Як припинити та вивести іпотеку!

У докризову епоху України широкого поширення набуло іпотечне кредитування, як спосіб придбання житла. Зрозуміло, у іпотеки є величезне число плюсів. Ну, як мінімум, це можливість придбати житло зараз, а не коли-небудь.

Mayorov advokat
 
У той же час, іпотека має і свої негативні сторони, наприклад, необхідність нести щорічні витрати зі страхування предмета іпотеки/застави, а також обмеження, пов'язані з можливістю розпорядження закладеним майном.
У зв'язку з цим іноді в практиці виникає питання про виведення частини закладеного майна з іпотеки. Наприклад, таке бажання може виникнути у заставодавця у зв'язку з погашенням більшої суми основного кредитного зобов'язання.
 
Закон України «Про іпотеку» визначає іпотеку як один з видів забезпечення виконання кредитного зобов'язання нерухомим майном, яке залишається у іпотекодавця (позичальника), але за рахунок якого банк має право в разі невиконання позичальником, забезпеченими іпотекою,  кредитного зобов'язання одержати задоволення своїх вимог. Підставою для виникнення таких зобов'язань по майновому забезпеченню у вигляді іпотеки є укладення кредитного договору. Іншими словами договір іпотеки є похідним від договору кредиту, і якщо припиняється основне кредитне зобов`язання, то і автоматично припиняється іпотека. Таким чином,  заставне майно банків завжди залежить від дійсності основного кредитного зобов`язання.
 
У Іпотекодавця практично завжди є способи протидіяти зверненню стягнення на предмет іпотеки. За допомогою цих способів іпотекодавець (боржник, майновий поручитель) може, як мінімум, затягнути процес звернення стягнення на предмет іпотеки на значний термін (аж до затягування процесу на кілька років), як максимум - домогтися визнання договору іпотеки недійсним, неукладеним, або визнання  іпотеку припиненою. Банк заставне майно.
  

Крім того, для припинення іпотеки позичальникам необхідно звернути увагу на такі моменти:  

1.Іпотека припиняється у випадку припинення основного  кредитного зобов`язання;
 
2.Іпотека припиняється у випадку визнання недійсним кредитного договору з банком, в тому числі договору іпотеки;
 
3.Іпотека припиняється у випадку реалізації предмета іпотеки з публічних торгів;
 
4.Іпотека припиняється у випадку розірвання договору іпотеки;
 
5.Іпотека припиняється відповідно до ЗУ «Про іпотеку»;
 
6.Договір іпотеки є недійсним, якщо в іпотеку передавались майнові права на новобудову;
 
Наша юридична компанія може:
 
Припинити взаємовідносини Банку та майнового поручителя;
 
Вивести заставне майно з під іпотеки;
 
Зняти заборону на відчуження заставного майна;
 
Врятувати практично будь-яке нерухоме заставне майно;
 
Зупинити примусове стягнення на заставне майно.
 
Судова практика досить неоднозначно підходить до припинення та/або визнання недійсним договір іпотеки
 
 
Стаття 17 ЗУ "Про іпотеку" передбачає підстави припинення іпотеки. Іпотека припиняється у разі визнання іпотечного договору недійсним. Наша юридична компанія допомагає майновим поручителям (іпотекодавця) за кредитами врятувати  нерухоме заставне майно, припинити договірні відносини з Банком за договорами іпотеки, припинити майнове поручительство.
 
Законом України «Про іпотеку» передбачено право іпотекодавця (позичальника або майнового поручителя) оскаржити на будь-якій стадії продажу протиправні дії щодо продажу предмета іпотеки. Наприклад, ст. 48 ЗУ «Про іпотеку» передбачає право оскаржити результати відкритих торгів, відповідно до якої іпотекодержатель, іпотекодавець, боржник та будь учасник відкритих торгів протягом трьох місяців з дня проведення торгів має право оскаржити їх результати в суді за місцезнаходженням нерухомого майна.
 
Ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів», якою визначено порядок визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживачів.
 
В силу ст. 22 СКУ майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю. Згідно ст. 65 ч. 3 СК України для укладення одним із подружжя договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.
 
Стаття 225 ЦКУ. Вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.
 
Стаття 223 ЦКУ. Вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності.
 
Стаття 227 ЦКУ. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти.
 
Стаття 228 ЦКУ. Вчинення правочину, який порушує публічний порядок.
 
Стаття 229 ЦКУ. Правові наслідки правочину, яка укладена під впливом помилки.
 
Всі вище перераховані правові норми можуть застосовуватися при визнанні недійсним іпотечного договору. Заставне майно Київ.
 
Для повного з'ясування правової природи конкретного договору іпотеки необхідний ретельний юридично-економічний аналіз всієї правової конструкції кредитних зобов'язань.
 
Ми допоможемо нашим клієнтам припинити взаємини, що випливають з договору іпотеки (майнової поруки), тим самим уберегти майно поручителя від протиправних дій Банків. Арешт майна Київ.
 
Для юридичної консультації з приводу виведення іпотеки в м. Києві, нам необхідні наступні документи:
 
1. Кредитний договір з Банком;
 
2. Всі доповнення до кредитного договору з  Банком;
 
3. Іпотечний договір з  Банком;
 
4. Всі доповнення до іпотечного договору з  Банком;
 
5. Договору поручительства  Банку;
 
6. Всі додаткові угоди до договору поруки з  Банком;
 
7. Усі графіки  Банку;
 
8. Всі договори реструктуризації (коли такі були)  Банку;
 
9. Фотокопії матеріалів судових справ за позовами  Банку;
 
10. Фотокопії матеріалів виконавчо провадження за заявами  Банка;
 
11. Виписки з  Банку за вашим кредитним договором, за всіма рахунками, за весь період дії кредитного договору з моменту підписання, по сьогоднішній день;
 
12. Отримані вимоги та листи отримані від  Банку.
 
Слід зазначити, що закон дозволяє також передавати предмет іпотеки в наступну іпотеку. Однак при цьому потрібно заручитися згодою попереднього іпотекодержателя, а попередня іпотека зберігає пріоритет перед подальшими іпотеками (ст. 13 Закону "Про іпотеку").
 
У кожному разі при перекредитуванні не обійтися без згоди фінустанови, яка видала перший кредит:
 
- Або на зняття заборони на відчуження предмета застави при отриманні другого кредиту в іншому банку. Після чого новий кредит спрямовується на погашення першого зобов'язання, а частина майна (колишнього предметом іпотеки) передається, як забезпечення зобов'язання другому банку;
 
- Або на наступну іпотеку майна для отримання кредиту в іншому банку, який також буде направлений на погашення першого кредиту, внаслідок чого частина майна буде звільнена від обтяжень, пов'язаних з іпотекою.
 
Слід зазначити, що ці обидва варіанти пов'язані з витратами з отримання нового кредиту. Застосовувати їх має сенс лише в тому випадку, якщо погашена більша частина кредиту, і внаслідок перекредитування частину майна гарантовано вийде з застави.
 
Плюсом таких дій є те, що вже саме заява позичальника про бажання перекредитуватися в іншому банку може бути достатнім приводом для банку-кредитора для зміни умов іпотечного договору.

 Для отримання юридичної консультації по кредитам:

1. Реструктуризація кредиту (списання)
2. Захист від колекторів
3. Зняття арешту з майна
4. Оскарження рішення суду (заочне, апеляція, касація)
5. Застосування позовної давності по кредиту
6. Припинення поруки, скасування виконавчого напису
7. Супроводження купівлі кредиту на голландському аукціоні
8. Списання боргів – банкрутство фізичних осіб
911inua@gmail.com - задайте нам питання!
063-595-87-10 - отримуйте консультацію за телефоном!