Як припинити поруку, якщо процентна ставка по кредиту FIDR.

Навіть фіксування в додатковій угоді ставку FIDR веде до збільшення кредитної відповідальності поручителя, оскільки після 2012 року ставка FIDR почала подати. 

 Mayorov advokat
Відповідно до ч 1, ст. 559 ЦКУ порука припиняється у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.
 
     Вказана норма законодавства необхідно застосувати виходячи з наступного:
 
     Зміна кредитного зобов’язання мала місце, а саме 16.03.2007р. між Позичальником (Третя особа) та Банком (Відповідач) був укладений новий графік платежів, яким було збільшено розмір процентів за користування грошима і встановлено процентну ставку на рівні 14.00%. До цього дня була встановлена процентна ставка на рівні 6.5 % + FIDR (фіксована ставка по депозитам фізичних осіб в гривні розміщених в банку на строк більш ніж 366 днів), що підтверджується кредитним договором.
 
       ПОТРІБНО НАГОЛОСИТИ НА ТОМУ, ЩО ЦЕ БУЛО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ ОСКІЛЬКИ ПРОЦЕНТНА СТАВКА БУЛА ВСТАНОВЛЕНА САМЕ ФІКСОВАНА І В РОЗМІРІ 14% - ТОБТО СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЯ ЩО БУДЕ ТІЛЬКИ ТАКИЙ РОЗМІР ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ КОШТАМИ ПІСЛЯ 16.03.2007 РОКУ, АЛЕ ПОТРІБНО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ДО ЦЬОГО ВІН БУВ МЕНШИЙ ОСКІЛЬКИ СТАВКА ФІДР Є ЗМІННОЮ І НЕ МОЖЕ БУТИ ПОСТІЙНОЮ В РОЗМІРІ 7,5 % (САМЕ ТАКИЙ РОЗМІР ПОТРІБЕН ЩОБ В СУКУПНОСТІ з 6,5% ПРОЦЕНТНА СТАВКА СТАНОВИЛА 14%), А МОЖЕ БУТИ МЕНШОЮ. ТОБТО КРЕДИТОР ВИРІШИВ ЗАФІКСУВАТИ РОЗМІР ПРОЦЕНТІВ, ЩОБ ВІН НЕ ЗМЕНШУВАВСЯ ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ СТАВКАИ ФІДР, ЩО ВІДПОВІДНО Є ЗБІЛЬШЕННЯМ ОБСЯГУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ ОСКІЛЬКИ ВОНА ПОГОДЖУВАЛАСЯ ВІДПОВІДАТИ САМЕ ЗА ЗМІННУ ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ, ЯКА МОГЛА БУТИ І МЕНШОЮ НІЖ 14%.
 
      Згоду на таку зміну зобов’язання  поручитель не надавала підтвердженням чого є відсутність її підпису на цій додатковій угоді, а також відсутність в договорі поруки умови про те, що подібні зміни можуть вноситися в кредитний договір без її згоди чи підпису.
 
     Представник Скаржника також хоче надати коментарі відносно незаконності наступних висновків суду визначених в судовому рішенні:
 
•«Судом встановлено, що збільшення процентної ставки за кредитним договором, про яке заявляє позивач, відбулося за рахунок збільшення ставки FIDR» - 2 абзац останнього аркушу рішення.
 
    Коментар полягає в наступному:
 
     Це не відповідає дійсності, оскільки кредитним договором ( п. 1.4.1.1.3 та п. 1.4.1.5.1) визначено, що корегування відсоткової ставки у взаємозв’язку зі зміною ставки FIDR відбувається без підписання будь-яких додаткових угод з Позичальником, а тому можна зробити висновок, що сторони кредитного зобов’язання домовилися, що корегування відсоткової ставки має здійснюватися в односторонньому порядку, а в спірній ситуації мало місце саме встановлення нової збільшеної відсоткової ставки (ФІКСОВАНОЇ) за новою письмовою підписаною сторонами домовленістю.  Отже, збільшення процентів відбулося не за рахунок збільшення ставки FIDR, оскільки процедура корегування відсоткової ставки у взаємозв’язку зі зміною ставки FIDR відбувається за іншою процедурою – в односторонньому порядку за волевиявленням кредитора.
 
•«Позивачем не надано жодних доказів укладення 16.03.2007 року між відповідачем та третьою особою додаткової угоди про збільшення відсоткової ставки за кредитним договором. Графік погашення платежів, до якого було внесено зміни у зв’язку з корегуванням плаваючої процентної ставки не є додатковою угодою, як помилково вважала позивач, а є невідємною частиною кредитного договору.»
 
            Коментар полягає в наступному:
 
 Не має значення як називається документ, яким було внесено зміни до кредитного зобов’язання оскільки припинення поруки пов’язується не з укладенням документу, який має найменування «додаткова угода», а зі зміною зобов’язання без згоди поручителя внаслідок чого збільшився його обсяг відповідальності. Зміни були внесені до кредитного договору шляхом укладення нового графіку платежів, що є зміною зобов’язання/договору в розумінні ст. 653 ЦКУ відповідно до якої у разі зміни або розірвання кредитного  договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору та ст. 654 ЦКУ відповідно до якої зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо не встановлено інше.
 
Отже, вказані норми законодавства не зобов’язують сторін договору укладати документ, який має називатися додаткова угода, а зобов’язують лише викладати документ про зміну зобов’язання у письмовій формі, що і було зроблено.
 
Також потрібно звернути увагу на існування правових позицій Верховного Суду України, які відображають інформацію про те, що будь-яка зміна кредитного зобов’язання в рахунок збільшення відповідальності поручителя, навіть за згодою позичальника та банку і якщо поручитель в договорі поруки не надавала згоди на такі зміни, є підставою для припинення поруки. 

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!