Зразок заяви про погашення боргу колекторам

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ"


Юридична адреса: 01032, Україна, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, буд. 30

ПОЗИЧАЛЬНИК: _________, 14.12.1993 р.н.
ІНН: __________
Адреса: __________

Заява про погашення кредиту з дисконтом.

Я, ___, отримав грошову позику (кредит) в 2018 році в розмірі 6 552 (шість тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень на підставі кредитного договору укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФІНАНС», ТМ "MoneyBOOM" (далі – «ІНФІНАНС»). В 2019 році право вимоги по кредиту перейшло до ТОВ «Європейська агенція з поверненням боргів». На момент отримання кредиту, я проживав за адресою: _____, яке відповідно до розпорядження КМУ від 02.12.2015 року входить до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція.

02 вересня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», який набув чинності з 15 жовтня 2014 року (далі - Закон № 1669 -УП).

Відповідно до ст. 2 Закону № 1669-УП на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів _______.

Станом на 01 липня 2019р. Ви повідомили мене, що розмір заборгованості за Кредитним договором становить 35331.66 грн., де:

6552 грн. - заборгованість по основній сумі боргу (сумі неповерненого кредиту); 28779.66 грн. - заборгованість за відсотками, нарахованими за користування кредитними коштами.

Також, ви повідомили нас, що всі нарахування, що відбувались до дати отримання права грошової вимоги, а саме до 26.03.2019р., здійснювались виключно попереднім кредитором – ТОВ «ІНФІНАНС».

Таким чином, не має значення хто нарахував незаконні проценти, оскільки до вас перейшли всі права та обов'язки по вказаному кредиту, а відповідно до ст. 518 ЦКУ, боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.

Звертаємо увагу на те, що Верховний Суд у своїй постанові 14.02.2018 р., № 564/2199/15-ц підкреслив, що згідно ст. 611 ЦК України після того, як кредитор направив боржнику вимогу про дострокове погашення кредиту, він змінив терміни повернення кредиту, які були передбачені кредитним договором. Водночас сам кредитний договір припинив свою дію з дати направлення вимоги про дострокове погашення кредиту. Оскільки кредитний договір припинив свою дію, то у кредитора відсутні підстави для стягнення після дати направлення вимоги про дострокове повернення кредиту.

Таким чином, відповідно до вищевикладеного:
1. Ви не маєте нараховувати проценти з моменту настання дати повернення кредиту, відповідно до Постанови ВС від 14.02.2018 р., № 564/2199/15-ц.
2. Ви не маєте право нараховувати проценти відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

Звертаю увагу, ми готові погасити тіло кредиту з обов'язковим підписанням договору про прощення боргу.

Просимо звернути увагу, що по іншим кредитам, кредитори погодились отримати від нас відступні, таким чином, наша пропозиція дії на протязі 7 днів з моменту отримання цієї заяви.

Враховуючи викладене,

ПРОШУ:

1. Повідомити мене за адресою ______________ або за телефоном_____________ про вашу згоду врегулювати кредитну заборгованість на умовах викладених вище.

__________ ________2020 р.

Mayorov V1 1