Зразок відзиву в районий суд м. Києва (заміна сторони)

Для написання відзиву до районного суду м. Києва потрібно дотримуватися певної структури та порядку дій. Нижче наведено крок за кроком інструкцію, яка допоможе вам написати відзив до суду:

Крок 1: Визначення підстави для написання відзиву

Перш за все, потрібно визначити, яка саме справа розглядається в районному суді м. Києва і чому вам потрібно написати відзив. Можливі причини написання відзиву можуть включати незгоду з рішенням суду, бажання апелювати рішення суду або захист своїх прав.

Крок 2: Збір доказів

Для написання відзиву потрібно зібрати всі необхідні докази, які підтверджують ваші аргументи. Докази можуть включати свідчення, документи, фото- та відеоматеріали, аудіозаписи та інші.

Крок 3: Аналіз доказів та формулювання аргументів

Після збору доказів необхідно їх аналізувати та формулювати аргументи, які будуть підтримувати вашу позицію. Аргументи повинні бути чіткими та переконливими, і вони повинні базуватися на доказах, які ви зібрали.

Крок 4: Написання відзиву

Після того, як ви зібрали докази та сформулювали аргументи, можна приступати до написання відзиву. Відзив повинен мати такі розділи:

Заголовок, в якому зазначається, що це відзив до суду.
Вступ, в якому ви коротко розповідаєте про те, що розглядається в справі, і зазначаєте свої претензії до рішення суду.
Основна частина, в якій ви викладаєте суть

Якщо колектори подали в суд про заміну сторони виконавчого провадження, вказаний відзив вам буде корисним.

Зразок відзиву в Голосіївський районний суд м. Києва

 

Голосіївський районний суд м. Києва

 

Позивач (первісний стягувач):

 

Особа, що подала заяву про заміну сторони стягувача:
Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк»
Юридична адреса: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12
Код за ЄДРПОУ: 33308489
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дакорд фінанс»
61036 мiсто Харкiв, вул. Морозова. 11,
Адреса електронної пошти – dakordfinance@gmail.com
Телефон – 0631584257
Відповідач: ___________________

Відзив на заяву про заміну сторони стягувача

 

Mayorov V1 1

Голосіївським районним судом міста Києва розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Дакорд фінанс» про заміну сторони від 23.02.2022 року. Про яку мені стало відомо 02.08.2022 року під час ознайомлення з матеріалами справи №____-ц.
Вважаю, що зазначена заява є необґрунтованою та підлягає відхиленню з наступних підстав.
1. У вказаній заяві заявник просить суд здійснити заміну стягувача у виконавчому листі по примусовому виконанню заочного рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2014 року по справі №____--ц про стягнення з ____-. на користь ПАТ «Платинум Банк» заборгованість 39285 (тридцять дев’ять тисяч двісті вісімдесят п’ять) гривень 45 копійок, з Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Дакорд фінанс» .
Вважаю за необхідне зазначити, що згідно із матеріалами справи ПАТ «Платинум Банк» за отриманням виконавчого листа до Голосіївського районного суду не звертався та, відповідно, виконавчого листа не отримував.
У справі № 5/128 вiд 30 липня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку, що відсутність виконавчого листа, у якому заявник просить здійснити заміну, унеможливлює здійснення такої заміни.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.
Строки, зазначені в частині першій цієї статті, встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.
Як убачається із матеріалів цивільної справи №752/10348/13-ц, від 28.08.2014 року на Рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2014 року, відповідачем ____-. було подано Апеляційну скаргу (а.с. 110-114).
Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 02.10.2014 року (а.с.126) за вказаною апеляційною скаргою відкрито апеляційне провадження.
За наслідками апеляційного перегляду, Апеляційний суд міста Києва рішенням від 05.11.2014 року (а.с. 139-141) рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2014 року змінив у частині стягнутої пені, зменшивши розмір стягнутої пені з 30531 грн. 65 коп., до 8364,65 грн.
Таким чином, Рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2014 року набрало чинності, зі змінами внесеними рішенням Апеляційного суду міста Києва від 05.11.2014 року, лише 05.11.2014 року.
Слід зазначити, що ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ від 06.02.2015 року (а.с.181) виконання Рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2014 року та Рішення Апеляційного суду міста Києва від 05.11.2014 року – зупинено до закінчення касаційного розгляду.
Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ від 20.05.2015 року (а.с. 184-185) Рішення Апеляційного суду міста Києва від 05.11.2014 року – залишено без змін.
Таким чином, строк пред’явлення виконавчого листа, що міг бути виданий на виконання Рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2014 року, зі змінами внесеними рішенням Апеляційного суду міста Києва від 05.11.2014 року, сплив 21.05.2018 року.
Згідно з документами, що додані до заяви заявником відступлення права вимоги ПАТ «Платинум Банк» та користь ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» за кредитним договором №3.07051256 від 25.05.2007 року, відбулося 03.08.2018 року на підставі договору №285К про відступлення права вимоги (а.с. 193-196).та в свою чергу відступила права вимоги на підставі договору №02/04/2021 вiд 02.04.2021 року ТОВ «Фінансова компанія «ЕЛ.ЕН.ГРУП» та в свою чергу відступила права вимоги на підставі договору №29/04/2021 вiд 29/04/2021 року ТОВ «Дакорд фінанс»
Таким чином, ТОВ «Дакорд фінанс» набуло права вимоги за кредитним договором №29/04/2021 від 29/04/2021 року лише з 29/04/2021 року, що виключає можливість заміни сторони у виконавчому провадженні, адже ПАТ «Платинум Банк» у строки встановлені законодавством України не скористався своїм правом на примусове виконання рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2014 року, зі змінами внесеними рішенням Апеляційного суду міста Києва від 05.11.2014 року.

