Все, що необхідно знати про припинення договору поруки!

Порука перед банком в сучасному світі є досить поширеним видом правовідносин. Саме в банківській сфері найчастіше використовується порука, - все частіше банки вимагають привести поручителя для отримання кредиту.

Багато хто з нас виступаючи поручителем не зовсім розуміють що ж таке порука, що передбачає договір поруки, і які з нього виходять права та обов'язки для поручителя та для банку. Розібравшись з цими питаннями ми зможемо виважено прийняти рішення про настільки значимому кроці та зрозуміти як бути, якщо ми вже виступили поручителем.

Mayorov advokat

Як говорить мудра російське народна приказка, зібрана і опублікована в збірниках В. І. Даля: Хто поручиться, той і мучиться.

Для детального розгляду поручительства, його правової природи давайте виділимо наступні питання:

Поняття поручительства.

Наслідки невиконання зобов'язань позичальника  для поручителя?

Що має право вжити поручитель у разі вимог кредитора до нього?

Що станеться, якщо поручитель погасить кредит за позичальника?

У яких випадках порука припиняється?

 

3 способи, як правильно погасити кредит колекторам (відеоконсультація адвоката)

Поняття поручительства.


Порука, як інститут правовідносин зародився ще за часів Київської Русі.

У вільної енциклопедії Вікіпедія наводиться наступні визначення поруки:

Порука – фінансове зобов'язання поручителя перед банком за те, що позичальник виконає своє кредитне зобов'язання перед банком. Правовідносини фінансової поруки за загальним правилом виникають в результаті укладення окремого договору - договору фінансової поруки. Порука виступає в якості способа забезпечення виконання кредитного договору. Необхідно розрізняти підстави припинення фінансової поруки та майнової поруки (іпотека, тощо)

Порука є цивільно-правовим елементом забезпечення виконання кредитного зобов'язання. 

Визначення договору поручительства дається Цивільним кодексом України:

Порука може бути оплатною.

Юридичні наслідки невиконання фінансового зобов'язань позичальника (дорученого) для поручителя.

Стаття 554 ЦКУ передбачені наслідки невиконання своїх кредитних зобов'язань особою, за яку дана порука для поручителя. Отже,  у разі порушення боржником (позичальником) кредитних  зобов'язання, забезпеченого фінансовою порукою, боржник і поручитель відповідають як солідарні боржники.

Отже, щоб розібратися розглянемо більш докладно види відповідальності. Солідарна відповідальність - це відповідальність декількох боржників перед одним кредитором, коли кредитор може вимагати як від усіх боржників одночасно, так і від кожного з них окремо виконання зобов'язання.

Отже, укладаючи договір поруки, Ви погоджуєтесь з тим, що у разі виникнення боргу банк (інший кредитор) може витребувати з Вас повну або часткову оплату кредитного боргу позичальника. Шкода, але більшість поручителів починають розуміти цей момент тільки після пред'явлення до них вимог кредиторів.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник.

Що має право вжити поручитель у разі вимог банку до нього.

Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника. 

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов'язаний повідомити про це боржника, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. До речі, у разі отримання вимоги від банку, поручителю необхідно протягнути час, оскільки, якщо банк на протязі шести місяців не подасть в суд на поручителя, поруки припиняється.

Що буде, якщо поручник виконає зобов'язання за позичальника (дорученого).

До поручителя, який виконав кредитне зобов'язання, переходять усі права вимоги банку у цьому зобов'язанні, в тому числі й право вимоги по іпотеки. При виконанні поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок боржника. До речі, за допомогою отримання поручителем права вимоги по кредиту можливо отримати контроль за договором іпотеки.

Таким чином, поручитель виконав кредитне зобов'язання за боржника становиться кредитором у такому зобов'язанні. Тобто, якщо Ви виплатили як поручитель суму боргу по кредиту замість позичальника, то Ви отримуєте  право вимагати з нього виконання кредитного договору з відсотками, неустойкою вже перед Вами, а якщо зобов'язання забезпечувалося іпотекою або заставою, то і право на звернення стягнення такого забезпечення.

У яких випадках порука припиняється.

Законодавцем встановлено чотири підстави для припинення поруки. Давайте розглянемо кожен окремо:

Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.
По суті, даний пункт можна розділити на два окремих підпункту:

- Припинення кредитного зобов'язання;

- Збільшення обсягу фінансової відповідальності.

Припинення зобов'язання можливо з наступних причин:

 - виконанням;

- досудового придбання предмета іпотеки у власність кредитора або продаж їм його на підставі договору про задоволення вимог кредитора за рахунок предмета іпотеки або відповідної застереження в договорі іпотеки або інші види відступного, передбачені сторонами;

- проведенням заліку однорідних вимог між кредитором і боржником (наприклад погашення кредиту за рахунок депозиту);

- новацією боргу (перекредитування - укладення нового кредитного договору на більший термін або на інших умовах.);

- прощенням боргу;

- смертю фізичної особи позичальника;

- ліквідацією юридичної особи кредитора чи боржника;

- визнанням договору недійсним, на підставі якого виникло основне зобов'язання (кредитного договору).

 Збільшення обсягу відповідальності поручителя. До даній підставі за кредитними договорами можна віднести збільшення відсотків, суми кредиту, перенесення платежів на більш пізній період і тому подібні дії, якщо в результаті їх сума до оплати збільшується в порівнянні до тієї, яка існувала на момент дачі поручительства і кредитним договором, договором поруки не передбачено таку зміну.

Договір порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов'язання кредитор відмовився прийняти належне виконання.

Договір поруки припиняється у випадку переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Договір фінансової поруки припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У випадку, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не подаст в суд. 

Для роз'яснення даного пункту слід звернеться до висновків Верховного Суду України зробленими за результатами перегляду судових рішень касаційної інстанції. Раніше зазначені висновки зводяться до того, що якщо в договорі не встановлено конкретної дати, то слід вважати, що термін встановити не можна. Як наслідок договору поруки, які в собі містять визначення їх терміну дії з відсиланням на термін дії основного договору вважаються такими, термін дії яких не визначений. Таку ж позицію ВСУ висловив у справі № 3-42гс15 по відношенню до терміну виникнення основного кредитного зобов'язання. Якщо основне зобов'язання не визначене конкретною датою, а визначено виставленням рахунку, відвантаженням товарів, то порука припиняється якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року з дня укладення договору поруки.

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!