Застосування позовної давності на звернення стягнення на іпотеку

Позичальникам необхідно звертати увагу на застосування позовної давності до кредитних правовідносин. Позовна давність на кредитне зобов’язання – це один із способів уникнути сплати кредиту. Крім того, відповідно до судової практики Верховного Суду, колектори та/або банки не мають нараховувати проценти та штрафи, після настання строку повіернення кредитних коштів.

Позовна давність за кредитним договором актуальна як для фізичних осіб, так і для  юридичних осіб з великою кількістю договорів поруки. Головна мета позовної давності – це запустити строки та не переривати вказаний строк. Враховуючи, що багато кредитів перекупили колектори («Финмарк», «Инвест-Кредо», «Женева», «Фактор плюс», «Финтайм», «ФК Довіра та гарантія», «Горизонт»), дуже важливо перевірити ваш кредитний договір на сплив позовної давності.

Mayorov V1 1

Позичальник перериває позовну давність своїми діями:

1.Оплачує кредит;

2.Надсилає листи або підписує листи, в яких визнає або підтверджує  свій борг;

3.Вчиняє інші фактичні та юридичні дії, які можуть свідчити  про визнання або підтвердження  кредиту.

Для того, щоб позичальник не переривав позовну давність наша компанія рекомендує всі свої дії вчиняти через поручителя (оплачувати кредит, писати листи тощо). 

В цій статті розглянемо варіанти позовної давності та акцентуємо увагу на застосування позовної давності на вимоги про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме:

1.Позовна давність, яка застосовується на все кредитне зобо’язання;

2.Спеціальна позовна давність на вимоги про стягнення неустойки (штраф, пеня) по кредитному договору;

3.Позовна давність, яка застосовується на кожний місячний кредитний платіж (застосовується при відсутності підстав для застосування загальної позовної давності;

4.Позовна давність на додаткові вимоги, зокрема про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Головною підставою для запуску перебігу позовної давності – є закінчення строку повернення кредиту або надсилання банком вимогу про дострокове повне повернення кредиту. Ми відмітили, що банки не слідкують за позовною давністю і можуть пропускати позовну давність на неустойку або на стягнення на іпотеку. Наприклад, банк подає позов про стягнення кредитної заборгованості, а через 3 роки від моменту надіслання вимоги позичальнику подають позов про стягнення на предмет іпотеки.

Приведемо приклад з рішення третьої інстанції: Крім цього, судом розглянуто заяву сторони-2 про застосування строку позовної давності до вимог про звернення на іпотеку і місцевий суд, відхиляючи її акцентував увагу, що строк позовної давності щодо вимог про стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення зазначеної заборгованості перервався на підставі ст.264 ЦК України шляхом звернення 31.08.2011 з позовом у справі №41/56-11, а отже новий строк позовної давності визначається періодом з 31.08.2011 по 31.08.2014. За таких обставин та враховуючи, що позовна заява подана 21.06.2014, то відсутні будь-які  підстави для застосування строку позовної давності до вимог заявлених Позивачем.

При перегляді рішення суду в апеляційному порядку, суд, враховуючи  ЦК України та ЗУ "Про іпотеку", дослідивши перебіг позовної давності за кожним неповернутим місячним кредитним платежем згідно графіку,  дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного позову, оскільки такий вид забезпечення  кредитного зобов'язання як звернення стягнення на іпотеку є додатковою вимогою по відношенню до вимоги про стягнення коштів за кредитним договором і пред'явлення позову про стягнення основної заборгованості за кредитним договором ніяким чином не  впливає на перебіг строку позовної давності за вимогами про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Звернуть увагу на висновок суду з приводу переривання строків давності, а саме: Пред'явлення позовної заяви до позичальника про стягнення кредитної  заборгованості  не вплинуло на перебіг строку позовної давності за вимогами про звернення стягнення на іпотеку. Банком не було доведено, що позичальник  під час перебігу строку позовної давності  вчинив  фактичні чи юридичні дії, які б свідчили визнання обов'язку виконання кредитного зобов'язання за рахунок предмета іпотеки чи застави.

Отже, суд визнав, наявність та самостійне існування та  застосування строків позовної давності для додаткових вимог. Вищезазначена позиція, про її застосуванні дозволить уникнути сплати кредиту або завести ситуації таким чином, щоб отримати від банку дисконт при погашенні кредиту.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб

911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!

 

Як домовитись з колекторами (відеопорада адвоката по кредитам)

 

 

ЗРАЗОК РІШЕННЯ СУДУ ПРО СКАСУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА

vechera final