Припинення договору поруки

Аналіз ситуації та рекомендації з приводу припинення договорів поруки.

 

Як припинити поруку: судова практика і помилки банків

Основна частина:

Судові рішення на користь поручителів у спорах з банками стають дедалі частіше. Якщо раніше суди були скептично налаштовані до припинення поруки, то зараз є ряд підстав, на підставі яких поручитель може звільнитися від своїх зобов'язань.

Однією з найпоширеніших підстав є зміна зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується його відповідальність. Це може бути, наприклад, збільшення процентної ставки, проведення реструктуризації кредиту, збільшення строку його користування або введення додаткових комісій.

Зверніть увагу, що банки з 11.01.2009 року не мають права самостійно підвищувати процентні ставки за кредитами. Однак на практиці це правило часто порушується.

Іншою підставою для припинення поруки є закінчення терміну, встановленого в договорі. Якщо ж такий термін не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання основного зобов'язання по погашенню кредиту не пред'явить вимоги до поручителя.

Банк повинен направити вимогу до поручителя рекомендованим листом з повідомленням. Однак судова практика вимагає, щоб у листі містилася саме вимога до поручителя. Тому належним доказом є цінний лист з описом.

Наприклад, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив рішення, яким відмовив банку в позові про стягнення заборгованості з поручителя. Суд встановив, що банк не направив поручителю вимогу про дострокове повернення кредиту цінним листом з описом.

Таким чином, поручитель може звільнитися від своїх зобов'язань, якщо банк порушить встановлені законом правила. Для цього необхідно перевірити, чи не було таких порушень у вашому випадку.

Висновок:

Якщо ви поручитель і вам пред'явили вимогу про погашення кредиту, перш ніж виконувати її, обов'язково перевірте, чи не було порушень з боку банку. Якщо такі порушення були, ви можете звернутися до суду і звільнитися від своїх зобов'язань.

   Крім цього у Постанові Верховного Суду України № 6-78ц12 від 18липня 2012 року зазначено: «В ухвалі колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 7 жовтня 2009 року, доданій до заяви ОСОБА_1 як приклад неоднакового застосування судами касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, міститься висновок, згідно з яким умова договору про дію поруки до повного виконання боржником зобов’язання перед кредитором не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 ЦК України. У разі не встановлення в договорі поруки строку її припинення порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя (частина четверта статті 559 ЦК України).

   Пунктом 22 Постанови №5 Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року встановлено, що якщо з обставин справи не вбачається інформованості поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень частини першої статті 559 ЦК порука припиняється у разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. У цьому випадку поручитель має право на пред’явлення позову про визнання договору поруки припиненим.

   Також потрібно звернути увагу на те, що існує позиція Верховного Суду України, яка відображена в його постанові про те, що підставою для припинення поруки є будь-яка зміна зобов’язання без згоди поручителя, що збільшує розмір відповідальності поручителя і навіть якщо така зміна передбачена кредитним договором при його підписанні. Постанова (Постанова №6-67цс11 від 19.12.2011).

   Все вищевикладене відповідає та не суперечить Узагальненню судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин (2009-2010 роки), а саме: «Разом з тим, суди повинні звертати увагу на те, що у зобов’язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної відсоткової ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов’язань перед банком (частина 1 статті 559 ЦК України)».

Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!