Як оформити домовленість з колекторами "РОСВЕН Інвест" та правильно закрити кредит

    Врегулювали борг перед ТОВ “Росвен Інвест” за 11 000 дол. США, при цьому, що ринкова вартість квартири становить 30 000 дол. США, яка опинилась на балансі колекторів Росвен Інвест. Після того, як колектори перед набрання чинності закону про реструктуризацію валютних кредитів, переоформили на себе квартиру, ми звернулись в суд з вимогою скасувати таку реєстрацію та наклали арешт на квартиру. В результаті переговорів, ми домовились про погашення кредиту зі списанням залишку.

 

    Колектори Росвен Інвест мають широку спеціалізацію від купівлі беззаставних кредитів (карточні) до купівлі іпотечних та автокредитів. Іпотечні кредити купляються у банківських установ, які знаходяться в стадії ліквідації зі значним дисконтом, як правило, дисконт складає до 70 процентів від ринкової вартості предмету іпотеки. За картковими кредитами та кредитами МФО дисконт може складати до 95  процентів від тіла кредиту, а по автокредитам - від 70 - 90 процентів від ринкової вартості авто. Росвен Інвест майже ніколи не обзвонює позичальників, оскільки це робить ООО «Кредитекспрес Юкрейн ЭЛ.ЭЛ.СІ.» на підставі договору доручення.

    Як правило, Росвен Інвест застосовує весь арсенал стягнення кредитів: дзвонки, виконавчі написи нотаріуса, суди про стягнення кредиту, позасодовий спосіб стягнення (ст. 37-38 ЗУ "Про іпотеку"). Найбільш поширений спосіб стягнення кредиту - це виконавчий напис та позасудовий спосіб стягнення, які активно застосовувались до війни. На час запровадження військового стану, вказані способи стягнення тимчасово законодавчо обмежені, тому активно застосовуються подання в суд та дзвінки.

      Якщо на вас відкрито виконавче провадження про стягнення кредиту на підставі виконавчого напису нотаріуса на час дії военного стану - це пряме порушення закону. Ви можете скасувати виконавчий напис через суд, або написати скаргу на дії приватного виконавця, який відкрив виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса. Після оскарження виконавчого напису - всі арешти знімаються, вас виключать з реєстру боржників, банківські рахунки розблокуються.

На консультація ви можете записатись за телефоном 063-595-87-10

 

Mayorov V1 1

 

Як домовлятись з колекторами (відеоконсультація)

Зразок договору про врегулювання валютного кредиту з ТОВ “Росвен Інвест”

ДОГОВІР ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ БОРГУ
м. Київ 05.10.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА», (надалі – Кредитор) фінансова установа, яка зареєстрована і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37616221, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № 295, що знаходиться за адресою: 03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, в особі Директора Кашпура М.Л., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Громадянин України, фізична особа — ____, ІПН ____, (надалі – Боржник), що проживає за адресою: 03151, м. Київ, ____, спільно іменовані надалі - «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали Договір про наступне (далі – Договір ) про наступне:

1. Відповідно до укладеного Кредитного договору № ____ від 17.05.2007 року, укладеного між ВАТ «КБ «НАДРА» та позичальником ____ (надалі – Кредитний договір), до умов якого, Первинний Кредитор надав Боржнику кредитні кошти а Боржник взяв на себе зобов’язання повернути кредитні кошти та своєчасної та повної сплати платежів, відповідно до умов Кредитного договору.
2. Боржник прострочив виконання взятих на себе зобов’язань, у зв’язку з цим, 19.05.2020р. між ПАТ «КБ «НАДРА», ЄДРПОУ 21707100 в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» було укладено Договір про відступлення прав вимоги, відповідно до умов якого, ПАТ «КБ «НАДРА» відступив на користь ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» своє Право Вимоги заборгованості за Кредитними договорами, в тому числі за Кредитним договором № ____від 17.05.2008 року та договором іпотеки від 17.05.2007 року, укладеними між ПАТ «КБ «НАДРА» та Боржником.
3. За Кредитними договорами, станом на «05» жовтня 2021 року, обліковується прострочена заборгованість у розмірі всього: 3 078 107,41 грн. У зв’язку з цим, Сторони домовились про врегулювання заборгованості, наступним шляхом:
3.1. Боржник зобов’язується сплатити прострочену заборгованість, за Кредитним договором наступним чином:

Платіж у сумі 11 000 у.е. до 31.07.2021 року (включно), за борговою справою № ____ залишок заборгованості буде врегульовано.