Велика Палата Верховного Суду у справi № 34/425 вiд18 січня 2022 року
8.8. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Згідно з положеннями статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент
Отже, вчинення правочинів, наслідком яких є заміна особи в окремому зобов`язанні через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги), є різновидом переходу до особи прав у матеріальних правовідносинах. Унаслідок такої заміни кредитора в матеріальному правовідношенні відбувається його заміна на іншу особу і в процесуальних правовідношеннях у визначених законом випадках. Зокрема, у процесуальних відносинах правонаступник може бути замінений там, де вони є триваючими, або за умови відновлення процесуальних строків для вчинення процесуальних дій. Втрата первісним кредитором певних процесуальних прав унаслідок пропуску ним строків для вчинення процесуальних дій до моменту укладення договору відступлення права вимоги означає, що саме у такому обсязі новий кредитор може стати процесуальним правонаступником і автоматичного поновлення процесуальних прав за наслідком укладення договору відступлення права вимоги не відбувається.

ТОВ «Дакорд фінанс» просить Суд поновити строк пред`явлення виконавчого листа до виконання, але жодних поважних причин та доказів пропуску строку Суду не надано.
У правових висновках Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в постановах від 25 червня 2019 року у справі № 910/10031/13, від 30 липня 2019 року у справі № 5/128, від 21 серпня 2020 року у справі № 905/2084/14-908/4066/14 про те, що заміна сторони виконавчого провадження впродовж необмеженого строку, незалежно від того, чи закінчився встановлений строк пред`явлення до виконання наказу, зумовить те, що стягувач після спливу строку пред`явлення виконавчого документа до виконання, який не був поновлений судом, матиме можливість «штучно» збільшити цей строк на невизначений термін шляхом відступлення права вимоги іншим особам, уникнувши в такий спосіб законодавчої вимоги щодо строку, що безпосередньо впливає на права та інтереси боржника, який не може бути в невизначеному стані протягом тривалого часу. Такі дії суду можуть порушити принцип правової визначеності, який є одним з основоположних аспектів верховенства права.

Велика Палата Верховного Суду у справi № 34/425 вiд 18 січня 2022 року

8.18. Велика Палата Верховного Суду вважає, що висновки судів попередніх інстанцій про відмову у видачі дублікатів наказів з огляду на обставини звернення заявника з такою вимогою поза межами строку пред`явлення виконавчих документів до виконання та відмови судів у поновленні цього процесуального строку відповідають правовій позиції Великої Палати Верховного Суду в постанові від 21 серпня 2019 року у справі № 2-836/11 (провадження № 14-308цс19, пункт 35) про те, що у разі якщо сплив строк для пред`явлення виконавчого документа до виконання і суд його не поновив, то за результатами розгляду заяви про видачу дубліката втраченого виконавчого документа суд відмовляє у задоволенні цієї заяви.

 

Отже підстави для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Дакор финанс» про заміну сторони у виконавчому листі видачу дублiката та поновлення строку від 23.02.2022 року – відсутні.

2. Заявник у заяві про заміну сторони у виконавчому листі від 23.02.2022 року простить суд змінити сторону у виконавчому листі по примусовому виконанню Рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2014 року про солідарне стягнення з відповідачів заборгованості на суму 39285 гривень 45 копійок.
Стягнення з відповідачів солідарно суми 39285 гривень 45 копійок є необґрунтованою вимогою, та спростовується наявним у матеріалах справи Рішенням Апеляційного суду міста Києва від 05.11.2014 року, згідно з яким рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 27.05.2014 року змінив у частині стягнутої пені, зменшивши розмір стягнутої пені з 30531 грн. 65 коп., до 8364,65 грн., тобто сума стягнення не може перевищувати 17118, 45 гривень.
Таким чином вимоги вміщені у заяві про заміну сторони у виконавчому листі від 23.02.2022 року є необґрунтованими, спростовуються наявними у матеріалах справи документами та підлягають відхиленню.
3. Звертаю увагу суду на те, що правонаступник ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» вже звертався до Голосіївського районного суду міста Києва з заявою про заміну сторони у виконавчому листі по цивільній справі №752/10348/13-ц від 18.09.2019 року в якій було відмовлено

ПРОШУ:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Дакорд фінанс» про заміну сторони стягувача – відмовити у повному обсязі.

Додатки:
Докази направлення копії Відзиву учасникам справи
Квитанція про відправлення поштове (оригінал)

04.08.2022 року __________