Зразок заяви по погашення кредиту 2021

Цей зразок заяви про погашення кредиту буде корисним поручителям та іпотекодавцям

ПАТ «Сбербанк»
01601, м. Київ, вул Володимирська, 4Б

Позичальник
Адреса: __________________

Кредитний договір № __________________

Заява

про погашення кредиту

Mayorov V1 1

29 листопада 2019 року суддя Ірпінського міського суду Київської області Саранюк Л.П. розглянувши позовну заяву Акціонерного товариства «Сбербанк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 до _______, відкрив провадження про стягнення простроченої грошової заборгованості за кредитним договором. Номер справи: ________.

В забезпечені кредитного договору був укладений договір іпотеки та передана квартира №__, що знаходиться в м. Буча, вул. ________. На купівлю квартири було витрачено спільні кошти у розмірі 2278000,50 гривень, та був укладений кредитний договір з ПАТ Дочірній банк «Сбербанк Росії» на суму ________ гривень, що підтверджується кредитним договором № ___________. З метою забезпечення виконання зобов'язання в той самий день було укладено з третьою особою іпотечний договір № __________.

Рішенням Ірпінського суду Київської області від 20 грудня 2016 року (справа №_________) квартира (предмет іпотеки) № __, що знаходиться в м. Буча, вул. ______ була поділена між позичальником та мною. При цьому, кредитне зобов'язання не було поділено між зазначеними особами. Право власності на ½ квартири, яка є предметом іпотеки я зареєстрував в реєстрі нерухомості.

Листом №________ від 14.12.2015 року я звертався з приводу погашення заборгованості. ПАТ «Сбербанк» запропонував укласти договір фінансової поруки. Звертаю увагу, що для укладення договору фінансової поруки згода позичальника не потрібна.

Я, як власник ½ квартири за адресою: м. Буча, вул. ______, квартира №__, пропоную погасити кредитне зобов'язання в наступний спосіб:
1. Укласти договір купівлі-продажу права вимоги по кредитному договору та договору іпотеки (факторинг);
2. Укласти договір фінансової поруки по кредитному договору з подальшим погашенням кредитного зобов’язання.

Прошу повідомити мене про результат розгляду моєї пропозиції за адресою: м. Буча, вул. ______, квартира №___, або призначити зустріч, повідомивши по телефону ____

Додатки:
1. Копія рішення суду про поділ майна;
2. Витяг з реєстру нерухомості.

_______. _____________ 03.02.2020 року