3.2. Кредитор відмовляється від стягнення залишку боргу та не матиме будь – яких майнових та фінансових претензій до Боржника, що виникли на підставі Кредитного договору № ____від 17.05.2007 року, укладених в ПАТ «КБ «НАДРА». Крім цього, ТОВ «Росвен Інвест Україна» не матиме жодних майнових претензій щодо предмету іпотеки, а саме нерухоме майно: квартира ____. Квартира складається з однієї жилої кімнати, загальною площею 29,20 (двадцять дев’ять цілих двадцять сотих) кв. м., у тому числі жилою площею 16,10 (шістнадцять цілих десять сотих) кв. м.
3.3. Кредитор приймає платежі від Боржника, в погашення простроченої заборгованості, за Кредитним договором та протягом виконання даного Договору не проводити будь-які нарахування, що можуть збільшити суму заборгованості за Кредитним договором.
3.4. У випадку неналежного виконання Боржником, передбачених п. 3.1 цього Договору зобов’язань, неповного, несвоєчасного перерахування грошових коштів в якості погашення заборгованості, незалежно від причин, цей Договір автоматично припиняється у зв’язку з порушенням Боржником своїх обов’язків за цим Договором.
3.5. Кінцева встановлена дата погашення заборгованості не може бути порушена Боржником, допускається тільки дострокове погашення заборгованості. Боржник має право достроково погасити заборгованість в повному обсязі без сплати будь яких штрафних санкцій.
3.6. Після повного та своєчасного виконання умов даного Договору, Кредитор на письмову вимогу Боржника, надає довідку про відсутність будь – яких зобов’язань за Кредитним договором та відсутність претензій з сторони Кредитора.
4. Даний Договір набирає чинність з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання взятих зобов’язань.

 

Боржник: Директор ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА»:

 

_____________________ _____________________


Підпис Підпис

 

Колектори ТОВ «Росвен Інвест Україна» звідки борг із кредиту?


Якщо колектори Росвен Інвест Україна вимагають повернути борг, не варто впадати у відчай, не прочитавши інформацію в цій статті. Розкажемо, що чекати від колекторів Росвен Інвест Україна, їх методи стягнення боргу та чим вони відрізняються від інших колекторських компаній.

ТОВ «Росвен Інвест Україна», як і ФК «АЛАНД», ФК «Кредит Капітал», Вердикт Капітал викуповують старі кредити як у банків, які перебувають на стадії ліквідації (Дельта банк, Платинум банк), так і в нинішніх банків (Альфа Банк), Пумба).

Що можуть зробити колектори МФО (мікрофінансові організації) ми розповідали неодноразово, але з кожним роком їх підхід до повернення боргу змінюється. Раніше акцент робився на дзвінках боржнику, його оточенню, сусідам та іншим особам, які не мають прямого відношення до позичальника та його боргу. Ми живемо в Україні, колектори діють за межею закону, але водночас не готові реалізовувати на практиці свої лякалки.

Арешт карти банка.

За великим рахунком, самі колектори поширюють себе небилиці, з метою залякування боржника, психологічного на нього, залякування тощо. Але все обмежується тим, що колектори дзвонять, дзвонять і дзвонять. У суди колектори не подають, це не ефективно, а іноді й недоцільно, оскільки за старими кредитами термін позовної давності минув, ймовірність того, що боржник не заявить про застосування позовної давності – мінімальний.

У таких випадках, особливо за старими кредитами, а також мікрофінансовими кредитами (Манівео, Ваша готівочка), колектори роблять виконавчі написи нотаріусів. Ситуація плачевна, оскільки боржник у разі ніяк не бере участь у процесі і позбавлений інструментів захисту. Просто одного прекрасного дня до бухгалтерії приходить постанова приватного виконавця Дорошкевич Віра Леонідівна, Клітченко О.О., Клименко Р. та інших про звернення стягнення на зарплату, стипендію та інші доходи боржника за якою щомісяця будуть відраховуватися 20% від заробітної плати.

Другий варіант – арешт зарплатної банківської картки, причому, за останньою практикою Верховного Суду, приватний виконавець може заарештовувати зарплатну картку (тут без коментарів правозахисники категорично не згодні з такою позицією).

