Як вести себе з колекторами (Вердикт капітал)

Якщо ви були позичальником ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Сведбанк», ПАТ «Альфа банк», ПАТ «ОТП Банк», ТОВ «ОТП Факторинг Україна», ПАТ «Банк Фінанси та кредит» чи іншого банку і ваш кредит був проданий колекторським компаніям ТОВ «Вердикт Фінанс», ТОВ «Кредекс Фінанс», ТОВ «Вердикт Капітал» (ТОВ «Женева»), то у вирішенні спору зі вказаними компаніями вам зможуть допомогти адвокати ЮК «Майоров, Нерсесян та партнери». Вказані колекторські компанії як правило купують права вимоги за авто кредитами (повернення кредиту забезпечено заставою: автомобілем).

Korotya advokat

Адвокати ЮК «Майоров, Нерсесян та партнери» мають значну практику судових процесів зі вказаними компаніями. Колектори як правило подають позови про стягнення кредитної заборгованості або позови про звернення стягнення на предмет застави шляхом продажу автомобіля третім особам. Також колектори практикують вчинення виконавчого напису, який потім подається приватному виконацю, який накладає арешт на майно та оголошує розшук. Наші адвокати допоможуть вам ефективно захистити себе від незаконних позовів і зберегти транспортні засоби та інше майно.

Також адвокати ЮК «Майоров, Нерсесян та партнери» надають послуги медіації – позасудового врегулювання спору з колекторами відносно закриття кредиту. Ми якісно та ефективно проведемо переговори відносно припинення вашого кредиту, проаналізуємо з правової точки зору всі документи, максимально можливо понизимо суму закриття кредиту (закриття кредиту з дисконтом) та убережемо вас від негативних наслідків закриття кредиту: зробимо так щоб після закриття кредиту ви не сплачували ще додатково до державного бюджету подохідний податок, який, якщо неправильно закривати кредит, може з’явитися у формі податкового повідомлення рішення від фіскальної (податкової) служби та у розмірі передбаченому податковим кодексом.

Додаток № 1 до Договору
Акт приймання-передачі Прав вимоги
до Договору
м. Київ «29» серпня 2018 року
Фізична особа, громадянка України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, далі іменується «Особа», що діє на підставі власного волевиявлення, з однієї сторони,
та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», далі іменується «Товариство», в особі директора, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», керуючись чинним законодавством України, уклали Акт приймання-передачі прав вимоги до Договору від «29» серпня 2018 року, надалі – «Акт», про наступне:

1. Товариство відступає, а Особа набуває права вимоги Товариства (як кредитора) до позичальника Товариства, зазначеного нижче, надалі за текстом – «Боржник», включаючи права вимоги до правонаступників Боржника, спадкоємців Боржника або інших осіб, до яких перейшли обов’язки Боржника, за нижчезазначеним договором, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до нього, надалі за текстом – «Основний договір», надалі за текстом – «Права вимоги», у зв’язку з чим у момент підписання цього Акту, однак в будь-якому випадку тільки у разі надходження до Товариства грошових коштів Ціни відступлення Прав вимоги, Особа набуває усі права кредитора за Основним договором, включаючи право вимагати належного виконання Боржником зобов’язань за Основним договором, сплати Боржником грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, тощо:

Права вимоги, що передаються за цим Актом відповідно до Договору в повному обсязі та на умовах, які існують на момент передачі прав вимог, включають:
- права вимоги основної суми заборгованості за Основними договорами,
- права вимоги суми нарахованих процентів та штрафних санкцій за Основними договорами, строк платежів яких настав до дати укладання цього Акту.
Загальна сума Права вимоги складає 1 000 000 гривень 00 копiйки.
Сторони домовились, що за відступлення Прав вимоги за Основним договором, відповідно до цього Акту та Договору, Особа сплачує Товариству грошові кошти у сумі 15 000 гривень 00 копiйок, надалі за текстом – «Ціна відступлення», у безготівкову порядку на рахунок Товариства, зазначений р. 5 Договору, протягом робочого дня підписання цього Акту, однак до його підписання.
2. Права кредитора за Основним договором переходять до Особи у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги. В день підписання цього Акту, однак в будь-якому випадку тільки у разі надходження до Товариства грошових коштів Ціни відступлення Прав вимоги, до Особи переходять також права (в тому числі права заставодержателя) за договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов’язань Боржника за Основним договорам, згідно з переліком, наведеним вище (у випадку їх наявності).
3. Після підписання акту приймання-передачі Прав вимоги та оплати Особою Товариству грошових коштів, розмір яких визначений в цьому акті, Товариство зобов’язане протягом 5 (п’яти) днів з дня здійснення зазначених дій Особою, направити запити про виключення відомостей про Особу як недобросовісного боржника з електронних баз збереження інформації про кредитну історію.