Зустрічний позов по кредитному спору

Korotya advokat
До Подільського районного суду м. Києва
04071.м. Київ, вул.. Хорива, 21
 
Позивач за зустрічним позовом (Відповідач-1 за первісним позовом):
___________________________________________________________
 
Представник: Коротя Роман Олександрович
04116, м. Київ, вул. Шулявська, 5, оф.2
 
Відповідач за зустрічним позовом (Позивач за первісним позовом )
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект»
04070, м. Київ, вул.. Іллінська, 8, під’їзд 4
 
Третя особа 1 (Відповідач 2 за первісним позовом):
________________________________________________________
Позов немайнового характеру
 
Зустрічна позовна заява
про визнання недійсним та неукладеним кредитного
договору
 
Потрібно зазначити, що Позивач, який відповідно до ст. 1, 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» є споживачем банківських послуг, не сплачує судовий збір за подання даного позову керуючись п.5 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ № 5 від 30.03.2012р. відповідно до якого від сплати судового збору за подання позовів, апеляційної/касаційної скарги у спорах, що виникають із кредитних правовідносин, споживачі відповідно до ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» звільнені лише в разі, якщо вони виступають у процесуальному статусі позивачів. Відповідно до ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.
В провадженні Подільського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Кей-Колект» до ____________________________________________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором №11 та процентів, нарахованих за користуванням кредитом.
26.09.200_ року між ПАТ «УкрСиббанк» та _______________________________________ було підписано Договір про надання споживчого кредиту № 11 відповідно до умов якого останньому мало бути надано кредит в іноземній валюті на споживчі цілі на загальну суму 69 000 дол. США 00 центів, терміном до 26.09.2018 року.
Потрібно зазначити, що вказаний договір є недійсним та неукладеним, обґрунтування чого полягає в наступному:
Відповідно до ст. 638 ЦКУ Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Що стосується тих умов, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, то потрібно зазначити, що в кредитному договорі відсутні наступні істотні умови визначені законодавством:
• Строк дії договору – ст. 631 ЦКУ та п. 7 ч.1 ст. 6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». В кредитному договору відсутній строк дії договору взагалі.
• Право дострокового повернення кредиту – п.4, ч. 4, ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»;
• Детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту – п.2, ч. 4, ст 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»;
• Умови дострокового розірвання договору – п. 6, ч. 4, ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»
• Порядок зміни і припинення дії договору - п. 8 ч.1 ст. 6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
• Права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору - п. 9 ч.1 ст. 6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
Також потрібно зазначити, що визнанню недійсним підлягають п. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 кредитного договору, які вказують, на те що сторони кредитного договору підписуючи його вважаються такими, що підписали також певні правила. В цих правилах відображений строк дії договору - одна із істотних умов кредитного договору, на відсутність якої і йде посилання, але потрібно зазначити, що вказані правила не були підписані позичальником, що має наслідком порушення наступних норм законодавства України:
Отже, правила мали бути підписані позичальником, що не мало місце і в силу вказаних вище норм права, пункти договору, які вказують на те, що правила розповсюджують свою дію на Позичальника без їх підписання позичальником, є нікчемними.
Аналогічної позиції також притримується Верховний Суд України, який визначає, що не підписані Позичальником правила кредитування, в яких визначені певні умови кредитного зобов’язання, не встановлюють для Позичальника обов’язки боржника визначені в цих правилах та не мають до нього правового відношення взагалі. Вказана позиція відображена в постанові ВСУ від 11.02.2015р. по справі № 6-240цс14, яка додається.
На підставі вищезазначеного,
 
ПРОСИМО:
1. Вимоги за зустрічним позовом об’єднати в одне провадження з первісним позовом.
2. Визнати недійсним п. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 кредитного договору №11 від 26.09.200_ року підписаного між ПАТ «Укрсиббанк», правонаступником якого визначає себе ТОВ «Кей-Колект» та _________________________________________.
3. Визнати недійсним кредитний договір №11 від 26.09.200_ року підписаного між ПАТ «Укрсиббанк», правонаступником якого визначає себе ТОВ «Кей-Колект» та _____________________________________.
4. Визнати неукладеним кредитний договір №11 від 26.09.200_ року підписаного між ПАТ «Укрсиббанк», правонаступником якого визначає себе ТОВ «Кей-Колект» та ______________________________________.
5. Звільнити Позивача за зустрічним позовом від сплати судового збору.
 
Додатки:
1. Копії позовної заяви для осіб, які беруть участь у справі.
2. Постанова ВСУ (для суду).
 
Коротя Р.О. _______________ 30.06.201_р.