Немає необхідності шукати телефон Росвен Інвест Україна, дзвонити не має жодного сенсу. На сайті компанії розміщено інформацію, що вони співпрацюють з найбільшою колекторською компанією України Товариством з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТ ЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ.» та розробляють стратегії зі стягнення заборгованості, яка включає телефонні дзвінки боржникам, спрямовані на повідомлення – типовий підхід колекторів. оскаржити напис нотаріуса
Колектори викуповують борги Дельта банк, який давно перебуває на стадії ліквідації та стягують їх у боржників, які давно про них забули. Стягнення відбувається над судовому порядку, з причин викладеним вище. Уся стратегія зводиться до наступного: звернутися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діана Гагиківна або приватного нотаріуса Боршацький Ігор Вікторович, найчастіше без достатніх документів, що підтверджують наявність обов'язку для здійснення виконавчого напису нотаріуса.

РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА, приватний нотаріус Григорян Діана Гагіківна, приватний нотаріус Боршацький Ігор Вікторович - який зв'язок?

Реєстр судових рішень заповнений масою справ щодо оскарження виконавчих написів нотаріусів Горай О., Григорян Д, Баршацького І. Наше адвокатське об'єднання спеціалізується на оскарженні виконавчого напису приватного нотаріуса, оскільки 99% з них є незаконними.

Процедура наступна. РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА викуповує борги, отримує документи за кредитом (часто просто суму боргу та дані боржника, без документів, що підтверджують розмір заборгованості), передає дані приватному нотаріусу, він робить виконавчий напис, його передають на виконання приватному виконавцю Дорошкевич, та іншим.

Внаслідок цього боржник потрапляє до реєстру боржників, у нього заарештовують банківські рахунки та картки, звертають стягнення на доходи. Якщо і ви потрапили в таку ситуацію, звертайтесь до адвоката. Швидше за все, виконавчий напис нотаріуса не законний і є всі підстави визнати його таким, що не підлягає виконанню.

Mayorov V1 1 

 

 

Пример решения суда об отказе РОСВЕН ИНВЕСТ о взыскания долга по исковой давности

 

ДАРНИЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД М.КИЕВА

 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

"10" января 2022 г. судья Дарницкого районного суда г. Киева Заставенко Н.А., рассмотрев в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Росвен Инвест Украина» к ОСОБА_1 о взыскании долга, -

УСТАНОВИЛ:

В мае 2021 года истец Общество с ограниченной ответственностью «Росвен Инвест Украина» обратился в Каневский горрайонный суд Черкасской области с иском к ОСОБА_1 о взыскании долга по кредитному договору на сумму 140 801,68 грн.

Иск мотивирован тем, что 04.06.2013 между ПАО «Дельта Банк» и ОСОБА_1 был заключен кредитный договор № 001-23014-040613, согласно которому заемщик получил кредитные средства в размере 160 618,54 грн. с конечным сроком погашения до ____, с уплатой процентов за пользование кредитом Ответчик взятые на себя обязательства по кредитному договору должным образом не выполнял, на требования о погашении задолженности не реагировал. 27.04.2018 между ПАО «Дельта Банк» и ООО «Росвен Инвест Украина» был заключен договор факторинга № 409/К, согласно которому истец получил право требования, в частности, по вышеуказанному кредитному договору от 04.06.2013. Задолженность ответчика ОСОБА_1 по данному договору на 14.05.2021 составила 140 801,68 гривен, из которых: 70 677,11 грн. – просроченная задолженность по телу кредита, 40 940,31 грн. – просроченная задолженность по процентам за пользование кредитом, 6082,11 грн. - 3% годовых от просроченной суммы, 10502,15 грн. – инфляционные потери. Истец отметил, что дополнительные начисления штрафных санкций, пени и прочего с момента уступки права требования, им, как новым кредитором, не было осуществлено. Все суммы пени и процентов были начислены первичным кредитором – ПАО «Дельта Банк». Ссылаясь на то, что ответчиком были проигнорированы неоднократные требования по погашения задолженности по кредитному договору, истец просит взыскать с ответчика в пользу указанную задолженность и уплаченный судебный сбор в размере 2 270,00 грн.

По постановлению судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области от 09.06.2021 указанное исковое заявление передано по подсудности в Корсунь-Шевченковский районный суд Черкасской области.

