Зразок зустрічної позовної заяви про визнання пункту кредитного договору

Господарський суд Київської області

Mayorov advokatПОЗИВАЧ за зустрічним позовом (Відповідач): «_____»
Код ЄДРПОУ _____
08132, Київська обл., Києво-Святошинський район,
Тел. 096-243-28-73

ВІДПОВІДАЧ за зустрічним позовом (Позивач): 
«_____»
08130, Київська обл.., Києво-Святошинський р-н.,
с. Петропавлівська _____
Код ЄДРПОУ _____

ПОЗОВНА ЗАЯВА
Про визнання недійсним пункту Кредитного
Договору №_____

Відповідно до ст. 22 ГПКУ, відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати зустрічний позов.

14.01.2015 року між ТОВ «_____» та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» укладено кредитний договір №_____ (далі – Кредитний договір).

Пункт 7.9 Кредитного договору №_____встановлює, що цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Вказане трактування строку кредитного договору (не строку зобов’язання) не відповідає ст. 251, 252 ЦКУ, відповідно до якої строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Закінчення строку договору ні в якому разі не означає припинення зобов’язання, в тому числі і кредитного, оскільки відповідно до ч.4 ст. 631 ЦКУ закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору. Але під закінченням строку договору розуміється те, що після закінчення строку, сторони не можуть нараховувати проценти та неустойку передбачену зокрема кредитним договором, а можуть нараховувати три проценти річних та встановлений індекс інфляції, що передбачено ч.2 ст. 625 ЦКУ, тобто відповідальність за порушення зобов’язання трансформується з договірної відповідальності (проценти та неустойка передбачену договором), у відповідальність передбачену законодавством, оскільки норми договору не діють після його закінчення, але нараховані проценти та неустойка, яка виникла під час дії договору зберігають юридичну силу.

Вищезазначене узгоджується з практикою Верховного Суду України, а саме, в Постанові Верховного Суду України № 6-78ц12 від 18 липня 2012 року зазначив: «В ухвалі колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 7 жовтня 2009 року, доданій до заяви ОСОБА_1 як приклад неоднакового застосування судами касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, міститься висновок, згідно з яким умова договору про дію поруки до повного виконання боржником зобов’язання перед кредитором не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 ЦК України.

Таким чином, ВСУ визнав, щоумова договору про дію поруки до повного виконання боржником зобов’язання перед кредитором не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 ЦК України. В п. 7.9 Кредитного договору аналогічне визначення строку договору.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму ВСУ №9 від 06.11.2009 року, судам необхідно враховувати, що згідно із статтями 4, 10 та 203 ЦК ( 435-15 ) зміст правочину не може суперечити ЦК, іншим законам України, які приймаються відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та ЦКУ.

Наявність строку договору є ІСТОТНОЮ УМОВОЮ, оскільки:

Частиною 3 ст. 180 Господарського кодексу України встановлено, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Частиною 7 вказаної статті визначено, що строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору.

Стаття 180 ГКУ кореспондується з положеннями статті 631 Цивільного кодексу України якою визначено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

З вищевикладеного вбачається, що строк дії договору є істотною умовою договору, обов’язковість визначення якого передбачена положеннями як Цивільного кодексу України, так і положеннями Господарського кодексу України.
Крім цього НБУ в листі N 18-111/3249-837818.08.2004 визначив, що враховуючи вищевикладене, можна вважати, що істотними умовами кредитного договору як господарського договору відповідно до закону є умови про предмет, ціну, строк його дії, а також усі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однією із сторін має бути досягнуто згоди.

Позивач зазначає, що строк договору та строк зобов’язання мають різну правову природу, зокрема в договорі з визначеним строком його дії можуть існувати декілька окремих зобов’язань строк закінчення яких не обов’язково повинні кореспондуватись зі строком договору.

Цивільний кодекс України встановлює:

На підставі викладеного та керуючись ст. 1,12,13,15,21,22,54,55,56,57 Господарського процесуального кодексу України, ст.. 251, 252, 203, 215, 217, 631, 625 Цивільного кодексу України, Постанови Пленуму ВСУ №9 від 06.11.2009 року, лист НБУ N 18-111/3249-8378

ПРОСИМО:

1. Прийняти зустрічну позовну заяву до свого провадження;
2. Визнати п. 7.9 Кредитного договору №_____від 14 січня 2015р недійсним;

Додатки:

1. Квитанція про сплату судового збору
2. Копія довіреності;
3. Докази відправки документів стороні;

Представник за довіреністю
ТОВ «_____» _____________________ р.