


На даний момент кредитні правовідносини стали невід'ємною частиною нашого життя. Більшість юридичних і фізичних осіб змушені залучати позикові кошти, і на даний момент саме кредити, як різновид позик, представляють найбільш затребуваний в своєму сегменті послуг фінансовий продукт. Широке поширення кредитних послуг при правової необізнанностінаселення часто призводить до виникнення суперечок, причому першопричиною виникнення конфлікту, так само як і фінансових проблем, пов'язаних з виконанням договору, найчастіше стають:

1.  банальна неуважність позичальників при оформленні договору;
2.  нерозуміння умов договору та ймовірних наслідків;
3.  бажання скоріше отримати довгоочікуваний кредит, не приділивши належної уваги аналізу умов і оцінці їх прийнятності в фінансовому плані, не кажучи вже про вигідність.

Професійною справою юристів нашої компанії є здійснення правової експертизи кредитних договорів в частині зменшення кредитної заборгованості та застосування позовної давності!

Зверніть увагу ... Як показує практика, більшість позичальників не приділяють належної уваги таким питанням, як: 

 1. 1.    надання забезпечення і його умови; 
  2.    обов'язковість цільового використання кредиту і порядок контролю такого використання; 
  3.    допустимість і порядок односторонньої зміни умов договору, перш за все, розміру процентної ставки;
  4.     штрафні санкції за різні порушення умов договору; 
  5.    обов'язковість надання відомостей про фінансовий стан і його зміни; 
  6.    можливість і наслідки дострокового погашення зобов'язань; 
  7.    підстави та порядок дострокового погашення кредиту;
  8.    збільшена неустойка та збільшений строк позовної давності на неустойку;

Наприклад, Альфа-банк та Укрсоцбанк прописують такий пункт при прощені чи реструктуризації кредитного договору: «Сторони дійшли згоди, що за умови  належного виконання  Позичальником  умов п.3 цієї Додаткової угоди (погашення та прощення частини кредиту), у відповідності до вимог статті 605 Цивільного кодексу України Банк має право припинити зобов’язання Позичальника за Договором шляхом звільнення (прощення боргу) Позичальника від подальшого виконання зобов’язання за Договором повністю або частково, на розсуд Банку».

В даному пункту прихована юридична пастка, яка полягає в тому, що коли позичальник укладає з банком договір прощення боргу, банк прописує цей пункт, який означає списання залишку не автоматично, а за згодою банку (має право). Відповідно банк не завжди дасть згоду на таке списання. Наприклад, після погашення частини кредиту, банк нараховує проценти, відмовляється списувати залишок та подає в суд на стягнення! Іншими словами, “має право” – це заздалегідь спланований, погоджений з вищим керівництвом банку форма зловживанням правом “шикана” (Шика́на — злоупотребление правом (лат. aemulatio), состоящее в использовании своего субъективного права, данного в силу закона или договора с целью причинить вред другому лицу либо иной целью (в иной форме). Иной формой может быть, например, преследование цели обогащения либо сбережения своих средств за счёт другого лица (материал из Википедии).

Наші послуги полягають у проведенні експертизи кредитного договору, який включає:

1.    вивчення, аналіз і оцінку всіх пунктів договору на відповідність діючим нормативно-правовим актам; 
2.    пошук і визначення потенційних ризиків укладення кредитного договору в поданій редакції; 
3.    визначення можливих варіантів запобігання наявних ризиків або їх мінімізації при проведені реструктуризаціх кредиту та/або погашення; 
4.    оцінку умов договору на предмет наявності прихованих обтяжливих умов; 
5.    аналіз і оцінку договору стосовно питань, поставлених клієнтом (при бажанні). 

Mayorov advokat

За результатами експертизи кредитного договору ми представимо письмовий юридичний висновок, що ви маєте право будете 
використовувати при веденні переговорів з кредитною установою. При необхідності юристи компанії можуть:
-  брати участь в переговорах з кредитором; 
- вести офіційну переписку з кредитною установою щодо узгодження умов кредитного договору; 
- підготувати протокол розбіжностей до кредитного договору та подальше узгодження. 
На жаль, незважаючи на сумну статистику, позичальники звертаються до нас, коли кредитний договір або договір реструктуризації вже підписаний і все або основна частина містяться в ньому обтяжливих зобов'язань стали для позичальника очевидними, породжуючи виникнення конфлікту, а то і зовсім судовий розгляд. 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:


1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!