По постановлению судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области от 07.07.2021 открыто производство по делу и назначено к рассмотрению по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

30.07.2021 ответчик подала в суд отзыв на исковое заявление, в котором иск не признала, отрицала его удовлетворение, просила применить срок исковой давности к исковым требованиям и отметила, что истцом Обществом с ограниченной ответственностью «Росвен Инвест Украина» не предоставлено надлежащих доказательств предоставления ответчику кредита, как и доказательств того, что к истцу перешло право требования по кредитному договору.

По постановлению Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области от 17.09.2021 дело передано по подсудности в Дарницкий районный суд г. Киева.

По постановлению судьи Дарницкого районного суда г. Киева Заставенко Н.А. от 13.10.2021 принято дело к своему производству и назначено для рассмотрения по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон в судебное заседание.

Исследовав имеющиеся в деле материалы, суд считает, что иск не подлежит удовлетворению по причинам.

Судом установлено, что 04.06.2013 между ПАО «Дельта Банк» и ответчиком ОСОБА_1 был заключен кредитный договор путем обращения ответчика в банк с Заявлением № 001-23014-040613 (а. с. 11 - 12).

Согласно указанному Заявлению, которое ответчик собственноручно подписала, последняя согласилась с тем, что это Заявление вместе с Правилами предоставления услуг при осуществлении кредитования физических лиц в ПАО «Дельта Банк» и Тарифами банка составляет между ним и банком кредитный договор.

По условиям указанного кредитного договора ответчику ОСОБА_1 был предоставлен кредит в размере 140 822,98 грн., с конечным сроком погашения 04.06.2015, т.е. задолженности 2,25% в месяц и комиссии за предоставление кредита 0,00% от суммы кредита.

27.04.2018 между ПАО «Дельта Банк» и ООО «Росвен Инвест Украина» заключен договор № 409/К об уступке прав требования по кредитным договорам, в соответствии с которым истец получил право требования, в частности, и по вышеуказанному кредитному договору, заключенному между ПАО «Дельта Банк» и ЛИЦО_1 (а. с. 6-7).

Из имеющегося в материалах дела выписки из Реестра передачи Прав Требования к вышеуказанному договора об уступке прав требования усматривается, что общий размер задолженности ответчика по кредитному договору, к моменту уступки права требования составляет 120 617,42 грн., из которых: 70 677,11 грн. – просроченная задолженность по телу кредита, 40 940,31 грн. - просроченная задолженность по процентам за пользование кредитом, пеня – 0,00 грн.

Статьей 526 ГК Украины предусмотрено, что обязательство должно выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Кодекса, других актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или другими требованиями, которые обычно предъявляются.

Согласно частям 1, 2 статьи 1054 ГК Украины, по кредитному договору банк или другое финансовое учреждение (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется вернуть кредит и уплатить проценты. К отношениям по кредитному договору применяются положения параграфа 1 настоящей главы, если иное не установлено настоящим параграфом и не вытекает из сущности кредитного договора.

В соответствии с ч.1 ст.1048 ГК Украины ссудодатель имеет право на получение от заемщика процентов от суммы займа, если иное не установлено договором или законом. Размер и порядок получения процентов устанавливаются договором. Если договором не установлен размер процентов, то их размер определяется на уровне учетной ставки Национального банка Украины. В случае отсутствия другой договоренности сторон проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата ссуды.

Согласно ч.1 ст.625 ГК Украины, должник не освобождается от ответственности за невозможность исполнения им денежного обязательства.

Согласно ч.1 ст.512 ГК Украины, кредитор в обязательстве (кроме случаев, предусмотренных статьей 515 ГК Украины) может быть заменен другим лицом в результате, в частности, передачи им своих прав другому лицу по сделке (уступка права требования), а согласно статье 514 настоящего Кодекса к новому кредитору переходят права первоначального кредитора в обязательстве в объеме и на условиях, существовавших на момент перехода этих прав, если иное не установлено договором или законом.

Согласно ч.1 ст.1077 ГК Украины, по договору факторинга (финансирование под уступку права денежного требования) одна сторона (фактор) передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение другой стороны (клиента) за плату (в любой предусмотренный договором способ), а клиент отступает или обязуется отступить фактору свое право денежного требования к третьему лицу (должнику).

Кроме определенных первичным кредитором ПАО «Дельта Банк» сумм задолженности ответчика по телу кредита и процентами за пользование кредитом, истцом ООО «Росвен Инвест Украина» из ч. 2 в. 625 ГК Украины начислены 3% годовых и инфляционные потери.

Согласно ч.2 ст.625 ГК Украины, должник, просрочивший исполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.

Из анализа норм Гражданского кодекса Украины усматривается, что в течение действия договорных отношений, размер и порядок получения процентов устанавливаются договором и в течение действия последней стороны могут осуществить свои права и выполнить свои обязанности в соответствии с договором, а по истечении срока договора в случае наличия невыполненного денежного обязательства, у кредитора возникает право требования в соответствии с ч.2 ст.625 Гражданского кодекса Украины.

Согласно ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ГПК Украины, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается на основание своих требований или возражений, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом.

Учитывая, что фактически полученные и использованные ответчиком кредитные средства в добровольном порядке первичному кредитору ПАО «Дельта Банк» не возвращены, истец ООО «Росвен Инвест Украина» как новый кредитор, получивший право требования к ответчику по договору об уступке прав требования, имеет право требовать исполнение должником обязанности по погашению задолженности по кредитному договору, учитывая принцип диспозитивности гражданского процесса, то, что ответчиком не опровергнут размер использованных кредитных средств, начисленных процентов за пользование кредитом и рассчитанных истцом сумм задолженности по 3% годовых и инфляционных потерях, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований.

В свою очередь ответчик ОСОБА_1 подала заявление о применении сроков исковой давности.

По содержанию статей 256-258 ГК Украины исковая давность - это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса. Общая исковая давность устанавливается продолжительностью в три года. Для отдельных видов требований законом может устанавливаться специальная исковая давность: сокращенная или более длительная по сравнению с общей исковой давностью. Исковая давность в один год применяется, в частности к требованиям о взыскании неустойки (штрафа, пени).

Согласно ст. 253 ГК Украины, течение срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало.

По общему правилу течение общей и специальной исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило; по обязательствам с определенным сроком выполнения течение исковой давности начинается с истечением срока выполнения (части первая и пятая статьи 261 ГК Украины).

Из анализа норм ГК Украины видно, что начало течения исковой давности совпадает с моментом возникновения у заинтересованной стороны права на иск, то есть возможности реализовать свое право в принудительном порядке через суд.

Согласно части 3, 4 статьи 267 ГК Украины, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанной до вынесения им решения. Истечение исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для отказа в иске.

Из кредитного договора усматривается, что конечный срок погашения кредита – 04.06.2015. Договор об уступке прав требования по кредитным договорам был заключен между ПАО "Дельта Банк" и истцом ООО "Росвен Инвест Украина" 27.04.2018.

Из материалов дела усматривается, что истец ООО «Росвен Инвест Украина» направил иск в суд по почте 19.05.2021, то есть после истечения трехлетнего срока как со времени истечения срока выполнения кредитного обязательства, так и с момента заключения договора об уступке прав требования , по которому истец получил право требования и по указанному кредитному договору, то есть с момента, когда узнал о нарушении своего права.

При этом истцом не предоставлено суду доказательств, указывающих на прерывание срока исковой давности, заявлений о восстановлении исковой давности и доказательств существования уважительных причин пропуска срока обращения в суд.

Учитывая, что истцом был пропущен срок исковой давности, ответчиком заявлено ходатайство о применении сроков исковой давности, суд пришел к выводу, что в удовлетворении необходимо отказать в связи с пропуском срока исковой давности.

Судебные расходы по делу, понесенные истцом возлагаются на последнего. Кроме того, в связи с отказом в удовлетворении исковых требований с истца в пользу ответчика подлежат взысканию судебные расходы на юридическую помощь в размере 5 000,00 грн.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 253, 256-258, 261, ч. 3, 4 ст. 267, ст. ст. 512, 526, 625, 626, ч. 1 ст. 1048, ч. 1, 2 ст. 1054, ч. 1 ст. 1077 ГКУ, ст. в. 12, 13, 48, 76-82, 141, 229, 259, 263-265, 268, 273 ГПК Украины, -

РЕШИЛ :

В удовлетворении Общества с ограниченной ответственностью «Росвен Инвест Украина» к ОСОБА_1 о взыскании долга – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Росвен Инвест Украина» в пользу ОСОБА_1 расходы на юридическую помощь в размере 5 000,00 грн.

vechera final